Donkere wolken in aantocht voor pensionado’s in Thailand. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Zorg & Welzijn, moeten volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen, zo laat de NOS weten.

Nu al korten van de pensioenen is in 2016 niet nodig, zegt Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. “Maar de kans dat we moeten gaan korten in 2017 wordt wel groter. 2016 is nogal stormachtig begonnen met onrust op de wereldwijde financiële markten en een opnieuw dalende rente.”

“We willen onze deelnemers alvast waarschuwen dat het risico er is”, zegt Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg & Welzijn. “Als de situatie stabiel blijft de rest van het jaar, dan is het geen probleem. Maar als we verder in een negatieve spiraal komen, dan is de kans groot dat de pensioenen verlaagd moeten worden.”

Dekkingsgraad te laag

De zogeheten dekkingsgraad van beide pensioenfondsen is de afgelopen tijd gedaald. Zo bleek bij een presentatie van de kwartaalcijfers. Bij Zorg & Welzijn van 99 procent in het derde kwartaal van 2015 naar 97 procent in het vierde kwartaal en bij ABP van 99,7 naar 98,7 procent. Dat is onder het minimum van 104 procent dat de Nederlandsche Bank verplicht stelt.

Of de pensioenen bij deze fondsen ook echt omlaag moeten, hangt af van hoe ze er eind dit jaar voor staan. Mocht de dekkingsgraad verder dalen dan stijgt de kans dat er gekort moet worden.

Geen indexatie

Indexatie van de pensioenen, het mee laten stijgen met de prijzen, gaat de komende jaren vanwege de te lage dekkingsgraad ook niet lukken. Pensioenfonds Zorg & Welzijn verwacht zelfs de komende 5 jaar of langer geen indexeren te kunnen doorvoeren.

De afgelopen jaren kon het fonds ook al niet indexeren. Daardoor zijn deelnemers bij elkaar opgeteld al een stijging van 13,6 procent van hun pensioen misgelopen.

Weinig rendement en lage rente

De pensioenfondsen maken momenteel te weinig rendement op hun beleggingen. Daarnaast speelt de lage olieprijs speelt de pensioenfondsen parten. De waardedaling van de oliebeleggingen van Zorg & Welzijn was vorig jaar goed voor een daling van de dekkingsgraad van 2,3 procent.

Ook hadden de pensioenfondsen het afgelopen jaar last van de lage rente. Bij een lagere rente moeten pensioenen nu meer geld in kas hebben voor de pensioenuitkeringen later. Bovendien moeten pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank sinds de zomer op een andere manier de rente berekenen. Daardoor moeten ze nog meer in kas hebben.

Verder moeten de fondsen er ook rekening mee houden dat ze later meer geld aan pensioenen moeten uitkeren doordat mensen gemiddeld steeds langer leven.

No votes yet.
Please wait...

11 reacties op “Grote kans dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan”

 1. Soi zegt op

  DFT meldde gisteren al dat er sprake is van paniek bij het ABP. “De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, is vorige week onder de kritische dekkingsgraad gezakt. Als de situatie op de financiële markten niet verbetert betekent dit dat korten vanaf volgend jaar onvermijdelijk wordt.” Nou ja, deze laatste zin wordt telkenmale van stal gehaald als beleggingsstrategen van ABP er weer eens fors naast zitten.

  Maar hoe verhoudt zich die kennelijke paniek in DFT tot wat Beurs.nl meldt? Mercer, een onderzoeksbureau met hoofdzetel te NY, zegt dat 25 AEX-bedrijven aanmerkelijk hun pensioenverplichtingen hebben kunnen terugbrengen, “vooral dankzij koerswinsten op de aandelenbeurzen en wisselkoerseffecten.” Zijn ze soms bij ABP daartoe niet in staat? Incompetentie? Feit is dat ABP om de haverklap meent de alarmbel te moeten laten luiden.

  Ik heb ook nog even de site van PFZW bekeken, of hun voorzitter Borghoff aan het woord is over een mogelijke korting op pensioenuitkeringen hunnerzijds. Niets meer kunnen vinden dan het gangbare gedoe over onvermogens een fatsoenlijk beleggingsrendement te realiseren. Maar PFZW, evenals ABP, heeft dan ook eigenlijk meer een continuïteitsbelang naar zichzelf, dan een kwaliteitsbelang jegens hun deelnemers.

  Hoe anders eindigt daarom het bericht van Beurs.nl dat: de verwachte pensioenlast voor de AEX-bedrijven in 2016 ongeveer 15% daalde, door gestegen rente op bedrijfsobligaties. Is dat bij die pensioenfondsen dan niet het geval??? Zie: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/25087708/__Pensioenpaniek_bij_ABP__.html
  en: http://www.beurs.nl/nieuws

 2. Fransamsterdam zegt op

  Als de rente zo laag blijf, zul je voor enig rendement meer in aandelen moeten beleggen. Daardoor fluctueert het vermogen in ieder geval meer dan wanneer er in staatsleningen en obligaties is belegd.
  Juist in zo’n periode worden nu de dekkingsgraden en andere parameters veel strakker in de gaten gehouden. Dat werkt dus niet. Maar gelukkig voor de pensioenfondsen kunnen ze naar believen de premies verhogen en de uitkeringen verlagen, dus ik denk dat ze het wel zullen redden…

 3. ruud zegt op

  De economie op jagen door de rente te verlagen gaat in Nederland in ieder geval niet werken.
  Een heel groot deel van de bevolking heeft geen geld om uit te geven en een lagere rente zal die mensen niets helpen.
  Het rijke deel van de bevolking heeft geen lage rente nodig om geld uit te geven en die gaan niet meer geld uitgeven, alleen voor een goede economie.
  De middenklasse krijgt steeds minder inkomen door de renteverlagingen en lastenverzwaringen dus houdt de hand op de knip.
  Een lagere Euro verhoogt ook de prijzen, wat ook al geen aanmoediging is om je geld uit te geven, als je inkomen niet mee stijgt.
  Nu de pensioenen ook onder druk en Nederland geeft helemaal niets meer uit.

 4. Van Os zegt op

  Mensen leven langer is de uitspraak voor de fondsen, we moeten zorgen dat dit allemaal betaalbaar blijft. Dus niet indexeren en verlagen die pensioen uitkeringen!!
  We moeten ja langer doorbetalen ……
  Voor het gemak ervan vergeten we gewoon dat de pensioen gerechtigde leeftijd voor nu met 5 jaren is/wordt verhoogd, allemaal langer doorwerken. De AOW leeftijd gaan nl hetzelfde omhoog.
  Dus fondsen 5 jaar later beginnen met uitkeren, ipv de ‘oude 65 jaar’
  Dus worden we ook allemaal 5 jaar ouder???? Dan is qwa uitkeringtijd hetzelfde als die 65 jarige die dus 5 jaar eerder omvalt.
  Ik ga er van uit dat in ieder geval de bestuurders van de fondsen, door het zo goed ‘ regelen ‘ van hun fondsen zich hiervoor de nodige premies in de vorm van bonussen kunnen toekennen zodat in ieder geval zij op tijd kunnen stoppen.
  Wij werken wel door….. Grtnnnnnnn

 5. l.lagemaat zegt op

  Het rommelt op alle fronten! Bij ABP al vanaf 2008 geen indexatie van 1,75 % per jaar ontvangen.
  Over de belastingdienst het volgende:
  In januari 2016 ontvangt u van ons een nieuwe betaalspecificatie. U zult zien dat uw brutopensioen gelijk blijft. Mogelijk ziet u een ander nettobedrag. Dit komt door een aantal fiscale wijzigingen per 1 januari 2016:
  • De belastingschijven en de loonheffingspercentages zijn gewijzigd. In 2016 stijgt het loonheffingstarief van de eerste belastingschijf. Het tarief in de tweede en derde schijf daalt.
  • In 2016 bedraagt de bijdrage Zvw 5,50% van uw brutojaarinkomen. In 2015 was dit 4,85%. Door de hogere Zvw-bijdrage wordt uw nettopensioen lager.
  • De tijdelijke heffingskorting voor mensen die jonger zijn dan hun AOW-leeftijd vervalt. Hun nettopensioen wordt hierdoor lager.
  Mogelijk nieuwe wijzigingen in april
  Per 1 april 2016 vinden er mogelijk nog een aantal fiscale wijzigingen plaats. Ook deze wijzigingen zullen van invloed zijn op uw pensioen. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de Belastingdienst.
  Deze week hoorde ik van Nederlanders, dat het drinkwater met 32% verhoogd was!

 6. Wim zegt op

  Als het waar is wat hier gezegt word , dan je het huishoudboekje even aanpassen .
  Het is hier altijd nog makkelijker rondkomen van je pensioen/aow dan in Nederland.
  Wim.

 7. Rembrand van Duijvenbode zegt op

  Ik ben helemaal niet verbaasd een dergeljk soort bericht te zien. In mijn bijdrage in Thailandblog van 6 november 2015 heb ik al aangegeven wat er mis is met de berekening van de dekkingsgraden bij onze pensioenfondsen. Dat bij de boven genoemde pensioenfondsen de dekkingsgraad zo onderuit gaat heeft ook te maken met het toepassen van de zogenaamde “gedempte kostendekkende pensioenpremie” ofwel minder pensioenpremie storten dan waarmee de pensioenverplichting stijgt. De Nederlandse overheid droeg in 2014 maar liefst € 881 miljoen minder af dan waarmee in het ABP de pensioenverplichting steeg. Verenigingen van gepensioneerden vroegen in het najaar 2015 de staatssecretaris met deze praktijk te stoppen, maar ze gaf geen krimp en ook in 2015 werd er minder gestort dan waarmee de verplichting steeg.

  Wat u ook moet zien is dat de overheid via de DNB aan de knop draait waarmee de dekkingsgraad wordt berekend. Medio 2015 verlaagde de overheid de rekenrente voor pensioenfondsen en daardoor daalden de dekkingsgraden. En het beleid van de overheid is het verbeteren van de concurrentiepositie door het verlagen van de loonkosten door onder meer zzp’ers en door bij werkenden de pensioenopbouw in te perken. Deze race naar de bodem zal onder deze regering niet veranderen. Verder heeft de overheid geen enkel belang bij het zelf aanzwengelen van de economie want dat verhoogt het begrotingstekort en drijft de rente op. Het motto is dus werkelijk niets doen aan het verbeteren van het vernieuwingsvermogen van de Nederlandse economie door te investeren in onderwijs en stimuleren van innovatie. De verlaging van het overheidstekort wordt ook mogelijk gemaakt door geld weg te halen bij ouderen en indirect bij pensioenfondsen.

  Misschien wordt 2016 beter als de olieprijs stijgt en de wereldhandel weer gaat stijgen, maar Europa gaat nu eerst een periode in met een grote toename in overheidstekorten door de kosten van toename van grote hoeveelheid niet-productieve mensen van buiten Europa en wellicht door het wegvallen van de voordelen van de Europese Unie. Helaas, het wordt dus eerst nog slechter voor het beter wordt.

 8. Jacques zegt op

  Dit soort berichten kan er ook nog wel bij. Sinds 1 januari ook pensioendeelnemer en ben al twee keer gekort. In 2014 nog uitdraai laten maken en nu dat ik pensioen krijg is het al vermindert met in totaal 285 euro netto per maand. Mooier kunnen ze het niet maken. Dus als volgend jaar zo doorgaat dan blijft er wel verdomd weinig over. Witte boorden criminelen zijn het die dit bedenken. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter, mede met dank aan Ford Europa dat zo lek is als een zeef en handen vol geld kost.

 9. Gringo zegt op

  Zojuist een Nieuwsbrief van ABP ontvangen, waaruit ik citeer:

  “Uw pensioen wordt niet verlaagd in 2016
  Uw pensioen wordt niet verlaagd in 2016 De dekkingsgraad van ABP is in het laatste kwartaal van 2015 iets gedaald. Dit komt nog steeds door de dalende rente en de onrust op de financiële markten. ‘Een verlaging van de pensioenen in 2016 is niet aan de orde, maar de kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen, wordt wel groter.’”

  Het is maar, dat u het weet!

 10. theoS zegt op

  Kreeg gisteren een brief van Pensioenfonds Koopvaardij dat per 1 jan. ’16 mijn pensioen verhoogd is, dus meer pensioen. Ik heb ook nog een Deens pensioen, ATP, en dat wordt elk jaar verhoogd. Trek Uw conclusies wat de andere Pensioenfondsen, in Nederland, U proberen wijs te maken.

 11. Mr.Bojangles zegt op

  Het aanzwengelen van de economie door de rente te beinvloeden werkt niet. Die sukkels denken alleen maar dat het gaat werken. Nul komma nul inzicht hebben ze, kijk maar naar Japan die dat al 30 jaar proberen. En in de VS heeft het ook niet gewerkt, ook al denkt men van wel. De economie is nou eenmaal conjunctuur-gebonden. Ooit gehoord van de varkens-cyclus? Nou, zo werkt de economie ook. Met toppen en dalen. En wat gebeurt er? Na een dal gaat de zaak weer omhoog. Vanzelf, of je nou wel of niet ingrijpt. Maar dan gaan ze claimen dat hun maatregelen geholpen hebben terwijl zonder die maatregelen het verloop precies eender zou zijn geweest.

  Wie kent ze nog?: De Beverly Hillbillies van vroeger? Oma Hillbilly had een hoestsiroop uitgevonden. Volgens zoon Jethro was het spul niet te vreten maar als je er een lepel van nam en dan 14 dagen in bed bleef was je verkoudheid over. dus het spul werkte volgens hem prima.
  Een verkoudheid duurt 14 dagen, of je nou wel of geen medicijnen gebruikt…. same,same but not different voor de economie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website