Lezersvraag: Hoe kom ik aan een Thais belastingnummer?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
1 mei 2021

Beste lezers,

Mijn naam is Rob, woon al 12 jaar in Thailand ben 63 jaar en over 5 maanden ontvang ik voor het eerst mijn bedrijfspensioen welke ik met 4 jaar heb vooruit laten uitbetalen, wat voor mij een gunstige constructie is.

Als ik goed geïnformeerd ben is het mogelijk dat je op je bedrijfspensioen de belasting terug kan krijgen als je een Thais belastingnummer hebt.

Mijn vraag is, hoe kom ik aan een Thais belastingnummer?

Alvast bedankt.

Groet,

Rob

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

22 reacties op “Lezersvraag: Hoe kom ik aan een Thais belastingnummer?”

 1. Lammert de Haan zegt op

  Dag Rob,

  Voor een belastingnummer (TIN) moet je je melden bij het Revenue Office waar je onder valt.

  Anders dan wat je stelt heeft het al dan niet hebben van een TIN geen invloed op het terug krijgen van de op je bedrijfspensioen ingehouden loonbelasting. Doe volgend jaar in maart in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting. Als je een nog werkende DigiD hebt dan kan dat elektronisch via de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). en anders kun je via de Belasting Telefoon Buitenland een papieren aangifte model-C aanvragen. Na aangifte krijg je vervolgens de ingehouden loonbelasting op aanslag weer terug.

  Nadat je in Thailand aangifte hebt gedaan voor de Personal Income Tax (maar dan zitten we waarschijnlijk al in 2023) kun je je Revenue Office vragen om een Verklaring belastingplicht woonland (formulier R.O.22).
  Met deze verklaring kun je bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland vrijstelling vragen voor de inhouding van loonbelasting door jouw pensioenfonds. Dat bespaart jou het naderhand doen van aangifte in Nederland..

 2. Henk Hauer zegt op

  Een Thais belasting nummer kan je aanvragen bij het reveneu office. Of laten doen bij een administratie kantoor tegen betaling
  je moet dit nummer en een verkaring hebben van de Thaise belasting dienst. Met deze documenten kam je bij de balastingdienst een vrijstelling van inhouding loon belastinging bij het betreffende inhouding plichtige pensioen fonds aan vragen.
  Daarna moet je nog wel aangifte doen in Nederland op belasting plichtigen buitenland.. Daarop volgt een aanslag met een trarief van 0

 3. Sjaak S zegt op

  Ik krijg mijn pensioen uit Duitsland. Mijn bedrijfspensioen wordt ongeacht mijn woonsituatie in Duitsland belast. Ik weet niet of dit een Europese regel is, want dan zou jouw bedrijfspensioen ook in Nederland belast moeten worden. Ik kreeg geen vrijstelling. Ik heb begrepen dat het ook een beetje afhangt van welke onderneming jij je pensioen krijgt. Mijn Duitse AOW krijg ik echter belastingvrij, omdat mijn woonland Thailand is.

  • Erik zegt op

   Sjaak S, ik heb eerder al eens verteld hier dat belastingverdragen per land verschillen. Mogelijk heb je dat niet gelezen. Nee, dat zijn geen EU regels; ieder land maakt zelf afspraken met het andere land.

  • Lammert de Haan zegt op

   Sjaak S, wat jij schrijft over het betalen van belasting in Duitsland en Thailand kan kloppen, alhoewel ik wel twijfels heb over de belastbaarheid in Duitsland van jouw Duitse pensioenuitkering.
   Het gaat hierbij echter niet om “Europese regel” maar om het door Duitsland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Dit Verdrag sluit aan op het OESO-modelverdrag en de daarop gegeven toelichting en is daarmee nagenoeg gelijkluidend aan het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag.

   Het Duitse pensioenstelsel kent drie pijlers, te weten:
   a. het staatspensioen;
   b. bedrijfspensioen en
   c. particuliere polissen.

   Ad a. Het Duitse staatspensioen vormt ongeveer 80% van de totale pensioensom en is enigszins te vergelijken met de Nederlandse AOW-uitkering. Net als laatstgenoemde uitkering is zij ingericht als een omslagstelsel. Dat betekent dat het werkzame deel van de bevolking de huidige generatie gepensioneerden direct financiert. Echter anders dan in Nederland is de hoogte van het pensioen o.a. afhankelijk van het in het verleden genoten salaris. Duitse werkenden bouwen daar voor Entgeltpunkte (pensioenpunten) op.

   Bij wonen in Thailand is dit pensioen in Thailand belast.

   Ad b. Hiervan wordt veel minder gebruik gemaakt dan in Nederland. In deze tweede pijler sparen mensen voor zichzelf, al dan niet met een bijdrage van hun werkgever. Dit heet de “betriebliche Altervorsorge”.

   Sinds 2002 zijn Duitse werkgevers verplicht aan te bieden een deel van het brutoloon te gebruiken voor oudedagsvoorziening. Zij zijn echter niet verplicht om een deel van de premie te betalen!

   Wees daarom voorzichtig met je conclusie dat jouw bedrijfspensioen in Duitsland is belast. Dat is enkel het geval wanneer de betaling van jouw pensioen als zodanig (en dus niet enkel – een deel van – de premie) ten laste komt van de winst van een Duitse onderneming of van een in Duitsland gevestigde vaste inrichting.

   Lees maar eens wat het door Duitsland met Thailand gesloten Verdrag daarover te zeggen heeft (artikel 18, lid 1). Voor de leesbaarheid vermeld ik tussen haakjes de naam van het land waar het om gaat.

   “Pensions and other payments for past employment as well as annuIties derived by a resident of a Contracting State (Thailand) may be taxed in the other Contracting State (Duitsland) ONLY IF SUCH PAYMENTS are deducted as expenses in determing the profits of an enterprise of that other State (Duitsland) or of a permanent establishment situated therein (Duitsland).”

   Zie voor de volledige tekst van het Verdrag:
   http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/germany_e_221057.pdf

   Dit sluit bijna naadloos aan op artikel 18, lid 2, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Ook voor Nederland geldt dat een ten laste van de winst van een Nederlandse onderneming komende pensioenuitkering in Nederland belast is. Nederland heeft hier enkel nog aan toegevoegd “ook”, waardoor zowel Nederland als Thailand mogen heffen over zulke pensioenuitkeringen. Voor Thailand is vervolgens de verrekeningsbepaling ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag van toepassing.

   Voor het overige zijn particuliere pensioenen enkel belast in Thailand. Dat geldt zowel voor Nederland als voor Duitsland. In dit stelsel zou je nog wel te maken kunnen hebben met een zgn. hybride pensioen, d.w.z. deels belast in Duitsland en deels belast in Thailand.

   Als ik jou was dan zou ik daar zeker onderzoek naar (laten) doen maar waarbij je ook gemakkelijk zou kunnen concluderen dat het ook weer niet zoveel uitmaakt of je nu door de kat of door de hond wordt gebeten: “gebeten” wordt je toch (tenzij je een deel van je inkomen buiten de Personal Income Tax weet te houden i.v.m. de remittance-bepaling).

 4. HansNL zegt op

  Als U een geel tambien baan heeft en/of een Thaise ID-kaart voor buitenlanders, dan heeft U ook een Thais UD-nummer dat gebruikt kan worden voor de income tax.

  Het formulier RO22 kunt U na het aangifte doen in de Revenue office gewoon daar aanvragen.

  Het speciale belastingnummer is eigenlijk bedoeld voor buitenlanders zonder een Thai ID-nummet.
  Lastig als U van woonplaats verandert, dan moet weer een nieuw belastingnummer aangevraagd worden.

  • janbeute zegt op

   Helaas Hans, is het nummer op uw yellow tambianbaan en Thais pink ID wat het ook waard is, niet het zelfde als het belastingnummer.
   En na gedane zaken bij de Thaise fiscus kunt u zowel de RO 22 als wel de ook de zijnde RO21 aanvragen

   Jan Beute.

   • ruud zegt op

    Er bestaan nog belastingnummers, maar die worden in de praktijk niet meer gebruikt.
    Op mijn aangifte staat gewoon het nummer van mijn roze ID kaart.
    Maar mogelijk zijn er nog kantoren, die het oude belastingnummer gebruiken.
    Overal hetzelfde doen is te saai voor de Thai.

    Ik moet ook nog een oud belastingnummer hebben – dat ik niet meer weet.
    Maar er is mij ooit verteld, dat dat nummer is gekoppeld aan het nummer van mijn ID kaart.

    Niet iedere buitenlander zal een roze ID kaart hebben.
    Dan zal dat belastingnummer nog nodig zijn.

  • goort zegt op

   De RO22 krijg je alleen in de provinciale Revenue Office, onder overlegging van je belastingaangifte LF90 en bewijs dat je meer dan de helft van het jaar in Thailand verblijft (adh van paspoort in – en uitreisstempels. En ja de Belasting ID is hetzelfde als op je pink Thai ID….check het maar.
   En als je dan geluk hebt en geeen genoegen neemt met “Nee, dat formulier kennen we niet”, en gewoon Heerlen achter de broek blijft zitten krijg je Belastingontheffing in NL.

 5. eugeen zegt op

  Een TIN nummer kan je bekomen bij de belastingsdienst waar je in Thailand verblijft. Omdat ik aan de hand van je posting niet weet of je Belg of Nederlander bent, schrijf ik hier hoe het voor Belgen is. Heb het onlangs nog bij de Belgische belastingen nagevraagd. Er is een overeenkomst tussen Belgie en Thailand dat zegt dat op pensioen dat je vanuit Belgie krijgt (al of niet op Belgische of Thaise rekening gestort) je in Belgie belastingen betaalt. Verblijf je langer dan 180 dagen in Thailand, dan betaal je op ANDERE inkomsten (uit binnen- of buitenland) die op je Thaise rekening komen belastingen in Thailand. Ben je getrouwd en heb je een gezamelijke rekening (jij en je partner) idem. Schrijf je geld over van een oude spaarrekening in Belgie, waarop ooit al belastingen zijn betaald, over naar een Thaise rekening, dan moet je niet opnieuw belastingen betalen. Je kunt dan immers bewijzen dat daarvoor al belastingen zijn betaald.

  • Erik zegt op

   Eugeen, wat jij schrijft ‘Schrijf je geld over van een oude spaarrekening in Belgie, waarop ooit al belastingen zijn betaald, over naar een Thaise rekening, dan moet je niet opnieuw belastingen betalen’ klopt maar de reden is anders.

   Thailand heft alleen over INKOMEN dat in het jaar van verdienen naar Thailand is geboekt (of uit de ATM gepind); boek je spaargeld over dat verdiend is in een ouder jaar dan is dat geen ‘income’ meer.

   • Lammert de Haan zegt op

    Erik, Eugeen geeft aan dat hij Belg is. Ingevolge artikel 17 van het door België met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting mag slechts België heffen over vanuit België afkomstig pensioen of lijfrente-uitkering. Dat heeft niets uit te staan met het al dan niet in Thailand inbrengen van dit inkomen in het jaar van genieten daarvan (de remittance base bepaling). Als “niet-inwoner” blijft Eugeen hiervoor belastingplichtig in België. Het antwoord wat hij te horen heeft gekregen van de Belgische Belastingdienst is dan ook correct.

    Zie voor dit Verdrag:
    http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/belgium_e.pdf

    Het door België met Thailand gesloten Verdrag wijkt op dit punt sterk af van het OESO-modelverdrag, wat door Nederland op dit punt wél wordt gevolgd.

    • Erik zegt op

     Klopt, Lammert, als het spaarboekje ‘oud’ inkomen bevat. Maar er zijn meer bronnen om een spaarboekje te vullen. Een schenking of erfenis bijvoorbeeld. Dan kom je niet aan het verdrag toe maar aan de Thaise wetgeving.

     • Lammert de Haan zegt op

      Erik, je maakt het nu wel heel erg bont. Eugeen (Belg) schrijft over “een oude spaarrekening in België.” Omdat hij in België al belasting heeft betaald is hij van mening dat dat in Thailand niet ook nog eens belast is nu hij kennelijk geld van deze oude Belgische rekening wil overboeken naar Thailand.
      Jij bevestigt dat onder verwijzing naar de remittance-bepaling in de Thaise fiscale wetgeving. Dat was niet correct. Zie wat ik schreef over artikel 17 van het door België met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting.

      Nu haal je daar een schenking of erfenis bij. Maar geloof je nu werkelijk dat Eugeen misschien wel eens op z’n oude Belgische bankrekening een vanuit Thailand verkregen schenking of erfenis bijgeschreven heeft gekregen en dat daar dan inkomstenbelasting of successierechten over betaald zouden moeten worden? Dus van een Thaise schenker of erflater? Dat komt mij heel ongeloofwaardig over en wel om het volgende:
      a. Thailand kent pas ingaande 1 februari 2016 een erfbelasting;
      b. de eerste 100 miljoen THB (is rond de € 2,8 miljoen!) is vrijgesteld van belasting en over het meerdere is 5% of 10% belasting verschuldigd;
      c. anders dan wat jij veronderstelt valt een schenking onder de Personal Income Tax (zie blad 4, onder 9, van het aangifteformulier P.N.D.90).

      CONCLUSIES

      Pas wanneer een THAISE erflater na 1 februari 2016 meer dan 100 miljoen THB (rond de € 2,8 miljoen) aan Eugeen zou hebben nagelaten dan zou er sprake zijn van een belaste verkrijging. Maar daar ga ik op voorhand al niet vanuit.

      Een op z’n oude Belgische bankrekening ontvangen schenking van een Thaise schenker en vallend onder de Personal Income Tax, is al helemaal niet meer belast in Thailand gelet op de remittance-base bepaling.

      • Erik zegt op

       Om deze discussie te sluiten, Lammert: de schenking of erfenis kan zo maar uit België komen. Jij zoekt er meer achter dan Eugeen schrijft met ‘oude spaarrekening’ en ‘ooit’ belasting betaald.

       We komen nu wel heel ver van de vraag van Rob dus ik sluit mijn commentaar.

       • Lammert de Haan zegt op

        Erik, lees eerst nog eens je eigen bericht waar ik op reageerde. Ik zoek niets achter wat Eugeen schrijft over zijn “oude spaarrekening”. Ik reageerde louter op jouw bericht. omdat jouw reactie niet juist was.

        Nadat ik jou daarin had gewezen op artikel 17 van het door België met Thailand gesloten Verdrag, op grond van welk artikel Thailand geen heffingsbevoegdheid heeft t.a.v. de uit België afkomstige pensioenuitkering, etc. van Eugeen, schreef jij: “Maar er zijn meer bronnen om een (Belgisch) spaarboekje te vullen. Een schenking of erfenis bijvoorbeeld. Dan kom je niet aan het verdrag toe maar aan de THAISE WETGEVING.”

        Waar kan jouw verwijzing naar de Thaise wetgeving anders op slaan dan op een vanuit Thailand verkregen erfenis van ook nog eens meer dan € 2,8 miljoen of een vanuit Thailand verkregen schenking?

        En als de door jou genoemde schenking of erfenis “zo maar uit België kan komen”, zoals je nu aanvult maar waardoor je het wel steeds bonter maakt, wat doet dan jouw verwijzing naar de Thaise wetgeving ertoe? Een erfenis uit België valt niet onder de Thaise Inheritance Law. En een schenking vanuit België, welke niet in het jaar van genieten daarvan als inkomen in Thailand wordt ingebracht/afkomstig is van een oude Belgische spaarrekening, valt niet onder hoofdstuk 3-Personal Income Tax van de Thaise Revenue Code.

 6. Gino zegt op

  Beste redactie, de discussie over belastingzaken raakt altijd diffuus omdat allerlei “deskundigen” menen hun zegje te moeten doen. Ik lees dat een zekere Rob V. alle Schengen-zaken naar ieders tevredenheid behandelt, en RonnyLatYa geeft alle antwoorden op immigratie-vragen. Waarom dan niet belastingvragen enkel en alleen door Lammert de Haan laten afwikkelen, zonder reactiemogelijkheid zoals ook bij Rob en Ronny het geval? Het maakt Thailandblog op fiscaal gebied een stuk betrouwbaarder.

  • Beste Gino, goed idee. Ik zal het eens aan Lammert vragen.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Gino, door het gebruik tussen aanhalingstekens van ‘deskundigen’ en voorts het woord ‘betrouwbaarder’ zet je twee opgeleide en ervaren belastingadviseurs, die hier AL JAREN hun stem laten horen, weg met een negatieve klank. Ik bedoel hier niet mijzelf want ik ben al jaren met pensioen.

   Is dat verdiend?

   • Lung addie zegt op

    Beste Erik,
    neem het niet persoonlijk. Hoogst waarschijnlijk is Gino vergeten U ook te vermelden als iemand die professionele antwoorden geeft op dit soort vragen.
    ook al ben ik Belg en heb ik met gans die belastingperikelen van de Nederlanders niets te zien, lees ik enkel UW reacties en deze van Lammert. Die zijn tenminste altijd betrouwbaar.

    En Erik, je krijgt vaak niet wat je verdiend maar daar moet je hier maar mee leven. Spreek uit ondervinding.

    • Erik zegt op

     Dank Lung Addie voor het compliment.

     Ik gun vakman Lammert de eer en het is aan de redactie om samen met Lammert een standpunt in te nemen. Doch ik vind dat een pittige discussie nooit weg is.

     • Henk zegt op

      En toch denk ik dat Gino gelijk heeft ook al heeft hij wellicht zijn suggestie wat troebel geformuleerd. De discussie tussen jou en Lammert levert mij inderdaad ook zo veel niet op want te technisch en te veel details. Een concrete vraag aan Lammert van iemand die in de Thaise leef- en woonsituatie met belastingkwesties wordt geconfronteerd en vervolgens één eenduidig antwoord is meer dan voldoende. Daaarnaast mogen wat mij betreft gerust algemene fiscale AOW/pensioen/lijfrentes/etc.etc. de revue passeren indien relevant.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website