Sinds de militaire machtsovername in Thailand op 22 mei 2014 hebben mensenrechten schendingen een klimaat van angst gecreëerd. Een verbetering lijkt niet in zicht, zo meldt Amnesty International.

Het gisteren uitgekomen rapport Attitude adjustment – 110 days under Martial Law is het eerste diepgaande onderzoek naar de mensenrechtensituatie in Thailand sinds de militairen in mei de noodtoestand uitriepen. Lees hier het rapport: Attitude adjustment – 110 days under Martial Law

Marteling en mishandelingen

Drie maanden na de staatsgreep maakt de militaire regering zich nog steeds schuldig aan wijdverbreide en ernstige mensenrechtenschendingen. Willekeurige arrestaties, marteling en mishandeling, beperkingen van het recht van vrije meningsuiting en vergadering, en oneerlijke rechtszaken in militaire rechtbanken. Amnesty roept de Thaise autoriteiten op een einde te maken aan dit verontrustende patroon van onderdrukking. Daarnaast moeten ze internationale mensenrechtenverplichtingen nakomen en open debat en discussie toestaan.

Thailand kan haar internationale mensenrechtenverplichtingen niet negeren onder het mom van ‘nationale veiligheid’. De huidige beperkingen van allerlei vrijheden zijn te ingrijpend. Amnesty dringt er ook bij de internationale gemeenschap op aan Thailand aan te sporen haar koers te wijzigen en mensenrechten te respecteren.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

34 reacties op “Amnesty International: In Thailand heerst een klimaat van angst na militaire coup”

 1. Arie & Maria zegt op

  Wat een onzin, klimaat van angst. Als Amnesty International aandacht wil hebben moeten ze eerst wel gedegen onderzoek doen. Van ons krijgen ze geen geld meer wanneer ze zo doorgaan.

 2. henri zegt op

  dat die bende ” weldenkers ” van dat ultra – links getinte ” Amnesty International” maar eens eerst wat hier zelf in Thailand komen wonen, alvorens zonder enig concreet, laat staan pertinent, bewijs dergelijke zwartmaking om ideologische redenen, uit te kramen ! Ik , die hier al dertien jaren ” ingeburgerd ” ben , heb nog niet één zo’n “bange mens” ontmoet of er zelfs over gehoord !
  Henri

  • Leo Th. zegt op

   Amnesty Int. stelt al jaren schennis van mensenrechten, waar ter wereld dan ook, aan de kaak. Om deze organisatie een bende te noemen is ridicuul. Zij krijgen hun informatie van vertegenwoordigers ter plaatse. Thermen als ultra-links getint, of zoals je wilt linkse geitewollen sokken figuren, slaan nergens op en voegen ook helemaal niets bij; gewoon dooddoeners. Beperkingen van het recht van vrije meningsuitingen zijn er wel degelijk, vorige week stond er b.v. nog op dit blok dat een mars naar Bangkok van (slechts) 5 milieu-activisten geen doorgang mocht vinden. Dat jij niets hebt gehoord van/over “bange mensen” heeft niets te betekenen, misschien durven de Thaien thans in het algemeen wel niet hun over eventuele onrustgevoelens te spreken. Ik spreek mij niet uit over voor of tegen de coup, en of dat nu of in de toekomst wel of niet in het voordeel van de doorsnee Thaise burger zal werken. Ik constateer wel dat kritiek, door wie en in welke vorm dan ook, door het huidige regime niet op prijs wordt gesteld.

 3. Eric zegt op

  Het is dit of de chaos.

 4. Breugelmans Marc zegt op

  Ik vind in ieder geval dat de corruptie een flinke deuk heeft gekregen , alle mensen die moeten schrik hebben omdat ze dingen deden die niet mochten moeten inderdaad schrik hebben !
  Vele dingen werden reeds rechtgezet zoals de taximaffia toestanden, bouwen op gronden waar het niet mocht zoals in natuurgebieden , en nog vele andere goede dingen.
  Van martelingen heb ik nog niet gehoord ! ik denk dat het ditmaal overdreven is van Amnesty en deze militaire coup bewijst dat het ook goed kan zijn voor een land als Thailand, de Thaise Bath is er al goed mee gevaren (tot onze grote ontzetting)

  • erkuda zegt op

   ‘dat de corruptie een flinke deuk heeft gekregen’.?
   En dan een opsomming die kennelijk als argument moet dienen, om die opmerking te onderschrijven.
   De corruptie in Thailand is in zijn algemeen sinds de laatste coup niet minder geworden.
   Het enige werkelijke verschil is, dat degene die het meest van die corruptie profiteren de nieuwe machthebbers en de groep daar omheen zijn.
   Dit is iets, dat in Thailand al tientallen jaren (of langer) gewoongoed is.
   In een artikel over de ‘onuitroeibare’ corruptie in Thailand in de Bangkok Post enige dagen geleden, werd over de al dan niet oprechte pogingen om de corruptie in Thailand te bestrijden, gezegd, dat dit onbegonnen werk is zolang onder andere niet gezorgd wordt, dat de machthebbers publiekelijk verantwoording moeten afleggen voor hun daden en de besteding van belastinggelden en dat zij bij geconstateerd oneigenlijk gebruik van hun positie daadwerkelijk ter verantwoording geroepen en daarvoor gestraft moeten kunnen worden.
   De krant schreef onder meer, dat in de 68 jaar dat de krant nu bestaat, al die jaren artikelen over corruptie in Thailand en de bestrijding daarvan geschreven en geplaatst zijn, maar dat geen enkele machthebber of regering in die periode die aankondigde ‘een en ander wel eens te zullen regelen’ iets heeft bereikt, wat ook maar in de verste verte leek op ‘de corruptie een flinke deuk toebrengen’.
   Bij het onderzoek van Amnesty zijn zeer grote vraagtekens te zetten, maar diezelfde vraagtekens dienen gezet te worden wanneer beweerd wordt, dat na de coup van mei jongstleden de corruptie in Thailand daadwerkelijk en met resultaat bestreden wordt.

   • Leo Th. zegt op

    Duidelijk verhaal Erkuda. Zoals algemeen bekend is er in Thailand sprake van dienstplicht, die 2 jaar duurt. Door aan de juiste militaire personen een bedrag van ca. 40.000,= Thaise Bath in het handje te schuiven, kan al jarenlang de dienstplicht voorkomen worden. In tegenstelling tot anderen op dit blog, die menen dat de militaire leiders de corruptie wel uit zullen roeien, ben ik helaas niet zo hoopvol gestemd. Zij zijn er immers tot nu toe ook niet in geslaagd om de corruptie in hun eigen gelederen uit te bannen. Ook met de rechten van de gewone soldaat neemt men het in Thailand soms niet zo nauw. Uit meerdere bronnen vernomen dat op een licht vergrijp flinke straffen kunnen volgen, zeker als een meerdere de pik op je heeft. Een voorbeeld; een soldaat kwam buiten zijn schuld (de bus had panne) iets te laat terug op de kazerne. Werd zonder vorm van enig proces direct in het “monky house” geplaatst. Was in dit geval een gat in de grond van 1 bij 1 meter met tralies op 1.5m hoogte, dus ook rechtop staan was er niet bij.
    En dat 5 dagen en nachten onafgebroken, in de bloedhitte en kapot gestoken door de muggen. Deze straf is niet incidenteel en meerdere soldaten moeten wegens uitdrogingsverschijnselen opgenomen worden in een, natuurlijk, militair hospitaal. Dit heeft natuurlijk niets met de coup van doen maar m.i. zullen de Thaise burgers zich wel 2 maal bedenken om kritiek te uiten op de huidige militaire machtsdragers. Toeristen zullen hier niet bij stil staan, die bekommeren zich doorgaans uitsluitend of hun hotel bereikbaar is, de taxichauffeur de meter wel aanzet en de prijs van het strandbedje niet te hoog wordt.

 5. Joost M zegt op

  Angst is er zeer zeker. In het bijzonder bij degenen die wat op hun geweten hebben.

  • Dirk Haster zegt op

   Nee, angst is er ook bij werknemers van overheidsdiensten. Niemand weet wanneer hij iets verkeerd doet, of welke kant het uitgaat. De angst om iets verkeerd te doen, of wanneer een ander kwaad over je spreekt.

 6. erik zegt op

  Er zijn mogelijk 2 Thailanden en dan zal ik in het fijne Thailand leven.

 7. Herman van Rijn. zegt op

  Er was geen andere oplossing dan een staatsgreep.
  De mensen die in Thailand wonen zijn er erg gelukkig mee.
  Er vallen geen dode meer,kinderen worden niet meer dood
  geschoten.
  De lak aan regels wordt grondig aangepakt.Denk aan de vakantie plaatsen.
  Corruptie wordt bestreden.En Thailand wordt hoop ik weer Thailand.
  Mensen schending komt voor door mensen die invloed hebben om alles te doen wat ze
  willen,maar dan ook alles.
  Thailand was niet ver van een burgeroorlog,wat voort kwam door de meningsverschillen van
  de politieke partijen
  Gelukkig isi daar verandering in gekomen.Ik woon in Isaan en de mensen zijn maar wat blij met Prayuth Chan -ocha.
  Martelingen etc.gebeurd hier niet.
  Thailand is een geweldig land en de mensen zijn buiten gewoon zorgzaam voor elkaar.
  Amnesty International kan beter vedder kijken dan haar neus land is.
  Er is nog heel veel te doen in de wereld wat mensen schendingen aangaat.Herman.

 8. Khun Peter zegt op

  Ik ben tegen de coup en voor democratie, tenzij democratie niet werkt en het de maatschappij ontwricht. Bijvoorbeeld omdat de wetshandhavers (politie) en de rechterlijk macht te corrupt is om de democratie te beschermen.
  Amnesty International had de gevoelens onder de Thais ook moeten meten vlak voor de coup toen er onschuldige burgers werden gedood door aanslagen. Pas dan kan je concluderen of de angst is toegenomen door de coup of misschien wel is afgenomen.

  • Hiriotapa zegt op

   Hopelijk voor Thailand en haar inworders dat Thailand het / een toonbeeld in de wereld moge zijn dat er
   iets beters bestaat dan democratie.
   Waarom niet terug naar een absolute monarchie? Met een mededogende – goedgezinde – liefdevolle – wijze – intelligente – vooruitkijkende – verlichte – Boeddhistische vorst/vorstin aan het bewind?
   Itt tot al die begerige yupperige egotrippers in de huidige democratische regeringen (die overigens in het geheel niet democrotisch zijn, want worden achter de schermen geregeerd door het grote geld: multinationals, centrale banken, bepaalde families, maffia, etc.)
   Democratie lijkt misschien wel eventjes leuk, maar houdt niet stand en is zeer onrustig: (verhitte) discussies, onenigheid, bekvechten, haantjesgedrag, machtsstrijd, veranderingen, grote economische schommelingen, uit elkaar vallen, disharmonie, haat, nijd, slecht Karma, etc.

 9. Jan V zegt op

  Wij waren onlangs tussen 26 juli en 8 september 5 dagen in Bangkok, 6 dagen in Phuket en 4 dagen in een nationaal park.
  We hebben een aantal Thais gezien en gesproken.
  Onze indruk is dat je van de krijgswet niets, maar dan ook niets merkt. Niet op de luchthaven, niet in de steden (geen militaire aanwezigheid, geen controleposten -hebben toch 500 km over de weg gereden), niet bij de mensen.
  Wel werd er in Phuket van de ene op de andere dag een illegale strandtent afgebroken, naar verluidt omdat de eigenaars van die tenten “bescherming” betaalden aan de lokale “maffia”. Als men de geldstromen naar corrupte ambtenaren wil afsnijden is dat idd een methode.
  Een poging, en hopelijk wordt het een succesvolle, tot het opruimen van corruptie maakt altijd slachtoffers, en het toepassen van de hyperdemocratische normen die wij in het Westen kennen is volgens mij zinloos als je corruptie wil aanpakken…..met alle respekt voor Amnesty International, maar ik denk dat er veel ernstigere schendingen van de mensenrechten gebeuren aan de Oostelijke grenzen van Europa, en ook in de naam van bepaalde godsdiensten.
  Voor mij hebben verdienen de Thaise militairen nog minstens een jaar het voordeel van de twijfel, en het zal mij en mijn echtgenote zeker niet beletten binnen afzienbare tijd terug naar Thailand te gaan, in tegenstelling tot velen, die door dit soort “politiek correcte” berichtgevingen menen Thailand, ten onrechte, te moeten mijden. Door dat te doen krijgt een belangrijke economische poot, met name het toerisme, een fikse klap, en dat doet vele Thais pijn. En dat werkt dan weer in het voordeel van ondemokratische krachten.
  Of hoe AI en politieke correctheid net het tegenovergestelde veroorzaken van wat ze willen bereiken…..

 10. Jan V zegt op

  En blijkbaar ben ik niet de enige die zo denkt…….

 11. Alex zegt op

  Wat een baarlijke onzin, van die linkse organisatie Amnesty International. Weer zo’n waardeloos rapport wat klauwen met geld heeft gekost, en alleen maar onrust stookt! De coup was de enige goede oplossing en die werkt nog steeds goed: stap voor stap wordt illegaliteit en corruptie aangepakt. De bevolking is tevreden en de toeristen ook. Het is nog nooit zo rustig geweest in Thailand als nu!
  Degenen die bang zijn, zijn de corrupte ambtenaren en politie, en maffia, die nu op de hielen worden gezeten,… En dat werd hoog tijd!
  Met wie heeft Amnesty International gesproken? Vast wel met een aantal afgezette corrupte anbtenaren, of corrupte partijleiders.
  De situatie zoals die nu is, moet blijven!!!

 12. Tino Kuis zegt op

  Heeft iemand dit rapport van AI al gelezen? Het telt 65 bladzijden en beschijft uiterst gedetailleerd met gebruikmaking van veel bronnen en getuigenverklaringen de vele mensenrechtschendingen in Thailand sinds de coup. Ik vind dat je die schendingen niet kunt verontschuldidigen met verwijzing naar de onrust, de doden en de gewonden van voor de coup. De junta heeft beloofd dat ze fatsoenlijk en rechtvaardig zou optreden, en daar mag en moet naar gekeken worden.
  Er heerst wel degelijk een klimaat van angst, natuurlijk niet bij de junta-juichers, maar wel degelijk bij individuen en groepen die een afkeer hebben van de coup, en dat zijn er velen.
  Voor diegenen die iets meer willen weten over de martelingen onder de junta verwijs ik naar het korte verhaal op de Prachatai webside op de volgende link (een rapport van de Thai Lawyers for Human Rights, dus niet van linkse, buitenlandse bemoeials en betweters maar van Thaise origine). Lees dit eerst en geef dan opnieuw een oordeel.

  http://www.prachatai.com/english/node/4329

  • henry zegt op

   Wat ik in gans dat Hoax verhaal van Prachatai mis zijn data. Op welke plaatsen werd er gemarteld, waar zijn de foto’s van de aangebrachte letsels

   Iedereen met een beetje Thailandkennis, uit welke hoek de wind waait

   En ze zijn wel degelijk links, zelfs Ultra Links

   dat kan je zien aan hun sponsors

   Year 2007-2009 Heinrich Böll Foundation (HBF) – Citizen Journalist, 599,200 THB

   Year 2010-2011 Heinrich Böll Foundation (HBF) – Knowledge Development about New Media, 530,000 THB

   Prachatai is een Red Shirt organisatie, daar is niks verkeerd mee, maar men moet niet afkomen dat ze onafhankelijk zijn.

   Onder verschillende van hun Thaise politieke artikels staat dit.

   Featureed photo courtesy of Vioice TV.

   wat een Ultra Red Shirt TV station is.

   • Tino Kuis zegt op

    Prachatai is een onafhankelijke (nieuws)website en geen roodhemden organisatie. En wat is er mis met de sponsor Heinrich Boell Foundation? Ultra links? Onzin. Geen enkele van hun sponsors heeft een gekleurde politieke achtergrond. En wat voor data had je willen hebben? Waar het gebeurde? Foto’s? Vind je getuigenverklaringen niet voldoende? Normaals: Prachatai geeft alleen door wat de Thai Lawyers for Human Rights rapporteerde. Als je het verhaal verdacht wil maken dan moet je deze organisatie beoordelen. Het volledige rapport staat op deze link, lees maar:
    http://protectionline.org/files/2014/09/ALL-EN-TLHR-100-days-Human-Rights-Report1.pdf

  • danny zegt op

   beste Tino,

   De bron LTHR is mijn inziens niet betrouwbaar of onafhankelijk . De werkwijze van LTHR zou moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke partijen , zodat de beschuldigingen van martelpartijen kunnen worden bewezen en voor het gerecht worden gebracht .
   De meeste rechters zijn niet vervangen na de coupe en dat is een goed ding .
   De andere beschuldigingen over media censuur en het sluiten van websites kloppen wel en geeft de junta ook toe , maar dat mag nog niet tot die conclusie leiden van Amnesty International. .

   Het grootste deel van de bevolking is op dit moment blij met deze situatie en dat is het belangrijkste .
   Geen geweld meer , geen demonstraties . Er is nu rust en orde en de meeste mensen zijn er blij mee .
   Natuurlijk weet je niet wat er volgend jaar voor verrassingen komen , maar dat weet ook jij niet bij een westers gekozen democratie , waarbij een land ineens failliet kan worden verklaard door mis -management gevolgd door enorme binnenlandse onlusten . Oftewel een democratisch gekozen regering , die het land failliet liet gaan .
   Een goede groet van Danny

 13. Dirkphan zegt op

  Natuurlijk is er angst in Thailand.
  Vrije meningsuiting is er niet aan de orde.
  En mensen die iets te zeggen hebben over de huidige machthebbers zijn uiteraard bang en durven hun gedachten niet uiten.
  Of deze gedachten nu positief of negatief zijn speelt geen rol.
  Ze kunnen het niet zeggen uit angst voor straffen van de Junta.

  Voor diegenen die dat niet merken, slaap rustig verder…..

  • danny zegt op

   beste Dirklphan ,

   Is het niet fijn dat jij deze mening in Thailand kon uiten zonder gevolgen ?
   Ook in Nederland is niet alles toegelaten en dat is maar goed ook.
   Nee, ik merk er niets van ,dat ik mijn mening niet kan uiten en ik merk dat ook niet aan de reacties op dit blog .
   De meeste hinder kan ik hebben van de moderator ,maar die komen uit Nederland .(wink)

 14. Henk Hauer zegt op

  Wat een onzin verhaal. Deze orgenisatie wil alleen zichzelf profileren

 15. HansNL zegt op

  Never before were we able to apply the law as we can do now without hindrance or pressure.

  Opgenoteerd tijdens een ontspannen bijeenkomst van gerechtsdienaren.

  Zegt dat iets?

 16. colin de Jong zegt op

  Ken een paar van die Amnesty geitenwollen sokken types die constant in de olie zijn, en ook op zijn tijd een pilletje en een jointje roken, en dit zijn onze ultra linkse rakkers die ons willen vertellen hoe het leven in elkaar zit.De militairen hadden veel eerder moeten ingrijpen want Thailand zat op de rand van een burgeroorlog, en er was totaal geen respect voor elkaars standpunten.. Amnesty ga eens iets zinnigs doen, want in een onderzoek onder de Thais was 87% gelukkig met deze hoogstnoodzakelijke coup.Met de nieuwe maatregelen kan ik op een paar na wel leven. Alleen jammer dat alle Engelstalige radio stations zijn verboden.

  • Sir Charles zegt op

   Kromme opmerking want Amnesty International is noch links noch rechts oftewel ook onoirbare praktijken begaan door links worden door hen aan de kaak gesteld, zo hoort het ook.

 17. Jos. zegt op

  Beste mensen,

  Ik woon bijna 15 jaar in Thailand, en ik heb de corrupte familie Shinawatra mee gemaakt toen die aan de macht waren.
  Toen was het land bijna om gegaan naar een Dictatuur met oplichter, moordenaar , drugsdealer Mr. Thaksin Shinawatra aan de macht.
  Nu zijn de militairen hier aan de macht, en ik zie het met eigen ogen en voel het ook dat het veel veiliger is .
  Er ze zijn de corrupte politie mannekes en rechters ook aan het pakken , dat werd tijd ook.
  Want het is toch niet normaal dat een ” normaal ” politie agentje met een maand salaris van 25000 baht , een huis van 15 miljoen en een auto van 4 miljoen kan kopen.
  Als ze deze mannekes nu allemaal ontslaan dan blijft er niemand meer over op het politie bureau in Pattaya.
  Een kennis van mij ging voor een week terug kijken naar een stuk land waar hij graag een resort op zou bouwen.
  Toen we daar stonden te wachten op de eigenaar, toen kwam een politie man uit een Toyota Furtuner en hij eas de eigenaar van die 65 rai grond ( kost prijs 2 miljoen Baht per rai ) dat stuk van 65 rai kost dus 130 miljoen baht en hij had dit stukje land een jaar geleden gekocht , want dat stond op de Chanoot.
  Dan vraag ik mij meteen af hoe komt deze man aan al dat geld om zo iets te kopen , met een leeftijd van 40 jasr??? Dat ruikt toch naar corruptie.
  Nee , ik hoop echt dat die militairen nog lang genoeg aan de macht blijven om deze corrupte mannekes aan te pakken.
  Het land word veiliger en de mensen die iets te verbergen hebben , vertrekken nu van zelf uit dit mooie land.

  Ik dat ze de Familie Shinawatra snel oppakken en opsluiten, want door deze mensen is het mooie Thailand in de problemen gekomen.

  Mvg.

  Een echte Thailand liefhebber.

  • Sir Charles zegt op

   Echte Thailandliefhebbers zijn ook degenen die zich bezorgd maken over het wel en wee van Thailand beste Jos in dit geval dus ook over de vermeende onrechtmatigheden begaan door de junta.

 18. Piet Geluk zegt op

  Aanvankelijk had ik een goede indruk van Amnesty International, maar na deze berichtgeving branden ze in mijn belevenis helemaal af, vergelijkbaar met Green peace? , of trap ik nu tegen de verkeerde schenen?

 19. lekky zegt op

  Mensen lees de bangkokpost eens dan ziet men precies wat er allemaal verboden is. En dat is zeer veel.Er is geen vrije meningsuiting.Media is vele dingen verboden te publiceren .Denkt men nu echt dat de elite hier de macht uit handen gaat geven.De bevolking wordt nog steeds onderdrukt..Het is gewoon een legale coup geworden.Dus amnestie heeft gelijk

 20. peter zegt op

  Ik woon hier ook uitermate rustig en heb geen enkel ongemak van de militaire coup ervaren. Maar mis wel informatie en/of discussie in de krant of op TV over de huidige situatie. Van voor- en tegenstanders natuurlijk. Ook de Thai die ik ken gaan niet de discussie aan. Mogelijk is Thailand niet toe aan een democratie en is een dictatuur in de huidige situatie de enige goede optie. Je bent blind als je niet ziet hoeveel er hier mis is. Een jaar militair bewind is niet voldoende om alle hier diepgewortelde misstanden op te lossen. Amnestie redeneert vanuit een westers standpunt dat democratie zaligmakend is. Ze zouden veel meer vanuit het Thaise perspectief naar deze hele toestand moeten kijken. Dus ik kan geen oordeel geven of de junta een zegen is voor Thailand. Daarvoor ontbreekt de openheid. Als de junta met de oppositie in discussie gaat en ze niet monddood maakt door ze te intimideren of gevangen te zetten, dan hebben ze mijn zegen.

 21. KhunBram zegt op

  Herhaling van wat Henk zegt:

  ‘WAT een onzin verhaal. Deze organisatie wil alleen zichzelf profileren’.

  Mensen zijn gelukkig. Tevreden.

  Nieuwe richtlijnen worden tot in detail geregeld. Perfect !
  Ver weg van alle bla bla geklets.
  Waar bemoeit die organisatie zich mee.

  KhunBram.

 22. adri zegt op

  De Thais zijn er heel gelukkig mee.Dus complete onzin verhaal

 23. Sir Charles zegt op

  Er heerst mijn inziens meer een atmosfeer van ‘wat niet weet wat niet deert’ en ach wat we niet zien en niet weten daar hebben we ook geen last van.
  Vaak is het wél zo dat gruwelijkheden die begaan worden door junta’s vele jaren later pas grootschalig aan het licht komen en dan het dagelijks nieuws gaan beheersen…

  Amnesty International wordt algemeen gezien als een betrouwbare organisatie dus hou toch wel mijn hart vast, met andere woorden vooralsnog met gemengde gevoelens.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website