Beste redactie/Rob V.,

Op 23/04 publiceerde u het relaas van de visumaanvraag voor mijn vriendin. Zie hier het vervolg: Het antwoord op de visumaanvraag, gedaan op het kantoor van TLS te Bangkok, viel vandaag in de bus:”Geweigerd”. Mijn vriendin had in 2018 reeds een visum.

Het paspoort werd vergezeld van een “Refusal” in het Engels en een bijkomend blad in het Nederlands. Mijn vriendin heeft een 3 uur durend interview gehad bij TLS waarbij alle gevraagde documenten overhandigd werden. Zij toonde ook foto’s van de diploma uitreiking voor haar dochter met ons drieën in 2018. Foto’s van het huwelijk van de dochter waar we samen waren. Foto’s van het recent geboren kleinkind. TLS zei dat er geen behoefte aan was deze toe te voegen. De weigering vermeldt volgende redenen:

 1. justification for the purpose and conditions of the intended stay was not provided…en
 2. there are reasonable doubts as to your intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa.

Mijn vriendin is tijdens haar vorig verblijf in België netjes teruggekeerd.

Op de tweede pagina (in het Nederlands) wordt de “Motivatie” in vraag gesteld;

” Het doel en de omstandigheden ven het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond. Betrokkene wenst samen met haar partner naar België te reizen en ze verklaart dat haar partner ziek is en dat ze haar partner wenst te verzorgen in België, maar ze legt geen medisch attest hiervan neer” .

HIER gaan de ambassade medewerkers en de ondertekenaar hun boekje te buiten. Dit is een inbreuk en schending van de privacy. Waarom zou ik een medisch attest moeten voorleggen waarin uitgebreid vermeld wordt dat ik 2x geopereerd werd voor (huid)kanker èn dit een follow up vereist, waarvoor ik ook een afspraak heb in België.

Dit behoort NIET tot de vereisten om een visum aan te vragen. Verder argumenteren deze medewerkers: “Betrokkene wenst samen met haar Belgische partner naar België te reizen en toont niet afdoend aan te beschikken over resterende familiale banden in het land van origine.

Is dit niet zielig en vèr over de schreef?


Beste Yan,
Spijtig te vernemen dat de aanvraag wederom stukgelopen is. Er resten helaas weinig opties behalve het nogmaals te proberen met een nog beter dossier. Hoe vervelend en frustrerend dat ook is!
Over de aanvraag: de baliemedewerker kan er op wijzen dat bepaalde documenten die de aanvrager wil inleveren niet op de checklist met vereiste bewijsstukken staan, echter staat het de aanvrager vrij om die stukken toch in te dienen. De medewerkers aan het loket zijn, om het even plat uit te drukken,  ook slechts papierschuivers die geen beslissingsbevoegdheid hebben of enige opleiding rondom beslissingen. Een document dat op het eerste oog geen (meer)waarde heeft kan daar de Belgische ambtenaren op de ambassade mogelijk wel een beter beeld scheppen en dus van invloed zijn. Natuurlijk kan het ook document zonder (meer)waarde blijken, dan negeert de ambtenaar dat gewoon. Risico bij een te dikke stapel aan documenten is dat de beslisambtenaar over belangrijke stukken heen kijkt of leest, ze hebben maar enkele minuten per aanvraag dus zullen niet elk stuk van begin tot eind zorgvuldig doorlezen als dat in een eerste oogopslag niet noodzakelijk lijkt. 
Of de paar foto’s in jullie geval een meerwaarde hebben gehad kan ik natuurlijk niet zeggen. Hoe concreter en objectiever bewijsstukken zijn hoe beter. Een foto van de aanvrager met iemand samen kan laten zien “kijk wij kennen elkaar”, maar nog mooier is bijvoorbeeld een bewijs van financiële steun (bankoverschrijving) als men verklaard heeft dat de ene persoon de ander ondersteund. 
De ambtenaren willen liefst dus controleerbare bewijzen zien. Dat zal ook de reden zijn dat ze een bewijs wilden zien dat u medische behandelingen ondergaat. Uiteraard kan dat nogal een inbreuk zijn op uw privé leven, dus het is uw goed recht dit te weigeren. Het zou zelfs kunnen dat het aanhalen van uw ziekte negatief heeft gewerkt: als uw ziekte een serieus stadium van complicaties bereikt, en uw Thaise partner u wilt helpen met verzorging,  dan zou iemand die de regelgeving niet respecteert weleens in overstay kunnen gaan verblijven om u te verzorgen… Waartegen ieder weldenkend persoon kan inbrengen dat het wel heel stom en kortzichtig zou zijn om zo de eigen glazen in te gooien: een korte termijn illegaal samen zijn zou dat op de langere termijn een stuk lastiger maken.
Nu weet ik niet welke motivaties er nog meer aangedragen zijn. In de basis had ik een bewijs van eerdere reizen naar Europa bijgevoegd (reisstempels in het paspoort), een korte verklaring wie u bent, wat de relatie is, wat jullie plannen zijn, welke redenen de aanvraagster heeft om tijdig terug te keren en dat u hier op toe zult zien. Er op wijzen dat eerdere reizen naar het buitenland volgens de regels zijn verlopen en jullie dat zullen blijven doen kan ook geen kwaad. Ik had zo goed als mogelijk proberen te laten zien dat de aanvraagster terug naar Thailand wil/moet om voor familie te zorgen. Als dat niet middels bankboekjes kan, dan toch maar met foto’s,  iets is beter dan niets. En deze bewijsstukken inleveren ook als de papierschuivende externe medewerker zegt dat die papieren niet nodig zijn. Het enige wat je kunt doen is proberen zo kort en concreet mogelijk te laten zien wie jullie zijn, wat jullie willen,  en dat er weinig tot niets te vrezen is, en daar waar mogelijk fit te bewijzen. 
Blijft het uiteindelijk de vraag hier goed van vertrouwen de beslisambtenaar is… België is met jaarlijks zo’n 10% afwijzingen van aanvragen vanuit Thailand en van de lastigste ambassades. Helaas verneem ik ook dat de bezwaarprocedure voor België (via DVZ, de Dienst VreemdelingenZaken) in de meeste gevallen zinloos is.
Uiteindelijk kan ik niet anders aanraden dan het nogmaals te proberen. Misschien door ditmaal alleen te wijzen op dat jullie samen willen zijn, en niet te reppen over ziektes en zo goed als mogelijk te laten zien dat er redenen voor terugkeer zijn. Met zwakke harde bewijzen komt het aan op een goede motivatiebrief. Ik kan alleen maar hopen dat met een goed en eerlijk verhaal het de volgende keer wél lukt. 
Ik kan daar hoogstens de bekende dooddoeners aan toevoegen zoals: probeer een korter vakantie, vier nog eens samen vakantie in Thailand om te laten zien dat jullie elkaar meermaals zien en dus een goede relatie hebben en deze echt niet kapot gaan maken door stomme illegale praktijken zoals illegaal verblijf te riskeren etc. 
Een hele drastische aanpak zou zijn om in een wettelijk huwelijk te treden en dan op die basis via een andere lidstaat (alles behalve het eigen land, hier dus België) een gratis visum voor EU/EER familielid aan tr vragen. Die aanvragen gaan met een minimum aan bewijs en kunnen zo goed als niet afgewezen worden. Zie voor details het Schengendossier op dit blog.
Maar wie weet hebben lezers in een vergelijkbare situatie nog goede aanvullingen uit de praktijk.
Met vriendelijke groet,
Rob V.

» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 5 votes.
Please wait...

6 reacties op “Schengenvisum vraag voor Belgie: Visum voor vriendin geweigerd”

 1. Hans Melissen zegt op

  Van mijn kant een identiek verhaal. Mijn vriendin heeft bijna 3 uur bij TLS gezeten. Ik had alles tot in den treuren op papier gezet, met tal van foto’s en andere bewijsstukken. Ze bezit een woning en heeft 2 kinderen in Thailand. Er was ook gezegd dat er eventueel contact gemaakt zou worden via Line. Maar dat is nooit gebeurt. Men wist het allemaal wel denk ik. En dan krijg je het standaard antwoord there are reasonable doubts as to your intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa. Misselijk makend dit. Ik ben dan ook helemaal klaar met dat machtsvertoon van zo’n medewerker die niet eens de moeite neemt om zich echt in een zaak te verdiepen. We zijn overgeleverd aan dat soort mensen. Ik hoop dat er meer mensen zullen reageren, want dan zal je zien hoe erg het eigenlijk is.

 2. B.Elg zegt op

  Beste Yan,

  Ik voel met je mee.
  Rob V. is goed op de hoogte, hij geeft de lezers van dit blog correct advies.
  Mijn vrouw en ik hebben gekozen voor wat Rob ” de drastische aanpak” noemt.
  Mijn ervaring is intussen 25 jaar geleden en mogelijk voor jou niet echt relevant meer.
  De aanvraag voor een toeristenvisum van mijn Thaise vriendin, nu mijn vrouw, werd telkens geweigerd door de Belgische ambassade in Bangkok.
  Ten einde raad ben ik vlak over de grens in Nederland gaan wonen. Bijna onmiddellijk na mijn inschrijving bij de Nederlandse gemeente kreeg mijn vrouw een toeristenvisum,
  Na een paar toeristenvisa kreeg ze een verblijfsvergunning voor NL. We gingen elke week vanuit NL naar België, het land waar ze absoluut niet binnen mocht.
  We hebben uiteindelijk ongeveer 20 jaar in NL gewoond alvorens weer naar BE te verhuizen.
  We zijn Nederland nog steeds dankbaar dat ze ons de mogelijkheid geboden hebben om als echtpaar verder te leven.

 3. Mr.Bojangles zegt op

  advocaat inschakelen. De afkeurreden dat ze niet zeker zijn dat je vriendin terugkeert is onwettig, punt.

 4. endorfun zegt op

  Redelijke twijfels lijkt me onvoldoende, ze moeten die twijfels beargumenteren, anders betreft het discriminatie. Met argumenten kan men naar de rechtbank stappen en deze aanvechten, en desnoods schadevergoeding eisen, van diegene die discrimineerde. Best via een onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling, altijd met klacht tegen onbekenden. De onderzoeksrechter zal het dan maar zelf uitzoeken.
  Discriminatie moet niet worden bewezen, maar diegene die discrimineert moet zijn onschuld bewijzen.

  • Ferdinand zegt op

   Een vonnis vragen van een rechter?
   Ik heb geleerd in diplomatiek recht (50 jaar geleden) dat ieder land soeverein beslist wie binnenkomt (en wie niet)….en niet verplicht is de beslissing te justifieren.
   Toen ik reeds – in Belgie 1989 – gehuwd was met mijn Thaise echtgenote, werd haar toen in Brussel op de Zwitserse ambassade een doorreis visa (per auto) geweigerd ….omdat zij geen bewijs kon voorleggen van solvabiliteit. Toen ik aanvoerde dat ze mijn echtgenote was waarvoor ik als Belg een inkomen verzorgde, zei men mij dat niet ik doch mijn echtgenote de aanvraagster was en dat dus zij moest voldoen aan de voorwaarden.
   We zijn dan maar naar Rome gereden via Frankrijk.

 5. Rob V. zegt op

  Ik ben eigenlijk benieuwd of er lezers zijn die met succes (of niet) bezwaar hebben gemaakt tegen een Belgische visumweigering? Van een paar jaar terug weet ik dat de reputatie en ervaring aanwees dat dit meestal zinloos was, al helemaal als je zelf het bezwaar zou doen maar dat een vreemdelingenadvocaat er ook regelmatig een zware kluif aan had. De Vreemdeling kan niet aantonen dat hij/zij zeer waarschijnlijk tijdig terug gaat, de ambtenaar kan niet hard maken dat de kans op illegaal verblijf werkelijk groot is, het blijft een vermoeden wegens (meestal) “te weinig binding/redenen om terug te keren”.

  Of die praktijk in recente jaren minder weerbarstig geworden is zou ik niet weten en ben dus wel benieuwd naar meer concrete ervaringen rondom afwijzingen.

  Nu ik hier toch ben: in Nederland lukt een gedegen bezwaar vaak wel, en bijna altijd als er een vreemdelingenadvocaat dit doet. Maar daar heb ik de laatste paar maanden dan weer vernomen dat om het minste een afwijzing was (ontbreken telefoonnummer, een vliegreis reservering die al vervallen was buiten medeweten van de aanvrager om en andere kleinzielige dingen). Maar daar valt pas over een jaar iets van te zeggen: elke maand april komt EU Home Affairs op hun website met statistieken van visum afgiftes en weigeringen over het voorgaande jaar. Nu Covid op zijn eind loopt zou 2022 misschien weer normale reispatronen kunnen laten zien. Moeten ze in Den Haag natuurlijk niet moeilijker zijn gaan doen…
  Zou toch een beetje de eigen glazen ingooien zijn om toerisme zo juist niet te bespoedigen, maar wie weet zijn de geluiden over extreem lastige ambtenaren toeval en geen teken van donkere wolken…afwachten.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website