Ruim 250 anti-regerings demonstranten zijn maandag van Lumpini park opgetrokken naar het Government House. De politie heeft gisteren negen extra compagnieën ingezet om het regeringscentrum te beschermen. Zes compagnieën stonden er al. Van de zeven ingangen naar het terrein zijn er zes gesloten.

De rally is georganiseerd door de People’s Democratic Force to Overthrow Thaksinism (Pefot), een groep die eerder geen kans zag voldoende mensen op de been te brengen. De demonstranten hebben zich verzameld tegenover het Government House op de Phitsanulok weg. De rally is een protest tegen de voorgestelde wijzigingen van de grondwet.

Op de Ratchadamnoen Road naar de protestlocatie heeft de politie een controlepost ingericht en de weg vanaf de kruising Phanitchakan naar de kruising Suan Misakawan is afgesloten  om te voorkomen dat ‘een derde groep’ problemen veroorzaakt. De politie zal verhinderen dat de demonstranten het Government House belegeren. Politiebronnen zeggen dat de voorzorgsmaatregelen zijn genomen, omdat een waarzegger heeft voorspeld dat de regering op 8 oktober haar ondergang tegemoet gaat.

Volgens het hoofd van de gemeentepolitie is het niet nodig de Internal Security Act van kracht te verklaren. De protestsituatie is rustig, zegt hij. Premier Yingluck heeft de politie opdracht gegeven met de demonstranten te overleggen, zodat de wegen rond het Government House weer geopend kunnen worden. De 56 burgergroepen [wat hiermee wordt bedoeld, begrijp ik niet] houden zondag op de Rangsit universiteit een bijeenkomst.

– Het plan om het registratietarief van auto’s ouder dan 10 jaar fors te verhogen is schielijk ingetrokken, nadat de politie een storm van kritiek kreeg. Adul Narongsak, adjunct-hoofd van de verkeersdienst, zegt dat zijn idee ‘geen urgent beleid’ is.

Adul ontvouwde maandag enkele plannen om het verkeersinfarct van Bangkok te verzachten, waaronder de tariefsverhoging. Hij gaat het idee nu bespreken met vertegenwoordigers van andere overheidsdiensten, de media, particuliere sector en de transportsector. De resultaten daarvan worden later voorgelegd aan het kabinet.

Ondanks de kritiek houdt Adul vol dat oude auto’s vaak verantwoordelijk zijn voor verkeersopstoppingen, wanneer ze panne krijgen. Hij zegt: ’Ik ga de problemen oplossen, niet creëren.’ Het bekritiseerde idee kreeg hij in Japan. ‘Het helpt de verkeerscongestie te verlichten. Ik geloof dat een grondige studie van het idee, inclusief de economische effecten, de beste oplossing oplevert.’

Zie verder Nieuws uit Thailand van gisteren. Wie geïnteresseerd in de commentaren, zie ‘Adul U-turns on old car fee-hike scheme’ op de website van de krant.

– Nieuwe bezems vegen schoon. Het nieuw gevormde Pinkanakorn Development Agency (PDA) in Chiang Mai stelt voor om een monorail aan te leggen. Chiang Mai moet een internationaal middelpunt voor conferenties worden, is de droom van directeur Sarawut Srisakun.

Nu is Chiang Mai al een belangrijke toeristenplaats. Onder die toeristen bevinden zich ook deelnemers aan internationale bijeenkomsten. Sarawut wijst erop dat CM tal van locaties heeft die interessant voor toeristen zijn, zoals de Night Safari. Hij zegt dat hij vaak vragen over de vervoersmogelijkheden in de stad krijgt. Die moeten in orde zijn, wil CM kunnen uitgroeien tot een van ’s werelds belangrijkste bestemmingen voor conferenties.

Het Pinkanakorn Development Agency is eerder dit jaar door het kabinet in het leven geroepen om het toerisme te bevorderen. Het beheert de Chiang Mai Night Safari en het Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre. De monorail van 27 kilometer zou de stad met het conferentiecentrum moeten verbinden. Het mes snijdt aan twee kanten want lokale busbedrijven rekenen nu onredelijk hoge tarieven, waarover door toeristen vaak wordt geklaagd.

Het PDA heeft nog meer plannen: het wil in het historisch park Wiang Kum Kan het geestenhuis van Phraya Mengrai herbouwen, de stichter van het Lanna Koninkrijk. Andere projecten behelzen een waterpark en een teakmuseum.

– Niet alleen uit Kabin Buri komen klachten over de tekortschietende hulpverlening (zie de posting ‘Overstromingen: Bewoners Kabin Buri in de kou; industrieterrein Amata Nakorn bedreigd’) soortgelijke geluiden worden gehoord uit Ubon Ratchathani en Chachoengsao.

In Warin Chamrap (Ubon Ratchathani) moesten de bewoners vorige week in allerijl hun huis verlaten toen het water de stad binnenstroomde. Een vrouw zegt dat een evacuatieplan ontbreekt en dat ze niet weet of er ooit rampenoefeningen worden gehouden. Als ze bestaan, neemt ze er graag aan deel. De bewoners bivakkeren langs de kant van een weg.

In het district Ban Pho (Chachoengsao) is het van hetzelfde laken en pak. De bewoners wachten nog steeds op voedsel en benodigdheden, die beloofd zijn door de autoriteiten. Na de overstromingen van 2011 hebben de autoriteiten plannen gemaakt en geld uitgetrokken ter bestrijding van overstromingen, maar zegt een bron, bekend met de hulpverlening: ‘Nu de nood aan de man is, worden veel bewoners aan hun lot overgelaten.’

– De National Human Rights Commission (NHRC) gaat onderzoek doen naar de gevolgen van de olielekkage van eind juli voor de maritieme ecologie. De NHRC denkt dat dit de meest efficiënte weg is om recht te doen aan de getroffen lokale bevolking.

Vissers klagen dat ze sinds de lekkage niet meer genoeg vis vangen. Ze zijn bang dat dit zo blijft. Volgens de voorzitter van een vissersnetwerk in Rayong is 36 kilometer kustlijn van Rayong aangetast. Boosdoener PTTGC heeft een schadevergoeding van 30.000 baht per persoon aangeboden, maar de vissers vinden dat te weinig.

De NHRC heeft de lokale bevolking, researchers, actievoerders en overheidsdienten uitgenodigd voor een discussie over de lekkage. PTTGC is niet gevraagd. Het resultaat van het NHRC-onderzoek kan door gedupeerden gebruikt worden, wanneer ze naar de rechter stappen. Het is ook mogelijk dat de NHRC zelf de rechter inschakelt, aldus Wichoksak Ronnarongpairee, lid van een NHRC sub-commissie.

– De prijsverhoging van LPG, maandelijks met 50 satang sinds september gedurende 13 maanden, gaat door. Het is de Foundation for Consumers niet gelukt de Central Administrative Court een verbod te ontlokken.

– Popzangeres Pornpan ‘Joyce’ Rattanamethanon is gisteren ontslagen uit de Bangkhen Central Women’s gevangenis, nadat de Hoge Raad haar had vrijgesproken. Pornpan zat acht jaar en negen maanden van haar gevangenisstraf van 33 jaar en vijf maanden gevangen. Ze was veroordeeld wegens het bezit en de verkoop van drugs en werd destijds met haar vriend en een ander in een undercoveroperatie van de politie aangehouden. De andere persoon werd al eerder vrijgelaten. Waarom Pornpan is vrijgelaten, wordt me niet duidelijk uit het bericht.

– 95 procent van de rubberboeren legt het hoofd in de schoot en gaat akkoord met de door de regering aangeboden subsidie van 2.520 baht per rai. Tot nu toe heeft de regering 79,8 miljoen baht uitgekeerd. Het bericht zegt niets over de boeren die nog dwars liggen.

– In Rueso (Narathiwat) zijn gisteren twee mannen doodgeschoten. Ze reden op een motorfiets toen een man uit de bosjes kwam en met een M16 op hen vuurde. De twee stierven ter plaatse.

– De Chao Praya Express veerdienst wordt tijdelijk stilgelegd wanneer het water in de rivier blijft stijgen. Het personeel heeft de opdracht gekregen reddingsvesten en andere uitrusting te controleren. Op 15 en 16 oktober stijgt het waterpeil van de rivier mogelijk naar 2 meter boven zeeniveau. Thans staat het op 1,8 meter.

– Na een juridische strijd van 11 jaar heeft de Hoge Raad een streep gehaald door de 100 miljoen baht, die het Phyathai ziekenhuis had geëist van Preeyanan Lorsermvattana, president van het Thai Medical Error Network en moeder van een gehandicapt kind. Zij beschuldigde artsen van het ziekenhuis er in 2002 van verantwoordelijk te zijn voor de handicap van haar in 1991 geboren zoon. Eerder hadden de lagere rechtbanken de eis al afgewezen. Preeyanan stapte zelf ook naar de rechter. Tevergeefs: de Medical Coucil wees haar klacht af, de Hoge Raad schrapte de zaak omdat die verjaard was.

Politiek nieuws

– Oppositiepartij Democraten is vol vertrouwen dat de voorgenomen reorganisatie van de partij haar een goede kans geeft bij de volgende verkiezingen. Secretaris-generaal Chalermchai Sri-on blijft echter voorzichtig over de kansen op een victorie, maar de reorganisatie kan in ieder geval helpen bij de strijd tegen haar politieke rivalen.

Voor de Democraten ligt het zwaartepunt op gebieden in de centrale regio, het Noorden en Noordoosten, waar ze niet of nauwelijks zetels in de wacht slepen, en in drie districten in Bangkok waar nooit wordt gewonnen. In de overige districten van Bangkok zijn de Democraten heer en meester en uiteraard in het Zuiden van Thailand.

De reorganisatieplannen zijn onlangs voorgesteld door een partijcommissie, die tot doel had voorstellen te formuleren voor een verbetering van de organisatiestructuur van de partij. Partijleider Abhisit zegt dat ze beogen de partij op kiesdistrictniveau te versterken. De partij gaat ook haar partijbureau reorganiseren en de externe communicatie, research en beleidsimplementatie verbeteren. Het partijbestuur wordt uitgebreid van 15 naar 25 leden en het aantal regionale adjunct-hoofden van drie naar vijf. De voorstellen worden volgende maand of in december voorgelegd aan de algemene vergadering van de partij.

– Na een debat van 18 uur is de Senaat gisteren in eerste lezing akkoord gegaan met het voorstel 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken. Een commissie neemt het voorstel nu onder de loep ter voorbereiding van de tweede lezing.

De tegenstanders vinden het voorstel niet transparant en zijn bang voor corruptie bij de besteding van de gelden. De regering krijgt een blanco cheque om het geld naar eigen goeddunken te besteden. De tegenstanders stappen naar het Constitutionele Hof, wanneer het voorstel definitief door de Senaat is goedgekeurd.

Economisch nieuws

– Rijstboeren die overstappen op het verbouwen van suikerriet, hoeven niet bang te zijn dat ze met hun oogst blijven zitten. De suikerindustrie heeft nog voldoende capaciteit om de toename van het aanbod te verwerken. De producenten hebben tevens om toestemming gevraagd voor uitbreiding of verhuizing van hun fabriek.

De overstap naar suikerriet wordt gestimuleerd door het ministerie van Landbouw voor gebieden die minder geschikt zijn voor de verbouw van rijst. Dat geldt voor 6,7 miljoen rai. Daarvan bevindt 4,19 rai zich binnen een straal van 50 kilometer van een suikerfabriek en 2,1 miljoen rai binnen een straal van 50 tot 100 kilometer. Nog eens 3,5 miljoen rai zijn gebieden die zowel voor rietsuiker als voor maïs geschikt zijn.

De suikerfabrieken hebben uitbreiding van het areaal met 7,2 miljoen rai als doelstelling. Het huidige areaal meet 9,33 miljoen rai en dat was in het seizoen 2012-2013 goed voor 100 miljoen ton oftewel 10,72 ton per rai. Thailand’s suikerfabrieken hebben een capaciteit van 130 miljoen ton suikerriet per jaar. Het nieuwe crushing seizoen begint op 15 november. De oogst wordt geschat op 110 miljoen ton.

– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, heeft (weer) een probleem. De staatsbank zal geld moeten lenen zonder een garantie van het ministerie van Financiën, omdat ze daarvoor niet meer in aanmerking komt. Financiën hanteert een limiet van zesmaal het kapitaal, circa 600 miljard baht, en de gegarandeerde leningen van de bank hebben die limiet al bijna bereikt.

Voor het komend rijstseizoen is 270 miljard baht nodig. Wanneer de BAAC dit bedrag zonder rijksgarantie leent, moet ze een hogere rente betalen en het kabinet moet er toestemming voor verlenen.

Over de afgelopen twee rijstseizoenen heeft de BAAC 500 miljard baht uitgegeven. Verder is 139 miljard besteed: 60 miiljard voor rijst en 70 miljard voor andere agrarische producten. Wanneer het ministerie opschiet met het terugbetalen van de voorfinanciering, krijgt de bank weer wat lucht.

Het ministerie van Handel streeft ernaar eind dit jaar 220 miljard baht te hebben terugbetaald, maar dan moet het haar wel lukken rijst uit de gigantische rijstvoorraad van de overheid te verkopen.

Inmiddels is het rijstseizoen 2013-2014 zeven dagen oud. In één week is 500 ton paddy van de boeren gekocht tegen een prijs die circa 40 procent boven de marktprijs ligt. De boeren krijgen 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), maar vaak in de praktijk minder omdat de vochtigheidsgraad te hoog is. In de tweede oogst krijgen de boeren 13.000 baht per ton. Hom Mali wordt alleen in de hoofdoogst verbouwd omdat ze veel water nodig heeft.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

2 reacties op “Nieuws uit Thailand – 9 oktober 2013”

 1. jeffery zegt op

  Dick,

  Bedankt voor al de vertalingen van het thaise nieuws.
  ik volg ze dagelijks.
  (Natuurlijk komen er weinig reacties op jouw vertaling want het geeft geen mening of stelt geen vragen).

 2. Tino Kuis zegt op

  Wat de zangeres Pornpan ‘Joyce TK’ Rattanamethanon betreft het volgende (volgens de Thaise kranten). Ze kreeg in het verleden diverse straffen, uiteenlopend van 8 jaar in eerste instantie via levenslang tot 33 jaar. Ze zit nu 8 jaar en 9 maanden. Het Opperste Gerechtshof heeft nu de straf teruggebracht tot 8 jaar (wegens een andere beoordeling van het bewjsmateriaal) en, nadat de familie ook nog een boete betaalde van 320.000 baht, is ze onmiddelijk vrijgelaten.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website