Beste lezers,

Naar aanleiding van de vele vragen over de vernieuwde procedure voor het aanvragen van een gelegaliseerde inkomensverklaring, plaatste de ambassade het volgende bericht op haar website:

De onlangs aangekondigde vernieuwde procedure voor het aanvragen van een gelegaliseerde inkomensverklaring heeft veel vragen opgeroepen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nu samen met de Nederlandse Ambassade in Bangkok naar een constructieve oplossing, die zowel juridisch correct is, als ook acceptabel voor de Thaise autoriteiten, en waarbij uiteraard het belang van de Nederlandse gemeenschap niet uit het oog wordt verloren. Hiervoor hebben wij meer tijd nodig en vragen daarom aan iedereen nog even geduld. Om die reden is ook besloten om wijzigingen niet eerder dan 1 april 2017 in te laten gaan. Wij houden u op de hoogte.”

Op 16 februari ben ik zo vrij geweest bij de consulaire afdeling navraag te doen over de stand van zaken. Op dezelfde dag ontving ik het volgende antwoord:

“De uitwerking van de nieuwe procedure met betrekking tot het verkrijgen van een inkomstenverklaring bevindt zich in de afrondende fase. De resultaten zullen binnen afzienbare tijd, en in ieder geval tijdig vóór 1 april worden bekend gemaakt.”

Inmiddels is al weer een maand verstreken en is de nieuw voorgestelde ingangsdatum al over 11 dagen. Op 16 maart heb ik nogmaals navraag gedaan, maar helaas mocht ik geen reactie meer ontvangen.

Ik hoop niet dat de ambassade nu dezelfde – of een aangepaste – procedure laat ingaan op 1 april, en mag verwachten dat Nederlanders in Thailand afdoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op deze en op alle toekomstige procedurewijzigingen.

Groet,

Peter – Bangkok


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

9 reacties op “Lezersvraag: Hoe staat het met de procedure voor aanvraag gelegaliseerde inkomensverklaring?”

 1. Corretje zegt op

  Op de site van de Ambassade staat dat je per 1 april bewjsstukken moet overleggen.
  Een gefrankeerde antwoordenvelop moet je bijsluiten.

  • Cornelis zegt op

   Inderdaad, dat is de nieuwe regeling. Niet persoonlijk verschijnen, wèl bewijsstukken bij de aanvraag bijvoegen.
   Overigens heb ik dit ook gisteren al aan de redactie gemaild…….

 2. Petervz zegt op

  Ik zie dat vandaag het volgende is geplaatst op de website van de ambassade:

  “Ingangsdatum voor wijziging in procedure voor het verkrijgen van inkomensverklaring nog onbekend

  Nieuwsbericht | 21 maart 2017

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Bangkok hebben eind 2016 aangekondigd dat de procedure voor het verkrijgen van een inkomensverklaring ten behoeve van een visumaanvraag bij de Thaise immigratiedienst gaat wijzigen. De ingangsdatum van deze wijziging is op dit moment nog niet bekend. Tot nadere berichtgeving zal daarom de huidige regeling (waarbij de handtekening onder een eigen verklaring wordt gelegaliseerd) van kracht blijven. Wij houden u op de hoogte”.

  Voorlopig blijft dus de oude procedure van kracht.

 3. jasmijn zegt op

  Dus wil dat zeggen:
  Je stuurt je inkomsten verklaring op met ik dacht 1250 baht zonder bewijslast en je krijgt hem toegestuurd aan je adres?

  • Nico zegt op

   Jasmijn,

   Ik zit nog steeds te wachten op mijn stembusbewijs……….
   Enne volgens mij zijn de verkiezingen voorbij.

   Dus dat risico loop je dus ook met je inkomensverklaring, alleen dan loop je buiten de visum tijd met alle gevolgen van dien. De regering van Thailand is op dat punt bikkelhard.(en terecht).

   Dus veel veiliger is het, om toch maar naar Bangkok te gaan.

   Groetjes Nico

   En tegen de ambassade wil ik vragen, om zoiets belangrijks per Email te versturen.

   • chris zegt op

    Ik woon in een dorpje 20 km van Bua Yai(Korat). Voige week Woensdag opgestuurd met 1500 bath.
    Ik kreeg gisteren de verklaring + 530 bath wisselgeld+ kassabon per post terug

 4. Nico zegt op

  Maar mijn mening hebben ze geen flauw idee, wat er allemaal bij komt kijken.

  Mensen in loondienst of ambtenaar, ja dat is eenvoudig, gewoon een loonstrookje.
  Maar er zijn mensen, (en dat zijn er heel veel) die inkomsten hebben die niet belast zijn.

  Zoals inkomsten vanuit het buitenland, die daar belast zijn. Aandelen inkomsten, inkomsten uit verhuur, edelmetalen inkomsten en misschien zijn er nog wel meer.

  Hoe wil je zoiets controleren?????

  Dus duurt het nog wel even, voordat men een sluitende controle heeft gevonden.
  Maar er is hoop………. Het ministerie van financiën heeft 5000 man ontslagen.

  Groetjes Nico

 5. teun zegt op

  Het wordt hoog tijd, dat de Ambassade cq. het Ministerie van Buitenlandse Zaken nu eens aangeeft WAAROM de huidige procedure zonodig gewijzigd moet worden. Uit de diverse berichten vanuit de Ambassade is duidelijk, dat het initiatief voor de eventuele wijziging van de procedure niet (!!) komt vanuit de Thaise authoriteiten!
  Naar mijn mening komt dit – uiteindelijk – van het Ministerie van Financien waar uiteindelijk ook de Belastingdienst onder valt. Die dienst wil op deze manier achterhalen wat het inkomen van hier woonachtige Nederlanders is.
  Men kan 2 groepen alhier wonende Nederlanders onderscheiden t.w.
  1. Zij die legaal een jaar-inkomen hebben van ongeveer TBH 8 ton tot TBH 1,2 mln. Voor deze groep is het voor de Ambassade en/of de Belastingdienst heel simpel te controleren of dat opgegeven inkomen klopt.
  2. Zij die een jaar-inkomen hebben van (ruim) boven de TBH 1,2 mln. En waarvan mogelijk(!) een deel NIET bekend is bij de Nederlandse Belastingdienst bijvoorbeeld omdat dit deel van hun inkomen komt uit gebieden BUITEN Nederland.

  GROEP 1.
  Deze groep is als gezegd makkelijk door de Ambassade te controleren (“verifieren”) bij de Belastingdienst en hoeven dus eigenlijk helemaal geen bewijzen te overleggen.

  GROEP 2.
  Deze groep zal hooguit een bij de Belastingdienst “verifieerbaar” inkomen opgeven dat net iets boven de vereiste TBH 8 ton ligt. Van het hogere inkomen boven de TBH 8 ton p/j melden zij NIKS.
  En om eventueel lastige vragen te voorkomen van Ambassade/Belastingdienst zullen zij hoogst waarschijnlijk kiezen voor de optie om gedurende 3 maanden voorafgaande aan de afloopdatum van hun jaarvisum een deposito ad TBH 8 ton te plaatsen bij hun thaise bank. Op die manier hoeven ze helemaal niet te vragen om een Inkomensverklaring bij de Ambassade.

  CONCLUSIE
  Het eventuele doel om op deze manier onbekend inkomen (fiscaal) te achterhalen zal geen resultaat opleveren.
  Wel zullen zij, die NIET over een jaarinkomen van tenminste TBH 8 ton (of inkomen in combinatie met een klein deposito) beschikken met deze nieuwe procedure door de mand vallen en terug moeten naar Nederland. Alwaar BV Nederland dan wordt geconfronteerd met verzoek om huisvesting, zorg etc.

  * LEGALISATIE VAN HANDTEKENING AANVRAGER.
  Dit is m.i. ook een drogreden. Allereerst dient te worden bedacht, dat legalisatie van een handtekening alleen plaatsvindt door bevoegde authoriteiten als de betreffende persoon niet aanwezig kan zijn bij een (juridische) handeling. Op die manier kan zijn identiteit worden vastgesteld.
  Nou wil het geval, dat de aanvrager van de Inkomensverklaring – over het algemeen – persoonlijk aanwezig is met zijn paspoort etc. bij de Thaise Immigratiedienst voor de verlenging van zijn jaarvisum. Dus vaststelling van de identiteit van de aanvrager geschiedt door de Immigratiedienst zelf! Dat zij daarnaast ook nog prijs stelt op een “legalisatie” van de handtekening door de Ambassade is in feite juridisch overbodig.

  En dan zou de Nederlandse Ambassade cq. MinBuZa opeens het braafste jongetje van de klas gaan spelen? Voor wie? Niet voor de Thaise Immigration. Die vraagt er niet om. VOOR WIE DAN WEL?!?

  Bovendien is de handtekening van de aanvrager Inkomensverklaring vaak al bekend bij de Ambassade, omdat die in veel gevallen ook het paspoort van de aanvrager heft verstrekt.

  TOT SLOT
  De Ambassade cq MinBuZa wenst – zoals het er nu naar uitziet – ook in een nieuwe procedure vast te houden aan de slotzin op de Inkomensverklaring, waarin zij expliciet stelt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid te dragen/accepteren voor de inhoud van de Inkomensverklaring! Als Thaise Immigration zou ik denken: “dat is toch wel vreemd”. En dat klopt ook! Wel inkomensbewijzen vragen/overleggen en verifieren (door Ambassade), maar daar vervolgens geen verantwoordelijkheid voor accepteren……..???? Merkwaardig.

  EINDCONCLUSIE
  Veel gedoe en extra onnodig werk voor Ambassade met veel extra moeite, stress en onnodige reiskosten etc voor eventuele aanvragers.
  Terwijl de Thaise authoriteiten hier niet om hebben gevraagd en (mocht dat het doel zijn) de Belastingdienst geen tot nu toe onbekend inkomen boven water zal halen.

  Ik zal in de toekomst de simpele route volgen en tijdig een deposito ad TBH 8 ton bij mijn thaise bank plaatsen.
  Niet omdat ik bij Belastingdienst onbekend inkomen heb, maar omdat ik geen zin heb in het meedoen aan het creeeren van onnodig werk (bij de Ambassade) en stress/reiskosten bij mijzelf.

 6. NicoB zegt op

  In het algemeen kun je stellen, dat het meedraaien in het circuit van een inkomensverklaring onnodige extra werkzaamheden, stress en kosten geeft.
  Als het ook maar enigszins kan, linksom of rechtsom of dwars door het midden, draai dan niet mee in dat circuit en heb Thb 800.000 tenminste 3 maanden op een Thaise bankrekening. Voor een ieder hoop ik, dat je die mogelijkheid hebt of kunt opbouwen.
  Immigration Maptaphut adviseert dat ook, geen gedoe.
  NicoB


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website