Verhoging minimumdagloon is geen wondermiddel

Vaste lezers van de rubriek Nieuws uit Thailand zijn ermee bekend: op 1 januari is het minimumdagloon in zeventig provincies omhoog gegaan naar 300 baht. In zeven provincies gebeurde dat al in april vorig jaar. Voor het eerst kent Thailand nu een landelijk minimumloon, want eerder verschilde dat per regio.

In de krant verschijnen regelmatig noodkreten over het midden- en kleinbedrijf dat de verhoging niet kan overleven. Maar interessanter is de vraag: hoeveel mensen profiteren eigenlijk van de maatregel? En ik doe er gelijk maar een tweede vraag bij: hoe populistisch is het hypotheeksysteem voor rijst waarbij boeren een bovenmarktprijs voor hun rijst krijgen?

In een artikel van Prapas Pintobtaeng, assistent-hoogleraar politicologie aan de Chulalngkorn universiteit vond ik enkele onthullende cijfers. Ik loop ze punts gewijs langs.

1 Slechts eenderde van het arbeidspotentieel werkt in de landbouw. Die boeren produceren 12 procent van het bruto binnenlands product. In boerengezinnen komt slechts 10,9 procent van het inkomen uit landbouwactiviteiten; meer dan 60 procent komt uit andere werkzaamheden.

 • Conclusie 1: het boerenbedrijf is niet langer de basis van het levensonderhoud van plattelanders.
 • Conclusie 2: het hypotheeksysteem voor rijst heeft maar weinig invloed op hun leven.

2 Twee van de drie leden van een boerengezin gaan elders werken. Sommigen schrijven dit toe aan het zware werk onder de gloeiende zon; jongeren zouden daar geen trek in hebben. Een andere belangrijke reden is dat er een tekort is aan land, omdat het land in de loop van generaties zo vaak is verdeeld tot elk afzonderlijk perceel te klein is om een gezin van te onderhouden. Tenzij land wordt herverkaveld, blijft dit probleem bestaan.

3 Weliswaar kent Thailand nu een verplicht minimumdagloon, maar de regering laat toe dat bedrijven die via outsourcing werken, zich niet houden aan de rechten van werknemers. Indien de regering deze situatie laat voortduren, profiteert het merendeel van de werkers niet van de verhoging.

4 In de informele sector werken 24,1 miljoen personen oftewel 62,3 procent van het arbeidspotentieel. Daarvan werkt 60 procent (14,5 miljoen) in de agrarische sector; 31,4 procent in de servicesector en 8,6 procent in de productiesector. Dit gigantisch aantal werkers ontbeert de meest basale arbeidsrechten: geen werkzekerheid, geen behoorlijke salariëring, geen werkveiligheid, geen toegang tot sociale voorzieningen en geen recht om zich te organiseren. Dit komt omdat de Labour Protection Law 1998 alleen geldt voor werkers in de formele sector.

5 De verhoging van het minimumdagloon komt slechts ten goede aan 8 à 9 miljoen werkers in de formele sector.

6 Er bestaan zorgen dat werkgevers ter compensatie van het hogere minimumloon gaan bezuinigen op veiligheids- en milieumaatregelen. In de afgelopen 10 jaar hebben 1.836.411 werkers op het werk een ongeluk gehad: 7.710 zijn overleden of zijn vermist, 148 zijn gehandicapt en 30.370 verloren een of meer lichaamsdelen. Ze ontvingen 1.500 miljoen baht aan compensatie.

7 Slechts 500.000 van de 30 miljoen werkers zijn lid van een vakbond.

(Bron: Bangkok Post, 25 januari 2013)


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

5 reacties op “Verhoging minimumdagloon is geen wondermiddel”

 1. GerrieQ8 zegt op

  Verhoging van het minimum loon verlaagt de inkomens! Hier in de Isaan hebben verschillende mensen wat stukjes grond en daar verbouwen ze suikerriet op. De suikerfabriek gaf, en geeft nog steeds 1200 baht per ton. Maar de mensen die het riet afbranden, kappen en vervoeren zitten met hogere kosten vanwege deze genoemde verhoging. Gevolg…………..juist ja. E nu gaan ze klagen dat ze minder per ton krijgen in vergelijking met voorgaande jaren.

 2. Pujai zegt op

  ILO chief lauds minimum wage policy

  “I have to say that my information is that minimum wages have not gone up for a long time. Productivity has gone up but minimum wages for the last 10 years did not follow. This increase could be seen as a catching up [with the rise in] productivity,” he said.

  Asia’s future prosperity will not be achieved through cheap labour, he said. Rather, the region should focus on better-qualified and educated labour that can produce high-value goods.

  “Upgrading labour standards, upgrading education, and production and productivity and know-how – we are moving into the knowledge economy,” he said.

  Meer info: http://www.nationmultimedia.com/business/ILO-chief-lauds-minimum-wage-policy-30196221.html

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Pujai Ik ken dit commentaar van het ILO-hoofd (International Labour Organisation). Welk punt wil je met deze quote onderstrepen? Dat is mij niet duidelijk; graag een nadere toelichting.

   Wat ik onthutsend in het verhaal van Prapas vond, was dat 24,1 miljoenen personen in de informele sector niet profiteren van de verhoging van het minimumdagloon.

   Overigens is het minimumdagloon de afgelopen 10 jaren wel degelijk verhoogd, maar die verhogingen waren dermate klein dat ze teniet werden gedaan door de inflatie. Dus er was alle reden om het loon eens flink op te trekken.

   • teun zegt op

    Dick,

    Flink optrekken van minimum lonen is misschien begrijpelijk, gezien de weinig structurele aanpassingen (beter: het uitblijven daarvan) in afgelopen 10 jaar. Door nu de minimum daglonen met 50 % in 1 x te verhogen is m.i. weinig doordacht. Het idee was: dan verbetert levensstandaard van laagstbetaalden.

    Wat zie je nu al gebeuren? Prijzen van voeding/goederen stijgen; bedrijven sluiten (immers welk bedrijf kan loonsverhoging met 50 % in 1 x overleven zonder groot deel door te berekenen aan afnemers?).

    Deze “loongolf” zal zich gaan doorzetten naar hoger betaalden. Het eerste voorbeeld was al te zien bij Thai Air. Niet vreemd, want als je al TBH 300,- p/d verdiende (= 50 % boven minimumloon) en nu opeens minimum loon blijkt te ontvangen dan ben je daar niet blij mee. Met hun actie hebben betreffende werknemers van Thai Air al 7 % loonstijging en 1 extra maand binnen gehaald. Dat is al ca 15 % loonstijging. Maar ze willen nog meer. En dat is wat ik bedoel met loongolf.

    De huidige regering kan misschien niet geheel worden verweten, dat minimum lonen in afgelopen 10 jaar zijn aangepast. Maar toch wel voor een groot gedeelte. Want wie zat er “achter de knoppen” voor de periode Abhisit?

    Toezeggingen tijdens en voorafgaand aan laatste verkiezingen zijn m.i. als populistisch te bestempelen als het gaat over:
    1. minimum daglaan met 50 % omhoog van TBH 200 naar TBH 300,- en
    2. wie voor het eerst een nieuwe auto koopt, hoeft over kale aanscchafprijs geen belastingen te betalen

    Klinkt allemaal leuk in aanloop naar verkiezingen, maar creeert op langere termijn meer problemen dan het oplost. Daarbij valt te denken aan:
    * bij maatregel 1: sluiting van bedrijven (=werkloosheid) en stijging kosten levensonderhoud
    * bij maatregel 2: mensen storten zich in financiele avonturen, die ze op langere termijn vanwege te hoge financieringslasten etc. niet kunnen volhouden. En het leidt tot een stevige toename van het aantal auto’s op de weg, die anders niet of over een langere periode had plaatsgevonden.

    CONCLUSIE: veel te ruwe toezeggingen in aanloop naar verkiezingen, die op korte termijn tot verkiezingswinst hebben geleid, maar op middellange termijn averechtse gevolgen gaan hebben (en al hebben) voor de bevolking.
    termijn tot

 3. Pujai zegt op

  Dick,

  Ik wil hier slechts mee aangeven dat ik het eens ben met de ILO en de verhoging van het minimum loon is niet alleen terecht maar tevens “long overdue”.
  Thailand bevindt zich in een overgangsfase en zal meer moeten gaan investeren in opleidingen en vooral innovatie.
  Thailand kan niet altijd een “lage lonen” land blijven en b.v. de textiel industrie zal op termijn gaan verdwijnen naar nog “lagere lonen” landen. Een goed voorbeeld is onze eigen Twentse textelindustrie die ook op deze wijze het loodje legde. Nederland heeft zich tenslotte als een “handelsland” ontwikkeld. Ik voorzie een grote toekomst voor Thailand in de high-tech sector, vooral gezien de vele buitenlandse investeringen op dit gebied. Japan bijvoorbeeld besteed veel aandacht aan de opleiding van Thaise werknemers.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website