De Nederlandse Rijksoverheid werkt aan een consulaire beleidsnota, waarin het consulaire beleid voor de komende jaren alomvattend wordt uiteengezet. Met name voor de consulaire dienstverlening kan elke belanghebbende ideeën, adviezen, op- en aanmerkingen in een zogenaamde consultatie bekendmaken.

De Rijksoverheid neemt de resultaten van deze consultatie mee in de verdere ontwikkeling van het consulaire beleid en de verbetering van de consulaire dienstverlening.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De consulaire beleidsnota heeft tot doel een compleet en helder overzicht te geven van de kaders van de consulaire dienstverlening. Ook is de consulaire beleidsnota het formele startsein voor een veranderproces met vernieuwingen, verbeteringen en aanscherpingen in de consulaire dienstverlening. Zowel het formuleren en bekend stellen van heldere consulaire kaders als het veranderproces moeten leiden tot een betere consulaire dienstverlening.

Waarop kunt u reageren

U kunt in zijn algemeenheid reageren op de verschillende onderdelen van de consulaire dienstverlening en/of op de voor u meest relevante elementen. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de vijf vragen van deze internetconsultatie.

Informatie en deelname

Voor meer informatie over die vijf vragen en hoe u actief mee kunt doen gaat u naar:  www.nederlandwereldwijd.nl/

Tenslotte

Als u besluit om uw mening te geven over de een of andere vraag (denk wel om de deadline van 15 juli) is het wellicht interessant om die mening ook als reactie op Thailandblog.nl te zetten. Als u niet reageert, maar wel een mening wilt geven, doe het dan ook op dit blog.

No votes yet.
Please wait...

2 reacties op “Rijksoverheid vraagt uw hulp voor consulaire beleidsnota”

 1. Martin zegt op

  Geachte,
  U schrijft dat de deadline 15 juli is, echter op de enquête-lijst staat 25 juli. Mogelijk gewoon een typefout of gewijzigd door BZ.
  Groet,
  Martin.

 2. Johnny BG zegt op

  Blijkbaar is de huidige beleidsnota naar tevredenheid gezien de reacties.

  In het betreffende document staat o.a. het volgende:
  “De Rijksoverheid onderzoekt of in de volgende gevallen een extra inspanningen in de consulaire bijstand kan worden verleend:
  ( ……)
  – Nederlanders wiens mensenrechten in het buitenland naar het oordeel van de Rijksoverheid dusdanig worden geschonden, dat een extra consulaire inspanning op zijn plaats is. Voorbeelden zijn excessieve straffen (lichamelijke straffen, doodstraf, etc.) of vervolging van Nederlanders in hun strijd ter bevordering van mensenrechten, etc.

  Het is al lang en breed bekend dat die consulaire inspanningen in Thailand v.w.b. Nederlandse verdachten en veroordeelden niet eens het begrip “inspanning” mogen dragen en dat men zich dan altijd weet te verschuilen achter de dooddoener dat Nederland zich niet bemoeid met de rechtsgang in een ander land.
  Een ruim overbevolkte en onhygiënische gevangenis is in de ogen van de Rijksoverheid geen schending van universele mensenrechten en daarom snap ik werkelijk niet waarom ze in Nederland niet overgaan tot die versobering in het gevangeniswezen.

  Het zou zo simpel moeten zijn; goede consulaire hulp en stille diplomatie als eerste prioriteit en dan kan er achteraf wel gesproken worden hoe de kosten afgewenteld kunnen worden op de persoon in kwestie.
  Oftewel een goede vader ondersteund zijn kind onvoorwaardelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website