Een succesje voor de bewoners van drie dorpen in Mae Sot (Tak). De bestuursrechtbank heeft de National Environmental Board (NEB) opdracht gegeven de dorpen, die sinds 2003 met cadmium zijn verontreinigd, de status van milieu beschermde zone te geven en daar zijn de dorpelingen uiteraard erg blij mee.

De aanwijzing betekent dat de autoriteiten herstelmaatregelen moeten nemen en alle activiteiten dienen te verbieden, die schadelijk voor het milieu zijn. 31 dorpelingen plus de Stop Global Warming Association waren in 2009 naar de rechter gestapt.

De uitspraak van de bestuursrechter is een steuntje in de rug voor de civielrechtelijk zaak die de bewoners hebben aangespannen tegen een mijnbedrijf, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de cadmiumverontreiniging. Ze eisen een compensatie van 3 miljard baht, omdat de verontreiniging ertoe heeft geleid dat ze geen rijst kunnen verbouwen. Zo’n achthonderd dorpelingen zijn daardoor gedupeerd.

De autoriteiten hebben hen gevraagd over te stappen op suikerriet. Dat gewas kan de cadmium absorberen, maar het kan alleen gebruikt worden voor de productie van methanol, niet voor menselijke consumptie.

– Pas tien maanden is hij directeur van Thai Airways International (THAI) en nu al hangt zijn toekomst aan een zijden draadje. Thailand’s nationale luchtvaartmaatschappij dook het tweede kwartaal in de rode cijfers ondanks een toename van het aantal  passagiers.

Vice-voorzitter Areepong Bhoocha-oom zegt dat de raad van bestuur teleurgesteld is over het functioneren van Sorajak Kasemsuvan. THAI leed in het tweede kwartaal een netto verlies van 8,4 miljard baht tegen een netto winst van 8,2 miljard baht in het eerste kwartaal. De omzet stond zwaar onder druk door concurrentie van carriers uit de Golfstaten en goedkope vluchten in Azië. Areepong verwacht dat de maatschappij in het tweede halfjaar beter presteert door de introductie van nieuwe routes, vervanging van toestellen en de instelling van een panel dat uitgaven en kosten gaat bewaken.

Bestuursvoorzitter Ampon Kittiampon ontkent dat hij de poten onder Sorajak’s stoel probeert weg te zagen en minister Chadchat Sittipunt (Transport) ontkent dat vanuit de politiek druk wordt uitgeoefend om hem te pootje te lichten. ‘Niemand heeft me enig bevel gegeven. De beslissing wordt genomen door de RvB van THAI.’ Staatssecretaris Prin Suvanadat (Transport) zegt dat de raad met goede argumenten moet komen, wanneer tot ontslag wordt besloten.

Een anonieme bron bij het ministerie zegt dat de RvB ongelukkig is met Sorajak’s functioneren omdat hij leiderschapskwaliteiten ontbeert. Veel bestuursleden hebben geklaagd dat hij niet in staat is heldere plannen te ontvouwen om het bedrijf vooruitgang te laten boeken.

Sorajak is zich van geen kwaad bewust. Hij verwacht dat de maatschappij aan het eind van het jaar een winst zal hebben gemaakt van 4 miljard baht, 2 miljard minder dan de target. Het verlies in de eerste helft van het jaar schrijft hij toe aan de aankoop van nieuwe toestellen, afschrijvingen op oude toestellen, koersveranderingen en matig vrachtvervoer.

– Een fact-finding commissie van het ministerie van Energie is tot de conclusie gekomen dat PTTGC correct heeft gehandeld bij de olielekkage vorige maand voor de kust van Rayong. Slecht weer en douaneprocedures waren de oorzaak van de ernstige gevolgen. De harde wind en stromingen zorgden ervoor dat de uitgezette barrière niet goed werkte met als gevolg dat de olie het strand Ao Phrao op Koh Samet bereikte.

De commissie heeft vastgesteld dat het bedrijf 15 minuten na de lekkage een bureau in Singapore contacteerde om een sproeivliegtuig te sturen. De douane deed er twee uur over om het toestel toestemming te geven Thailand’s luchtruim binnen te vliegen en daarna duurde het nog eens een uur voordat het toestel Rayong bereikte.

‘Wanneer het toestel eerder was gearriveerd, was minder dan de helft van de olie op het strand gespoeld’, zegt Vichien Keeratinjakal, lid van de National Environment Board. Om een herhaling te voorkomen heeft de commissie de olie- en gasindustrie voorgesteld gezamenlijk sproeitoestellen aan te schaffen.

De oorzaak van de lekkage was een gebroken slang. Wanneer zou blijken dat die van ondeugdelijk materiaal was gemaakt, kan PTTCG een schadevergoeding eisen van de fabrikant. Werknemers valt niets te verwijten; zij hebben de slang gecontroleerd alvorens de ruwe olie naar de raffinaderij op de vaste wal te pompen. Direct na de breuk zijn de afsluiters gesloten, waardoor alleen de olie die zich tussen een boei en het schip bevond, is gelekt en dat was 54.341 liter.

Aan oplosmiddelen is 30.612 liter Slickgone NS en 6.930 liter Super-dispersant 25 gebruikt, twee door het Pollution Control Department toegestane chemicaliën.

– Het derdeklas treinkaartje mag van het ministerie van Transport niet in prijs worden verhoogd. De State Railway of Thailand (SRT) had het 10 procent duurder willen maken. Maar het ministerie vindt dat de SRT eerst maar eens de service moet verbeteren. Een tariefsverhoging in de derde klas dient zorgvuldig overwogen te worden, zegt minister Chadchat Sittipunt (Transport), omdat die de armste passagiers treft. Volgens Chadchat heeft de SRT andere opties om de inkomsten te verhogen, zoals meer passagiers trekken.

Vorige week maakte Chadchat met premier Yingluck een treinreisje naar Nakhon Pathom. Uit een onderzoekje onder de passagiers bleek dat de meesten klagen over het armzalig sanitair in de toiletten en het ‘onbehoorlijke gedrag’ van conducteurs.

– De criteria voor de aanbesteding van 3.183 bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) zijn volgens de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) niet waterdicht waardoor de kans op oneerlijke biedingen bestaat. De ACT claimt dat de BMTA een met haar afgesloten overeenkomst over toezicht door de ACT bij het aanbestedingsproces heeft genegeerd.

Volgens Thada Tearprasert van de strategische planningscommissie van de ACT zijn de kwalificaties voor bieders te hoog gegrepen waardoor slechts een beperkt aantal bedrijven in aanmerking komt. ‘Wij willen dat de bieding concurrerender is’, zegt hij. Vandaag vindt overleg plaats tussen de BMTA en de ACT.

De ACT dringt er bij de regering op aan de aanbestedingsregeling van het kantoor van de premier snel te herzien en de rechten van onafhankelijke organisaties bij aanbestedingsprocedures van de overheid te specificeren. De ACT hoopt dat dit gebeurt voordat de aanbesteding begint van de waterwerken (waarvoor 350 miljard baht is geleend) en infrastructurele werken (waarvoor de regering 2 biljoen baht gaat lenen).

– Dorpelingen van tambon Sa-iab hebben hun verontschuldigingen aan Google gemaakt omdat ze dinsdag een wagen van het bedrijf dat foto’s maakte voor Street View, hebben gehinderd. Ze dachten dat dit gebeurde als voorbereiding op de bouw van de Kaeng Sua Ten dam, waartegen ze zich sterk verzetten. De dorpelingen zijn nogal gestrest sinds vice-premier Plodprasop Suraswadi onlangs heeft gezegd dat die dam er gaat komen. De plannen voor de dam dateren al van 29 jaar geleden.

– Twee soldaten zijn gisteren verdronken tijdens de jaarljkse oefening in noodhulpverlening. Ze vielen in het Huai Samnak Mai Teng reservoir in het water toen hun jetski’s omsloegen. Reddingswerkers hebben alleen hun reddingsvest gevonden. Vermoedelijk hebben de jetski’s een rots of stuk hout geraakt.

– Elf ambtenaren en werknemers gaan vervolgd worden wegens roekeloosheid, die de dood van vier personen tot gevolg had. Zij kwamen in april om toen een hangbrug in Ayutthaya het begaf. Twaalf personen raakten ernstig gewond.

– Het hooggerechtshof heeft een streep gehaald door de veroordeling van geelhemdleider Sondhi Limthongkul en televisiepresentator Sarocha Porn-udomsak. De rechtbank achtte hen eerder schuldig aan smaad. Waarom het hooggerechtshof daar anders over dacht, vermeldt het bericht niet. De zaak was aanhangig gemaakt door oud-premier Thaksin, die zich had gestoord aan uitspraken van beiden tijdens een tv-programma.

– In witte overalls geklede leden van de Foundation for Consumers hebben gisteren bij het Government House geprotesteerd tegen de voorgenomen prijsverhoging van LPG. Die maatregel dupeert arme mensen, zeggen ze. Wanneer de regering geen gehoor geeft aan hun oproep, gaan ze op 23 augustus protesteren bij het hoofdkantoor van PTT, de producent van LPG.

Butagas kost nu 18,13 baht per kilo. De prijs wordt elke maand met 0,5 baht verhoogd tot die 24,82 baht per kilo bedraagt. Lage inkomens en straatverkopers kunnen gebruik maken van een subsidieprogramma.

– Woordvoerder Malika Boonmeetrakul van de Democratische partij plaatste een gemanipuleerde foto van premier Yingluck op Facebook en Twitter en dat kan haar een veroordeling op grond van de Computer Crime Act opleveren. Een advocaat van de roodhemdbeweging heeft daarover een klacht ingediend en de DSI doet onderzoek.

Op de oorspronkelijk foto staat Yingluck naast een bord van nationaal park Kui Buri in Prachuap Khiri Khan; in de gemanipuleerde is het bord veranderd en staat er een tekst op die smadelijk zou kunnen zijn.

– We zijn het zo langzamerhand wel gewend van premier Yingluck: altijd positief, altijd verzoenend, meestal vaag. Gisteren bracht ze een bezoek aan het leger – ze is tenslotte ook minister van Defensie – en de complimentjes waren weer niet van de lucht.

‘Ik ben tevreden met de rol die het leger de afgelopen 2 jaar heeft gespeeld. Het personeel doet zijn best alle taken en plichten naar behoren te vervullen.’ Yingluck zei het leger te bewonderen voor de hulp die het heeft geboden toen het land in crisis was, doelend op de overstromingen van eind 2011. ‘Het leger kan snel reageren omdat het overal in het land bases heeft en het kan snel geïsoleerde gebieden bereiken om direct hulp te bieden.’

– Gisteren meldde Nieuws uit Thailand dat de politie voornemens is berichten op Line te gaan volgen. Vandaag zegt het hoofd van de landelijke politie dat de politie nooit de rechten van Line-gebruikers zal schenden. Alleen mensen die van een misdrijf worden verdacht of die handelen op een wijze die de nationale veiligheid in gevaar brengt, gaan gevolgd worden.

‘Onderzoeken dienen strikt in overeenstemming met de wet te zijn’, zegt Adul Saengsingkaew. Hij voegt eraan toe dat nog een grondige studie moet worden gedaan naar de vraag of er een wet is, die zulke onderzoeken toestaat. ‘De bevolking kan gerust zijn. Ze kan doorgaan met het gebruik van Line zonder zich zorgen te maken dat hun privacy wordt geschonden. Zelfs politieagenten gebruiken Line om met elkaar te communiceren.’

De Technology Crime Suppression Division zoekt momenteel de mewerking van Line Corporation. Volgens TCSD-hoofd Pisit Pao-in wordt Line veel gebruikt door wapen-, drugs- en sekshandelaren.

Politiek nieuws

– Parlementsleden hoeven nooit meer te laat in de vergaderzaal te komen, want het secretariaat heeft 200 klokken gekocht. Waar ze precies hangen, vermeldt het bericht niet; wel hangt een aantal in de vergaderzaal met het tijdstip van de dag in verschillende steden.

De klokken kostten 75.000 baht per stuk en dat was koren op de molen van oppositiepartij Democraten op de eerste dag gisteren van de begrotingsbehandeling [en blijkbaar ook van de rekening van het afgelopen jaar]. Democraat Watchara Phetthong hekelde de aanschaf en zette ook vraagtekens bij de uitgave van 5 biljoen baht voor renovatie van de perszaal, en een jaarlijkse uitgave van 2,3 miljoen baht voor een particuliere huisvuilophaaldienst. Eerder had City Hall het afval voor 15.000 baht per jaar opgehaald. [Ja, het staat er echt.]

Volgens Democraat Sukij Atthopakorn kan het verzoeningsbudget wel geschrapt worden. Het grootste deel gaat toch maar naar het leger. Bovendien vroeg hij zich af of de activiteiten van de roodhemden er wellicht mee gefinancierd worden. ‘Het parlement en de belastingbetalers zijn niet in staat de regering rekenschap te laten afleggen voor die uitgaven. Het lijkt er niet op dat het programma zijn geld waard is.’

Globaal gesproken hadden de Democraten kritiek op de slechte begrotingsdiscipline van de regering, budget overschrijdingen, oneerlijke verdeling van gelden en onregelmatigheden bij sommige projecten. De uitgaven voor het begrotingsjaar 2014 (dat van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014 loopt) worden begroot op 2.525 biljoen baht en de inkomsten op 2.275 biljoen baht.

Economisch nieuws

– De Bank of Thailand vindt de stijging van de NPL’s in het tweede kwartaal niet zorgelijk. Ze zijn voornamelijk toe te schrijven aan kopers van tweedehands auto’s. Vergeleken met het totaal uitstaande bedrag aan leningen valt het bedrag mee en zorgen ze niet voor destabilisering van de financiële instituten, zegt assistent-gouverneur Salinee Wangtal. De banken hebben voldoende voorzieningen getroffen om de klappen, ook in de toekomst, op te vangen.

In het tweede kwartaal steeg het percentage NPL’s (non-performing loans) van 1,5 naar 1,7 procent, maar het aantal special-mention (?) autoleningen nam in die periode ook toe: van 6,2 naar 6,8 procent. Zoals gisteren al gemeld heeft de Thanachart Bank de teugels aangetrokken bij de leningen voor tweedehands auto’s.

– Olieboeren weten het zeker: bij de veiligheid wordt het principe van best practices gehanteerd, maar naar aanleiding van de lekkage voor de kust van Rayong geven ze toe dat er ‘minor adjustements’ nodig kunnen zijn om rampen beter te hanteren. Vandaag heeft de fact-finding commissie, die de lekkage heeft bestudeerd, haar conclusies bekend gemaakt (zie terug).

Siri Jirapongphan, directeur van het Petroleum Institute of Thailand, denkt dat op het beslisniveau verbeteringen mogelijk zijn. ‘Hoe kunnen we de reacties van degenen die op een ongeluk reageren, verbeteren? Wanneer een procedure onduidelijk is, dan dient die verbeterd te worden.’

Siri wijst erop dat Thailand lid is van de Oil Industry Environmental Safety Group Association en Oil Spill Response Ltd. Dit betekent dat de internationale veiligheidsnormen gelden. Elke exploitant houdt rampenoefeningen en met overheidsdiensten houden alle maatschappijen gezamenlijke oefeningen.

Het duurt nog een maand voordat de aangetaste gebieden van Koh Samet worden vrijgegeven voor toeristen, maar het duurt zeker jaren voordat het eiland weer zijn oude glorie heeft, zegt minister Pongsak Raktapongpaisal (Energie). Vrijdag had hij overleg met vijftig olietransportondernemingen. Hij heeft hen gezegd alle maatregelen tegen het licht te houden.

– Het eiland Koh Samui moet over 3 tot 5 jaar een low-carbon toeristische bestemming zijn door het energieverbruik terug te brengen en de milieuproblemen op te lossen. Tegelijk moet het percentage hotelkamers met 30 tot 50 procent omhoog. Dit toekomstscenario schetst Thanongsak Somwong, voorzitter van de Koh Samui Tourism Promotion Association.

Thanongsak zegt dat de snelle groei van het toerisme voor een energietekort op het eiland heeft gezorgd. Vorig jaar viel de elekriciteit drie dagen uit. Er waren ook problemen met de behandeling van rioolwater. Koh Samui betrekt alle elektriciteit van het vasteland. Jaarlijks neemt het gebruik 20 procent toe. De aanvoer is verhoogd van 95 maar 100 MW, maar die verhoging is hooguit goed voor 10 jaar. ‘We moeten zoeken naar oplossingen die ons helpen duurzaam te groeien; low-carbon toerisme is één antwoord.’

De toeristische lokaties op het eiland consumeren viermaal zo veel als huishoudens. Airconditioning is goed voor de helft van het energieverbruik van een hotel. Enkele hotels hebben al aanpassingen gepleegd en afficheren zich als ‘groen hotel’ met kamerprijzen die soms 50 procent boven die van niet-groene hotels liggen. Waaruit het groene karakter blijkt, vermeldt het artikel niet.

Om het eiland low-carbon te maken, noemt Thanongsak drie maatregelen: zonering van de bebouwing in commerciële en groene zones, een openbaarvervoer systeem en gebruik van alternatieve energie zoals zonne-energie en biogas uit afval.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

No votes yet.
Please wait...

8 reacties op “Nieuws uit Thailand – 15 augustus 2013”

 1. Henk zegt op

  Bedankt voor iedere dag deze bloemlezing uit het Thaise nieuws.
  Maar heb je ‘douaneprocedures’ echt zo gelezen? Kan me me nauwelijks voorstellen.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Henk Bangkok Post: … but bad weather and the customs procedure were the reasons for the spill’s severe impact… … The plane entered the customs process about noon but it was held by customs until 2pm… Ik kan er ook niets anders van maken.

   • Rob V. zegt op

    Is de vraag of de douane procedure niet meegenomen was in eerdere oefeningen (“Siri wijst erop dat Thailand lid is van de Oil Industry Environmental Safety Group Association en Oil Spill Response Ltd. Dit betekent dat de internationale veiligheidsnormen gelden. “) , dat deze oefeningen niet realistisch genoeg waren (invliegen van apparatuur/vliegtuigen was al van te voren geregeld ) of dat men bij eerdere oefeningen met onvoldoende scenarios heeft rekening gehouden.

    Ik zit nog steeds met de vraag waarom men chemicaliën heeft gebruikt (te ruwe zee?) in plaats van (daarnaast) ook andere middelen te gebruiken zoals de skimming apparatuur. Als de chemicaliën de enigste oplossing waren, of deze dus wel op de juiste wijze (manier, hoeveelheid, gebruik, …) zijn toegepast etc. Wonderbaarlijk genoeg valt daar niets over te lezen. Of de aangegeven lek daadwerkelijk de genoemde omvang heeft wordt ook niet duidelijk, en dan hebben we nog de tegenstrijdige of wrijvende verklaringen over de aantasting van het milieu/koraal/dieren… Zou een beetje media wekenlang werk leveren om kritische onderzoek journalistiek te bedrijven zoals schrijven hoe men elders in de wereld hier mee om gaat, hoe elders olie rampen en de aanpak goed/slecht hebben uitgepakt, wat experts over de aanpak van olierampen in het algemeen en deze lek in het bijzonder te melden hebben etc.

    Of is het rapport toch stiekem het toonbeeld van objectiteit en zeer compleet maar wordt er om wat voor redenen dan ook door media (Bangkok Post) voor gekozen de lezers hier niet ‘lastig’ mee te vallen?

    • Dick van der Lugt zegt op

     @ Rob V Je hebt rampenoefeningen en rampenoefeningen. Toen ik nog docent journalistiek was, heb ik vaak met studenten deelgenomen aan rampenoefeningen. Zij speelden dan de rol van de pers. Ik herinner me de jaarlijkse oefeningen van het Kustwachtcentrum. Dat waren papieren oefeningen. Er vonden geen fysieke verplaatsingen plaats. Het is dus maar de vraag hoe die oefeningen eruit hebben gezien. Verder: Bangkok Post munt niet uit in onderzoeksjournalistiek. Spectrum, een van de twee zondagbijlages, wil nog wel eens een onderzoeksverhaal hebben. Het meest recente verhaal over de toestand van het koraal vond ik heel behoorlijk. Alle relevante bronnen kwamen aan de orde.

     • BA zegt op

      Dick,

      Dat gebeurt inderdaad regelmatig, een tabletop exercise. Maar de NL kustwacht heeft ook regelmatig live oefeningen. Een oliemaatschappij oefent die noodscenario’s wel maar meestal wordt er inderdaad fysiek niks verplaatst, het gaat vaak zuiver om de communicatie in het geheel, wie te bellen, waar haal je het materiaal vandaan, met welke instanties heb je te maken etc etc.

      Wat het een beetje apart maakt in dit geval is dat PTT en de Thaise kustwacht wel een oefening kunnen doen, maar de eigenaar van dat vliegtuig was waarschijnlijk een 3rd party contractor en die zijn niet goedkoop in die business. Die huur je niet even in voor een oefening. Dan moet je in je noodprocedures dus afgaan op de response time welke zij opgeven maar of die accuraat is, weet je pas als je ze echt nodig hebt.

      • Dick van der Lugt zegt op

       @ BA Bedankt voor je toelichting. Ik wist niet dat de Nederlandse Kustwacht ook live oefeningen houdt. Daaraan heb ik met studenten nooit deelgenomen. Volgens het rapport van de fact-finding commissie (als Bangkok Post het correct weergeeft) zat de vertraging bij de douane. Ik snap dat niet; ik zou eerder denken aan de luchtverkeersleiding. Die moet toch toestemming geven om het luchtruim van Thailand binnen te vliegen.

       • BA zegt op

        Weet niet Dick, een vliegtuig vol chemicaliën zal je wel uit moeten klaren neem ik aan. Daar kan wat tijd overheen gaan. Verder zou het ook de luchtverkeersleiding nog kunnen zijn inderdaad. Kan me voorstellen dat een Thai’s vliegtuig gemakkelijk vrijstelling krijgt/heeft maar dat dat bij een commercieel vliegtuig uit Singapore anders ligt.

 2. Henk zegt op

  Ja, ik lees het inderdaad ook zo.

  Olie kwijt op papier, duidt vaak op iets anders..
  Olie kwijt door papier, zou ik toch zeggen menselijk handelen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website