Stichting Goed: Jaaroverzicht 2019

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags:
9 januari 2020

Op 15 januari 2019 werd, na maanden voorbereidend werk, de Stichting GOED, Grenzeloos Onder Eén Dak, opgericht met als doel op te komen voor de belangen van de talrijke Nederlanders die in het buitenland wonen. Een groep van circa 1,3 miljoen medeburgers waar vaak door de overheid aan voorbij wordt gegaan.

Ten behoeve van een snelle besluitvorming kozen we voor een klein maar enthousiast bestuur, geassisteerd door een aantal gemotiveerde vrijwilligers. Het doel van de stichting is Nederlanders over de landsgrenzen met elkaar te verbinden middels een koepelorganisatie voor de vele onofficiële en informele Nederlandse clubs, communities alsmede verenigingen en stichtingen voor Nederlanders in het buitenland.
Ondanks regelmatig contact van de Stichting GOED met de Nederlandse politiek is één van de doelstellingen strikt politiek neutraal te zijn en blijven.

 • Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht
 • Vormgeving Stichting GOED
 • Partners en Bevriende Relaties
 • De balans
 • Wat we gaan doen in 2020
 • Projecten
 • De emigratiebeurs
 • Een GOED 2020

Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht?

Januari – februari – maart

 • In februari is de Emigratiebeurs bezocht en zijn er waardevolle contacten gelegd met verschillende organisaties.
 • In diezelfde maand hebben twee bestuursleden een bezoek gebracht aan de Consulaire Afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Besproken werden o.a. de resultaten van de Internetconsultatie en het in oprichting zijnde Loket Buitenland.
 • In deze periode zijn er ook ontmoetingen geweest met D66 (Sjoerd Sjoerdsma) en PvdA (Attje Kuiken) waarin dubbele nationaliteit en verlies Nederlanderschap is besproken.
 • In maart is de DigiD enquête gelanceerd.

April – mei –  juni

 • Op uitnodiging van Martijn van Helvert (CDA-Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken) werd wederom de Tweede Kamer bezocht. Tijdens dit gesprek werd vooral het ‘onbewust’ verlies van het Nederlanderschap besproken.
 • Ontmoeting vond plaats met een van de bestuursleden van de FANF (De Fédération des Associations Néerlandaises en France) en een woordvoerder van het NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland). Respectievelijk partner en bevriende relatie van GOED.
 • Na afronding van de DigiD enquête zijn de resultaten bekend gemaakt. Hierop volgden de perspublicaties van; Financieel Dagblad, Max Vandaag en een BNR Nieuws Radio interview. Het rapport is vervolgens verstuurd naar DigiD, Logius, UWV en toenmalige Staatssecretaris Knops. Ook is er een officiële klacht ingediend bij de ombudsman.
 • Naar aanleiding van de enquête hebben de bestuurders van GOED in Den Haag met de woordvoerders van Logius (DigiD) en UWV om de tafel gezeten en is er contact gelegd met de RvIG. Mede dankzij het artikel in het Financieel Dagblad en de uitslagen van de DigiD enquête zijn er Kamervragen gesteld.
 • Deelname van St. GOED aan klankbordmeeting met verschillende overheidsinstanties en andere belangenorganisaties. Onderwerp: ‘Het Loket Buitenland’ in oprichting (door Min. van Buitenlandse Zaken), dat toegang zal geven tot alle dienstverlening van de Nederlandse overheid voor Nederlanders in het buitenland (en niet-Nederlanders in het buitenland die een relatie met de Nederlandse overheid hebben).

Juli – augustus

 • Begin juli was de start van een wereldwijd nationaliteitsonderzoek; hoe denken Nederlanders in het buitenland over dubbele nationaliteit, de modernisering van de nationaliteitswet en verlies van het Nederlanderschap. Zie artikel Max Vandaag.
 • Verdere gesprekken en constateringen omtrent de DigiD problematiek vonden plaats.
 • Na een geplaatste oproep is er veel feedback ontvangen over het ‘Bewijs van in leven zijn’ of ook wel ‘Attestation de Vita’ (AdV). Deze feedback wordt begin dit jaar middels een rapport aangeboden aan de SVB.
 • DigiD en Logius hebben bevestigd een oplossing te zoeken voor het DigiD app-probleem met paspoorten die niet als ID-verificatie gebruikt kunnen worden.

September – oktober – november – december

 • Overstromingen Spanje – Het reisadvies werd op aanraden van de Stichting GOED aangepast en er is vervolgens goed en regelmatig contact geweest met de nieuwe ambassadeur in Spanje.
 • De tussentijdse uitslag van het nationaliteits-onderzoek is bekend gemaakt, maar liefst 5000+ respondenten wereldwijd deden mee aan het onderzoek. Hieruit voortvloeiend werd in het NRC een artikel gewijd, waar ook tijdens het Brexit Noodwet debat aan gerefereerd werd.
 • Zowel St. GOED als partnerorganisatie NIHB volgde het Brexit noodwet debat op de voet en hebben hierover bericht. Tevens vonden er met de bestuurder van Stichting GOED, die in het Verenigd Koninkrijk woont, een aantal radio-interviews plaats over Brexit.
 • Bezoek aan Solvit bij Economische Zaken en een bezoek aan Buitenlandse Zaken (Consulaire afdeling). Deelname aan gebruikerstest van het ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie, ter verbetering van de website www.nederlandwereldwijd.nl.
 • Veel feedback werd ontvangen op ons Waldo Team (digitaal levensbewijspilot) bericht.
 • In december is er een bezoek gebracht aan Simon Smith, de ambassadeur in Londen en de consulaire afdeling aldaar. We hebben onze zorgen uitgesproken over verschillende Brexit aspecten. Zo moet de informatievoorziening verbeteren omtrent de nationaliteitswetgeving, met name wat betreft het verlies Nederlanderschap. Aangezien het VK straks geen EU-land meer is, zal de 10-jaren klok gaan gelden.

Vormgeving Stichting GOED

We hebben sinds de oprichting veel tijd gestoken in de ontwikkeling en vormgeving van de organisatie. Met bestuurders, vrijwilligers en een achterban die zich wereldwijd bevinden, is een van de grootse uitdagingen de communicatie geweest. Daarnaast is er regelmatig gewerkt aan de inhoud van de website en het opstellen en verbeteren van procedures. We zijn op de goede weg, maar het gaat niet over een nacht ijs.
Toch hebben we al een goed team vrijwilligers, verspreid over de wereld en de GOED Landencoördinatoren (GLC) breiden zich langzaam maar zeker uit. Zij zijn o.a. actief in het contact leggen met de ambassade (ambassadeurs of HC’s) en de Nederlandse verenigingen en organisaties in hun woonland. De GLC’s hebben al in verschillende landen een GOED contact gelegd met de ambassadeurs.

Partners en Bevriende Relaties

In de loop van het jaar 2019 hebben verschillende Nederlandse verenigingen, stichtingen, communities en organisaties zich aangemeld als partner of bevriende relatie. Ons motto is immers samenwerken en Nederlanders woonachtig in het buitenland zo veel mogelijk verbinden, zodat we niet meer over het hoofd worden gezien in beleidsbebesluiten. Voor een volledige lijst van partners en bevriende relaties, klik hier.

De balans

Wij danken de donateurs en sponsors (NIHB en JoHo) die ons het afgelopen jaar gesteund hebben. De balans opmakend hebben we met deze steun net onze kosten kunnen dekken. De bezoeken aan Nederland (vluchten, autohuur, parkeergeld of OV en andere kosten die zijn gemaakt tijdens deze bezoeken) zijn tot nu toe uit privémiddelen betaald.

Wat we gaan doen in 2020!

 • We gaan verder met het uitbreiden van ons netwerk; nieuwe partners, meer bevriende relaties en verder contact leggen met (semi) overheidsinstanties. Het is voor de stichting essentieel een goede maar kritische band te onderhouden met de overheid en instanties die diensten en services leveren aan NIHB’ers.
 • Actieve uitbreiding van de GLC’s en uitbreiding van het bestuur.
 • Een beter en frequenter contact met onze partners en bevriende relaties.
 • Het opzetten van verschillende kennisbanken. Een voorproefje is de Kennisbank Nationaliteit waarvan pagina’s 1 t/m 9 zijn samengesteld door nationaliteits experts Kris von Habsburg en Paul Munsell.
 • We gaan ons nieuwe Youtube kanaal verder uitbreiden met informatieve korte video’s.
No votes yet.
Please wait...

3 reacties op “Stichting Goed: Jaaroverzicht 2019”

 1. Maarten Vasbinder zegt op

  Mijn complimenten met de opzet van GOED en zo komt er elk jaar wel een belangenbehartiging stichting bij of vereniging bij.
  To nu toe tel ik er vier. VBNGB speciaal voor gepensioneerden, SBNB, GOED en Nederlanders Overzee.
  Ongetwijfeld vergeet ik er enkele.
  Om een vuist te kunnen maken, lijkt het mij het beste als al die verenigingen en stichtingen samengaan.
  Dan wordt alle verzamelde know how bij elkaar gebracht en kan er misschien met betaalde krachten worden gewerkt. Ik denk hierbij aan het secretariaat en een jurist. In de verschillende landen kan dan met vrijwilligers worden gewerkt. Uiteindelijk is dat efficiënter en goedkoper. De overheid belooft veel en doet weinig en dat zal zo blijven, totdat er een machtige belangengroep is. Ongeveer 1 miljoen mensen wonen buiten Nederland. Alleen al zo’n 600.000 in de EU.
  Succes.

 2. Willem van Doorn zegt op

  Mijn (in Nederlandse) ziekteverzekering verviel. Dat alleen omdat ik, een aantal maanden daarvóór op een retirementvisa in Thailand was gaan wonen. Geen Thaise verzekering die je wil hebben, tenzij tot de dag waarop je 81 wordt (ik ben -in goede gezondheid- inmiddels 82). Nu heeft bovendien de Thaise regering afgekondigd van plan te zijn om je visum niet meer te verlengen (moet ieder jaar gebeuren) als je geen ziektekostenverzekering hebt. Ik zou dus terug moeten naar Nederland, waaruit ik om die voor mij funeste waterkou daar (en waar geen geneesmiddel tegenover staat), dus in feite om gezondheidsredenen, ben gevlucht naar Thailand (en het klimaat daar doet mij goed). Om verzekerd te zijn zou ik dus verplicht zijn ongezond te gaan leven namelijk blootgesteld aan die voor mij funeste Nederlandse kou; voor dat funeste ben ik door een medicus gewaarschuwd.
  .
  Meer in het algemeen: mensen verhuizen niet zo maar, of te wel worden niet zomaar (een expat of) een emigrant. Hun gezondheid kan ermee gemoeid zijn, vooral natuurlijk op wat oudere leeftijd. Ieder land heeft zijn eigen regels, maar als eigenlijk helemaal niemand (en de staat ook niet) er iets bij hoeft in te schieten door een betere aanpassing van de regels aan elkaar,moeten we die aanpassing natuurlijk zo spoedig mogelijk tot stand brengen.
  .
  Ik begrijp het probleem dat de Thaise regering heeft wel: die wordt geconfronteerd zijn met emigranten die ook gewoon hun verzekering zijn uitgegooid maar die bovendien niet -wat ik wél doe- een spaarpotje hebben aangelegd om een eventuele forse ziekenhuisrekening te kunnen betalen. Maar als je wel spaart (zoals ik dus) om je ziektekoeten te kunnen betalen weet je tevoren nooit tevoren hoe (toren)hoog die (dokters en/of) ziekenhuisrekening zal zijn.
  .
  Ik claim van goede wil te zijn. Voor een forse, in principe ieder jaar een hogere ‘voet’ hoef ik niet verzekerd te zijn, voor een exorbitant bedrag daarboven wel. Je zou van een emigrant die niet is verzekerd (dat is iemand die niet meebetaalt aan de gezondheidskosten van een mede-verzekerde die onverantwoord met zijn gezondheid omgaat) kunnen verlangen dat hij niet alleen maar 800.000 Baht op zijn Thaise rekening heeft staan maar ieder jaar een nader vast te stellen bedrag daar bovenop, dat aan de staat vervalt als de emigrant sterft, als daar maar tegenover staat dat geen emigrant die zijn ziektekosten niet helemaal kan betalen daarom het land wordt uitgegooid.

  • l.lagemaat zegt op

   Beste Heer van Doorn,

   U spreekt alleen over een Thaise verzekering.
   Probeer de volgende my. eens.

   April International Expat
   http://www.april-international.fr

   Informeren via Verzekering my. AA, Pattaya Office, info@aainsure.net, Tel.038 – 415 795 links in smalle straat naast Big C aan de Sukhumvit Road ( Nederlander Heer Wim )
   of
   APG Consulting, Office: +66 33 641 520 e-mail: info@apg-thailand.de
   Pattaya Beach Condo, 482 Moo 10 Soi 13 (Herr Rainier )


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website