Legt de Thaise staat Bangkok te veel in de watten?

‘It’s the economy, stupid’, zei Bill Clinton eens. Ik ben er van overtuigd dat het huidige politieke conflict ook, misschien wel het meeste, te maken heeft met de economie, en dan met name wat betreft de verdeling van de welvaart over het land.

De inkomensongelijkheid in Thailand is één van de grootste ter wereld. Bovendien is die inkomensongelijkheid sterk regonaal gebonden. Zou het acceptabel zijn als de provincie Groningen 4 maal zo arm zou zijn als de provincie Zuid-Holland? Ik denk het niet. In Thailand zal daar iets aan gedaan moeten worden.

De aanhangers van Suthep klagen dat er te veel overheidsgeld (‘van onze zuurverdiende centen’) naar de buitengewesten gaat.  De buitengewesten klagen dat zij door ‘Bangkok’ worden verwaarloosd. Wie heeft er gelijk? Laten we de volgende grafiek over de staatsuitgaven, in relatie tot bevolking en bruto nationaal product (‘GDP’), eens bekijken.

 • De rode kolommen geven aan hoeveel de genoemde regio bijdraagd aan het bruto nationaal product.
 • De groene kolommen laten zien welk percentage van de bevolking in elke regio woont
 • De gele kolommen tenslotte laten zien welk percentage van de staatsuitgaven naar die desbetreffende regio gaat.

(De regio ‘Central’ omvat de povincies ten noorden van Bangkok (zoals Ayutthaya) maar ook ten zuid-oosten (zoals Chonburi en Rayong ) en ten zuid-westen van Bangkok.

Het meest opvallende is dat Bangkok 72 procent ontvangt van de staatsuitgaven terwijl het slechts 17 procent van de Thaise bevolking bevat. Nu zal elke hoofdstad wel meer geld krijgen per inwoner maar dit is wel een heel groot bedrag. Bangkok krijgt per inwoner ruim 4 maal zoveel staatsgeld als waar het ‘recht’ op heeft als je naar de bevolking kijkt.

Wat een verschil met vooral de Isaan, waar 34 procent van de Thaise bevolking woont maar die maar 6 procent uit de staatsruif mag nemen. Een inwoner in de Isaan krijgt 5 maal zo weinig als de staatskas als waar het per inwoner ‘recht’ op heeft. Per inwoner ontvangt iemand uit Bangkok 20 maal zoveel uit de staatskas als een inwoner van de Isaan!

De andere provincies zitten daar tussen in.

Er zijn mensen die zeggen dat het rechtvaardig is dat, als Bangkok de meeste belasting opbrengsten genereert, zij daar ook verhoudingsgewijs het meeste van moeten profiteren. Ik vind dat een ongelukkig argument. De inwoners van Zuid-Holland betalen gemiddeld meer belasting dan de inwoners van Lutjebroek; moeten we dan de algemene voorzieningen van Lutjebroek, als scholen en infrastructuur,  maar gaan slopen?

Nu hoeft ons dat enorme verschil tussen Bangkok en de Isaan niet te verbazen. De Isaan was altijd al het stiefkindje van Thailand, een wingewest, waar Bangkok tot recentelijk weinig aandacht aan besteedde. Dat verklaart ook de vele opstanden tegen Bangkok vanuit de Isaan. Er is dus weinig nieuws onder de zon.

Als Thailand zich het lot aantrekt van alle Thais dan zal de politiek het volgende moeten doen. De belastingen moeten omhoog, die zijn nu slechts 16 procent van het bruto nationaal product, dat moet naar 25 à 30 procent. De BTW, de accijnzen en de inkomstenbelasting moeten iets omhoog;  en er moet vooral een belasting komen op vermogen en vermogenswinst plus een milieubelasting, om maar iets te noemen. Daar is Thailand als middeninkomenland aan toe. Vervolgens moet er een herverdeling van welvaart komen. Dat kan door een redelijk ouderdomsvoorziening, voorzieningen voor gehandicapten en inkomensondersteuning voor de armsten.

No votes yet.

22 gedachten over “Legt de Thaise staat Bangkok te veel in de watten?

 1. Een duidelijke stelling en verhaal waar ik het alleen maar volmondig eens mee kan zijn. Het in de praktijk uitgevoerd zien zal helaas niet snel gebeuren… Uiteraard realiseer je dit soort wijzigingen niet in 1 nacht, die rol je langzaam uit, maar ook dat zie ik nog niet snel gebeuren. Zou prachtig zijn als er na politieke hervormingen kleine stapjes in deze richting komen om het belang van het volk beetje bij beetje meer en meer centraal/voorop te stellen. Dan gaan er nog wel wat jaartjes overheen…

 2. Ja en dan moeten wij farang in dat plaatje ook belasting betalen over ons wereld inkomen, tenslotte wonen we in Thailand en betalen we na uitschrijving in NL etc. daar geen belasting meer. Of zie ik dit verkeerd?

  • Ik wil best belasting betalen in TH, maar dan wil ik ook het recht op
   A: volmondig burgerschap, oa door bv
   1- afschaffing van het immigratie-jaarabonnement,
   2- idem van de 3-maands adrescontrole,
   3- invoering van een visumbeleid voor oa longstay,
   4- oa gemeentelijk actief en passief stemrecht,
   5- deelname aan inspraakprocedures, plus

   B: volledige, open en gelijke participatie aan de samenleving, oa door
   6- vrije verkrijging van een werkvergunning,
   7- rechtstreekse toegang tot vrijwilligerswerk,
   8- recht van onderneming,
   9- directe vrijstelling van de verplichting telkenmale geconfronteerd te worden met het meer-dan-driedubbele-toegangskaartjesbetaalsysteem,

   om maar wat te noemen. Zo niet, dan ook geen belasting! Ik mag steeds maar een jaar blijven, ik moet steeds maar aantonen aan de voorwaarden voor een jaarverlenging e voldoen, en ik betaal al voor die jaarverlenging. Laat TH farang eerst maar eens in de armen sluiten, dan slechts te dulden als toerist, en te gedogen als pensionadum. Word ik echt ‘s lands inwoner, dan is het andere koek!

   • (helemaal vergeten, en daarbij last but not least:) 10- recht van eigendom van grond bij koop van onroerend goed.

   • Zo’n “longstay visum” heet een verblijfsvergunning of residence permit. In Thailand is dat de Perminant Residencepermit (wat ook als opweg kan dienen naar naturalisatie tot Thai). Je zal met beide wel bekend zijn neem ik aan, beide zijn helaas ook niet makkelijk te verkrijgen. Voor de rest ben ik het met je eens, als je plichten krijgt dan moeten daar rechten tegenover staan en andersom. Het leven is immers geven en nemen (en hopelijk veel genieten en lachen samen met anderen).

    • Ook de Residence Permit is aan restricties gebonden:
     1- slechts 100 personen per jaar kunnen een aanvraag doen
     2- ongehuwden zijn uitgesloten
     3- hou 200 duizend klaar
     4- een RP ontslaat je niet van de 3 mnds adrescontrole

 3. Dit is mijn eerste reactie die ik hier op het blog zet. Ik vind dat de stellingname uitgaat van een typisch PVDA/SP/GL uitgangspunt, nl. de maakbare samenleving. Bij economie gaat dit uitgangspunt niet op. Geld beklijft aan geld. Er is tot nu toe geen land in de wereld te noemen die erin geslaagd is deze regel te doorbreken. Grote bedrijven en individuen met veel geld proberen zo dicht mogelijk in elkaars buurt te blijven, uit de angst dat zij een trend zouden missen en zodoende geld kunnen verliezen. Herverdeling van geld werkt hetzelfde als onze Nederlandse Ontwikkelingshulp, het werkt niet.
  Wat de Thaise regering als eerste moet doen is het onderwijs in de agrarische gebieden op een gestandaardiseerd niveau te brengen, zodat bedrijven in de toekomst over goed gekwalificeerde werknemers kunnen beschikken. De volgende stap is om over het gehele land een moderne infrastructuur aan te leggen. Als dat voor elkaar is, kunnen stimuleringsmaatregelen helpen. En ja, dat duurt een hele generatie, dus 20 jaar.

  • Ik ben het helemaal eens met Paul. Het onderwijs in de agrarische gebieden is echt slecht
   compuding

 4. Mijn complimenten aan de heldere uiteenzetting van de situatie door de heer Tino Kuis. Ben het er helemaal mee eens.

 5. Beste Tino,
  Je kunt de grafieken ook anders interpreteren.
  Ik dacht toch echt dat de grote betaler/verliezer de Centrale regio is. En niet Isaan.
  De Centrale regio draagt viermaal meer bij met 44%, maar ontvangt maar 7%.
  Isaan draagt maar 11% bij en krijgt bijna hetzelfde: 6%.

 6. Streven naar inkomensgelijkheid en welvaartverdeling is vooral een politiieke aangelegenheid. TH zou met terzake wetgeving een hoop kunnen doen aan bv inkomensvorming van de boeren. Maar zie hoe zij er een potje van maken. Geen wetgeving ter bevordering, maar allerlei maatregelen ter verergering van de armoedige situatie van de boeren. In hoogst ontwikkelde landen als NL komt inkomensverdeling door politieke besluitvorming al niet van de grond. In de buurlanden van NL sprak men in 2013 zelfs nog over de invoering van een minimumloon (Duitsland), cq de hoogte ervan (Belgie). Hoe moet dit dan in TH gaan lopen? Niet allen de Isaan profiteert niet van het BNP, zie de bijdrage eraan van het Centrum: 44 % bijdrage tegen 7 % ontvangsten. Kortom, van mij mag de stelling sterker: BKK wordt niet enkel in de watten gelegd, BKKwordt volop voorgetrokken!

 7. Ik geloof de grafieken wel maar de uitleg en de conclusies absoluut niet. Ik heb daar een aantal, mijns inziens goede, redenen voor:
  1. ik weet als onderzoeker hoe moeilijk het is (zelfs in een land als Nederland met toch tamelijk transparante overheidsuitgaven) om de nationale uitgaven door te rekenen naar een bepaalde regio. Heb dat zelf eens gepoogd te doen voor de provincie Drenthe en dat was een hele klus;
  2. weet uit eigen ervaring dat een groot deel van de boekhouding op overheidsinstanties in Thailand nog steeds met pen en papier gebeuren en niet met boekhoudpakketten en en computer. In de cijfers zitten volgens mij grote foutenmarges;
  3. als de cijfers echt zouden kloppen zou de rijstsubsidie van de afgelopen regeringen Thaksin, Abhisit en Yingluck absoluut geen zoden aan de dijk hebben gezet in het noorden en noordoosten. Dat betekent dat premier Yingluck in haar speech afgelopen week heeft gelogen. Voer voor de anti-corruptie commissie;
  4. de cijfers zijn de officiele cijfers terwijl een deel van het geld onderhands of via corruptie zijn weg vindt. Ik ben en bijna zeker van dat dit een ander beeld zou geven over de hoeveelheid geld die het noorden en noordoosten hebben gekregen;
  5. de term staatsuitgaven wordt niet gedefinieerd en ook niet HOE wordt bepaald welke regio van de staatsuitgaven profiteert. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat met name (of wellicht uitsluitend) is gekeken naar degene die de rekening betaalt en waar die instantie gevestigd is. Een paar vragen die mij bij het lezen van het artikel opkomen zijn:
  – is het gehele budget van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (waarvan de ambassades van Thailand in het buitenland worden betaald) toegerekend aan Bangkok omdat het ministerie daar gevestigd is?
  – idem voor het ministerie dat verantwoordelijk is voor de waterwerken in dit land, het ministerie van transport (alle uitgaven van de spoorwegen alleen ten gunste van Bangkok?), het ministerie van Defensie, de staatsuitgaven voor vliegvelden, toerisme, ziekenhuiszorg,onderwijs (de kosten van de tablets toerekenen aan Bangkok omdat het ministerie daar zit?);
  – komen alle kosten van universteiten (gebouwen, salarissen) in Bangkok op het conto van Bangkok terwijl daar ook veel studenten van buiten Bangkok studeren?

  Kortom: “how to lie with statistics”………………..

  • Laat ik ook eens voor methodoloog in de sociale wetenschappen spelen.

   Natuurlijk zijn er in de gegevens details die in twijfel te trekken zijn.

   De vraag die u oppert maar niet beantwoordt, anders dan in een Engelse insinuatie, is deze: zijn uw bezwaren zo gewichtig en zo gegrond dat ze het geschetste beeld aantasten en de conclusie weerspreken?

   Zo ja, dan zie ik uw beeld en conclusie graag verantwoord op dit blog.

  • Beste Chris,
   Ik dacht hetzelfde en wilde net zo’n stukje schrijven als jij.
   Ik heb toch maar eerst de publicatie opgezocht, waaruit Tino zijn informatie verkregen heeft:

   http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/20/000333038_20120620014639/Rendered/PDF/674860ESW0P1180019006020120RB0EDITS.pdf

   De werking van de LAO’s (Local Administration Organizations) wordt veel besproken in dit rapport. Ik heb het rapport nog niet helemaal kunnen lezen en heb daarom mijn oordeel over dit onderwerp voorlopig opgeschort.
   @Beste Alex Je wordt hier op je wenken bediend.

   • Daar komt de grafiek inderdaad vandaan, beste Eugenio. Kijk ook eens naar de zeer verschillende uitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg tussen Bangkok en de Isaan (en de overige regio’s).
    Daar komt nog bij dat Thailand nauwelijks een nivellerend belastingstelsel heeft. Slechts 16 procent van de staatsinkomsten komt uit de inkomstenbelasting. De belastingdruk rust relatief dus zwaarder op de lagere inkomens. Zie:

    …..taxation is not only low, but it may
    also add marginally to inequality by
    weighing more heavily on the poor
    than the rich…….. Pasuk Phongpaichit, East Asia Forum, Oct.-Dec. 2011

    • Beste Tino,
     Als dit rapport de situatie in Thailand op een juiste wijze weergeeft. Wat ik momenteel geneigd ben te geloven. Dan kunnen we ons ook gaan afvragen, of door de enorme “koloniale” bevoordeling van Bangkok in het verleden, deze stad in verhouding niet veel te groot gegroeid is in vergelijking met de steden in de rest van het land. In het geval van regionaal gelijkwaardiger functionerend Thailand, zou bijvoorbeeld een stad als Khon Kaen veel meer inwoners hebben en een veel belangrijkere rol spelen.
     (Maar dat is een onderwerp voor een eventuele volgende discussie)

 8. Ik lees de posting van @Tino Kuis als een aanwijzing hoe de verschillende regio’s er stiefkinderlijk worden behandeld, of zoals in Brabant wordt gezegd: zij hangen aan de achterste mem. Hoe dan ook: zo gauw je BKK uit rijdt zie je welke windstreek je ook kiest de armoede en achterstand op je afkomen. De grafieken geven dan wel de juiste werkelijkheid niet aan, zij bevestigen wel het alledaagse beeld.

  • beste Soi
   ALS, ALS dat zo zou zijn: waarom hebben dan juist de politieke partijen buiten Bangkok zo’n probleem met het veranderen van het kiessysteem waarin 375 van de 500 parlementariers worden gekozen op basis van hun regio? De regio’s krijgen daarmee veel meer invloed op het parlement (en de staatsuitgaven) dan in een systeem waarin het one man one vote systeem zou gelden met lijsten van kandidaten die in het hele land hetzelfde zijn?
   Waarom zei een oud-PM, afkomstig van een regio buiten Bangkok en lid van een kleine colaitiepartij eens: niet meeregeren is creperen? Onder zijn bewind werden in zijn kiesregio twee nieuwe ziekenhuizen en een voetbalstadion gebouwd…..

   • Beste Chris, het is mij onbekend in hoeverre er plannen zijn/waren tot volledige evenredige vertegenwoordiging volgens het systeem zoals wij dat ook kennen in NL. Maar het one man one vote systeem is idem mogelijk binnen een kiesdistrictenstelsel, en ook dat kent varianten, zie de situatie bv in Belgie, of Frankrijk of de VS. Een regionale meerderheid betekent dan niet direct een parlementaire meerderheid. Daarnaast heb ik het stellige idee dat het zo maar eens zou kunnen ziin de TH ‘regionale’ parlementariërs hun oren nogal te luisteren leggen naar de leider van de meute, volgens het principe: wiens brood men eet,…. Het is voor mij helemaal de vraag of evenredige vertegenwoordiging echt gewild is? One man, more vote: die variant heb ik ook gehoord. Ik dacht bij de democratisch gezinden.

 9. Men moet niet naar de bevolkingsaantallen kijken maar naar wat de regio bijdraagt aan het GDP en dan is het zoals reeds is aangehaald de centrale regio die het meest benadeelt word.
  En als je ziet wat de regio per capita bijdraagt aan het GDP is het Noord Oosten zelfs sterk bevoordeelt.

  • Maar mijn beste henry, als je inwoner bent van de Isaan, met 34 % van de Thaise bevolking en je krijgt slechts een toebedeling van het BNP van 6 %, terwijl je nota bene 11 % bijdraagt aan dat BNP: ben je dan bev-oordeeld? Of ben je ver-oordeeld tot voortschrijdende armoede?

Reacties zijn gesloten.