Vrijgezellenbelasting tegen vergrijzende samenleving

Door Redactie
Geplaatst in Achtergrond
Tags: ,
20 september 2013

Toen econoom Terdsak Chomtohsuwan voorstelde dat alleenstaanden meer belasting zouden moeten betalen, was de wereld te klein. Terdsak werd bespot in de social media. Belachelijk en absurd waren nog de minst onvriendelijke reacties.

Maar Terdsak was bloedserieus, begin deze maand op een seminar. Want Thailand vergrijst. Thans is 14,8 procent van de bevolking ouder dan 60 jaar en dat maakt van het land in demografische termen een ‘aged society’. Wanneer dat percentage boven de 20 procent stijgt, mag Thailand zich een ‘complete aged society’ noemen en die toestand wordt verwacht in 2021.

De ‘vrijgezellenbelasting’, zoals die in de wandeling wordt genoemd, kan een manier zijn om ‘de senioren te subsidiëren en de last van mensen met kinderen te verlichten’, zegt Terdsak. ‘Want het land stevent af op een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzende bevolking en een afname van het geboortecijfer. Dat kan leiden tot een stagnerende economie en hogere uitgaven aan gezondheidszorg.’

Belastingverhoging is voor Terdsak niet heilig, er zijn ook andere opties

Overigens was het belastingideetje een van de vijf voorstellen die Terdsak op het seminar deed, maar de andere vier kregen nauwelijks aandacht. Dus het verhogen van de belasting is wat hem betreft niet heilig. Wel is het een middel voor de regering om mogelijk toekomstige structurele tekorten in de begroting op te vangen. ‘Tezelfder tijd maakt het vruchtbare mensen ervan bewust dat het geboortecijfer terugloopt en spoort hen aan een gezin te stichten.’

Terdsak legt uit dat niet alle alleenstaanden de belasting behoeven te betalen. Doelgroep zijn de ongetrouwde mannen en vrouwen met een bovenmodaal inkomen. En het systeem zou bepaalde mensen van de belasting kunnen vrijstellen. Het grappige is trouwens dat Thailand al een keer zo’n belasting heeft gehad, namelijk in 1944. Maar na een jaar werd die geschrapt.

Kosten van gezondheidszorg nemen niet toe, zegt geriater

Of de kosten van gezondheidszorg in de toekomst toenemen, wordt bestreden door geriater Sirintorn Chansirikarnjana. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de levensverwachting ongeveer 50 jaar, thans 74 jaar. Volgens Sirintorn leidt die langere levensverwachting niet noodzakelijkerwijs tot hogere uitgaven.

‘Zolang senioren een goede gezondheid hebben en fysiek en geestelijk niet gehandicapt zijn, vormen ze geen last. De biologische leeftijd komt niet altijd overeen met de kalenderleeftijd. Een vrouw van 70 kan 60 jaar zijn. De mensen moeten gezond leven. Dat is iets wat we allemaal kunnen doen.’

Sirintorn wijst erop dat palliatieve en hospice zorg slechts een gering deel van de totale uitgaven aan gezondheidzorg vormen. De zorg die in een hospice en thuis kan worden verleend, vereist bij een chronische ziekte minder uitgaven dan een ziekenhuisopname. Een andere manier om de kosten te reduceren is het opzetten van een netwerk van vrijwillige hulpverleners. Jongeren kunnen gestimuleerd worden voor hun oudere familieleden te zorgen, vrienden of buren.

Sirintorn: ‘Het is een kwestie van geven en nemen. De hulpverleners van vandaag zijn de ontvangers van morgen. Dat systeem zou ideaal zijn in onze sociale context.’

(Bron: Bangkok Post, 17 september 2013)

Naschrift: Ik vroeg Tino Kuis, huisarts en huisartsenopleider in ruste te Chiang Mai, te reageren op de geriater. Dit schreef hij:

Ik denk dat de geriater gelijk heeft dat een verouderende samenleving niet noodzakelijkerwijs meer kosten voor de gezondheidszorg met zich mee hoeft te brengen mits je ervoor zorgt dat alle mensen op een gezondere wijze dan tevoren oud worden. Dat zal zeker tot op zekere hoogte gebeuren maar niet zoveel dat de kosten van de gezondheidszorg gelijk zullen blijven. Dat lijkt mij een utopie.

Daarnaast zal door toenemende welvaart een groter beroep op de gezondheidszorg worden gedaan. Wat ook zeker zal toenemen is de welzijnszorg, de ouderenzorg, zeker bij de huidige veranderingen in de Thaise samenleving. Ik denk dat al deze kosten de komende jaren behoorlijk zullen toenemen. De belastingen en premies zullen omhoog moeten, dat is zeker, hoe is een tweede.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

4 reacties op “Vrijgezellenbelasting tegen vergrijzende samenleving”

 1. Dirk De Witte zegt op

  Een probaat middel om de gezondheids kosten te doen dalen is de militaire dienstplicht te vervangen door een civiele dienstplicht. Daarmee bedoel ik dat jongeren, meisjes zowel als jongens, verplicht worden zich anderhalf jaar ten dienste te stellen van dat Ministerie of die erkende organisatie die zorg verstrekt aan ouderen. Zes maand zorg opleiding, volgend op het beeindigen van hun studies plus éen jaar zorgverstrekking en nadien de wijde wereld in.
  Praktisch, educatief en het hoeft niet duur te zijn want de vergoeding staat een beetje gelijk aan het soldij van een dienstplichtige soldaat…
  De organisatie zou zelfs toegewezen kunnen worden aan een legerafdeling in samenwerking met het betreffende Ministerie.

  Just an idea.

 2. Steven zegt op

  Ik vermoed dat veel van die jongeren elders nodig zijn zoals in de groeiende industriele sector in Thailand dus prive bedrijven zoals auto assemblage etc.. deze bedrijven betalen zeer goed naar Thaise normen en zo heeft de Thaise overheid terug geld in het laatje van de nieuwe consumenten met grotere koopkracht.
  U beweert dus dat die jongeren in de zorgsector moeten gaan werken op kosten van de staat ipv de dienstplicht en het zelfde loon zouden ontvangen als een soldaat op dienstplicht dus soldij,wat is daar dan de economische relevantie van?
  Ik wist zelfs niet dat er zoiets bestaat zoals geriatrie in Thailand misschien voor de super rijken maar niet voor de gemidelde Thai.
  Sommige westerlingen denken dat hun veel jonger Thaise vrouw hun verpleegster is die op hun oudere dementerende dag hun pampertjes met kak gaat opkuisen terwijl zij nog in the prime van haar leven is.

 3. klaasje123 zegt op

  Heel goed om deze cijfers in beleid om te zetten. Ik zie echter niet zo dat tekort aan arbeidskrachten omdat er teveel ouderen zijn. Als ik om me heen kijk in Isan dan zie ik veel jongeren zitten en wachten in shops, in de dorpen. Natuurlijk deels door het ontbreken van perspectief. Maar daar zou juist voor de overheid een taak kunnen liggen en zo het dreigende tekort aan arbeid bestijden. De efficiency van de tijdsbesteding haalt naar mijn schatting nog niet de 50%

 4. Eddy Waltman zegt op

  Vergrijzing in Thailand ? Daar geloof ik niet in, als je hier in Chiangmai gaat shoppen zie je drommen schoolkinderen en voldoende baby’s buiten het feit dat er nog heel wat zwangere vrouwen zijn.

  Moderator: Irrelevante zin verwijderd.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website