(Cat Box / Shutterstock.com)

Een Thaise man staat trots midden in de samenleving waarin hij als gelijke en in vrijheid met anderen wil omgaan. Hij trekt zich het lot van de natie aan, maar zijn gedachten gaan ook vaak uit naar zijn eigen status en succes in het leven waar hij zijn zelfrespect aan ontleent. Hij kijkt meer naar buiten. Hij moet daarvoor beheerst zijn, vergevingsgezind en creatief maar soms ook gehoorzaam.

Een Thaise vrouw is het meest betrokken bij haar familie, vooral daaraan ontleent zij haar zelfrespect en gevoel van voldoening. Dat, en vriendschap, bepalen haar geluk en innerlijke rust. Ze houdt van mooie dingen. Zij ziet meer de innerlijke kant van het leven. Zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, liefde en begrip vindt ze daarvoor nodig, naast onderwijs.

Inleiding

Tussen 1978 en 1981 deed Sunaree Komin een groots opgezet onderzoek naar de waarden en gedragspatronen van Thais. Zij legde vragenlijsten voor aan 2469 Thais uit alle delen van de samenleving. De onderzochten moesten een twintigtal eindwaarden (dat zijn de waarden waarnaar we streven in ons leven, maar nooit in zijn perfectie kunnen bereiken) in volgorde van belangrijkheid voor henzelf, rangschikken.

Daarnaast werd gevraagd of ze met een twintigtal instrumentele waarden (dat zijn waarden die we gebruiken om de eindwaarden te verwerkelijken) hetzelfde wilden doen. Eindwaarden zijn bij voorbeeld Wijsheid-Kennis, Ware Vrienschap en Schoonheid. Als instrumentele waarden komen voor: Dankbaarheid, Bekwaamheid en Dapperheid.

Ze heeft op een aantal manieren vastgesteld dat de resultaten heel stabiel waren voor dezelfde persoon en dat er weinig invloed was van de sociale wenselijkheid van het antwoord. Waarden zijn nooit geheel stabiel in iemands levensloop of in het tijdsverloop van een bepaalde cultuur, waarden worden tot op zekere hoogte aangepast aan veranderende omstandigheden, maar er is voldoende samenhang in de tijd om algemene conclusies te kunnen trekken.

Ik heb helaas geen recenter onderzoek op deze schaal en met deze kwaliteit kunnen vinden.

We praten over gemiddelden, de spreiding over de Thaise bevolking is groot. De gemiddelde Thai, ‘de’ Thai bestaat niet. Als we voor een Thai staan is het onzin hem of haar waarden of gedragspatronen toe te dichten die hier als gemiddelden worden beschreven, hij/zij kan daar hemelsbreed van verschillen.  Anders gezegd: heel veel Thais lijken, wat hun waarden en gedragspatonen betreft, heel erg op heel veel Nederlanders en andersom, en slechts een kleiner gedeelte verschilt heel erg van elkaar. We zijn tenslotte allemaal mensen.

Resultaten van het onderzoek

De eindwaarden voor Thaise mannen en vrouwen.

Het getal geeft de rangorde aan en en het plusje dat er een duidelijk statistisch verschil is.

Mannen Vrouwen
Nationale veiligheid 1 4 +
Gelijkheid 2 9 +
Zelfrespect 3 2 +
Succes in het leven 4 3 +
Aangenaam leven 5 5
Familie geluk-zekerheid 6 1 +
Vrijheid-onafhankelijkheid 7 8 +
Broederschap 8 10 +
Religieus leven 9 11 +
Geluk-Innerlijke harmonie 10 7
Ware vriendschap 11 6+
Wereldvrede 12 13
Wijsheid-Kennis 13 12
Sociale relaties 14 16
Sociale erkenning 15 17 +
Rijpe liefde 16 15
Schoonheid 17 14 +
Opwindend leven 18 18
Status-Rijkdom 19 20
Plezier-genot 20 19

(Nationale veiligheid staat zo hoog omdat het onderzoek plaatsvond in een tijd met ernstige binnenlandse en buitenlandse conflicten).

Mannen Vrouwen
Onafhankelijk 1 1 +
Eerlijk-oprecht 2 3
Verantwoordelijk 3 2 +
Dankbaar 4 4
Ontvankelijk in situaties 5 5 +
Zorgzaam-Attent 6 6 +
Beheerst-Tolerant 7 11 +
Beleefd-Nederig 8 10
Aardig-Behulpzaam 9 8
Bekwaam 10 9
Dapper 11 12
Opgeleid 12 7 +
Tevreden 13 13
Vergevingsgezind 14 16 +
Kalm-Voorzichtig 15 14
Ruimdenkend 16 17
Onderling afhankelijk-Helpend 17 22 +
Gehoorzaam-Respectvol 18 20 +
Liefdevol-Teder 19 19
Fantasierijk-creatief 20 21 +
Schoon-netjes 21 18 +
Grappig-Humoristisch 22 15 +
Ambitieus-Hardwerkend 23 23

Korte samenvatting

Eindwaarden belangrijker voor Thaise vrouwen: Familiegeluk; Zelfrespect; Succes in het leven; Ware vriendschap; Schoonheid.

Eindwaarden belangrijker voor Thaise mannen: Nationale veiligheid; Gelijkheid, Vrijheid-Onafhankelijkheid; Religieus leven; Sociale erkenning; Status-Rijkdom.

Instrumentele waarden belangrijker voor Thaise vrouwen: Onafhankelijkheid; Verantwoordelijkheid; Ontvankelijk in situaties en gelegenheden; Zorgzaam-Attent; Opgeleid; Grappig-Humoristisch; Schoon-Netjes.

Instrumentele waarden belangrijker voor Thaise mannen: Beheerst-Tolerant; Vergevingsgezind; Onderling afhankelijk- Behulpzaam; Gehoorzaam-Respectvol; Fantasierijk-creatief.

Suntaree probeert ook te ontdekken waar al die Thaise waarden nu hun oorsprong vinden. Niet zozeer het boeddhisme maar het agrarische karakter van de Thaise  samenleving, met zijn nadruk op interpersoonlijke relaties, is daar volgens haar het meest verantwoordelijk voor.

(2p2play / Shutterstock.com)

Diverse groepen binnen de Thais samenleving

De resultaten van de enquête zijn ook uitgesplitst naar omschreven groepen wat betreft, leeftijd, inkomen, opleiding, en het stedelijk-landelijk verschil (Suntaree splitste ook uit naar conservatief-liberaal, religieus en niet-religieus, boeddhist en moslim, en beroepen, daar ga ik verder niet op in). Hoewel ik een cijfer-fetisjist ben zal ik de verschillen, soms klein maar vaak behoorlijk groot, alleen kort beschrijven.

Leeftijd. Heel voorspelbaar: bij 15-19 jarigen scoren hoog: Zelfrespect, Onafhankelijkheid, Ware vriendschap.
Bij 22-29 jaar: Succes in het leven, Rijpe liefde, Ambitieus-Hardwerkend, Ruimdenkend en Dapper maar Nationale veiligheid, Gehoorzaamheid en Religieus leven daarentegen staan laag genoteerd.
Bij 30-39 jarigen zien we dat Gelijkheid, Beheersing en Kalmte belangrijk zijn, op latere leeftijd staat Gehoorzaamheid, Nationale veligheid, Wereldvrede, Religieus leven en Wijsheid-Kennis op de voorgrond.

Inkomen.  Hier zijn misschien wel de grootste verschillen. Terwijl de rijke groep streeft naar Succes, Wijsheid-Kennis, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid en Bekwaamheid kiezen de armeren, en speciaal de allerarmsten voor Religieus leven, Vergevingsgezindheid, Behulpzaamheid, Zorgzaam-Attent, Liefdevol-Teder en Gehoorzaam-respectvol.

Opleiding. Ook hier zijn grote verschillen. De minst opgeleiden kiezen voor Religieus leven, Broederschap en Wereldvrede terwijl de hoger opgeleiden meer zien zitten in Succes in het leven, Zelfrespect, Gelijkheid en Wijsheid-Kennis. De instrumentele waarden bij de laag-opgeleiden zijn als die bij de armeren: Zorgzaam, Aardig-Behulpzaam, Vergezingsgezind, Onderling Afhankelijk en de hoog-opgeleiden streven hun eindwaarden na door Opleiding, Bekwaamheid, Dapperheid en Ruimdenkendheid.

Stedelijk-landelijk. Dit heeft veel te maken met inkomen en opleiding. De stedelingen streven naar Familiegeluk en zekerheid, Succes, Zelfrespect, een Aangenaam leven, Gelijkheid, Schoonheid, Rijpe liefde en een Opwindend leven maar de plattelanders doen het rustiger aan en voelen meer voor Nationale veiligheid, een Religieus leven, Broederschap en Familie zekerheid.

Instrumenteel gezien doen de stedelingen, zeg maar Bangkok, dat door Onafhankelijkheid, Verantwoordelijkheid, Bekwaamheid, Dapperheid, Ruimdenkendheid, Creativiteit en Hard werken.
De plattelanders doen meer met de intermenselijke waarden als Dankbaarheid, Gehoorzaamheid en Vergevingsgezindheid.
Echter, waarin de stedelingen niet verschilden met  de plattelanders waren de waarden Vrijheid en Gelijkheid. Bovendien waren deze twee groepen gelijk wat betreft de sociale ‘glijmiddel’ gedragspatronen: Ontvankelijk voor situaties, Aardig-Behulpzaam, Zorgzaam, Kalm-Voorzichtig en Tevreden.

Plezier, ‘sanoek’ staat bij alle groepen op de laatste plaats. Misschien is ‘sanoek’ wel hetzelfde als onze ‘gezelligheid’, prettig en noodzakelijk maar geen waarde om speciaal naar op jacht te gaan.

Je kunt uit al deze gegevens ook nagaan bij welke Thais je moet aankloppen als je een bepaalde waarde zoekt. Wil je Ware Vriendschap, dan vind je die het best bij een jonge vrouwelijke medische studente (of verpleegkundige). Ben je Religieus geïnteresseerd ga dan om met een oudere arme, laag-opgeleide boer. Een ambitieuze, hardwerkende man moet logischerwijs zijn heil zoeken bij een hoog-opgeleide, rijkere stedeling. Maar ben je een persoon met goede sociale en intermensenselijke kwaliteiten dan kun je overal terecht.

Een vergelijking van Thaise met Amerikaanse waarden

De eindwaarden die bij de Amerikanen het hoogst staan zijn : Wereldvrede, Vrijheid, Gelijkheid, Wijsheid-Kennis, en al deze waarden staan bij de Thais in de middenmoot. Bij de Thais staan als belangrijke eindwaarden Nationale veiligheid, Religieus leven en Broederschap, de laatste twee komen bij de Amerikanen niet eens voor of we moeten ‘Salvation’, ‘verlossing, redding’ noemen, dat staat ergens middenin.

Wat instrumentele waarden betreft: Amerikanen geven hoog op over Ambitieus, Ruimdenkend en Dapper, bij de Thais zijn dat meer waarden als Onafhankelijk, Dankbaar, Zorgzaam, Vriendelijk, Beheerst en Ontvankelijk in situaties. Bij de Amerikanen komt Dankbaar en Beheerst in het geheel niet voor bij die eerste twintig. De andere waarden liggen ongeveer gelijk. Onafhankelijk komt bij alle Thaise bevolkingsgroepen steeds hoog uit de bus en staat bij de Amerikanen nogal laag.

Conclusie

1 De Thaise waarden en gedragspatronen lijken behoorlijk versplinterd en verbrokkeld tussen de verschillende bevolkingsgroepen (arm-rijk, stad-platteland etc.), vooral wat de eindwaarden betreft. De instrumentele en intermenselijke waarden, als Dankbaar, Zorgzaam, Aardig, Behulpzaam en Beheerst komen bij alle groepen goed naar voren en zijn misschien wel de kern van de Thaise cultuur. Thailand heeft geen homogene samenleving, terwijl ik speculeer dat de westerse culturen veel gelijkmatiger zijn met minder verschillen tussen diverse groepen. Misschien heeft Thailand daarom minder saamhorigheid en meer conflicten.

2 Thailand groeit toe naar de westerse samenleving. Het profiel van stedelijk, hoog-opgeleid en rijk in Thailand ligt dichter aan tegen het gemiddelde van de westerse landen.

3 Juist omdat er zoveel duidelijke verschillen, naast overeenkomsten, zijn in waarden en gedragspatronen tussen diverse bevolkingsgroepen in Thailand, is het maar de vraag of je van een ‘Thaise cultuur’ kunt spreken, je moet minstens erg voorzichtig met dat begrip omspringen. Volgens mij zijn er verschillende ‘Thaise culturen’. Trouwens, geen enkele cultuur is een eenheidsworst maar kan beter worden vergeleken met een veelkleurig-schitterende diamant.

Bron: Suntaree Komin, Ph.D., Psychology of the Thai People, Values and Behavioral Patterns, Bangkok, 1990.

– Herplaats bericht –


» Laat een reactie achter


Rating: 4.50/5. From 4 votes.
Please wait...

5 reacties op “De Psychologie van de Thai, waarden en gedragspatronen”

 1. wiel palmen zegt op

  goed artikel. heb het opgeslagen. Kan erbij vermelden dat er vaker artikelen verschijnen op deze blog, die er echt toe doen.! Proficiat en vanaf deze plek: een mooi 2017

 2. Gerard zegt op

  De thaise samenleving is niet homogeen en hierop voortbordurend wordt er gesteld dat daardoor de samenhorigheid minder is en er meer conflicten zijn.
  Kan je stellen dat de westerse (europese) samenleving/culturen aan het eroderen zijn door te grote en te snelle inneming van vluchtelingen waardoor deze samenlevingen hun samenhorigheid aan het verliezen zijn en er hierdoor meer conflicten ontluiken?
  voor mij is dat inderdaad zo.
  Daar bij komt dat de EU probeert om verschillende samenlevingen te integreren.
  Tino bedankt, zeer leerzaam.

  • Tino Kuis zegt op

   Geen enkele samenleving is homogeen, ze zijn allemaal meer of minder heterogeen. Thailand is in mijn ogen heel heterogeen: de afstand tussen zeg Bangkok en Nakhorn Phanom is veel groter dan die tussen Amsterdam en Assen.
   Die heterogeniteit, al die verschillen zijn alleen een probleem en leveren conflicten op als we ze ontkennen of ze willen onderddrukken

   • Gerard zegt op

    Ben het met je eens.
    Maar wanneer er teveel problemen en conflicten op de gemeenschap afkomen die niet adequat worden aangepakt omdat er onvoldoende sources zijn …. dat heeft niets te maken met ontkennen of onderdrukken.

 3. l.lagemaat zegt op

  Een interessant artikel.
  Toch een paar kanttekeningen als het mag.

  -Het onderzoek is 26 jaar geleden gehouden.
  -2469 Thais op een bevolking van 60 miljoen mensen is m.i.niet representatief
  -uit alle delen van de samenleving? dus uit de 56 provincies een paar mensen per provincie ondervraagt?

  Het volkslied geeft een aardige indicatie wat men voor ogen heeft.
  Het respect voor de koning is/was een bindend middel.

  Echter de grote toevloed van toeristen zou wel eens voor de nodige erosie kunnen gaan zorgen, evenals de invloed van de televisie om maar een zaken te noemen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website