Lezersvraag: Ervaring met de conserverende aanslag

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
12 november 2020

Beste lezers,

Onlangs kreeg ik de conserverende aanslag onder ogen via mijn correspondentieadres en Mijn Belastingdienst. Dit werd gevolgd door een brief uit Heerlen waarin in detail uitgelegd waarop de aanslag was gebaseerd.

Ook stonden daarin de voorwaarden waaraan ik moet voldoen om voor het uitstel tot 2026 in aanmerking te blijven. Een van die voorwaarden was dat ” het uitstel ook wordt beëindigd als ik verhuis naar een land dat niet behoort tot de EU of de Europese Economische Ruimte”. Met andere woorden: in het geval dat ik vóór 2026 naar een van de buurlanden van Thailand zou verhuizen of elders in de wereld dan moet ik alsnog betalen. Er staat niets vermeld van terugkeer naar de EU of de EEC.

Ik snap de uitstel bepaling zoals hierboven omschreven niet goed. Wat is de ervaring van de forumleden met de conserverende aanslag?

Groet,

Hansman


» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

7 reacties op “Lezersvraag: Ervaring met de conserverende aanslag”

 1. Jay zegt op

  Hansman,

  Toen ik uit Nederland naar Thailand emigreerde kreeg ik ook een conserverende aanslag.

  Na tien jaar werd die vrijgescholden.

  groet Jay.

  • Joop zegt op

   Dat is niet helemaal juist. Die conserverende aanslag wordt niet kwijtgescholden, maar die aanslag vervalt van rechtswege (dus automatisch).

 2. Piet zegt op

  Wat gebeurd er met een conserverende aanslag als je na bijv 5 jaar Thailand terug gaat naar Nederland ?
  Moet je dan betalen en hoeveel ?
  Graag info dank U

 3. Joop zegt op

  Als je terugkeert naar Nederland, dan heeft die conserverende aanslag geen functie meer en behoort die aanslag te vervallen (ervan uitgaande dat je het pensioen niet hebt afgekocht). Je hoeft bij terugkeer naar Nederland dus niets te betalen.
  Mocht je vervolgens na een paar jaar opnieuw naar het buitenland vertrekken, dan krijg je dus een nieuwe conserverende aanslag.
  Ten overvloede: die conserverende aanslag slaat überhaupt nergens op; het was destijds een raar bedenksel van Willem Vermeend, zonder dat er een noodzaak voor was aangezien je bij geen enkel pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij een pensioen kan afkopen omdat daar een verbod op staat.

  • Erik zegt op

   Klopt Joop maar afkoop van een pensioenvoorziening in eigen BV kan wel met slechts een beweging van de eigen pen. En dan kan de dienst achter de centen aangaan die al lang elders staan. Dus de conserverende had wel degelijk een doel.

   • Joop zegt op

    Waarde Erik,
    Eens met wat jij zegt, maar op dat punt ligt juist mijn kritiek op die regeling. Over hoeveel gevallen hebben wij het? Er zijn niet veel mensen met een pensioen uit een eigen BV en hoeveel daarvan emigreren naar het buitenland? Een enorme heisa (wettelijke regeling met een hoop administratieve rompslomp, dus een hoop uitvoeringskosten) voor slechts een paar gevallen.
    Een typisch geval van overkill en onzinnige wetgeving.

   • Lammert de Haan zegt op

    Even als aanvulling op de laatste reacties van Erik en Joop.

    Een conserverende aanslag t.z.v. een aanmerkelijk belang (box 2, want daar hebben we het hier immers over) dient ook nu nog een doel als je geëmigreerd bent na 15 september 2015 om 15:15 uur (hoe bedenkt men het!). Zij moeten in alle gevallen t.z.t. over de waarde van hun bedrijf in Nederland afrekenen. Voor deze groep belastingplichtigen is de “kwijtschelding” na 10 jaar in het Belastingplan 2016 komen te vervallen. We noemen dit het “emigratielek aanmerkelijkbelanghouders”. M.a.w.: ook als je al 30 jaar uit Nederland weg bent dan heb je als DGA/aanmerkelijkbelanghouder nog steeds een belastingschuld in Nederland!

    Dit was een schok door fiscaal Nederland die door weinig mensen, w.o. ook veel fiscalisten, is opgemerkt!

    Daarnaast verdween ook de regel dat er slechts hoeft te worden afgerekend bij een winstuitkering van 90% of meer. Voor deze groep geldt dat bij iedere winstuitkering (naar rato) belasting moet worden betaald.

    Uiteraard zijn er wel alternatieven te bedenken welke de gevolgen van deze wetswijziging beperken. Het voert me echter te ver om daar in dit kader verder op in te gaan.

    Wat me verder opvalt in de vraagstelling van Hansman en de daarop geplaatste reacties is dat met geen woord wordt gerept over het karakter van de conserverende aanslag. Bevat zij:
    a. een pensioendeel;
    b. een lijfrentedeel;
    c. een aanmerkelijk belangdeel
    d. een combinatie van dit alles.

    In een door Joop op 12 november om 18:56 geplaatste reactie gaat hij maar al te gemakkelijk uit van pensioen, wat niet af te kopen is. Maar uit niets kan ik opmaken dat de conserverende aanslag (enkel) een pensioendeel bevat.

    De door Hansman geplaatste lezersvraag bevat te weinig informatie om ook maar iets zinnigs te kunnen zeggen over de door hem ontvangen conserverende aanslag zelf.

    Vragen welke zich dan voordoen zijn o.a.:
    a. uit welke componenten bestaat de conserverende aanslag;
    b. is zij tot stand gekomen op basis van een aangifte door Hansman zelf of betreft zij een schatting van de Belastingdienst (wegens het ontbreken van een aangifte);
    c. is er bij een eigen aangifte voldoende rekening gehouden met niet te belasten inleg en premies t.z.v. een lijfrenteproduct welke niet hebben geleid tot een verlaging van het belastbaar inkomen wegens geen of een te geringe “jaarruimte”;
    d. is er voldoende rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 en waarbij grote beperkingen zijn aangebracht t.a.v. het in de heffing betrekken bij een conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie t.z.v. lijfrente- en pensioenaanspraken.

    Dit zijn zaken waar ik totaal geen zicht op heb en welke zich ook moeilijk laten behandelen in een openbaar blog, gelet op de privacy.
    Mocht vragensteller Hansman behoefte hebben aan meer informatie m.b.t. het vorenstaande of aan het doorrekenen van zijn conserverende aanslag dan mag hij altijd contact met me opnemen via m’n emailadres:
    l.haan14@chello.nl


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website