Melding: JosNT
Betreft: Nakhon Ratchasima (Korat)

Betreft 90 dagen melding, affidavit en jaarverlenging van verblijf “retirement” op basis van pensioeninkomsten. Immigratie Nakhon Ratchasima (Korat).

1. 90 dagen melding
Gedaan op vrijdag 2 augustus 2019. Goedgekeurd tot 11 september 2019 want mijn “extension of stay” loopt af op die dag. Alleen het formulier TM47 afgegeven samen met mijn paspoort waarin originele TM6, TM30 en de vorige 90 dagen melding vastgeniet waren. Was de enige klant.

2. Affidavit
Op 7 augustus 2019 mijn aanvraag afgegeven op de Belgische Ambassade. Ik vroeg aan de dame aan het loket of de aanvraag alleen voldoende was. Dat bevestigde ze. Op mijn vraag of er ook een bewijs van inkomsten bij moest zei ze: “Graag, want sommige immigratiekantoren doen moeilijk”. Ik heb haar een fiche van mijn pensioeninkomsten in 2018 afgegeven.
Kostprijs 740 THB. Affidavit op 8 augustus afgehaald. De pensioenfiche was aangehecht (zonder melding of stempel van de Ambassade). Het ontvangstbewijs voor de 740 THB werd teruggevraagd.

3. Jaarverlenging op basis van pensioeninkomsten
Gedaan op 16 augustus 2019 samen met mijn Thaise echtgenote. Mijn “Extension of stay” was nog geldig tot 11 september 2019. Ik werd geholpen door een medewerker die beweerde student te zijn en pas 2 weken op immigratie werkte. Hij sprak heel goed Engels.
Ik legde volgende documenten voor:
• Ingevuld formulier TM7 en 1 pasfoto
• Kopie van blad uit paspoort met mijn persoonlijke gegevens
• Kopie van de bladzijden uit paspoort met Thaise immigratiestempels (aankomststempel, gebruikte ‘non-immigratie O’ visum en alle vorige verlengingen van jaarverblijf
• Kopie van “Arrival Card TM6” (origineel in paspoort)
• Kopie laatste 90 dagen melding van 2 augustus (origineel in paspoort)
• Kopie van TM30 adresnotificatie (origineel in paspoort)
• Affidavit met de door de Ambassade aangehechte pensioenfiche
• Kopie “Tabien ban” samen met het originele boekje

De documenten werden meerdere keren nagekeken. Elk van de afgegeven documenten moest in zijn bijzijn door mij ondertekend worden.
Mijn echtgenote moest de kopie van de “Tabien ban” tekenen op vertoon van haar Thaise identiteitskaart.

Bijkomend werden mij volgende documenten overhandigd:

a) Document met titel; “Documents to be presented when requesting extension of stay for retirement” waarop ook duidelijk vermeld wordt:
• Evidence showing monthly income of not less then 65.000 THB
• Bij bankdeposito: on the day of making application, evidence of money deposited in a Thai bank amounting to not less then 800.000 THB, such amount having been continually in the account for at least three months prior to the application.
• Or, evidence showing combined annual income and savings of not less then 800.000 THB on the date of application. Geen melding hoelang het bedrag er na de verlenging moet blijven opstaan.

b) Document met titel: “Deposition of foreigner instance for extension retirement stay in the Kingdom”
Dit document moest door mijzelf aangevuld worden met datum, naam, leeftijd, nationaliteit, datum van aankomst in Thailand, uiterlijke verblijfsdatum en adres in Thailand. Ook moet je verklaren dat je geen beroep uitoefent en van waar je inkomsten komen.
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit “State pension”, “Social welfare” of “Bank deposit” (met opgave van naam Bank en rekeningnummer).
Op basis van mijn maandinkomen op de Affidavit werd door de medewerker enkel het jaarinkomen (bedrag x 12) in Baht vermeld. Deze verklaring moet ondertekend worden.

c) Document “The acknowledgement of penalties for a visa overstay” met onderscheid of je jezelf aangeeft of betrapt wordt. Dit document, aan te vullen met je persoonsgegevens moet ook ondertekend worden.

d) Document “Permit of temporary stay in The Kingdom of Thailand” waarbij je ingelicht wordt over de gevolgen ingeval van:
• Wijziging in de reden op basis waarvan de toelating tot verblijf werd verleend
• Reden voor wijziging of beëindigen van de toelating bij overlijden van persoon
• Verandering naar rechtspersoon, werkgever, beëindigen van werkvergunning, verandering van onderwijsinstelling e.d.
Dit document moet ingevuld worden met je persoonsgegevens en wordt ondertekend.

Na het invullen van alle documenten moesten we wachten tot na de middagpauze. Een kleine 200 meter verder is een restaurantje. Nadien konden we onze beurt afwachten in de lokettenzaal.

Alle documenten werden nog een paar maal nagekeken. Het formulier TM7 werd ook nog digitaal ingevuld en er werd een foto van mij gemaakt (loketcamera) die op de TM7 kwam. De TM7 werd afgedrukt en mij ter ondertekening voorgelegd. Na het betalen van 1.900 THB werden de stempels voor mijn verlengd jaarverblijf in mijn paspoort gezet.

Tezelfdertijd werd door de beambte die mijn jaarverlenging toestond een nieuwe 90 dagen melding opgemaakt die geldig is tot 13 november 2019. Dus 90 dagen vanaf de datum van het aanvragen van mijn jaarverlenging op 16 augustus 2019. Vreemd, want ik had toch al een eerdere 90 dagen die geldig was tot 11 september.

Conclusie
Immigratie Nakhon Ratchasima (Korat) is een aangenaam kantoor. In de ontvangstruimte – die eigenlijk te klein is – wordt je vriendelijk geholpen bij het invullen van de formulieren. Dit wordt gedaan om het pad te effenen voor de beambten aan de loketten. Die lokettenzaal is ruim en opgedeeld in met linten afgebakende zones voor “long stay visa”, “short stay visa” en “re-entry”. Rechts is er een ruimte voorzien voor TM30.
De loketbedienden zijn competent en vriendelijk. Er werd geen opmerking gemaakt over het Affidavit en ook niet over het feit dat de bijgevoegde pensioenfiche in het Nederlands was.
Het invullen en ondertekenen van de bijkomende formulieren heb ik niet als een last ervaren.
Alles samen was ik ongeveer 2 uur in immigratie Korat (middagmaal inbegrepen).


Reactie RonnyLatYa

Bedankt voor deze gedetailleerde melding. Daar heb je wat aan.

90 dagen melding

Een beetje vreemd dat ze die 90 dagen in augustus maar gegeven hebben tot het einde van je verblijfsperiode in september. 90 dagen melding loopt normaal door, zonder rekening te houden met je verblijfsperiode. Het gaat immers over een ononderbroken verblijf. Niet volgens de regels, die zeggen dat alleen bij de eerste aanvraag tot verlenging dit ook telt als een 90 dagen melding.

Maar al ze dan toch een nieuwe geven bij je aanvraag tot verlenging maakt het eigenlijk niks uit. En zoals ik al eerder eens zei, ben ik er zelf ook voorstander van dat immigratie telkens de teller op 0 zet bij een het aanvragen van een jaarverlenging. Je bent er dan toch en kan je alles in een keer afwerken.

Affidavit

Ik doe mijn pensioenfiche er ook steeds bij. Ik heb ze in het Engels. Mag van mij best verplicht worden door de ambassade. Het maakt het Affidavit, of tenminste toch het getal dat er op staat, geloofwaardig en er is een controle mogelijk door ambassade en immigratie.

Jammer genoeg kan de ambassade dat niet afdwingen, enkel vragen

Is 740 Baht wel juist of is er een aanpassing die niet op de website staat ?

De officiële prijs sinds 15 december 2018 voor een legalisatie is 800 Baht. Daar komt eventueel 40 Baht bij voor terugsturen per EMS.

thailand.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/2018_12_15_tarifs-tarieven.pdf

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie. Gebruik hiervoor enkel www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”

Vriendelijke groeten,

RonnyLatYa

No votes yet.
Please wait...

12 reacties op “TB Immigration Info Brief 093/19 – Nakhon Ratchasima (Korat) – Jaarverlenging (TM7), Income Affidavit, 90 dagen (TM 47)”

 1. Rolly zegt op

  Vorige verlengingen gemaakt met 800000 bath (moeilijk te bewijzen door SWT )
  Dit jaar vanaf 1 januari met pensioen , maar pas volgend jaar in maart , bewijs van pensioen dienst met de jaar inkomsten (meer dan 65000bath). Verlenging moet gemaakt worden begin maart .
  Wat te doen ? Opnieuw met bank of met adidavit met 1 of meerdere maanduitreksels naar Belgische Ambassade ( oef nog niet verplicht zoals je het voorstelde , maar het is logisch dat er bewijzen moeten geleverd worden )
  In het laatste geval moet er enkel 400000 blijven staan of misschien zelfs niet !?
  Niet zozeer dat ik dat geld nodig heb , naar zo moet ik niet gaan bewijzen ?! Hoe lang één bedrag op de rekening moet blijven staan voor immigratie !?.
  Dank voor de reactie.

  • RonnyLatYa zegt op

   “Vorige verlengingen gemaakt met 800 000 Bath (moeilijk te bewijzen door SWT )”
   Begrijp ik niet. Wat is daar moeilijk aan te bewijzen ? Je hebt die 800 000 Baht voldoende lang op een Thaise bank of niet. Vanwaar die komt (SWT, pensioen, of wat ook) speelt toch geen rol. Hoef je niet te bewijzen.

   Wil je het nu gaan bewijzen met een pensioen inkomen ?
   Vanaf je op pensioen bent krijg je toch een uittreksel van wat je maandelijks moet ontvangen. Hoe kan je anders weten dat wat je op je rekening krijgt juist is ?
   Dat volstaat als bewijs en anders vraag je een verklaring aan de pensioendienst wat je maandelijks ontvangt en wat dat bedrag op jaarbasis is. Zeg dat het voor aanvraag van een visum is (eigenlijk voor verlenging, maar dat zullen ze niet direct begrijpen dus gebruik maar “visum”)
   Is dat bedrag gelijk of meer dan 65 000 Baht dan is dat voldoende.
   Is het minder dan 65 000 Baht dan zal je dat moeten aanvullen met een bankrekening tot het gelijk of meer is dan 800 000 Baht op jaarbasis.
   Gebruikt de minst gunstige koers als je niet weet welke koers immigratie hanteert om dat bedrag om te rekenen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Het heeft geen zin om de beste koers voor jezelf te berekenen, want immigratie rekent dat meestal toch nog eens na. Die gebruiken de dagkoers van een bank. Welke bank dat is weet ik niet. Kan overal anders zijn en moet je misschien eens navragen.

   Gebruik je die combinatiemethode, dan moet je aan je immigratiekantoor vragen of je dat bankbedrag gedeeltelijk mag gebruiken, of dat het er moet blijven op staan gans het jaar.
   De kans bestaat dat wanneer het minder dan 400 000 Baht is, dat je er dan gans het jaar niet mag aankomen. Is het tussen de 400 000 en 800 000 Baht dan zal je er waarschijnlijk niet mogen aankomen de eerste drie maanden en mag je dan zakken tot 400 000 Baht.
   Maar dat is een regeling die je zelf moet navragen, want ook hier maken ze hun eigen lokale regeltjes.

   Informeer trouwens best eerst of ze wel een Affidavit aanvaarden. Indien niet is het ook zinloos om daarvoor te betalen.

 2. Dirk Van Lint zegt op

  Ronny, Ik heb de laatste keer dat ik het affidavit afhaalde op de ambassade ook 740 THB moeten betalen. Verleden jaar deed ik het nog met de post: Ingevulde affidavit, met retour envelope en 840 THB voor terugzenden. Toen ik het papier terug kreeg zat er 60 THB ingesloten bij. Ik denk dus dat het verleden jaar veranderd is!

  • RonnyLatYa zegt op

   In januari was het alvast nog 800 Baht (plus 40 Baht EMS) want toen heb ik het mijne gehaald, maar ondertussen waarschijnlijk weer veranderd en hebben ze hun website nog niet aangepast.
   De laatste aanpassing van prijzen die er op staat is van 15 december 2018.

   https://thailand.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/2018_12_15_tarifs-tarieven.pdf

 3. Daniel VL zegt op

  Dus ook in Korat moet 800.000 op rekening staan 3 maanden voor de aanvraag, niet 2 maand

  • RonnyLatYa zegt op

   Inderdaad en zoveelste immigratiekantoor dat niet overeenkomstig de regels handelt en zo zie je maar dat ze zelf meestal de oorzaak zijn van vele misverstanden.

 4. Lung Lie zegt op

  Beste collega’s, vrienden…
  Indien je in de mogelijk bent ooit 800K op je rekening te verzamelen: doe het… 800K blijft 800K in Baht. Geen problemen of gezeur meer…

 5. Rolly zegt op

  dag Ronny,
  SWT is het vroegere brugpensioen je krijgt dan van de Belgische staat een bedrag en van je ex werkgever een bedrag en eventueel nog de combinatie periode voor de 65 k (papier genoeg). Verzamel naar en probeer naar eventueel aan immigratie uit te leggen dat je met pensioen bent en dat je nog geld krijg van je ex werkgever.
  Om dit te vermijden heb ik de 800k mogelijkheid gebruikt .
  Op 1 jan kom ik in pensioen gaan ,stond zo op de webside Mypension .Ik heb 8 maand vóór 1 jan 2019 alle documenten overgemaakt aan de pensioendienst op 5 januari had ik nog niets vernomen en heb dan met een baas gesproken (die vonden ze niet enz …)die ging dan met terugwerkende kracht mij pensioen betalen dan toch op 23 jan 2019 .
  Maar ik kreeg het individueel pensioen i.p.v. gezinspensioen . Weer 6 maand verder eer het in orde was .
  Ik héb toe reeds gevraagd voor een jaarinkomen te krijgen in het Engels . Naar dat ging niet , te weinig personeel pas eind maart begin april .Mijn verlenging visa is op 12 maart.
  Heb nu aan de huidige koers een kleine 90 k per maand.
  Nu zou ik een adidavit willen gebruiken met inkomens verklaring van de laatste maand of maanden van de pensioen dienst (max 6 maand want daarvoor waren de bedragen niet juist. Heb wel herzieningen gekregen voor de eerste 6 maand.)
  Want met de adidavit moet je niet bewijzen dat er achter x maand nog geld op je rekening staat en van waar het geld komt. Die 800k blijft dan ongebruikt op een vaste rekening als spaarpotje
  Heb je het nu begrepen ?
  Is dit mogelijk?
  Ik zou ook nog mijn Thais huwelijk kunnen gebruiken .maar dat zal eens voor later zijn.

  Vriendelijk dank

  • RonnyLatYa zegt op

   Ik weet als Belg wel wat SWT is.

   Nu je het juiste bedrag ontvangt, kan je toch ook een betalingsfiche via MyPensioen downloaden en afdrukken. Daar staat op wat je maandelijks ontvangt. Normaal zal dat volstaan want er wordt gevraagd wat je maandelijks inkomen is.

   Trouwens, je laatste belastingaangifte wordt normaal ook wel aanvaard. Daar staan alle ontvangsten toch samen op. Zowel die van de werkgever als die van de staat. Als dat meer dan 800 000 Baht en dat zal wel gezien je nu 90 000 Baht pensioen hebt, zal men dat ook wel aanvaarden. Als het al gecontroleerd wordt bij immigratie.

   Maar zoals ik ook al eerder zie. Vraag eerst na of een Affidavit wel aanvaard wordt in je immigratiekantoor. Dat is niet overal zo en het is dan zinloos om het aan te vragen.

   En waarom je huwelijk niet gebruiken dan? Je hebt 800 000 Baht en moet er maar 400 000 Baht van tonen. Bij een huwelijk moet er niks op de bank blijven staan na toekenning. Kan je gewoon gebruiken indien nodig. Het bedrag moet enkel 3 maand voordien (officieel voor een huwelijk zelfs maar 2 maand) op de rekening staan.

 6. Adam zegt op

  Wat de 90-dagen melding betreft. In Buriram past men de datums daarvan ervan ook heel soepel aan aan de datums wanneer je voor je verlenging moet komen. Eerlijk gezegd vind ik het maar logisch, want als men dit niet zou doen, mag je wel erg veel opdraven naar Immigratie. Als het niet online kan en als het kantoor niet direct in de buurt is (zoals in mijn geval), een erg vervelende regel.

  Concreet voorbeeld: de einddatum van mijn vorige verblijfsperiode was 3/06/2019. Op 14/05/2019 gaan wij (ik doe het op basis van Thai wife) de aanvraag indienen. De volgende 90-dagen melding viel eveneens op 3/06/2019, op het einde van de verblijfsperiode, net zoals bij JosNT. Dat had men de vorige keer dus zo laten samenvallen. Echter, op 14/05/2019 konden we dan wel de aanvraag tot verlenging indienen, voor de 90-dagen melding waren we te vroeg (kan pas vanaf 14 dagen ervoor).

  Toch heeft men mij een nieuwe notification gegeven, met als datum… 3/07/2019, de datum waarop we de verlenging konden afhalen na de periode van under consideration. En op die dag kreeg ik vervolgens weer een nieuwe datum, nl. 1 oktober , dus gewoon 3 maanden later.

  Stel nu dat men dat niet had gedaan, dan hadden wij in de periode van under consideration nog eens naar het kantoor gemoeten voor een 90-dagen melding. Dat zou toch wel echt zinloos zijn, en zou ik ervaren als pure pesterij. Ik kan me zelfs niet voorstellen dat dit bij sommige kantoren wel degelijk gehandhaafd wordt. Ik heb daar trouwens nog nooit iets over gehoord.

  Ik weet dat het twee verschillende “tijdslijnen” zijn, en dat het een los staat van het ander. Maar praktisch gezien is dat toch een ramp, als je dat werkelijk strikt zou volgen?

  Ik vind het dan ook perfect logisch dat men de datum van een 90-dagen melding nooit verder laat lopen dan de einddatum van je verblijfsperiode. Want die datum heeft toch voorrang? Je kan toch geen datum voor een 90-d-melding geven, als die persoon op dat moment (nog) geen toestemming heeft om in het land te zijn? En vanaf de verlenging (of de goedkeuring ervan na under consideration) start je gewoon terug van nul.

  Conclusie: twee regelgevingen die niet compatibel zijn. Gelukkig hebben de immigratie-beambten van alvast Khorat en Buriram gevoel voor logica en denken ze pragmatisch.

  Verder nog een compliment voor JosNT voor een erg goed geschreven verslag.

 7. Han zegt op

  Hier in Korat ook zo. Men rekent dan vanaf de dag dat je de verlenging aanvraagt. Bij mij was dat 20 mrt jl..per 10 april, drie weken te vroeg maar das geen probleem. De 90 dagen melding geldt nu vanaf 20 mrt, de dag dat ik het visa verlengd heb.
  Daarvoor heb ik begin februari de 90 dagen melding gedaan want het was een beetje uit de pas door een buitenlands tripje.

  • RonnyLatYa zegt op

   Deze TB Immigration Info brief gaat over Korat……


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website