Foto: Thailandblog.nl

Ik ga bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een klacht indienen over de te lange wachttijd voor een afspraak bij het Thaise kantoor van VFS Global voor het indienen van een Schengenvisum aanvraag voor Nederland (Unit 404 and 405, The Plaza 4th Floor, Chamchuri Square Building, Phaya Thai Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand).

Om mijn klacht kracht bij te zetten ga ik in mijn brief verwijzen naar de reacties op deze bijdrage. Mijn vraag aan de lezers is om hun ervaring te delen met het boeken van een afspraak/tijdslot bij bovengenoemd kantoor.

Graag vermelden op welke datum de boeking werd gedaan, voor welk type visum (want ik geloof dat dat ook verschil maakt) en welke toen de eerst mogelijke datum (en tijd) voor een afspraak/tijdslot was op dat moment.

Hoe meer mensen reageren, hoe beter. En reageer binnen 3 dagen, want daarna is de reactiemogelijkheid al gesloten.

Ingezonden door TheoB

61 reacties op “Maximale wachttijd voor afspraak bij VFS Global 2 weken? (lezersinzending)”

 1. Mr.Bojangles zegt op

  Ik zit momenteel in Gambia, Hier is het vrijwel onmogelijk om een afspraak te maken bij VFS. De agenda is continu geblokkeerd, om de paar dagen is er exact 1 u vrij. Dit lijkt op moedwillige blokkering door onze regering.

 2. Peter zegt op

  Onze regering en IND zijn waarschijnlijk te druk met de vele asielzoekers.
  Daarom worden de visa aanvragen waarschijnlijk erg vertraagd.
  Het is ook zo te dat er meer afwijzingen zijn, zelfs de visa voor mensen die vele malen eerder in Nederland zijn geweest worden nu afgewezen.

  • TheoB zegt op

   Beste Peter,

   Over het (vermeend) verhoogd aantal afwijzingen en overschrijding van de voorgeschreven maximale behandeltijd van de Schengenvisumaanvragen is op 3 juni al geschreven (https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/schengenvisum-vraag-wacht-ruim-4-weken-op-de-beslissing-visum-voor-nederland/).
   Misschien dat een of meerdere lezers een klacht over de behandeltijd willen indienen en dat ook kracht willen bijzetten met de reacties van de lezers op een bijdrage dienaangaande.

   Gelukkig is de Schengenvisumaanvraag van mijn vriendin binnen de voorgeschreven 15 kalenderdagen afgehandeld en gehonoreerd met een visum C met multiple entries voor één jaar, dus daar ga ik niet over klagen. Ze zouden in hun broek doen van het lachen.

   De klacht die ik ga indienen gaat over de overschrijding van de maximaal 2 weken die mag liggen tussen het boeken van een afspraak/tijdslot bij VFS Global (voor Nederland) en de eerst mogelijke datum voor een afspraak/tijdslot op het moment van boeken.

   • TheoB zegt op

    PS: ook op 6 mei 2022 was er een bijdrage over een mogelijk stijgend aantal afwijzingen van Schengenvisumaanvragen voor Nederland.

    https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/oproep-worden-er-recentelijk-meer-schengenvisums-afgewezen-graag-uw-ervaring/

  • Louis Tinner zegt op

   VFS staat helemaal los van de Nederlandse regering. VFS regelt visa’s voor veel landen in de wereld, soort van tussenpersoon.

  • Gerard zegt op

   Gezien mijn ervaring, met vfsglobal Colombo Sri Lanka.
   Denk ik ook, dat ze rekken en uitstellen zoveel mogelijk omdat Europa VOL is.
   Ik kon voor mijn ingeburgerde vrouw geen afspraak maken op hun website
   omdat die totaal niet werkte. Zowel de afspraak datums, als de laatste
   boeking stap.
   Toen heb ik via de Ned ambassade een afspraak ,,afgedwongen,,
   En na drie bezoeken daar, ( taxikosten) ….. Paspoort met visum via Courier opgestuurd, en geen trackcode vermeld. Waardoor het visum een week onderweg was. en de vlucht moest uitgesteld.
   Sorry. Ik vind, dat alles daar SLECHT geregegeld is.
   In 2019 kreeg ze het visum dezelfde dag mee.
   Groet, Gerard uit Sri Lanka.

  • Rob V. zegt op

   De IND gaat in eerste instantie niet over visumaanvragen. BuZa beslist daar over. Pas als BuZa zelf niet tot een positief of negatief besluit kan komen komt de IND er bij kijken. Bezwaren over afgewezen visumaanvragen lopen wel via de IND en ja daar loopt de wachttijd dan ook op omdat de IND onderbezet is.

   BuZa heeft er voor gekozen om de externe dienstverlener VFS Global aan te stellen als doorgeefluik van de papieren. Dat bespaart BuZa medewerkers op de ambassade, de kosten rondom het innemen van stukken komt zo bij de aanvrager te liggen. VFS en dergelijke bureaus (België gebruikte voorheen oom VFS, maar sinds enige tijd hebben die BLS in de arm genomen, de Fransen gebruiken TLS etc.) zijn commerciële bedrijven die winst willen/moeten maken. Daar mag de aanvrager van een visum dus voor opdraaien.

   Deze externe dienstverleners zoals deze bedrijven heten nemen de papieren in en gebruiken daarvoor de instructies van de lokale ambassade (lees: BuZa). Die medewerkers hebben een basale training gehad en hen ontbreekt het dan ook aan werkelijke kennis over hoe al deze visumzaken precies in elkaar zitten. In de praktijk krijgen aanvragers daarom ook weleens verkeerde service, bijvoorbeeld omdat zo’n medewerker niet beseft dat de aanvrager in aanmerking komt voor een andere categorie visum (bijvoorbeeld het gratis EU/EER familielid visum) of per abuis de verkeerde checklist hanteert (die van een aanvraag voor visum bezoek familie/vrienden terwijl het een EU/EER familielidvisum betreft). Kortom: minder dienstverlening voor meer kosten.

   BuZa heeft natuurlijk mooie verhalen over hoe men via de externe dienstverlener sneller op kan schalen: meer slots beschikbaar stellen als het aantal aanvragen oploopt, waardoor mensen dus sneller dan voorheen geholpen zijn. Dat is de theorie, de praktijk wil weleens anders zijn…

   BuZa (ambassade) dient toe te zien dat de de externe dienstverlener de zaken op orde heeft. Het waarborgen van de kwaliteit, service, wachttijden enzovoort. Prawo verwijst daar zijn reactie hieronder ook naar. De gemeenschappelijke EU visumregels voor een Schengenvisum stellen duidelijk dat aanvragers IN DE REGEL (lees: altijd behalve als dat door onvoorzienbare, onplanbare overmacht simpelweg niet op te anticiperen was) BINNEN TWEE WEKEN een aanvraag in moet kunnen dienen. Dat lukt BuZa niet. BuZa is daarmee in overtreding van de visumregelgeving!

   Aan mails aan de ambassade in BKK die ik van diverse lezers voorbij heb zien komen doet men het daar af als dat het “spijtig” is maar beamen ze niet dat de regels geschonden worden. De ambtenaren te Den Haag zijn de boosdoener… maar daar koop je als aanvrager niets voor natuurlijk. Die ambtenaren in Den Haag moeten dan maar een tik op de vingers krijgen van mondige (doch beleefde!) burgers en via andere kanalen zoals Brussel (EU Home Afairs).

   Het lukt BuZa nu dus niet om binnen twee weken afspraken aan te bieden via VFS en het beslissen over de aanvrager door de ambtenaren van BuZa in Den Haag lukt ook al niet binnen de 15 kalenderdagen die daar voor staan. Ongetwijfeld wegens te weinig personeel (dus BuZa zal zeggen dat het budget van de regering onvoldoende is, dat excuus heb ik ook al eens gehoord van een ambtenaar). Maar dat laat onverlet dat deze gang van zaken onjuist is en niet kan. Pas als BuZa daar op meerdere manieren op wordt aangesproken is er een kans op snelle/snellere (?) verbetering. Vooral dus ambassade BuZa en EU Home Affairs er op aanschrijven.

   Wat kun je nog meer doen? Zo tijdig mogelijk de aanvraag doen. Dat kan al vanaf 6 maanden vóór de beoogde inreisdatum, Hoe eerder hoe beter, als zowel de afspraak bij VFS als ook de afhandeling door BuZa ruim over de termijn gaat hoef jij als aanvrager dan niet te gaan stressen dat de hele vakantie/reis in het water dreigt te vallen.

   Het zou ook fijn zijn als lezers met enige regelmaat hun ervaringen rondom de visumprocedure insturen naar de redactie van dit blog. Die praktijkervaringen zijn nuttig voor de andere lezers.

 3. Werner zegt op

  Heb voor mijn Thaise vriendin op 7 maart 2022 een afspraak gemaakt bij VFS in Bangkok. De eerst mogelijke datum was toen 19 april, dus 6 weken later!! Afspraak om 11:10, weet echter niet meer of dit het eerst mogelijke tijdstip op deze dag was.
  Het betrof een aanvraag voor een 90 dagen visum, single entry van 12 mei tot 25 augustus.

 4. Tino Kuis zegt op

  De vriendin van mijn zoon wilde al in 2020 een Schengen visum aanvragen. Ze stonden met hun handen vol documenten bij VFS Global voor deur net toen het dicht ging. Ik heb mijn zoon al in bijna drie jaar niet ontmoet.

  Nu maken ze een dezer dagen een nieuwe afspraak. Ik zei tegen mijn zoon: ‘Opschieten!’ Hij antwoordde ‘Niet zeuren, Tinootje”. Lieve jongen. Ik zal laten weten wanneer de afspraak bij VFS is gemaakt. Laat de blogdictator de relatiemogelijkheid wat langer open laten.

 5. Prawo zegt op

  Op grond van de Visumcode moet iedereen die de wens daartoe te kennen geeft binnen 14 kalenderdagen een afspraak krijgen. Zie art. 9 lid 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810. Dat gold (en geldt bij een zogenaamd faciliterend visum nog steeds) voor een afspraak bij de ambassade/consulaat en uiteraard ook als er nu een afspraak moet worden gemaakt bij een externe dienstverlener als VFS Global.
  Op grond van de Visumcode horen ambassades daarop toe te zien.
  Ik denk dat een klacht vooral ook over dat laatste zou moeten gaan.

  Mijn advies: stuur de klacht naar de betreffende ambassade, cc direct aan de ambassadeur en eventueel cc aan VFS Global. Dien ook een klacht in bij ons Ministerie van Buitenlandse Zaken zie https://www.nationaleombudsman.nl/ministerie-van-buitenlandse-zaken#:~:text=Hebt%20u%20een%20klacht%20over%20het%20ministerie%20van,worden%2C%20en%20u%20krijgt%20hierop%20altijd%20een%20reactie.

  Ik door ook de volgende suggestie: Vraag tezamen met het indienen van de klacht ook eens de samenwerkingsovereenkomst op die tussen Nederland en VFS Global is gesloten, een rechtsinstrument dat moet voldoen aan de voorschriften van bijlage X van de Visumcode. Beroep je daarbij op de Wet open overheid (WOO). Je zou ook de rapporten kunnen opvragen van de door het consulaat afgelegde bezoeken bij VFS Global, zeg van de afgelopen vijf jaar. Dergelijke periodieke steekproeven zijn verplicht, ook dat staat in de Visumcode.
  — Het consulaat van de betrokken lidstaat/lidstaten voert daartoe regelmatig steekproefsgewijze controles uit in het gebouw van de externe dienstverlener. —

  Dien ook een klacht in bij de Europese Commissie over het feit dat Nederland Europese regels, te weten de Visumcode, schendt door niet binnen 14 dagen een afspraak voor het indienen van een visumaanvraag te geven en overweeg ook de verzoekschriften commissie van het Europees Parlement te benaderen, zie https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_nl

  Bedenk dat je bureaucraten het beste bestrijdt met andere bureaucraten. Het zal niet allemaal even snel gaan, maar is uiteindelijk wel effectief.

  • Rob V. zegt op

   Goede punten beste Prawo. En wie een goede klacht wil schrijven zonder zich met een kluitje het riet in te laten sturen, hier (nogmaals) de twee belangrijkste artikelen noemen uit de visumcode mbt de maximale doorlooptijd:

   Over de maximale wachttijd voor een afspraak (bij VFS):

   ***
   Artikel 9
   Praktische voorschriften voor het indienen van een aanvraag

   1. Aanvragen worden TEN HOOGSTE 6 MAANDEN — en voor zeevarenden in de uitvoering van hun taken ten hoogste negen maanden — en, in de regel, TEN MINSTE 15 KALENDERDAGEN vóór het begin van het voorgenomen bezoek ingediend. In gemotiveerde spoedeisende gevallen kunnen het consulaat of de centrale autoriteiten aanvragers toestaan hun aanvraag later dan 15 kalenderdagen vóór het begin van het voorgenomen bezoek in te dienen.

   2. Van aanvragers kan worden verlangd dat zij een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag. De wachttijd tot de afspraak bedraagt in de regel TEN HOOGSTE 2 WEKEN, te rekenen van de datum waarop om de afspraak is verzocht
   ***

   En over de maximale behandeltijd door de ijverige ambtenaren in Den Haag die centraal de beslissingen nemen over de aanvragen die vanuit alle uithoeken ter wereld binnenkomen:

   ***
   Artikel 23
   Beslissing over de aanvraag

   1. Op aanvragen die overeenkomstig artikel 19 ontvankelijk zijn, wordt beslist BINNEN VIJFTIEN KALENDERDAGEN na de datum van indiening.
   2. Deze termijn kan in individuele gevallen worden verlengd tot TEN HOOGSTE 45 KALENDERDAGEN, met name wanneer nader onderzoek van de aanvraag noodzakelijk is.
   2 bis. In gemotiveerde spoedeisende gevallen wordt onverwijld over aanvragen beslist
   (….)
   ***

   • Cornelis zegt op

    Het zwakke punt van artikel 9, 2e lid, lijkt mij de formulering ‘in de regel’ te zijn. Die formulering tast m.i. de afdwingbaarheid van de gestelde termijn aan.

    • TheoB zegt op

     Ja Cornelis,

     Ik ben het met je eens dat ‘in de regel’ nogal ruim interpreteerbaar is. Daarom ook mijn vraag aan de lezers om hun ervaring te delen. Daarmee wordt mijns inziens aangetoond dat de (ruimschootse) overschrijding van de maximale 2 weken-termijn over een lange periode meer regel dan uitzondering is.
     Ook vandaag weer. Zojuist ingelogd bij VFS om een tijdslot te kiezen. De eerst mogelijke datum is 26 juli. 47!! dagen vanaf vandaag.

    • Rob V. zegt op

     “In de regel” geeft een gedeeltelijke uitweg: in individuele gevallen, in bijzondere gevallen, kortom incidenteel (door overmacht, oplaadbare dingen) mag men over die twee weken heen gaan. Maar als al weken lang die termijn overschreden wordt, zeer ruim overschreden, dan BuZa gewoon in overtreding. Daarom des te belangrijker dat mensen melding maken van lange wachttijden, dan is duidelijk dat het niet een incidenteel gevalletje pech/overmachtsituatie maar structureel te kort komen.

     Zoals ik al eerder schreef: voorjaar en zomer zien bijvoorbeeld meer aanvragen (vanuit Thailand) en BuZa heeft dat in mails weleens als excuus gebruikt waarom men de 2 weken termijn overschreed. Maar dergelijke zaken zijn bekende, min of meer planbare patronen. Men weet uit ervaring dat opschalen dan nodig is en heeft de taak dat ook te doen. En als er dan ruimschoots meer aanvragen komen dan voorzien, of Visumafdeling plat ligt door brand, ja dan snapt elk weldenkend mens dat dat overmacht is en die twee weken niet redelijkerwijs nagekomen kunnen worden. Maar dat moet in de regel, standaard dus, wel gebeuren.

     Een eenmalige klacht over lange wachttijden zal dan ook weinig tot geen indruk maken maar als er een patroon van klachten is dan kan BuZa er uiteindelijk niet meer om heen dat ze te kort schiet in haar verplichtingen. Daarom dan ook: ken de regels , deel ervaring en maak meldingen/klachten bij de diverse instanties. Daar hebben we met zijn alle uiteindelijk profijt van.

  • TheoB zegt op

   Heel hartelijk dank Prawo.

 6. Sterk zegt op

  Ik wilde half mei voor mijn vrouw een Schengenvisum aanvragen. Daarvoor moest ik eerst naar de ambassade in Bangkok ivm handtekening legalisatie mbt mijn garantstelling. Kon pas een afspraak krijgen eind juni. Veel te laat. Toch gekeken om bij VFS global een afspraak in te plannen. Dat kon pas nig veel later, juli meen ik. Echt absurd. Hele aanvraag is daardoor gecanceld.
  Het is toch al erggek dat ik voor deze zaken een paar nachten naar Bangkok moet omdat ik 700 km verderop woon. Tijd voor online zou ik zeggen.

 7. Tonny zegt op

  We hebben aangevraagd op 21 april . Afspraak op 23 mei .
  Visum vandaag 10 juni binnen .

 8. Theo uit Huissen zegt op

  Op 10 mei poging gedaan om een afspraak te maken voor 24 mei voor mijn vrouw(Thais getrouwd in Nederland) . Eerste mogelijkheid voor afspraak 21 juni ze zou vliegen op 22 juni.Dat ging het niet worden dus een E.mail gestuurd naar de Ambassade. Mijn vraag aan U is. Mijn vrouw ….. is van 09 december 2021 t/m 07 Maart 2022 met een schengenvisum naar mij in Nederland geweest en terug in Thailand.
  Nu komt ze 22 juni 2022 weer naar Nederland met een Schengenvisum. vandaag een ticket geboekt.
  Alleen vandaag geprobeerd om via VFS global een afspraak te maken voor 24 mei aanstaande maar nu blijkt dat de eerste afspraak mogelijkheid pas op 21 juni is.
  Is er een mogelijkheid bij hoge uitzondering dat ze op de Ambassade op dinsdag 24 mei (Anders 25/26 mei) haar schengenvisum kan aanvragen. gaarne hiervan een bericht.(spoedig)
  Hoogachtend ………..
  3 bijlages. 1en2 visum/paspoort 3 huwelijksakte. Binnen 24 uur antwoord van de Ambassade.
  Geachte heer H……,

  Helaas is er geen mogelijkheid om de visumaanvraag bij de ambassade in te dienen of eerder een afspraak te krijgen bij VFS. Wij zijn gebonden aan het maximale aantal aanvragen dat wij mogen innemen, dit wordt vanuit Den Haag vastgesteld en aan ons doorgegeven.

  Het is bij ons en in Den Haag bekend dat de huidige maximaal in te nemen aanvragen onvoldoende zijn om iedereen van dienst te kunnen zijn binnen de gewenste termijn, er wordt in Den Haag gewerkt aan een oplossing.

  Met vriendelijke groet,

  Niels Unkel

  Plaatsvervangend Hoofd Consulaire en Interne Zaken .
  Nu de garantstelling opnieuw opgestuurd, naar mijn vrouw nieuwe ticket. en een afspraak gemaakt op de eerste mogelijkheid die er was. 22 juni nu maar afwachten of alles goed zal gaan.

  • TheoB zegt op

   Wat lees ik hier in het antwoord van de Nederlandse ambassade in Bangkok? Er is een quotum voor Schengenvisumaanvragen uit Thailand? Is dit wettelijk toegestaan?

   • Rob V. zegt op

    Vermoedelijk een wat ongelukkig manier geschreven bericht dat de ambassade zelf meer slots wil kopen bij VFS maar BuZa daar geen budget voor beschikbaar heeft gemaakt en dus willens en wetens het tekort aan plaatsen laat voort bestaan. Niet officieel een quotum maar daar lijkt het in de praktijk wel op als je te weinig slots koopt. BuZa zal wel zeggen dat de pot leeg is en ze het moeten doen met wat de regering per jaar toegekend heeft… de schuldige ambtenaar voor een tekortschietende dienstverlening zit (altijd?) een bureautje verder… ?

    • TheoB zegt op

     Nou Rob,

     Als BuZa geen budget beschikbaar stelt om de wachttijd bij VFS te laten voldoen aan het voorschrift van maximaal 2 weken is er helemaal geen sprake van overmacht, maar van moedwillig de visumcode, die ze zelf mede opgesteld hebben, aan hun laars lappen.

     Woorden schieten mij tekort.

    • Prawo zegt op

     Er worden in Bangkok jaarlijks ruim 1700 visumaanvragen voor Nederland ingediend.
     Voor 80 Euro per visumaanvraag kan toch wel een ambtenaar aan het werk worden gehouden?
     Als ik zo de afwijzende beslissingen zie, rechtvaardigen die niet een erg hoog salaris.

     Weet dat het percentage door Nederland in Bangkok geweigerde visumaanvragen op bijna 22% ligt.

     VFS Global is monopolist en wordt betaald door alle visumaanvragers samen, momenteel THB 515 per aanvraag. Daar zal Nederland toch geen extra financiële bijdrage aan hoeven te leveren?
     Daarnaast biedt VFS Global nog allerlei premium services om klanten meer of minder extra uit te melken: https://visa.vfsglobal.com/tha/en/cze/premium-services

  • Prawo zegt op

   Mijn suggestie: plan eens een vakantie naar bijv. Spanje en laat je vrouw een gratis visum aanvragen om jou op die reis te vergezellen. Al jullie het goed aanpakken, komt er een multiple entry visum dat vijf jaar geldig is.

 9. E.A.v.d.Meulen zegt op

  Heb ook zelfde problemen met dit buro, voor aanvraag visa voor kleinkindere, heb wel bezwaar aangetekend bij IND in Ter Apel afwijzing onbegrijpelijk voor corona met zelfde papieren wel visa en nu niet.

  • Prawo zegt op

   Ook dit probleem lijkt mij op te lossen door met de kleinkinderen een reis te plannen naar een andere EU lidstaat.

   Je maakt bezwaar bij de Visadienst in ‘s-Gravenhage, een gemeenschappelijke dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND. Het postadres (een scanstraat) is Ter Apel.

 10. Nick zegt op

  Mijn vriendin heeft vanochtend een afspraak proberen te maken om hier over een maand heen te kunnen komen. Dat plan kan de ijskast in, want eerstvolgende mogelijkheid is pas 21 juli. Zo’n 6 weken dus.

  Meerdere visa agencies in Bangkok gebeld, die zeggen op wat voor manier je het nu ook probeert (Schengen visum bij ander land aanvragen bijvoorbeeld), je gaat het niet meer redden momenteel.

  Erg jammer! Iemand toevallig nog bekend met een of andere omweg?

  • Prawo zegt op

   Omweggetje? Trouwen en een gratis faciliterend visum (multiple entry, 5 jaar geldig) aanvragen bij een willekeurige EU lidstaat naar keuze (zolang als het maar niet Nederland is).

   • Jacob zegt op

    Kunt u dit iets toelichten? Wil dat namelijk ook proberen, omdat mijn vrouw haar visum voor NL is afgewezen.

    Ik lees over een familielid-visum, maar dat is anders dan “bezoeken van familie”??

    • Rob V. zegt op

     Beste Jacob,

     Zie o.a. het Schengendossier (PDF bestand) hier op het blog. In het kort komt het er op neer dat een familielid (partner, afhankelijke kinderen of ouders) van een EU/EER burger een gratis visum bekomen dat met een minimum aan documenten is te verkrijgen en haast niet afgewezen kan worden (alleen indien staatsgevaarlijk, fraude). Dit visum als familielid va een EU/EER burger kan men alleen verkrijgen voor een reis naar een ANDER EU/EER land dan het land waar de EU onderdaan zelf de nationaliteit van heeft. Kortom: een Nederland met Thaise partner kan dit visum niet voor NL bekomen maar wel alle andere lidstaten, een Belg niet voor BE maar wel alle andere lidstaten enzovoort.

     Citaat uit het dossier (pagina 24-25):
     —-
     Hoe zit dat met speciale visa/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan?

     EU/EER onderdanen zijn allen die de nationaliteit van een EU (Europese Unie) of EER (Europese
     Economische Ruimte) land hebben. Voor familieleden van EU/EER-onderdanen en van onderdanen
     van Zwitserland die gebruik maken (of hebben gemaakt) van hun recht op vrij verkeer, zijn er
     speciale, versoepelde regelingen.

     Een voorbeeld van een dergelijke aanvraag is bijvoorbeeld een Nederlander of Belg die gehuwd is
     met een Thaise vrouw en samen naar Spanje op vakantie willen. Of een Belg of Italiaan die met de
     Thaise echtgenoot naar Nederland wil komen.

     Wat is dit ‘gebruik maken van recht op vrij verkeer’?
     Van vrij verkeer is sprake indien de EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere
     lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, of dit in het verleden heeft gedaan. Bij een
     Nederlander die in Nederland verblijft (of een Belg in België) is dus géén sprake van gebruik van vrij
     verkeer! Echter, wanneer diezelfde Nederlander (of Belg) eerder in een ander EU/EER-land dan
     Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, is er wél sprake van gebruik van vrij verkeer. Dit komt voor
     uit de Europese regels omtrent vrij verkeer van EU-burgers en hun niet EU-familieleden: Richtlijn
     2004/38/EG.

     De eisen
     Ongeacht de verblijfplaats van het niet EU-familielid (de Thaise vreemdeling, formeel bekend als
     derdelander–familielid) en het aanvangstijdstip van de relatie met de EU/EER-onderdaan (de
     referent), komt het derdelander-familielid in aanmerking voor de versnelde en kosteloze
     visumprocedure indien hij of zij met objectieve bewijzen kan aantonen dat:
     – Hij/zij familie is van een EU/EER-onderdaan;
     – De EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan
     hij de nationaliteit bezit; en dat
     – Hij de EU/EER-onderdaan begeleidt of zich bij hem gaat voegen.

     Indien alle 3 de punten kunnen worden aangetoond aan de ambassade mag een visum niet
     geweigerd worden en mag ook de toegang aan alle EU/EER grenzen (met of zonder visum) niet
     geweigerd worden.

     Recht op een kosteloos visum, versneld afgegeven met amper papierwerk:
     De versnelde procedure houdt in dat de vragen op het Schengen-visum-aanvraagformulier
     gemarkeerd met een asterisk (*) niet hoeven te worden beantwoord. Visumafgifte dient zo spoedig
     mogelijk plaats te vinden. Voor de aanvraag mogen geen leges worden geïnd. Gebruik van VFS Global
     of een andere dienstverlener is geheel vrijwillig en kan niet worden verplicht. Men moet ook op
     afspaak bij de ambassade terecht kunnen (stuur de ambassade een e-mail). Mocht –tegen jullie wil-
     gebruik van VFS onvermijdelijk blijken, besef dan dat er géén service fee in rekening mag worden
     gebracht.

     Als de aanvrager samen met een EU/EER (Europese Unie, Europese Economische Ruimte)familielid
     reist naar een andere lidstaat dan het land waarvan deze EU/EER burger zelf de nationaliteit van
     heeft, dan valt men onder het verdrag van recht op vrij verkeer van personen. Deze richtlijn
     2004/38/EG (Directive 2004/38/EC) stelt dat directe familieleden in opgaande of neergaande lijn
     gratis, versneld (maximaal 15 kalenderdagen) en met een minimaal aantal voorwaarden recht
     hebben op een visum. Dit is een verschil met een reguliere aanvraag, alwaar het visum een gunst is.

     Benodigd bewijs
     Ingevolge artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG dient de aanvrager slechts de eigen identiteit, de
     identiteit van de EU/EER-onderdaan, de familierelatie met de EU/EER-onderdaan, en het feit dat de
     EU/EER-onderdaan gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer aan te tonen. Ook moet men
     aannemelijk maken dat de aanvrager samen met de EU/EER-onderdaan reist of zich bij de EU/EER-
     onderdaan voegt om in aanmerking te komen voor een versneld en kosteloos visum.
     Het aantonen van het reisplan kan bijvoorbeeld door een geschreven verklaring van de EU-burger,
     reserveringen voor transport of op enige andere wijze. Aanvragers hoeven niet aan te tonen dat zij
     over voldoende middelen beschikken, een medische reisverzekering is ook geen vereiste en tijdig
     terugkeer hoeft ook niet aannemelijk gemaakt te worden.

     Het volgende volstaat dus om dit visum te verkrijgen:
     * Een geldig paspoort
     * Een ingevuld en getekend aanvraagformulier. Kies bij vraag 23 ‘doel van de reis’ voor de
     optie ‘overige’ en schrijf daar ‘vergezellen EU/EEA onderdaan’.
     * Voeg een recente pasfoto van de vreemdeling bij
     * Voeg een kopie paspoort van de vreemdeling en van de EU onderdaan (de referent) toe.
     * Voeg bewijs toe waaruit de familieband blijkt (bijvoorbeeld een –gelegaliseerde en vertaalde-
     huwelijksakte)
     * Voeg bewijs toe waaruit blijkt dat men samen op reis gaat of dat de vreemdeling zich bij de
     referent zal voegen (een geschreven en getekende verklaring van de referent zou moeten
     volstaan, maar maak de beslisamtenaar extra blij met een vluchtreservering)
     * Men mag NIET vragen om: een medische reisverzekering (ik adviseer deze toch wel af te
     sluiten voor je eigen belang), financiële middelen van de vreemdeling of referent,
     hotelboeking of bewijs van logiesverstrekking, redenen/bewijzen die tijdige terugkeer naar
     Thailand aannemelijk maken etc.

     Wie wordt er als familie van een EU onderdaan gezien?
     De volgende categorieën familieleden kunnen in aanmerking komen voor visumfacilitering:
     * De echtgenoot/echtgenote;
     * De partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een
     lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten;
     * De rechtstreekse bloedverwanten in de neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot
     of geregistreerd partner, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn;
     * De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of
     geregistreerd partner, die te hunnen laste zijn;
     * Partners – niet zijnde huwelijks- of geregistreerd partners – met wie de burger van de
     Unie een duurzame, bewezen relatie heeft, en de rechtstreekse bloedverwant (van de
     partner) in neergaande lijn die jonger is dan 18 jaar. Een duurzaam relatie betekent
     bijvoorbeeld een aantoonbare gezamenlijk huishouden van tenminste 6 maanden of een
     gezamenlijk kind.

     Neem bij problemen of misverstanden met de ambassade over dit type aanvraag contact op met de
     Europese ombudsdienst: Solvit. Meer informatie over dit type aanvraag:
     * http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm
     * http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038

     ———–
     Bron: https://www.thailandblog.nl/dossier/schengendossier-mei-2020/

    • Prawo zegt op

     U kunt mij mailen als u wilt dat ik jullie hierbij begeleid met een duidelijk plan.
     http://www.prawo.nl

 11. Sinds 2020 is het mogelijk om 6 maanden van te voren een Schengenvisum aan te vragen (was daarvoor 3 maanden). Het is dus zaak om ruim van tevoren je afspraak bij VFS Global in te plannen. Daarmee voorkom je dit soort problemen. Neemt niet weg dat de lange wachttijden een slechte zaak is.
  Bron: https://schengenvisum.info/schengenvisum-nederland-veranderen/

  • Prawo zegt op

   In theorie en alleen als het visum ook meteen op die aanvraag wordt afgegeven.
   Een bezwaarprocedure duurt ook al snel vier maanden.
   Als iemand dan al wekenlang geen afspraak heeft kunnen maken, wordt het wel erg krap ook over zes maanden echt op reis te kunnen gaan.

 12. Rob V. zegt op

  Overigens is het overschrijden van de 2 weken wachttijd al jaren een probleem. Regelmatig meldingen dat men 4-5-6-7-… weken moet wachten!! Een greep van eerdere meldingen hier op Thailandblog (uiteraard de Covid periode van lente 2020 tot lente 2022 uitgezonderd) in de postings of reacties daaronder:

  – 1 maart 2020:
  https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/schengenvisum-vraag-bezoek-aan-vfs-global-in-bangkok/

  – 3 februari 2020
  https://www.thailandblog.nl/lezers-inzending/lezersinzending-snel-een-schengenvisum-gekregen/

  – 12 december 2019
  https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/schengenvisum-vraag-afspraak-vfs-global-in-bangkok/

  – 23 februari 2019:
  https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/schengenvisum-vraag-wachttijd-voor-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-bij-vfs-in-bangkok/

  – 8 februari 2019
  https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/schengenvisum-vraag-ik-kan-niet-binnen-2-weken-een-afspraak-maken-bij-de-nederlandse-ambassade-in-bangkok/

  Wie verder terug wil zoeken op negatieve (en ja, ook positieve) ervaringen moet maar verder zoeken onder het trefwoord Schengenvisum en/of blog item “visum kort verblijf”

  NB: sinds 2020 zijn de nieuwe regels van toepassing, het recht op het indienen van een aanvraag direct op de ambassade (dus buiten VFS of andere dienstverlener om) is daarmee helaas komen te vervallen.

  • Gart A. zegt op

   Rob, op een of andere manier ben ik je contactgegevens kwijt geraakt.
   Zou je me s.v.p. willen mailen zodat we eens kunnen overleggen over o.a. de afsprakenproblematiek.
   Gart, info@prawo.nl

 13. Tee zegt op

  De wachttijd was hier ook ruim een maand.

  Vandaag heeft mijn vriendin een mail gehad van VFS gehad dat het paspoort verstuurd zou worden. Er stond echter niet bij of de aanvraag van het visum goedgekeurd was of niet… Weet iemand of het paspoort zowel bij goedkeuring en afwijzing zomaar teruggestuurd wordt en of hier iets uit af te leiden valt?

  De afspraak was gemaakt op 15 april
  Op 24 mei afspraak
  Vandaag een email dat het paspoort wordt teruggestuurd

  • Rob V. zegt op

   VFS is een commerciële papier-schuivende tussenpersoon, die weten verder niets over de beslissing op een visum. Ze scannen de papieren in zodat een Nederlandse ambtenaar in Den Haag er naar kan kijken, het paspoort gaat naar de ambassade in BKK en daar op de ambassade plakt een ambtenaar in het paspoort of het visum is toegewezen of afgewezen. Daarna gaat het via VFS per post retour aan de aanvrager. Alles wat VFS weet is dat een aanvraag “in behandeling” is en dat ze het paspoort op de post hebben gedaan. Wat de uitslag is weten ze niet. Dus na het inleveren van de spullen is het afwachten totdat je het paspoort terug hebt. De tussentijd, hoe kort of hoelang ook, daar valt verder niets uit af te leiden.

 14. TheoB zegt op

  Gelukkig hebben wij geen ervaring met afwijzing van onze vier aanvragen Tee.
  Ik vind het ook jammer dat VFS geen mededelingen doet over het resultaat van de aanvraag.
  Jullie zullen jezelf erop moeten instellen dat jullie telkens weer (on)aangenaam worden verrast na ontvangst van het paspoort.

 15. Tino Kuis zegt op

  De vriendin van mijn zoon heeft gisteren een afspraak gemaakt bij VFS Global. Ze kan daar op 29 juli terecht, dat is over 7 weken.

  • TheoB zegt op

   Tino,

   Als zij graag eerder een afspraak wil hebben zou je haar/je zoon kunnen adviseren om regelmatig/intensief in te loggen om te kijken of er een eerdere datum is vrijgekomen. Dat heb ik destijds gedaan totdat ik een datum één week eerder kon boeken, wat cruciaal was voor de aanvraag.
   De boeking kan in ieder geval 2 keer gewijzigd worden.

   • Prawo zegt op

    De hoofdregel is dat iemand binnen twee weken nadat hij of zij de wens daartoe te kennen geeft een afspraak moet krijgen.
    In mijn opvatting geeft iemand die wens te kennen door de website van VFS Global (of in voorkomend geval een ambassade) te openen. Vanaf dat moment moet er ALTIJD tenminste 1 slot beschikbaar zijn voor de gewenste afspraak. Zo niet dan is de NL overheid in gebreke en kan deze zich niet achter VFS verschuilen.

    De tip is uiteraard heel pragmatisch. Je moet daar echter maar tijd en een goede internetverbinding voor hebben. Om over zin maar niet te spreken.

   • RonnyLatYa zegt op

    “De boeking kan in ieder geval 2 keer gewijzigd worden.”

    Heb je daar dan wat aan als alles vol geboekt is?.

    • TheoB zegt op

     Waarde Ronny,

     Zoals ik al eerder meldde op dit forum is het mij gelukt om vanaf 22-4 met intensief inloggen op de boekingspagina van VFS de afspraak naar een (voor ons cruciale) datum één week eerder (18-5) om te boeken dan in eerste instantie (25-5) mogelijk was. In de dagen dat ik intensief inlogde kwamen er diverse keren eerdere tijdslots vrij. Maar nog steeds geen tijdslots binnen 2 weken van de oorspronkelijke datum van boeken (22-4).
     Nee heb je, ja kun je krijgen.

     • RonnyLatYa zegt op

      Ik ken het systeem niet. Daarom de vraag.

      Ik bedoelde maar dat je dat eigenlijk ook met een nieuwe boeking kan.
      Het reeds geboekt hebben op een andere datum geeft je geen specifiek voordeel. Het is meer een kwestie van geluk te hebben dat er een plaats open komt. En ja, die intensief zoekt maakt meer kans natuurlijk.

      Een voordeel zou kunnen zijn dat je bij een eerdere boeking ergens ook zou kunnen aanklikken dat bij het vrijkomen van een vroeger tijdstip men daarvan een melding ontvangt.

      • TheoB zegt op

       Om een nieuwe boeking te doen moet je eerst de oude boeking annuleren Ronny.

       Ongeveer een jaar geleden heb ik de afspraak ook verschillende keren omgeboekt. Dat kon ik 2 keer doen, daarna moest ik de oude (2 keer omgeboekte) afspraak annuleren en een nieuwe afspraak boeken (in de hoop dat het nóg vroegere tijdslot dan nog steeds beschikbaar was, dus snel handelen).
       Of dat nu nog steeds zo is weet ik niet. De laatste keer heb ik ‘maar’ 2 keer omgeboekt.

       Helaas is VFS niet zo servicegericht dat ze meldingen over vroegere tijdslots geeft.

       • RonnyLatYa zegt op

        Misschien bij je klacht een aantal sugesties doen
        Zoals je zegt Nee heb je, ja kun je krijgen 😉

        • Rob V. zegt op

         Een klacht formuleren of combineren met suggesties voor verbeteringen is tactisch en verstandig. Maar mijn ervaring is ook dat je moet oppassen dat je schrijven dan geen lang en onoverzichtelijk geheel wordt waar de ambtenaar dan op slechts enkele punten in gaat en de heerste hangijzers laat liggen. Bij ambtenaren in het bijzonder nummer ik dan ook concreet mijn vragen en/of klachten waar ik duidelijkheid over wens. Puntsgewijs elders in her schrijven suggesties invoegen moet prima kunnen.

   • Tino Kuis zegt op

    Bedankt, ik zal het hun melden. Ze zijn van plan begin september naar Nederland te komen. Ik begrijp dat het visum toch meestal binnen drie weken na het VFS bezoek wordt verstrekt (of afgewezen). Ik hoop zo dat het lukt.

 16. TheoB zegt op

  Beste lezers,

  Omdat de reactiemogelijkheid waarschijnlijk vandaag gesloten gaat worden vraag ik de lezers, die ervaring hebben met het boeken van een afspraak bij VFS in Bangkok voor Nederland en nog niet gereageerd hebben, om hun ervaring naar mijn e-mailadres te sturen:

  TheoB.thailandblog@gmail.com

  Ook de ervaring van mensen die binnen 2 weken een afspraak bij VFS geboekt kregen zijn welkom. En ik ben vooral geïnteresseerd in ervaringen van het afgelopen jaar.

 17. Vigo zegt op

  Gisteren, 10 juni, heeft mijn vriendin een afspraak kunnen maken bij VFS voor 22 juli. Kon niet eerder. Dat is dus 6 weken!

 18. robert zegt op

  Ik hoorde van een thaise kennis welke zelf garant staat voor haar inkomen maar een logie adres heeft in nederland dat je bij VFS global snel een afspraak kunt regelen ( binnen 1 week ) als je er extra voor betaald !

  • TheoB zegt op

   Op de website van VFS kan ik dat niet terugvinden robert.
   Op https://visa.vfsglobal.com/tha/en/nld/premium-services wordt geen snelle afspraak aangeboden. Misschien heeft ze die afspraak binnen 1 week (met geld) geritseld? En zo ja, hoeveel heeft ze daarvoor betaald? Voor welke visumcategorie diende zij een aanvraag in?

 19. Kees de Jong zegt op

  Volgend. En aanvullende vraag.

  Zijn de te wachten weken, werkelijk weken of telt men de werkdagen waardoor de “twee” weken 2 tot 3 weken kunnen worden, geteld vanaf de eerste dag na indienen van de stukken?

  Mijn vriendin had een afspraak op 27 mei en het wordt dus nu spannend.

  • TheoB zegt op

   Zie de reactie van Rob V. op 9 juni 2022 om 13:14u.
   Op de dag van het boeken van een afspraak/tijdslot moet er in de regel binnen twee weken = 14 kalenderdagen een vrij tijdslot zijn.
   De verwerking van de aanvraag zou ook wel eens de voorgeschreven 15 kalenderdagen (ruim) kunnen overschrijden. Er zijn de laatste maanden nogal wat mensen die dat hebben ervaren.

   Ik wil graag weten op welke datum de afspraak voor jouw vriendin op 27 mei geboekt is en, nog belangrijker, of dat de eerst mogelijke datum was. Laat je dat even weten?

   • Kees zegt op

    Mijn vriendin had een afspraak gemaakt op 10 april en kon pas 27 mei een afspraak maken. Na de nodige papierwinkel weer te hebben ingediend kreeg ze vandaag en mail met de mededeling “Your processed visa Application is dispatched to your Thai post today ” Waarschijnlijk morgen (14-06) bezord. Maar het blijft vingers gekruist wat de uitkomst is.

 20. Mart van der Drift zegt op

  Hier hetzelfde probleem.
  Mijn vriendin heeft vanmiddag een online afspraak gemaakt met VFS, eerstvolgende gelegenheid was 25 juli, 6 weken dus. Terwijl het plan was om 26 juli naar Nederland te vliegen. Dus het reisschema maar 2 weken opschuiven dan, want ik zit ook nog eens aan een bouwvak vakantie vast.
  Overigens voor legalisatie van m’n handtekening duurde ook 3 weken eer ik terecht kon bij het gemeenteloket in Hoek van Holland. dat is totaal al 9 weken, terwijl je pas 3 maanden tevoren je visa kunt aanvragen.

  • Cornelis zegt op

   Wat je laatste zin betreft: intussen is dat 6 maanden geworden,

  • TheoB zegt op

   Voor legalisatie van een handtekening kun je in willekeurig welke Nederlandse gemeente terecht. De leges verschilt per gemeente. Het kan dus lonend zijn qua tijd en/of geld om op internet te kijken waar je wanneer geholpen kan worden en hoeveel het daar kost.
   De verklaringen garantstelling en logiesverstrekking kunnen tot 6 maanden na legalisering gebruikt worden voor een visumaanvraag.

   Aanvulling op wat Cornelis al schreef: je kunt de aanvraag vanaf 6 maanden tot 15 kalenderdagen vóór vertrek indienen.

 21. ThaiNick zegt op

  Gisteren bij VFS de vroegst beschikbare datum geboekt, dat was 1 augustus. Dus 7 weken wachttijd.

 22. endorfun zegt op

  Mijn vriendin vroeg een visum aan, en verkreeg het. Haar vertrek was voorzien 19 mei, met vertoon van heen-en-terug-vliegtuig-ticket, maar …

  Op 12 mei, was er nog altijd geen melding van een visum. Daarom belde ik naar VreemdelingenZaken (BELGIË), waar men me vriendelijk en efficiënt meedeelde dat zij een visum gaven op 6 mei (!?!?), wat daar dus toekwam op de Belgische Ambassade in BANGKOK. Ten laatste op 9 mei was dat visum doorgegeven aan VFS !

  Toen mijn vriendin belde op 13 mei, naar VFS, wou men zelfs niet opzoeken of het visum was toegekomen. Daarom zond ik daarover e-mail naar Belgisch consulaat, die direct bevestigde dat het visum was doorgegeven op 9 mei.

  Na heel lang aandringen, ging ze het visum ophalen in BANGKOK dit zonder afspraak, van CHIANG MAI waar ze woont, op 18 mei, waar de vlucht vertrok op 19 mei !!!

  Ofwel kan men daar het werk niet aan, doordat er te veel aanvragen zijn, maar dat is niet het probleem van een visum-aanvrager, ofwel wilt men pas reageren als …

 23. TheoB zegt op

  Wow!

  Zojuist (13:00u) is er een tijdslot beschikbaar (gekomen) voor morgen 14-6 om 9:30u

  • TheoB zegt op

   24 minuten later, om 13:24u NL tijd was het tijdslot niet meer beschikbaar.
   Eerste mogelijkheid is nu op 2-8 om 8:30u. 49 dagen wachten.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website