U zult mij niet horen zeggen dat de huidige grondwet van Thailand een prachtig stuk werk is met een hoog democratisch gehalte. Er is van alles op aan te merken: de inhoud, de procedure, de regering onder welke zij tot stand is gekomen, de organisatie van het referendum, de impliciete bijbedoelingen, de mate van discussie over de voorgestelde grondwet etc etc.

Voor een niet geautoriseerde vertaling van de grondwet verwijs ik graag naar: www.constitutionalcourt.or.th/

De grondwet staat vol met prachtige volzinnen. Je zou willen dat iedereen, ook de regering, zich daaraan zou houden. Maar papier is geduldig. Bij verschillende politieke partijen die aan de verkiezingen in 2019 zullen meedoen valt te horen dat men de bestaande grondwet wil wijzigen, voor de zoveelste keer. Naar mijn mening kan de nieuwe regering zich veel en veel beter gaan bezighouden met het oplossen van veel belangrijkere vraagstukken in de Thaise samenleving. Ik zal er een paar noemen:

 • De Thaise economie en haar afhankelijkheid van export en van China;
 • Inkomensontwikkeling: de groeiende kloof tussen rijk en arm;
 • Corruptie en cronyisme;
 • Positie c.q. reorganisatie van het leger en de politie;
 • Transparantie van overheidshandelen en geldstromen: het terugdringen van cash geldstromen;
 • Watermanagement ter bestrijding van overstromingen en droogte;
 • Milieuproblematiek;
 • Landbouw en grondpolitiek;
 • Ruimtelijke Ordening;
 • Openbaar vervoer: bus, trein en boot;
 • Onderwijs (op alle niveau’s en in alle regio’s);
 • Innovatiekracht;
 • Houding van politici en politieke partijen;
 • Het rechtssysteem;
 • De vrijheid van meningsuiting: het omarmen van openbare discussie.

Een hoop van deze zaken kunnen en moeten worden aangepakt door een regering in een samenspel met het parlement. Voorstellen en wetten worden aangenomen of verworpen met meerderheid van stemmen zoals elders in de wereld gebruikelijk.Ik mag hopen dat een nieuwe regering (van welke samenstelling dan ook, en hopelijk een coalitie) een start gaat maken met de oplossingen in plaats van veel energie te steken in het – op de een of andere manier – amenderen van de grondwet. Dat lijkt me secundair en zelfs geen sta-in-de-weg voor goede plannen.

Reageer op de stelling van de week: De grondwet is niet de belangrijkste uitdaging voor een nieuwe Thaise regering.

No votes yet.
Please wait...

27 reacties op “Stelling v/d week: Grondwet is niet de belangrijkste uitdaging voor nieuwe Thaise regering”

 1. Dirk zegt op

  In praktische zin is de grondwet niet het belangrijkste instrument voor de oplossingen, die gevraagd worden in de dagelijkse samenleving. Maar het is wel een fundament van de democratische rechtstaat. Het geeft kortweg aan , wat kan en niet kan in de wijze van samenleven. De rechterlijke macht kan niets uitrichten zonder referentie van een degelijke grondwet gedragen en in stand gehouden door de bevolking.
  Uw lijst van aanbevelingen waar verbetering noodzaak is in Thailand, is redelijk volledig, echter als de wil ontbreekt en andere prioriteiten gesteld worden, door personen met formele en informele macht , dan zullen de veranderingen ten goede zich langzaam voltrekken, met of zonder grondwet als rugdekking.

 2. ruud zegt op

  Om eerlijk te zijn, heb ik niet het idee dat de gekozen regering veel in te brengen zal hebben na de verkiezingen.

  Waarschijnlijk zal iedere wet, die echt iets aan Thailand wil veranderen, geblokkeerd worden.
  En geld om uit te geven hebben ze waarschijnlijk ook niet, want dat is allemaal – en misschien wel meer dan dat – al gereserveerd voor het 20 jaren plan.
  Een poging om een flinke vermogensbelasting in te voeren (bij de armen valt immers weinig te halen) om plannen te betalen, zal ongetwijfeld ook worden geblokkeerd.

 3. Rob V. zegt op

  Uiteraard moet een toekomstige regering zich gaan richten op essentiële basisvoorzieningen zoals goede toegang tot medische zorg, scholing, transport, arbeidsrechten, vergrijzing/oudedag voorziening enzovoort. Echter is ook van groot belang dat dit alles steunt op een goede basis, een degelijke grondwet is het fundament van een goede rechtsstaat. De huidige junta grondwet is een gedrocht waar het land echt niet op voort kan bouwen. Het 20 jaren plan, de vinger aan de pols van militairen al die tijd… onacceptabel, dat doet het land geen goed als het volk zelf niet kan beslissen welke koers het op gaat.

  Alleen met een goede rechtsstaat waar essentiële mensenrechten in gewaarborgd worden kun je echt gaan werken aan de genoemde basisvoorzieningen. Een echt degelijke grondwet schrijven kost echter tijd, even zo als het ontwikkelingen van wetgeving en projecten op allerlei gebied. Een nieuwe regering zou de junta grondwet van 2017 door de versnipper kunnen halen en de grondwet van 1997, ook wel bekend als de ‘grondwet van het volk’ in ere kunnen herstellen. Ook die is niet perfect, mogelijk zou men enkele puntjes direct al aan kunnen passen maar als dat niet vatbaar lijkt op zeer korte termijn dan zou het simpelweg uit de kast halen van de oude grondwet kunnen volstaan voor nu. Daarna kan de toekomstige regering dan werken aan zowel een nieuwe grondwet alsmede de andere belangrijke zaken. Daarom dus oneens met de stelling.

  De haken en ogen van deze 2017 junta grondwet:
  https://www.bbc.com/news/world-asia-39499485
  http://www.nationmultimedia.com/detail/big_read/30316132

 4. Tino Kuis zegt op

  Beste Chris,

  Het oplossen van de vraagstukken die je noemt is inderdaad veel belangrijker dan een herziening van de grondwet. Dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat het beiden gedaan kan worden. Een goede grondwet is echt heel belangrijk voor het oplossen van problemen. Daarom staan er in Nederland zoveel standbeelden van Thorbecke.

  Voorwaarde is daarbij wel dat de militairen zich volledig en blijvend terugtrekken uit het regeren van het land. In de afgelopen ruim 4 jaar is er aan de vraagstukken die je noemt weinig gedaan, behalve dat rust en orde werden gehandhaafd.

  Ruim 4 jaar geleden was jij, Chris, redelijk enthousiast over de staatsgreep. In de afgelopen vier jaar heb je weinig kritiek uitgeoefend op het militaire bewind terwijl dat bewind ruim 4 !! lange jaren bezig was met het opstellen van een nieuwe grondwet, en nauwelijks iets gedaan heeft aan het oplossen van de vraagstukken die jij terecht op de voorgrond zet.

  Jammer toch van die 5 verspilde jaren, vind je niet Chris?

  En nog steeds, Chris, verbiedt het huidige regime dat de politieke partijen gaan praten met hun leden en hun basis over een partijprogramma waarin de door jou genoemde vraagstukken aan de orde komen. Het herstel van alle vrijheden is een eerste noodzaak.

 5. Tino Kuis zegt op

  En dan nog even dit, Chris, wat ruud hierboven al aanhaalde. Dat is het 20 (twintig!) jaren plan opgenomen in de grondwet waaraan alle toekomstige regeringen zich moeten houden. Dan komt er dus van een onafhankelijk beleid niet veel terecht.

  Bovendien is de Senaat, met een zekere invloed, vrijwel geheel benoemd door de junta. en blijft 5 jaar zitten.

  De Grondwet moet dus wel degelijk veranderd worden, hoe eerder hoe beter. Dat kan, met enige veranderingen, die van 1997 zijn. Hoeft niet veel tijd te kosten.

  • Cornelis zegt op

   Inderdaad, dat 20 jaren plan waar de komende regeringen zich aan moeten houden……. En dat in een wereld waarin alles steeds sneller verandert! Op die veranderingen moet je slagvaardig kunnen reageren en zeker niet worden geremd door hetgeen ooit iemand in het – dan – verleden meende te moeten vastleggen. Hadden de Sovjets niet van die beroemde economischev5 jaren plannen, die uiteindelijk tot totale stagnatie en daarmee tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie leidden?

   • chris zegt op

    • Secure and Safe from natural disasters and changes from within the country and outside the country at all levels including at the national, social, community, family and individual level and to be secure and safe in all dimensions of both economic, social, environmental and political.
    • Nation to be secure in its independent sovereignty, to have a national institution, religion, monarchy that is strong and at the center that is depended upon and trusted by the people. A political structure that is secure and leads to continuous management of the country with transparency according to the principles of good governance.
    • Society to have reconciliation and unity, able to unite and strengthen national, community and family development.
    • People to have a secure life. To have a secure work and income adequate to maintain one’s life. To have a place to live and to have safety in one’s life and assets.
    • Natural resources and the environment to have security in food, energy and water.
    • The country continues to have economic expansion and raise its level to a high income country. To reduce unequal development. The population to receive the benefits of development in more equal proportions.
    • The economy is more competitive and able to create income from both within and outside the country. To create an economic and social base for the future that is an important link within the region in both communication, transport, production, trade, investment and business. To have an important role in the region and globally arising from its economic relationship and trade with others.
    • Financial completeness enabling creation and continuation of development that includes human capital, knowledge, financial, indus- trial machinery, social and natural resources and the environment.
    • Development that leads to progress in income and quality of life of the people continue to increase, which is due to the progress and development of the economy that does not overuse its natural resource, not overly create pollution to the environment and promote environmental preservation.
    • Production and consumption that is friendly to the environment and is linked to the regulations accepted by the world community of the abundance of natural resources and the improvement of the environment. For people to have responsi- bility to the environment, have compassion to one another and show sacrifice for the greater benefit.
    • Move towards sustainability for the greater benefit that places importance in participation of the people from all sectors for development in all facets equally in a stable and sustained manner.
    • People in all sectors of society adhere tothe philosophy of sufficiency economy.

    Dit nu zijn de vermalendijde beginselen van het 20 jaar strategisch plan uit de nieuwe grondwet. Leest wat mij betreft als een regeerakkoord voor de nieuwe regering. Niet zo’n slecht idee want geen enkele (coalitie-) regering had er tot nu toe een. De dag na de verkiezingen was er een regering, een beetje handjeklap over de verdeling van ministerszetels (wie krijgt welk ministerie waar het meeste geld uit te halen valt) en klaar was kees. Over programma punten werd niet gediscussieerd. Niet relevant. Iedere minister doet gewoon wat hij/zij leuk vindt. En bij ene absiolute meedreheid in het palement is de premier een soort van democratische dictator waarna iedereen te luisteren heeft op straffe van wegpromoveren of ontslag.

    Zou graag willen weten wie het INHOUDELIJK oneens is met deze beginselen.
    Volgens mij past het hele rijtje van problemen in dit land met gemak in deze beginselen. Als ik Thais politicus zou zijn zou ik elke regering dagelijks herinneren aan deze beginselen die in de grondwet staan. Komt er eindelijk eens discussie. En elke beslissing van een regering die niet aan deze beginselen voldoet is in strijd met de grondwet.

    • Tino Kuis zegt op

     OK, Chris, hier staat de uitwerking van die mooie beginselen. Daar staat bv in dat de regering de juiste interpretatie van het boeddhisme moet bevorderen,. O wee diegene die…..

     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

     • Chris zegt op

      5555555…de enige thai die zich hier druk over maakt is phra dhammachayo en die heeft het land inmiddels verlaten.

    • Rob V. zegt op

     Nou puntje 1.. ‘bescherming tegen rampen en VERANDERINGEN van binnen en buitenaf’. Daar zie ik een dino al aan het werk, alles bij het oude laten, verandering… ontwikkeling proberen tegen te houden. Lijkt mij niet de juiste weg. Uiteraard is niet alle verandering goed, dus natuurlijk blijven kijken of naar de balans der gingen gekeken de meter door slaat naar positieve gevolgen van een verandering. Veranderingen en ontwikkeling zijn onvermijdelijk en hoe het land er nu voor stand zijn veranderingen een noodzaak.

     Wat betreft de sufficiency economy, die is ook niet vrij van kritische noten door diverse personen (bijv. Giles Ungpakorn om maar een bekende naam te noemen), maar gezien wie deze filosofie word toegedicht durf ik daar hier niet over te schrijven.

     Laat de nieuwe regering elementen uit het 20 jarenplan slechts gebruiken als leesvoer ter inspiratie voor het samenstellen van een degelijk regeerakkoord. Maar dit 20 jarenplan ansich en de junta grondwet, die moeten gewoon door de shredder. Er lopen genoeg slimme mensen in Thailand rond die veel degelijkere dingen op papier kunnen zetten en Thailand men vallen en opstaan zich laten ontwikkelen tot een volwaardige democratie.

     NB: Het zou overigens helpen als de politieke partijen nu eens eindelijk hun partijprogramma’s mogen samenstellen, publiceren en openbaar over in debat in gaan. Ook dat telt mee in het debat over het samenstellen van een coalitie, coalitie akkoord, grondwet etc.

     • chris zegt op

      Beste Rob,
      Je bent wel een beetje naief. De Thais stemmen voor 50% op bekende en populaire personen en maken zich niet druk om partijprogramma’s die ook niks voorstellen. (geen ideologie, alleen een paar populistische kreten, nooit aangeven hoe en ander gefinancierd gaat worden: het is geen Nederland). Tijdens de laatste verkiezingsstrijd weigerde Yingluck (op advies van broerlief) op TV in discussie te gaan met Abhisist. Zij was in de polls de ‘sweetheart’of the nation’ en kon door haar onervarenheid alleen maar verliezen in een debat.
      De grote uitttocht van Pheu Thai coryfeeen in de laatste twee weken (notabene overlopen naar de ‘vijand’) laat voldoende zien dat geld en macht veel belangrijker voor poltici zijn dan ideeen of ideologie. Partijen staan met open armen klaar om iedere populaire afvallige politicus in hun gelederen op te nemen. Een inhoudelijke check? Laat me niet lachen. Met zulke politici heb je helemaal geen leger nodig om het land stil te laten staan.

 6. Leo Bossink zegt op

  De junta grondwet is niet serieus te nemen. De grondwet uit 1997 is veel degelijker. Met enige wijzigingen is daar een goede grondwet van te maken. Daar draaien de Thai hun hand niet voor om. De grondwet is hier al vele malen herschreven. Maar wat de junta er van gemaakt heeft, is een gedrocht. Dus moet een nieuwe, democratisch gekozen regering, die junta grondwet onmiddellijk aanpakken. Dan blijft er nog steeds genoeg tijd over om het rijtje aandachtspunten onder handen te nemen. Dat zelfde rijtje aandachtspunten kun je overigens zo maar van toepassing verklaren voor alle regeringen in alle landen in de wereld.

  Voor alle duidelijkheid: niet eens met je stelling Chris.

  • Tino Kuis zegt op

   Eigenlijk heb je helemaal gelijk, Leo. Wel grappig trouwens van de afbeelding boven de stelling: het Monument voor de Democratie op de Rachadamnoen ( ‘De Koningsweg’). In het midden, dat bovenste gouden ding op die vaten: De Grondwet, afgekondigd 0- 9 juni 1932.

   Zonder Grondwet geen Democratie.

   • chris zegt op

    Voor de goede orde:
    Grondwet van Nederland dateert uit 1816 (gemaakt door een aantal edele mannen die door de koning waren aangewezen), het algemeen kiesrecht werd in 1917 ingevoerd. Is onze Grondwet nu wel of niet democratisch tot stand gekomen?

 7. TH NL zegt op

  Best Tino, over verspilde jaren te spreken vind je dan ook niet dat de vele komentaren op de lezers ook niet verspilde moeite zijn ? Ik voor mezelf vindt het wel leuk komentaar op mensen te leveren die andere mensen niet ter gedegen komentaar geven.
  Het geeft mij het gevoel dat ik een van die oude mannen ben in de muppet show of die arme spaanse ridder die tegen windmolens strijde, heeft ook een lekker gevoel. haha alleen is het voor mij jammer dat het vaak niet geplaats wordt.

 8. Frans Nico zegt op

  Een grondwet is geen wet maar een statuut. In dat statuut staan de grondrechten van burgers die de burgers de vrijheid geven zonder bemoeienis van de overheid te leven. Verder staat in het statuut waarvoor het parlement wetten moet opstellen. Wetten die een uitwerking zijn van die grondrechten.

  Veel landen met een democratisch politieke structuur hebben een constitutioneel Hof dat wetgeving toetst aan de grondwet. Nederland is een van de weinige landen waar de rechterlijke macht geen wetten mag toetsen aan de grondwet, met als gevolg dat Nederland wetten kent die strijdig zijn met de grondbeginselen van het statuut. Zo mag de regering, ondanks artikel 1 van de grondwet, door het parlement wetten laten aannemen die wel degelijk een discriminerende uitwerking hebben. Voorbeelden genoeg. Zo vindt de Nederlandse regering “groepsdiscriminatie” in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar.

  Terugkomend op de grondwet van Thailand. Voordat een regering aan de slag kan moeten de regels, waarop een regering zijn besluiten stoelt, duidelijk zijn. De grondwet moet gestoeld zijn op de rechten van de burgers en niet op zich toegeëigende macht van het leger. Het leger behoort een instrument te zijn van de regering ten behoeven van de bescherming van het land tegen van buiten komende mitilaire dreiging en ondergeschikt zijn aan de regering.

  Een van de grondrechten is het kiesrecht. Het volk kiest het parlement. Het hele parlement, niet een beetje. Het parlement controleert op basis van zijn door het volk gegeven mandaat de regering. Daarmee heeft de regering legitimiteit. Een regering heeft geen legimiteit als wetten door het leger kunnen worden gesanctioneerd met een veto.

  Een regering is vleugellam als het beleid niet gesteund wordt door in een grondwet omschreven ‘klassieke’ grondrechten. Dat zijn burgerlijke en politieke rechten zoals het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en discriminatieverbod. Deze grondrechten moeten afdwingbaar zijn. Daarvoor bestaat de grondwet.

  Ook mag een regering niet in zijn taak belemmerd worden door regels in de grondwet die niets te maken hebben met de grondrechten van de burgers. Beleid wordt immers bepaald op basis van omstandigheden. Daarom mogen beleidsregels nooit in een grondwet worden opgenomen. Daarvoor is een grondwet niet bedoeld.

  Terugkomend op de stelling. Je kan geen huis bouwen alvorens een goede fundering te hebben aangelegd.

  • Leo Bossink zegt op

   Helder stuk Frans Nico. Is goed voor vele lezers om deze kernachtig weergegeven uitleg over de grondwet
   goed tot zich te nemen. En ik heb stellig de indruk dat de junta grondwet niet past in de kaders die je hebt aangegeven, Prajuth en de zijnen hebben in feite in de nieuwe grondwet de macht praktisch volledig bij het leger neergelegd. Ik zeg er verder maar niets over, wil geen problemen met de junta. Erg genoeg dat ik daar hier rekening mee moet houden.

  • Tino Kuis zegt op

   Goeie beschouwing, Frans Nico. Een opmerking. Dit is waar, citaat:

   ‘Dat zijn burgerlijke en politieke rechten zoals het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en discriminatieverbod.’

   In de Nederlandse grondwet gelden deze rechten en plichten (behalve het kiesrecht) voor alle inwoners van Nederland. In de Thaise grondwet van 2017 staat dat die vrijheden en rechten gelden voor mensen met de Thaise nationaliteit. ‘Rechten en vrijheden van de Thais’ staat er boven de paragraaf over rechten en vrijheden.

  • chris zegt op

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet
   Het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Israel hebben geen grondwet. Zijn die staten op drijfzand gebouwd?

   • Tino Kuis zegt op

    Die drie landen hebben een ongeschreven grondwet, vastgelegd in diverse wetten.

 9. David zegt op

  De belangrijkste uitdaging nu is echt wettelijk vast te leggen wanneer er nu eindelijk verkiezingen zijn want niks is nog zeker dat er verkiezingen worden gehouden in februari.

 10. l.lagemaat zegt op

  Is het niet een “wishfull thinking” van buitenstaanders om te denken dat er een democratische grondwet in Thailand komt , waar men zich ook aan houdt c.q. spiegelt.

  Het is helaas in de genen van de Thais gebakken om dit wettelijk niet voor elkaar te krijgen.
  Daarvoor in de plaats creëert men artikel 44, die de lading dekt voor wat thans wenselijk is.

  Alleen door internationale sancties en afspraken kan zelfs Thailand tot de orde geroepen worden om niet internationaal gezien gezichtsverlies te leiden. Mogelijk zelfs om op bepaalde ranglijsten 1 puntje omhoog te kruipen.
  De z.g.vrijheid van meningsuiting in de Thaise grondwet van 2017 zou ook voor Waen en anderen moeten gelden.
  Er valt nog een lange weg te gaan in Thailand.

  • Frans Nico zegt op

   Het is helaas in de genen van de Thais gebakken om dit wettelijk niet voor elkaar te krijgen. Daarvoor in de plaats creëert men artikel 44, die de lading dekt voor wat thans wenselijk is.

   Wat een onzinnige opmerking. Artikel 44 is niet gecreëerd om de “lading” te dekken voor wat “thans wenselijk” is. Artikel 44 is door Prayut in het leven geroepen om hem de macht te geven het land zijn wil op te leggen.

   • l.lagemaat zegt op

    Deze Prayutaanse “democratie” werkt alleen via artikel 44.

    • Frans Nico zegt op

     Okay, zo had ik het nog niet gelezen.

 11. chris zegt op

  Ik kan me vergissen maar ik ben een van de weinige bloggers hier die in Thailand fulltime werkt, en wel bij een overheidsinstantie, een universiteit. Ik heb in die periode verschillende regeringen meegemaakt en dus ook ministers van Onderwijs. Over de Thaise onderwijs-bureaucratie in de laatste 12 jaar kan ik gemakkelijk een boek schrijven. Ik heb deze stelling gemaakt om meerdere redenen:
  1. Papier is in Thailand veel geduldiger dan in Nederland. Er is sprake van vorm-fetishisme en over inhoud wordt niet of nauwelijks gepraat. Ik vul nu al 10 jaar, 2 keer per jaar, formulieren in ter verbetering van het onderwijs. Die worden nooit gelezen maar er wordt alleen afgevinkt als ze er zijn. En zo kan ik nog wel tientallen voorbeelden noemen: benoemingen van deans, het aantal docenten met een PhD, declaraties van onkosten enz.
  2. Van de inhoud van de grondwet ligt niemand, behalve een paar politici, wakker. Het overgrote deel van de bevolking heeft echt andere dingen aan het hoofd, zowel de rijken (luxe-problemen) als de armen. Het zal ze echt een rotzorg zijn wat voor grondwet er is als er echt eens alle energie wordt gestoken in de echte problemen waar zij mee worstelen. Werken aan de grondwet kan zelfs als alibi worden gezien/gebruikt om niet echt te hoeven nadenken over de oplossingen van de echte problemen in dit land. Het is verspilling van tijd. Kijk naar de hele procedure van de huidige grondwet. Als al die energie en geld zou zijn gestoken in het oplossen van problemen zou dit land verder zijn.
  3. Wetten worden in dit land nauwelijks nageleefd en selectief gecontroleerd, op een enkele wet na. Je hebt gewoon pech als je tegen de lamp loopt. En je hebt geluk als je rijk bent of je netwerken op orde hebt want dan word je nooit gestraft.

  Mijn advies dus aan een nieuwe regering: als je zegt dat je de problemen van dit land serieus neemt, gaan werken aan de oplossingen en laat de grondwet de grondwet.

 12. Paul zegt op

  Het land heeft zowel behoefte aan een nieuwe grondwet, als aandacht voor alle onderwerpen die in het artikel opgesomd worden. Genoeg werk voor de komende twee eeuwen.
  De vraag is niet wat het gedaan moet worden, maar in welke volgorde en wat heeft de hoogste prioriteit.
  Om het land de goede richting op te helpen zijn de juiste mensen met de juiste kennis nodig, niet de stemmenkopers die zich al jarenlang verkiesbaar stellen.
  Er verandert pas echt iets in Thailand als de jeugd het anders gaat doen als de gevestigde orde. En daarvoor moet het hele onderwijs systeem op de schop. Daar ligt dus de grote uitdaging.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website