Ik wil hiermee graag lezers informeren/waarschuwen voor onwettig optreden van de SVB (Sociale Verzekerings Bank), die zonder bewijzen mij eerst een partner aansmeerde in Thailand (ach meneer van Dijk, u begrijpt toch wel dat wij ervan uitgaan dat mannen zoals u in Thailand een partner hebben!) en mijn AOW verminderde. Vervolgens mijn ingezetenschap ontnam wegens: “geen duurzame band met Nederland”.

Het eerste hebben ze moeten corrigeren omdat ze niets konden aantonen. Immers het wonen in een kosthuis (huren van kamers bij een privépersoon) houdt niet automatisch in dat je ook het huishouden deelt of met de kostjuffrouw het bed induikt. Mijn uitnodiging om ter plaatse te komen kijken werd niet aangenomen. Vervolgens kwam de wraakactie van SVB, die mijn dossier overhevelde naar de bevooroordeelde afdeling in Roermond.

In een lang lopend conflict met de Sociale Verzekerings Bank (SVB) heb ik, Dick van Dijk uit Den Haag, een rechtszaak gewonnen over het onterecht ontnemen van mijn Nederlands ingezetenschap. De beslissing van SVB draaide hoofdzakelijk rondom het al of niet voldoen aan door haar opgestelde eisen, die niet wettelijk vastgelegd zijn, maar een eigen interpretatie zijn.

De rechtbank in Den Haag heeft hier doorheen geprikt en de SVB veroordeeld wegens onwettig handelen en gevorderd dat de situatie met terugwerkende kracht wordt teruggedraaid tot juni 2017. De SVB heeft echter 6 maanden na de uitspraak nog geen actie ondernomen, zelfs ondanks inmenging van de Nationale Ombudsman. Het gevolg is dat ik, bijna 78-jarige weduwnaar, al 2 jaar niet verzekerd kan worden tegen ziektekosten, maar SVB houdt wel automatisch elke maand premie in van mijn AOW voor de Wet Langdurige Ziekte waar ik echter geen gebruik van kan/mag maken.

Ik heb mijn tijdelijk verhuurde huis in Nederland moeten verkopen om lopende en toekomstige ziektekosten, zoals medicijnen voor diabetes en hypertensie, en 3-maandelijkse uitgebreide controle wegens chronische nieraandoening, te kunnen betalen, daar ik een pensioeninkomen heb op minimumloonniveau.

Ik woon nu, nog steeds tijdelijk, op kamers in Thailand, want mijn zorgvuldig verbouwde huis, waarin ik tot hoge leeftijd zelf zorgzaam tegen minimale woonlasten had kunnen en willen verblijven is mij door onwettig handelen van SVB ontnomen. Krasse bejaarden die regelmatig voor meerdere maanden per jaar, bij voorbeeld met een camper, boot of in een al of niet tijdelijk woning in het buitenland verblijven, of zoals ik hun ervaring en kennis ter beschikking stellen voor verbetering van de levensomstandigheden van mensen aan de onderkant van de samenleving in ontwikkelingslanden, maar ook niet gepensioneerde (zaken)mensen die veel naar het buitenland reizen en tijdelijk in hotels of pensions wonen, lopen het risico door SVB te worden aangepakt en ernstig gedupeerd te worden terwijl de zeer duidelijke uitspraak van de rechter door SVB genegeerd wordt.

Nederland sociaal? Nee, de 4e macht heerst! Volledige informatie is op te vragen op d.vandijk1@gmail.com

Ingezonden door Dick van Dijk

No votes yet.
Please wait...

19 reacties op “Lezersinzending: Nederland sociaal? Nee, de 4e macht heerst!”

 1. Jacques zegt op

  Ja ja zo wordt de mens bij de regelmaat behandeld. Ook dit is te vinden in Nederland bij de instanties die gezien dit soort berichten doorgeslagen zijn. Eigen wetten hanteren. We kennen ook de gevallen bij de belastingdienst en pensioenfondsen, die ook niet primair het belang van de betrokkenen dienen. Als je buiten de gangbare paden gaat wandelen wordt je een persona non grata. Dubbele agenda’s is wat je aantreft. Andere belangen hebben de voorkeur. Het lijkt wel of het allemaal uit eigen zak betaald moet worden zo wordt er geredeneerd. Minder, minder is het geschal, met uitzondering van meer belasting betalen natuurlijk, want daar worden we allemaal beter van. Zeker gezien de manier waarop het belasting geld wordt besteed. Ik ben zelf tijdelijk weer in Nederland en heb mij weer ingeschreven en het pensioenfonds wist hier wel raad mee. Bijna 1000 euro gekort per maand op mijn pensioen. Daar heb je je leven lang voor betaald. Te triest voor woorden. De ongelijkheid op allerhande terrein is schrijnend en tekenend voor een maatschappij die is doorspekt van het individuele denken. Ieder voor zich en god voor ons allen. We zullen het ermee moeten doen, want deze organisaties zijn groot en worden gehuisvest in kapitale gebouwen. Zelfs rechtelijke uitspraken aan je laars lappen is kennelijk geoorloofd in hun gedachten. Rest my case.

  • Ger-Korat zegt op

   Waarom roepen dat je 1000 Euro wordt gekort zonder het toe te lichten. Zonder verder iets te vertellen wekt bij ongekoof op, en dan druk ik mij bescheiden uit. Wel vanaf dag 1 weer onder het zorgstelsel, nou als je verhalen leest van 500 Euro maandpremie, tegenwaarde in baht, dat bespaar je al vast. En dan nog wat andere heffingskortingen welke je cadeau krijgt als je in Nederland woont, en zo kan ik nog meer opnoemen.

   • Ger-Korat zegt op

    Wil ook graag toevoegen dat ik gelezen heb dat u ambtenaar was en daarom uw ambtenarenpensioen, alsmede de AOW, belastbaar in Nederland was. Dus nu u terug bent in Nederland zal er er wat belastingplicht niet veel veranderen lijkt me.

 2. Harry Romijn zegt op

  Kunt u die rechter niet om dwangmaatregelen vragen om die ambtelijk instantie zijn /haar vonnis uit te laten voeren ? Idem aansprakelijk te stellen voor alle gevolgen wegens niet-nakomen ?
  Of wordt ook hier weer de rechter door de ambtenaren meer als “uwe Schaterlach” gezien ( en zelfs nog niet als uwe (l)achbare ) ?

 3. Cees 1 zegt op

  Dit is werkelijk asociaal. Waar denken ze het recht te hebben om ondanks een gerechtelijk bevel. U te blijven korten. En zelf beslissen dat u een relatie hebt.. Ben benieuwd of er nog meer mensen op zo een schandelijke manier behandeld worden.
  Ik hoop dat het voor u snel opgelost word.

 4. Jan zegt op

  Hier zou kassa belbus eens naar moeten kijken of radar aandacht aan moeten geven want het zal wel vaker voorkomen.

 5. lexphuket zegt op

  U heeft groot gelijk. Ikzelf heb een soortgelijk probleem met de SVB, alhoewel op mindfere schaal. Ik denk over hen dan ook als AVB: Asociale Verzekerings Bank

 6. rori zegt op

  Een ex-collega is ongeveer hetzelfde overkomen. Ook gekort. Heeft ruim 1 jaar gestreden en heeft het opgelost door van Sittard naar Aken te verhuizen.
  Hij krijgt nu zijn Nederlandse rechten betaald via duitsland. Dit is zelfs gedaan via een Volstreckungstitel door een duitse vakbond naar zowel het ABP, de SVB als het CAK.

  Natuurlijk is het appels met peren vergelijken maar het probleem is dat wij nederlanders zijn en geen Un titel hebben.

 7. piet d v zegt op

  Een heel verhaal , wat ik lees ging de svb er vanuit dat u samenwoonde
  en dat gebaseerd op een aanname.
  De rechter heeft dit teruggedraaid ,
  en u weer als alleenstaande de svb u aow vol te moeten uitkeren met terugwerkende kracht.
  daarnaast woonde volgens de svb te lang buiten Nederland en is uw inzittende als Nederland
  Vervallen. langer dan acht maanden verblijvend in een niet EU land ?
  Hoe hebben dat kunnen vaststellen , aan de stempels in u paspoort ? in en uit reizen.
  De W.L.Z premie 5 a 6 % die ingehouden wordt geeft in Nederland ook geen vrijbrief voor gratis medisch kosten als daarnaast niet een basis ziekte kosten premie betaalt.

  Al met al bedankt voor de waarschuwing voor alle alleenstaande aowers
  Maak een huurcontract op maakt maandelijks de huur over met vermelding kosthuis kosten.
  en vragen om je paspoort die ben kwijt geraakt
  toen je terug kwam liefst via ander EU land , want anders staat in systeem op schiphol
  of dit zal werken misschien zolang te systemen EU niet gekoppeld zijn
  succes met terug halen van je centen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Ik lees iets geheel anders in het ingezonden bericht van Dick.

   Op bezwaar van Dick heeft de SVB zelf besloten om hem weer aan te merken als alleenstaande.

   De Rechtbank heeft de SVB teruggefloten op het punt van het zijn van niet-ingezetene van Nederland..
   Dit is trouwens niet de eerste keer dat een Rechtbank de SVB terug fluit omdat zij er andere normen op na houdt dan voorgeschreven in de Wet basisregistratie personen (BRP). Zie mijn op 15:25 geplaatste reactie.

 8. Lammert de Haan zegt op

  Dit is toch wel een hoogst opmerkelijke zaak. Enkele jaren geleden verloor de SVB in een soortgelijke zaak een tegen haar aangespannen rechtszaak. In deze zaak hanteerde de SVB haar eigen rechtsregels: 6 maanden aaneen in het buitenland wonen (betrof toen ook Thailand) had als gevolg dat de SVB betrokkene aanmerkte als in het buitenland wonend. Betrokkene had zich niet laten uitschrijven bij zijn gemeente en geheel terecht!

  De SVB heeft daar kennelijk niets van geleerd. Dat zij ook nu weer wordt teruggevloten door de Rechtbank was dan ook te verwachten. Niet de SVB bepaalt wanneer iemand zich moet laten uitschrijven bij z’n gemeente. Hoewel zij er kennelijk zelf anders over denkt heeft zij geen wetgevende bevoegdheid. Dat is voorbehouden aan de Staten-Generaal aan wie je dit soort zaken gerust kunt toevertrouwen (zonder “hulp” van de SVB)!

  Ware deze zaak niet in en in triest dan doet het komisch aan dat de SVB bij inzender van dit bericht wel de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhoudt als ware hij ingezetene. Hoe inconsequent kun je als organisatie wel niet zijn. Bij het amateuristische af!

  Dat hij vervolgens zijn huis in Nederland heeft moeten verkopen om (onverzekerd) de hoge ziektekosten in Thailand te bekostigen is een hoogst bedenkelijke zaak. Als ik in zijn schoenen zou staan dan zou ik toch een schadeclaim tegen de SVB overwegen. Dit is nl. niet niks!

  Dat de SVB wel vaker rechtsregels aan z’n laars lapt is trouwens algemeen bekend. Hoeveel in het buitenland wonende Nederlanders hebben in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 geheel ten onrechte de heffingskortingen genoten, terwijl de Wet op de loonbelasting 1964 dat ingaande 1 januari 2015 had verboden. Het gevolg was dat over hun AOW-uitkering niet of nauwelijks loonbelasting werd ingehouden. Velen van hen zijn vervolgens de dans ontsprongen en hebben geen naheffing van de Belastingdienst opgelegd gekregen.

  Er moest vervolgens aanvullende wetgeving aan te pas komen om de SVB te dwingen om ingaande 1 januari 2019 met deze onwettige praktijk te stoppen.

  In het ingezonden bericht lees ik niets over het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige. Hierover zal ik contact met hem opnemen daar ik een (behoorlijke) teruggaaf voor hem verwacht, gezien zijn opmerking over de hoogte van z’n inkomen.

  • eric zegt op

   L. de Haan schrijft ” Velen van hen zijn vervolgens de dans ontsprongen en hebben geen naheffing van de Belastingdienst opgelegd gekregen.”

   Hoeveel jaar heeft de belasting om daarop terug te komen?

   • Lammert de Haan zegt op

    De Belastingdienst kan nog gedurende 5 jaar na het belastingjaar naheffen. Ik verwacht daar overigens niet veel van. De Belastingdienst kampt met een groot tekort aan aanslagregelende ambtenaren als gevolg van de uitstroom van hoger opgeleide ambtenaren van enkele jaren geleden.

    De afdoening van het belastingjaar 2018 is een nog wat kritisch jaar maar vanaf 1 januari 2019 is ook de SVB gedwongen om geen heffingskortingen meer toe te passen bij buitenlandse belastingplichtigen, zoals ik eerder al aangaf. Vanaf 1 januari verloopt alles op rolletjes en valt het niet meer op dat een belastingplichtige in het verleden wellicht te weinig inkomstenbelasting heeft betaald omdat de SVB geen of te weinig loonbelasting heeft ingehouden.

 9. Ger-Korat zegt op

  Er bevreemdt mij iets. Door Dick wordt geschreven dat ze hem uit het Basisregistratie Personen hebben geschreven. Maar als je kunt aantonen dat je aanwezig bent d.m.v. paspoortstempels en daadwerkelijk verschijnen in Nederland en ook kunt aantonen met de duur van het tijdelijk huurkontrakt en bijvoorbeeld geboekte retourtickets, dan sta je toch sterk bij de gemeente waar je ingeschreven stond ?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat schrijft Dick in het geheel niet. De SVB hanteerde haar eigen regels omtrent het zijn van ingezetene van Nederlanden is door de Rechtbank teruggefloten.

   Overigens is dit niet de eerste keer dat de SVB dit “geintje” uithaalt. Zie mijn op 15:25 geplaatste reactie.

   • Ger-Korat zegt op

    Dacht dat als enige de ambtenaar van de gemeente je kan in- en uitschrijven in het BRP. Weliswaar foutief ingelicht door SVB. Dan denk ik:loop binnen bij de gemeente en meld je weer als ingezetene dan doe je de melding van SVB gelijk teniet want dat was eerder in de tijd. Desnoods even een ticket Thailand naar Nederland en de dag erna bij wijze van spreken terug. In plaats van een langdurige rechtsgang, en waarschinlijk een hoop kosten en stress, was dit een praktische en snelle oplossing. Of desnoods een maand of wat later deze procedure volgen. Al met al voldoe je dan aan de verplichting voor Basisregistratie Personen indien je meer dan 4 maanden per jaar in Nederland verblijft. Ticket kost ongeveer 600 Euro en dit is eenmalig en voorkomt dat je geen recht meer hebt op zorgkostenvergoeding, en dat is zoals blijkt uit het voorbeeld van Dick aanzienlijk duurder.

 10. Joseph zegt op

  Schandelijk dat Nederlandse gedrag ik heb er geen woorden voor, laten ze maar eens een voorbeeld aan Thailand nemen daar is de sociale wetgeving tenminste behoorlijk en eerlijk geregeld.

 11. Dick41 zegt op

  Allen hartelijk dank voor de reacties. Even korte toelichting, ik heb een forse schadeclaim ingediend bij SVB maar daarop sinds januari 2019 niets meer gehoord (op MijnSVB staat “in behandeling” eveneens de volgende 4 brieven). Medewerker van Nationale ombudsman doet niets anders dan na veel aandringen een telefoontje plegen met SVB met vraag wanneer ze denken een antwoord te sturen; dat is wel wat anders dan op hun site staat onder ” zo werken wij”. Ik verdenk nu de NO van beschermen van de belangen van de overheid en niet van de burger zoals de bedoeling oorspronkelijk was, en het bevestigt mijn stelling dat de 4e macht Nederland regeert en niet het kabinet, gecontroleerd door de 2e kamer. Dat was eens.
  Ik zal jullie op de hoogte houden van het verdere verloop, “ter lering ende vermaak”.
  Dick

  • Rob V. zegt op

   Succes met je strijd Dick, niet opgeven. Laat het recht zegevieren.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website