Uitschrijven uit Nederland

Door Charly
Geplaatst in Leven in Thailand
Tags: ,
31 januari 2020

Het leven van Charly zit gelukkig vol prettige verrassingen (helaas soms ook minder prettige). Sinds een aantal jaren woont hij, met zijn Thaise vrouw Teoy, in een resort niet ver van Udonthani. In zijn verhalen probeert Charly vooral meer bekendheid te geven aan Udon, maar gaat hij ook in op tal van andere zaken in Thailand.


Charly en uitschrijven uit Nederland

In 2019 heb ik besloten mij definitief in Nederland uit te schrijven. Dat moet je niet onderschatten. Een simpel briefje naar de gemeente in Nederland waar je staat ingeschreven, volstaat absoluut niet.

Omdat ik zo vermoed dat er wel meer Nederlanders in Thailand verblijven, die overwegen zich te laten uitschrijven, geef ik hier onderstaand een opsomming van de acties die door mij zijn genomen. Misschien handig voor die mensen die zich mogelijk ook willen uitschrijven.

Ter voorbereiding op mijn uitschrijving de volgende acties genomen:

 1. Een ziektekostenverzekering afgesloten bij AXA Global Health Plan. Wereldwijde dekking, exclusief USA.
 1. Een Euro bankrekening geopend bij de Bangkok Bank (zie mijn aparte posting daarover). Ik heb die Euro bankrekening geopend, zodat de uitvoerder van mijn bedrijfspensioen mijn pensioen in euro’ s rechtstreeks kan overmaken.

Is prettig omdat hiermede met een simpel overzicht aan de Thaise belastingdienst kan worden aangetoond hoeveel pensioen je in een jaar hebt ontvangen.

 1. Thaise advocaat in de arm genomen om mijn testament op te zetten (is gereed en afgerond), voor de vertaling van diverse documenten (hij is namelijk ook beëdigd vertaler) en voor de aanvraag van een Thai Identification Number bij de Thaise belastingdienst. Dit ter voorbereiding op een IB-aangifte 2019 bij de Thaise belastingdienst.

Directe acties voor het uitschrijven uit Nederland

 1. Email verzonden naar mijn gemeente met alle gevraagde gegevens plus mijn nieuwe woonadres + kopie van mijn paspoort. Deze gegevens ook per post verzonden naar mijn gemeente.

Gemeente stuurt een extreem kort berichtje terug. “Wij bevestigen de ontvangst van uw uitschrijving en hebben deze verwerkt”.

Voor het document ter bevestiging van mijn uitschrijving word ik verwezen naar een van de RNI-gemeentes (RNI = Registratie Niet Ingezetene). In dit geval de gemeente Den Haag.

Alle aan mijn gemeente verstrekte informatie wederom op papier gezet en naar de RNI-afdeling van de gemeente Den Haag verzonden. Na betaling van de leges (ongeveer euro 16,-), reactie ontvangen dat het Internationaal uittreksel burgerlijke staat en nationaliteit per post is verzonden naar mijn adres in Thailand.

 1. De SVB (AOW) geïnformeerd over mijn nieuwe situatie (via hun website “mijn SVB”).

Tevens alle gegevens, plus kopie brief aan mijn gemeente + kopie paspoort ook per brief naar de SVB verzonden. Bevestiging ontvangen van de SVB.

 1. Email verzonden naar mijn Nederlandse ziektekostenverzekering met het verzoek deze verzekering per 01.01.2020 te beëindigen. Verzoek om extra informatie ontvangen. Informatie opgestuurd en vervolgens melding ontvangen dat verzekering per 01.01.2020 is stopgezet.
 2. De uitvoerder van mijn bedrijfspensioen geïnformeerd over mijn adreswijziging en tevens verzocht mijn pensioen in euro’s in het vervolg over te maken naar mij Euro rekening bij de Thailand bank.

Bevestiging ontvangen.

 1. Adreswijziging doorgegeven aan mijn twee Nederlandse banken.

Mijn nieuwe adres in Thailand en mijn postadres in Nederland.

Als direct gevolg veranderen ook de belastingspelregels waarmee je te maken hebt. Niet langer belasting verschuldigd in Nederland, maar in het vervolg belastingaangifte en betaling doen in Thailand. Ook dit gaat niet zomaar van zelf. Over 2019 ga ik nu, samen met mijn Thaise advocaat, binnenkort de IB-aangifte 2019 doen op het belastingkantoor van Udon. Het wachten is nog op een statement van de Bangkok Bank, waarin alle mutaties over 2019 zijn verwerkt.

Het aangifteformulier is in wezen al geheel ingevuld. Alleen nog wachten op ondersteunend bewijs van de Bangkok Bank. Na de IB-aangifte 2019 bij de Thaise belastingdienst heb ik inmiddels al de beschikking over het Thai Identification Number.

Na controle van de belastingaangifte door het hoofdkantoor in Bangkok, ontvang je een RO22. Dit laatste, de RO22 plus het Thai Identification Number, gebruik je om de Nederlandse belastingdienst te overtuigen dat Thailand je fiscaal woonland is. Op basis daarvan de in 2019 ingehouden loonbelasting en sociale verzekeringen van mijn bedrijfspensioen en de sociale verzekeringen van mijn AOW terugvorderen.

Daarnaast vrijstelling aanvragen voor 2020 voor de loonbelasting en sociale premies van het bedrijfspensioen.

Al met al best een aantal acties, maar daarna heb je ook verder, hoogstwaarschijnlijk, geen gezeur meer. Misschien met uitzondering van de Nederlandse belastingdienst, dat zou me nog het minst verbazen.

Alle relevante partijen zijn van de nieuwe situatie op de hoogte en in voorkomende gevallen kun je rustig verwijzen naar de bevestiging die ze zelf hebben verstuurd.

Om die reden ook altijd verzoeken om een schriftelijke bevestiging.

Charly www.thailandblog.nl/tag/charly/

No votes yet.
Please wait...

49 reacties op “Uitschrijven uit Nederland”

 1. ruud zegt op

  “Voor het document ter bevestiging van mijn uitschrijving word ik verwezen naar een van de RNI-gemeentes (RNI = Registratie Niet Ingezetene). In dit geval de gemeente Den Haag.”

  Daar heb ik nooit van gehoord en tot nu toe gaat alles al jaren goed – maar wie weet, wat de toekomst nog brengt.

  “Over 2019 ga ik nu, samen met mijn Thaise advocaat, binnenkort de IB-aangifte 2019 doen op het belastingkantoor van Udon. Het wachten is nog op een statement van de Bangkok Bank, waarin alle mutaties over 2019 zijn verwerkt.”

  Dat kun je gewoon zelf doen, maar met een advocaat is het misschien makkelijker.

  Vraag bij de RO22 gelijk de RO21.
  Ik kan mij niet herinneren, dat ik een van beide formulieren ooit heb gebruikt, maar ze schijnen bij elkaar te horen.
  Het ene formulier bevestigt je adres en het andere formulier je belastingbetaling.

  De statement van de bank kunnen ze direct op het kantoor maken.
  In ieder geval bij de Kasikorn bank wel.

  • Charly zegt op

   @ruud
   Ik had ook nog nooit van de RNI gemeentes in Nederland gehoord. Maar als reactie op mijn uitschrijving bij de gemeente waar ik ingeschreven stond, werd ik naar de RNI gemeentes verwezen, voor het geval ik een schriftelijke bevestiging zou wensen van mijn uitschrijving. Ik heb daarop de gemeente Den Haag verzocht om die officiele bevestiging en tegen betaling van rondom euro 16,- hebben ze mij dit inderdaad toegezonden. Zo zie je maar, nooit te oud om te leren.
   Je schrijft “daar heb ik nog nooit van gehoord en tot nu toe gaat alles al jaren goed”. Wat bedoel je daarmee?
   Je schrijft je normaal gesproken 1 x uit en klaar is kees. Dus ik begrijp “gaat alles al jaren goed” in deze context niet.
   Met vriendelijke groet,
   Charly

   • ruud zegt op

    Ik heb geen formulier RNI gemeentes en niemand heeft er ooit naar gevraagd.
    Dat gaat dus goed.

    Maar mogelijk, dat in de toekomst iemand er wel naar vraagt, en dan heb ik een probleem, want dan heb ik het niet.

    Ik heb mij bij mijn gemeente (een groot dorp, dus waarschijnlijk zonder RNI) uitgeschreven en dat was het.

    • Charly zegt op

     @ruud

     Je kunt altijd bij een van de aangewezen RNI gemeentes, tegen betaling van leges (ongeveer euro 16,-), een uittreksel aanvragen van je uitschrijving. In dat uittreksel staan je namen, geboortedatum, burgerlijke situatie, namen vader en moeder, en de datum per wanneer je bent uitgeschreven.

     Met vriendelijke groet,
     Charly

   • Bob, Jomtien zegt op

    rni gemeente is van belang als je wilt stemmen als Nederlander. Dan krijg je bericht en stembiljet.
    Vergeet je ook niet aan te melden voor DIGID de berichtenbox van overheid maar alleen voor computer NIET de app installeren, veel te omslachtig.
    En meldt je bij de ambassade in Bangkok.
    En, niet onbelangrijk maar wel nuttig een niet populair onderwerp: omschrijf je wil in geval van ernstige ziekte of ongeval wat te doen en deponeer bij je ziekenhuis. En neem dat op in je testament anders ga je automatisch terug naar NL.

    • Ger-Korat zegt op

     Ziekenhuis je wil deponeren? Dat doe je bij een advocaat want een ziekenhuis is geen administratiekantoor en je kunt in een ander ziekenhuis terecht komen en dan ? Als je getrouwd bent kan de partner beslissen immers je bent dan familie. En als familie in Nederland besluit dat je in Thailand gecremeerd mag worden kan dat gewoon.
     Blijft wel dat 80 % van de Nederlandse ingezetenen een uitvaartpolis heeft. Echter na een aantal maanden of langer wonen in het buitenland kun je / famlie er geen rechten meer aan ontlenen. Dan beter afkopen en zelf vrijwillig de opbouw voortzetten zodat de uitvaartkosten gedekt worden.

 2. janderk zegt op

  Beste Charly,
  Indrukwekkend al die stappen.
  Maar ik heb wel een aantal vragen.
  Is je belasting-aangifte in Thailand over het inkomen van 2019 al geaccepteerd? Ik vind dat wel erg snel??
  weet je zeker dat je ingehouden loonheffing/premie van de AOW en pensioen wordt teruggegeven op grond van de belastingwetten en verdragen, met alleen de RO22 en je Thai belasting id-nummer? Zit hier niet een addertje onder het gras?
  Hoe hoog is de belasting op inkomen uit vroeger werk in Thailand eigenlijk? Zijn er ook iets als belastingschijven??

  Groet Janderk

  • charly zegt op

   @janderk
   Goed lezen janderk. Het gaat om de ingehouden loonheffing en sociale premies over mijn berijfspensioen en mogelijk ook nog de ingehouden sociale premies op mijn AOW. De loonheffing op mijn AOW blijft in Nederlandse handen. Verder geen adders onder het gras, behalve dat de Nederlandse belastingdienst weer eens flauw dwars gaat liggen. Je weet het, eenvoudiger kunnen we het niet maken, maar we zijn duivels goed in het zo moeilijk mogelijk maken.
   Ik ben in Thailand belastingplichtig over 2019 omdat ik in dat jaar grotendeels in Thailand heb gewoond.
   En in het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand staat dat er geen dubbele belastingheffing mag plaats vinden. Als ik dus belasting heb betaald in Thailand, is Nederland verplicht de ingehouden loonbelasting, enz. aan mij terug te betalen.
   Met vriendelijke groet,
   Charly

   • Erik zegt op

    Charly schrijft “…En in het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand staat dat er geen dubbele belastingheffing mag plaats vinden. Als ik dus belasting heb betaald in Thailand, is Nederland verplicht de ingehouden loonbelasting, enz. aan mij terug te betalen….”

    Die tekst als in Charly’s eerste zin staat niet in het verdrag. In dit blog is voorts herhaaldelijk uitgelegd dat het verdrag tussen NL en TH de in dit kader zo belangrijke sociale paragraaf mist. Beide landen mogen de AOW belasten; voor eventuele reductie in NL: zie de nationale wetgeving.

    Wat de RNI betreft sluit ik me aan bij de tekst van Antonietta. Ik heb me destijds in persoon gemeld bij de gemeente; inschrijving in het RNI ging ook bij mij automatisch.

   • janderk zegt op

    Carly bedankt maar tot zover is er mij alles wel duidelijk.
    ALLEEN is er iemand die mij kan vertellen wat de inkomsten belasting tarieven (in %) zijn in Thailand op inkomen van vroegere arbeid???.

    Groet

    Janderk

    • Erik zegt op

     Janderk, dit is een link.

     Thailand kent geen speciaal tarief voor pensioenen, je wordt belast voor het gewone schijventarief. Schijf 1 is 150 k baht tegen nul procent, en dan loopt het langzaam in stapjes op.

     Hou rekening met aftrekposten over het inkomen (50% max 100.000), een persoonlijke vrijstelling voor de belastingplichtige van 60 k, de 190 k aftrek indien 64+ of invalide, en dan is er nog aftrek mogelijk voor niet werkende echtgenote, kinderen, ondersteuning schoonouders, opbouw van een estate en giften terzake het onderhoud van koninklijke paleizen en tuinen……

     https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-income-tax.html

     Teveel om op te noemen maar je kunt zo een indruk krijgen.

  • ruud zegt op

   Ik heb mijn belastingaangifte in Thailand vorige week al gedaan.
   De formulieren RO21 en RO22 zijn onderweg.

 3. tooske zegt op

  Charly
  Ik voorzie toch wat beren op je weg als niet belastingkundige.
  Als je je per 1-1-2020 hebt laten uitschrijven ben je maar mijn mening over 2019 altijd in NL belastingplichtig.
  En voor wat betreft je opmerking over sociale premies die vervallen zowiso bij uitschtijving uit NL en de SVB en pensioenfondsen weten dit ook en houden die ook niet meer in na datum uitschrijving.

  Ben benieuwd naar je verdere bevindingen

  • Charly zegt op

   @tooske
   De formele uitschrijving per 01.01.2020 heeft geen effect op de belastingverplichting over 2019.
   Er zijn tal van redenen aan te voeren waarom je niet reeds in 2019 verzocht heb op vrijstelling.
   Het een sluit het ander mijns inziens absoluur niet uit.
   Als je daarenboven ook nog kunt aantonen over 2019 belastingplichtig te zijn in Thailand, is het volgens mij vervolgens een fluitje van een cent op die belastingen over 2019 van nedreland terug te vorderen.

   Klopt, over 2020 houdt de SVB geen sociale verzekeringen meer in op mijn AOW.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

   • tooske zegt op

    Jawel, maar je kunt je redenering ook omdraaien, omdat je al in NL belasting hebt betaald hoeft Thailand niet te heffen, wie trekt er aan het langste eind?
    Eens gegeven blijft gegeven denken ze in Heerlen vast.
    hoor graag de uitslag in deze.
    groetjes

 4. Leo Th. zegt op

  Charly, ondanks je uitvoerige beschrijving en duidelijk stappenplan, waarvoor bedankt, toch nog wat vragen mijnerzijds. Jouw bedrijfspensioen laat je overschrijven naar de Euro rekening bij je Thaise bank, wordt jouw Aow-uitkering nog steeds op een Nederlandse bankrekening bijgeschreven? Welke reactie heb je overigens ontvangen van jouw twee Nederlandse banken nadat jij ze een adreswijziging had doorgegeven? Tevens vraag ik mij af of je veel koersverlies lijdt bij het omwisselen van euro’s naar baht vanaf je Euro rekening bij de Bangkok Bank. Je noemt ook dat je de ingehouden bedragen op je AOW m.b.t. de sociale verzekeringen wil terugvorderen bij de Nederlandse belastingdienst. Nu dacht ik dat wanneer je officieel uitgeschreven bent de SVB geen bijdrage Zorgverzekeringswet meer inhoudt. Ben ik daar abuis over? Ben benieuwd naar je antwoorden, uiteraard een prettige avond gewenst.

  • Charly zegt op

   @Leo Th
   Mijn AOW uitkering wordt bijgeschreven op een Nederlandse bankrekening. Mijn 2 Nederlandse bankrekeningen hebben mijn Thaise adres en een postadres in Nederland. Hierover van die 2 Nederlandse banken nog geen vervelende brieven ontvangen.
   Over mogelijke koersverliezen/koerswinsten kan ik nog geen zinnige uitspraken doen. Dat traject is pas zojuist begonnen.
   In 2019 werd er, terecht, sociale premies ingehouden op mijn AOW. Die probeer ik terug te vorderen, gezien mijn belastingplicht in Thailand over 2019.
   In 2020 houdt de SVB terecht geen sociale premies meer in op mijn AOW.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

   • Leo Th. zegt op

    Dankjewel voor je reactie Charly. Ik ging er naar nu blijkt ten onrechte vanuit dat je het door je pensioenfonds gestorte bedrag op je Thaise Eurorekening al had opgenomen. Vandaar mijn vraag over eventueel koersverlies. Eén zaak is mij nog niet geheel duidelijk maar dat kan/zal aan mij liggen. Je schrijft dat je voornemens bent om o.a. de door de SVB in 2019 ingehouden premie Zorgverzekeringswet terug te vorderen bij de Nederlandse belastingdienst nadat je aangifte over 2019 door de Thaise belastingdienst is verwerkt. In je reactie aan Lammert de Haan deel je mede dat je AOW op een Nederlandse bankrekening wordt gestort, waar het ook op blijft staan. Daarom ben je van mening dat je er in Thailand geen belasting over hoeft te betalen en, naar ik logischerwijs aanneem, derhalve ook niet vermeldt op je Thaise aangifte. Is het dan toch mogelijk de betreffende premie ZVW over 2019 terug te vorderen als je de AOW op je aangifte in Thailand buiten beschouwing laat? Charly, begrijp mij goed, het zijn best privacy gevoelige gegevens. Ik stel je de vraag enkel vanwege een bepaalde mate van interesse maar uiteraard geheel aan jou de keuze om er wel of niet op te antwoorden. Vanzelfsprekend hoef je je natuurlijk niet te verantwoorden tegenover mij of andere lezers van Thailandblog. Geniet van je jaren in Thailand!

 5. Jos zegt op

  Nuttig artikel.
  Kan je ook de verdere verwikkelingen delen aub?

 6. Antonietta zegt op

  Wat de uitschrijving gemeente betreft, de gegevens worden wel automatisch doorgegeven aan het RNI. Alleen als je een uitreksel daarvan wilt moet je contact opnemen.

  Uitschrijven bij de gemeente
  U moet zich laten uitschrijven bij de gemeente waar u woont. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder). Zaterdag, zondag en de feestdagen tellen mee in de termijn van 5 dagen.

  Uitschrijven moet u persoonlijk doen. De gemeente geeft op uw verzoek een bewijs van uitschrijving. U gebruikt dit bewijs bijvoorbeeld bij uw inschrijving in het buitenland.

  Na uitschrijving uit de BRP als ingezetene verhuist het overzicht met uw persoonsgegevens (persoonslijst) naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet meer of korter dan 4 maanden in Nederland wonen.

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-basisregistratie-personen

 7. Taruud zegt op

  Moet je geen M-billet invullen voor de Nederlandse belastingdienst? Ik ben in 2019 geëmigreerd naar Thailand en moet over dat jaar de aangifte doen via dat M-billet. Dat is behoorlijk complex. Ik laat het verzorgen door een gespecialiseerd belasting kantoor. Zij doen alles digitaal voor mij.

  • Charly zegt op

   @Taruud
   Dat moet ik even afwachten. Zodra de Thaise belastingen over 2019 zijn betaald, ga ik in verbinding met de Nederlandse belastingdienst. En inderdaad, ik verwacht dat ik dan een M-biljet moet invullen over 2019.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

   • Taruud zegt op

    Als je je via de gemeente hebt uitgeschreven, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar een aantal instanties waaronder de belastingdienst. Deze dienst stuurt dan in het jaar dat aangifte gedaan moet worden een M-biljet naar het doorgegeven postadres. Het M-biljet is 28 pagina’s dik. Een van de eerste vragen gaat over de datum van emigratie. Die datum bepaalt welke periode van het belastingjaar de “Nederlandse periode” is en welke de buitenlandse. Vervolgens zullen alle posten van de aangifte verdeeld worden over de Nederlandse periode en de buitenlandse. Over die twee periodes gelden verschillende regels wat betreft de te vorderen belasting in Nederland. De belastingdienst berekent dus op die basis wat je verschuldigd bent. Afhankelijk van een eventuele reeds betaalde voorlopige aanslag krijg je dan vermoedelijk een bedrag terug over de buitenlandse periode.

 8. Peter A zegt op

  Beste Charly,
  Op welke datum ben je wettelijk uitgeschreven in Nederland. Is dit zoals ik het leest 01-01-2020.
  Dan moet ik je wel voorstellen geen belastingaangifte in Thailand te doen over 2019. Dan betaal je 2 keer belasting. Je krijgt geen belastingteruggave vanuit Nederland voor de datum van uitschrijving.

  Verder is er ook een belastingverdrag tussen Thailand en Nederland waarbij Nederland de inkomstenbelasting van de AOW blijft houden, maar ook van het ABP fonds als je daar een pensioen van hebt.
  Van bedrijfspensioenfondsen kan men wel een belasting vrijstelling aanvragen. Maar gezien de vele berichten hierop Thailandblog is het wel een moeilijke weg.

  In de toekomst zal deze bedrijfspensioenfondsen ook wel weer in Nederland belastbaar worden.

  groetjes Peter A

  • Charly zegt op

   @Peter A
   Ik zie geen rechtstreeks verband tussen het wettelijk uitgeschreven zijn in Nederland en de belastingverlpichting. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je in een ander land dan Nederland belasting moet betalen, zonder officieel uit Nederland te zijn uitgeschreven. Het een staat volkomen los van het ander. Als uitgeschrevene van Nederland is het uiteraard simpel om aan te tonen dat je in Nederland geen belastingverplichting meer hebt. Maar ook als niet uitgeschreven is dat zeker aantoonbaar.

   Over de AOW zijn we het volledig eens.

   Vrijstelling van loonheffing en sociale premies op bedrijfspensioenen is op zich niet zo moeilijk. Alleen de Nederlandse belastingdienst probeert je hier iedere keer een loer te draaien. Zorgen dat je je zaakjes goed op orde hebt, en dan kan zelfs de Nederlandse belastingdienst je niet tegen houden. Ook in de toekomst niet.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

 9. Charly zegt op

  @Bram
  Dank je voor je aanvullingen ten behoeve van de Belgische lezers, want inderdaad, het gaat bij mij natuurlijk om de NEDERLANDSE belastingwetgeving.
  En terecht wijs je me er op dat TIN staat voor TAX IDENTIFICATION NUMBER.

  Met vriendelijke groet,
  Charly

 10. Marcel zegt op

  Herken ook niets in bovenstaand, wellicht omdat ik (slechts) naar Duitsland ben verhuisd. Heb mij slechts uit laten schrijven, dat was in 10 Minuten voor elkaar. 3 dagen later heb ik mij in Keulen gemeld en in laten schrijven. Dat was alles.

 11. Lammert de Haan zegt op

  “Zo verschilt de regeling van het belastingverdrag afgesloten tussen Nederland en Thailand zeer essentieel van het belastingverdrag afgesloten tussen België en Thailand”

  Dat heb je terecht opgemerkt, Bram en is zeker van belang voor de Belgische meelezers.

  In het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is de heffing t.z.v. private pensioenen en lijfrente-uitkeringen voorbehouden aan Thailand.

  Dit geldt niet voor het door België met Thailand gesloten Verdrag. België behoudt het heffingsrecht over vanuit België verkregen inkomen. Hiermee wijkt dit Verdrag sterk af van het OESO-modelverdrag.

  Charly spreekt overigens over het in Nederland belastbaar zijn van z’n AOW-uitkering maar niet over het tevens belastbaar zijn van deze uitkering in Thailand. Eind vorig jaar postte hij een bericht in Thailand Blog, daarin aangevend dat hij z’n AOW-uitkering buiten de PIT wenste te houden, daarbij niet beseffend dat hij daarmee belastingfraude pleegt in Thailand.

  Ook jouw opmerking t.a.v. de TIN is correct. Charly wil z’n Thaise TIN ook meesturen naar de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dat heeft echter geen enkele zin. Deze TIN geeft niet aan dat hij fiscaal inwoner is van Thailand. Dat kan hij slechts aantonen met een recente aangifte met bijbehorende aanslag voor de PIT (R.N.D.91), de “Verklaring belastingplicht woonland” R.O.22) of met de Thaise verklaring R.O.21. Ikzelf geeft voor wat betreft m’n Thaise klanten altijd de voorkeur aan de verklaring R.O.22.

  Mocht Charly volgende maand besluiten om naar Timboektoe in Mali te verhuizen, dan krijgt hij ook daar een TIN. Vervolgens mag hij niet kiezen tussen z’n Nederlandse TIN (is z’n BSN) of de Thaise of Malinese TIN.

  • Charly zegt op

   @Lammert de Haan
   Ik ben blij dat je, als belasting expert, ook aan deze discussie deelneemt. Je opmerkingen richting Bram deel ik ten volle.
   Over mijn AOW verschillen we van mening. Ik laat mijn AOW uitkeren op een Nederlandse bankrekening en daar blijft het ook staan. Ik maak die bedragen dus niet over naar Thailand en volgens mij ben ik er dus ook geen Thaise belasting over verschuldigd.
   Hier is dus absoluut geen sprake van belastingfraude. Jammer dat je dit als zodanig over het voetlicht wenst te brengen. Brengt je als gerespecteerd belasting expert wel schade toe. Jammer.

   In mijn posting verhaal ik dat ik met mijn TIN code EN RO 22 formulier de Nederlandse belastingdienst zal overtuigen dat ik in Thailand belastingplichtig ben. Dus graag voortaan eerst goed lezen wat ik schrijf meneer Lammert de Haan. Ik schrijf nergens dat de TIN code afdoende zou zijn.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

   • Ger-Korat zegt op

    Fraude pleeg je ook indien je meer dan 183 dagen per jaar woonachtig bent in Thailand en geen Thaise belastingaangifte doet. Vertel de Thaise belastingdienst eens dat je hier al 5 jaar ( schreef je in een eerdere posting) woont maar pas vanaf 2019 aangifte doet.Charly past toe wat hem gunstig uitkomt.

    • Charly zegt op

     @Ger-Korat

     Niets menselijks is Charly vreemd beste Ger. En dat ik hier al enige jaren woon, wil niet zeggen dat ik niet aan de Thaise eisen voldoe. Mogelijk dat ik in die jaren minder dan 180 dagen in Tailand verbleef.

     Met vriendelijke groet,
     Charly

    • Henk zegt op

     Ger-Korat
     Met alle respect, Ger-Korat, maar ik zie veel bijdragen van jou, die op zijn minst onsympathiek overkomen. Vaak betweterig en de poster bekritiserend. Doe dat toch niet, hou het positief.

     • Moderator zegt op

      Moderator: Ook een verzoek aan Ger-Korat om de toon wat matigen. Anders, zijn we helaas genoodzaakt, dergelijke reacties van jou niet meer te plaatsen.

      • George zegt op

       Helaas ben ik het niet eens met de visie van U en Henk.
       Al in de eerste zin van het artikel wordt geschreven dat Charly al een aantal jaren woont in Thailand en daar horen verplichtingen bij naar Thailand EN Nederland. Volgens de Thaise wet moet je belasting aangifte doen als je meer dan 183 dagen in Thailand verblijft. Evenzo geldt dat ook voor Nederland, dat betekent dat je in EEN van de beide landen officieel woonachtig bent. Terecht dat Ger_Korat daar op wijst. De wilsbeschikking waar over wordt geschreven hoort zeker niet in een ziekenhuis thuis maar bij een Jurist( notaris kennen ze niet in Thailand). Stel je komt in ziekenhuis terecht in het binnenland waar er weinig kennis van dit soort zaken aanwezig is, dat moet je partner of vrienden dat regelen. Mijn inziens zijn de opmerkingen van Ger_Korat dan ook terecht.
       Als we hier niet nette en kritische postings kunnen plaatsen dan heeft discuseren ook geen zin meer.

       • Moderator zegt op

        Moderator: Natuurlijk mag je kritisch zijn, maar het is de toon die de muziek maakt. Daar komt bij dat Charly de moeite neemt om een artikel te schijven. Hij kan ook achterover gaan zitten en anderen bekritiseren dat is niet zo moeilijk. Je nek uitsteken en een artikel schrijven is dat wel.
        Als Ger_korat het allemaal zo goed weet, dan moet hij zelf eens een stuk schrijven en insturen, dan toon je lef.

    • Erik zegt op

     Het grappige is dat Thailand daar helemaal niets mee doet!

     Er zijn er veel, van alle nationaliteiten, die gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden in eigen land om een lange winterstop in TH te maken. Voor inwoners van NL is dat 4 maanden thuis en 8 maanden uit. De enige instantie die wel eens wil dwarsliggen is de SVB die graag wil weten of ze jouw woonsituatie kunnen controleren vanwege de hoogte van de uitkering. Er zijn nu eenmaal landen zonder BEU verdrag.

     Thailand kent wel de belastingcheck bij het verlaten van het land. Een jaar of zes geleden heb ik hier, in dit blog, een opmerking daarover geplaatst en niemand van de schrijvende kern had er ooit mee te maken gehad. Ik zelf ook niet en ik doe nu 4+8 als de agenda dat toelaat.

     Maar zou een ambtenaar gaan millimeteren dan kan hij/zij het je verdraaid lastig maken.

     Je bent immers verplicht aangifte te doen als je meer dan 179 dagen in een kalenderjaar (samengeteld, niet noodzakelijk aaneengesloten) in dit land bent. Overigens heb je, bij 64+ of invaliditeit, dan recht op alle fiscale toeters en bellen die een longstayer van 64+ ook heeft en dat betekent dat, geschat, de eerste 5 ton baht INKOMEN die je hebt binnengebracht niet tot heffing zal leiden. Over de sanctie op het niet doen van aangifte heb ik nu geen info; wellicht weet iemand van jullie dat.

     Maar this is Thailand; als ze de loep er op zetten komt er zoveel werk uit en zoveel boos commentaar op de social media dat men het voornemen wel zal laten varen. Je weet hoe gevoelig toerisme ligt in dit land.

    • Leo Th. zegt op

     Maar wat is jouw bezwaar Ger om toe te passen wat het gunstigst is? Niemand wil in principe een dief van zijn eigen portemonnee zijn maar door ingewikkelde wet/regelgeving zien velen door de bomen het bos niet meer en leggen zich dan maar neer bij een bestaande situatie. Charly pakt het anders aan en heeft een advocaat bezocht om hem van advies te dienen en bij te staan bij zijn Thaise belastingaangifte. Multinationals doen niet anders. Ettelijke malen heb ik trouwens op Thailandblog gelezen dat langdurig in Thailand verblijvende landgenoten tevergeefs hebben geprobeerd om belastingaangifte in Thailand te doen. Werden weggestuurd met de mededeling dat het niet nodig was. Betalen daardoor wellicht verhoudingsgewijs meer belasting in Nederland dan noodzakelijk. Hoelang Charly in Thailand woont en hoeveel dagen per jaar zou en hoef ik niet weten. Wel weet ik dat hij tot en met 2019 belasting afgedragen heeft aan de Nederlandse fiscus, waarvan je achteraf zou kunnen concluderen dat dat waarschijnlijk juist niet het gunstigst voor hem is geweest.

     • Charly zegt op

      @Leo Th.
      Helemaal met je eens. Ook ik heb vele malen gelezen hier dat pensionades tevergeefs aankloppen bij de Thaise belastingdienst om als belastingplichtige te worden aangemerkt.
      Dat wilde ik bij mij niet laten gebeuren. Vandaar de inschakeling van mijn Thaise advocaat, die bovendien ook voor allerlei andere werkzaamheden ingezet kan worden, omdat hij ook beeidigd vertaler is.
      Foutje mijnerzijds is dat ik me heb uitgeschreven per 01.01.2020 in plaats van per 31.12.2019.
      Maar ik ga het gevecht met de Nederlandse belastingdienst gewoon aan. Kijken wat hun showstoppers zijn, en kijken of ik daar omheen kan.

      Met vriendelijke groet,
      Charly

  • Gerry zegt op

   Begrijp die fraude niet.
   Bij mij, in Chiangmai, wordt slechts gekeken wat ik naar Thailand aan inkomsten heb overgebracht. Hiervoor dien ik een getekend en gestempeld bankstatement van de bankrekening waarop ik de overschrijvingen vanuit NL heb geboekt, over betreffend jaar, te overhandigen aan de Revenue Office.
   Voor de duidelijkheid ik ontvang mijn pensioenen en AOW op een NL rekening en breng vervolgens over wat ik wil besteden in Thailand. Vaak genoeg is mijn bedrijfspensioen voldoende om van te leven in Thailand.

 12. Henk zegt op

  Ik geniet elke keer weer van de bijdragen van Charly. Knap geformuleerd en leerzaam. Hier hebben velen wat aan.

 13. Bob, Jomtien zegt op

  Vooral tijdig de ontheffingen aanvragen bij uw belastingkantoor. een beslissing kan maanden op zich alten wachten en al die tijd betaalt u in nederland door. En terugvragen na de beslissing is er niet bij. Men wil eerst zekerheid dat u ook werkelijk vertrokken bent voor lange tijd. de 10 jaren termijn.

  • Charly zegt op

   @Bob,

   Niet met je eens Bob. Reeds ingehouden loonbelasting en sociale premies kunnen altijd via de IB aangifte (of M-formulier) worden teruggevorderd.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

 14. Roel zegt op

  Charly,

  Jij hebt je uitgeschreven per 1-1-2020 voor de zorgverzekeringswet, daarop kunnen ze je pakken. Of je hebt willens en wetens gefraudeerd of oneigenlijk gebruik gemaakt van sociale voorzieningen in Nederland.

  Volgens mij gaat de belastingdienst uit van eerste uitschrijving, of je wel of niet belasting in Thailand hebt gedaan en betaald maakt voor de Nederlandse belastingdienst niet uit. De Nederlandse belastingdienst mag gewoon belasting en sociale premies heffen over 2019, immers je was niet uitgeschreven.

  Hoop voor jouw dat je succes hebt, maar ik twijfel daaraan.

  • Erik zegt op

   Roel, ik deel jouw twijfel. Uitgeschreven pas in 2020 betekent emigratie in 2020 en dus pas een M-biljet over de inkomstenbelasting 2020.. Dan val je in 2019 niet onder de werking van het verdrag en ben je gewoon binnenlands belastingplichtig.

   Of topicstarter moet bedoelen dat hij een beroep gaat doen op de nationale regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Mijn zegen heeft ie, ik ben benieuwd. Maar er zitten grenzen aan die reductie.

   • Roedii vh. mairoe zegt op

    Hetgeen ook betekent dat Charly pas in het voorjaar 2021 een M-biljet over aangiftejaar 2020 te verwachten staat. Voor wat betreft 2019 valt hij buiten de boot.

    • Erik zegt op

     Charly doet ogenschijnlijk een beroep op artikel 4 lid 3 van het verdrag (het woonplaats artikel) en wel ingaand het jaar 2019 en dat zonder zich uit NL uit te schrijven want dat deed hij pas in 2020. Hij heeft het recht dat te proberen; ik voorspel een pittige discussie met Heerlen en mogelijk een jarenlange juridische procedure. Ik hoop dat hij ons deelgenoot laat blijven van dit fiscaal avontuur.

     • Charly zegt op

      @Erik

      Ik ga proberen het vervolg ook hier op thailandblog te posten.
      Ben zelf ook wel benieuwd hoe de Nederlandse belastingdienst gaat reageren.
      Achteraf beetje dom om me uit te schrijven per 01.01.2020. Beter was geweest per 31.12.2019.

      Met vriendelijke groet,
      Charly

 15. Charly zegt op

  @Roel

  Het tijdstip van formele uitschrijving is naar mijn mening niet doorslaggegevend in deze.
  Er kunnen vele redenen zijn waarom iemand pas officieel later uitschrijft.
  Ik geef een voorbeeld. Iemand vertrekt begin januari 2019 naar Thailand met de bedoeling later in het jaar weer naar Nederland terug te keren. Die bedoeling wordt gedwarsboomd door een nieuwe situatie die is ontstaan. Bijvoorbeeld iemand wordt in die periode zwaar verliefd en kiest er uiteindelijk voor om voor goed in Thailand te blijven.Of iemand wordt in die periode danig ziek of krijgt een fysiek malheur. Op basis hiervan beslist die persoon niet meer terug te vliegen naar Nederland. Twee voorbeelden die zeer gemakkelijk kunnen voorkomen.
  Via het M-formulier kan dan de ingehouden loonbelasting en sociale premies worden teruggevorderd, mits men ervoor zorgt de IB 2019 in Thailand te betalen. Aan te tonen door de combinatie TIN code en RO22 formulier op te sturen naar de belastingdienst.

  Met vriendelijke groet,
  Charly

  • KhunKoen zegt op

   Mijn complimenten Charly.
   Allereerst voor je gedegen omschrijving van het traject dat je doorlopen hebt bij deze stap en daarna bij het beantwoorden van alle vragen en opmerkingen die volgden na publicatie op dit blog.
   Knap om al die tijd zo beleefd en kalm te blijven. 555


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website