Geëmigreerd? Dan besta je voor de Nederlandse overheid niet meer…

Af en toe kijk ik op www.mijnoverheid.nl. Als echte controlfreak ging ik vorige week naar ‘mijn gegevens’. Tot mijn schrik kloppen die niet meer. Wel alle informatie over adressen waar ik mijn leven in Nederland heb gewoond, gegevens over mijn twee exen en ga zo maar door, maar helaas een oud adres in Thailand. En mijn dochter Lizzy is (digitaal) ook nergens te bekennen.

Dat moet berusten op een misverstand, nam ik aan. Het laatst bekende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is in de stad Heerlen.

In mijn optimisme schreef ik de gemeente een mail, met het verzoek de gegevens aan te passen aan de werkelijkheid. Dat wil zeggen: mijn huidige adres in Hua Hin en de vermelding van dochter Lizzy. Ik ging er van uit dat juiste informatie noodzakelijk is om mij in eventuele noodgevallen op te sporen of ergens van te verwittigen.

Ik had beter moeten weten. Ook de SVB was in het verleden niet bereid mijn dochter in hun computersysteem op te nemen. Wél mijn huidige partner. Verklaarbaar, want zij speelt een rol bij de partnertoeslag, terwijl mijn dochter in de ogen van de SVB volstrekt overbodig is.

De gemeente Heerlen schrijft mij:
Op 6 januari jongstleden is de Wet BRP in werking getreden. Deze vervangt de Wet GBA.
Vanuit de Wet GBA  beredeneerd, zijn uw gegevens op mijnoverheid.nl juist.  Wijzigingen die hadden plaatsgevonden nadat men eenmaal was vertrokken uit Nederland werden niet meer bijgehouden op uw persoonslijst. Daarom is uw verhuizing in Thailand niet verwerkt en staat uw dochter niet op uw persoonslijst.

De Wet BRP biedt meer mogelijkheden. Het is echter nog niet helemaal duidelijk wie (gemeente of ministerie van Binnenlandse Zaken) welke wijzigingen mag uitvoeren en op welke manier deze moeten worden aangeboden. Ik zoek dit voor u uit.  Ik hoop u binnen twee weken meer duidelijkheid hierover te kunnen geven.”

Kortom: alle gegevens nà mijn emigratie in 2011 (mijn dochter is geboren in juni 2010) zijn niet meer bijgehouden en blijkbaar irrelevant in de ogen van de Nederlandse overheid. Weg is weg en opgeruimd staat netjes… Het is maar dat alle Nederlandse emigranten in Thailand het weten.

No votes yet.

11 gedachten over “Geëmigreerd? Dan besta je voor de Nederlandse overheid niet meer…

 1. Behalve de belastingdienst, die weten je altijd te vinden. Ik ben al geruime tijd geleden naar Thailand geemigreerd en ik kreeg op mijn (nieuwe) adres in Thailand de bekende blauwe envelop. Ook de ziektekostenverzekering wist mij binnen 1 week op mijn adres in Thailand te melden dat ik niet meer verzekerd was.

 2. Ja, weg is weg. Van emigranten weet men zo goed als niets dit in tegenstelling tot immigranten want dan moet je door allerlei molens. Een beetje achterhaald principe natuurlijk want de wereld is maar klein heden ten dagen. Je kunt makkelijk contact en dus (sociale en economische/fiscale) banden houden met Nederland, je kunt even goed binnen enkele jaren terug keren ( je was dan een expat) , na vele jaren (je was dan emigrant) of nooit meer. Het zou toch fijn zijn dat als je het zelf wilt (of verplicht bent) je ook voor de Nederlandse overheid te vinden valt. Als je nu alle banden legaal verbreekt en geen enkele verplichting meer hebt dan zou je natuurlijk er voor kunnen kiezen van de radar te verdwijnen.

 3. Hans,

  Je kunt je registreren bij de ambassade in Thailand en in Den Haag bij de afdeling Bijzondere Taken. De gegevens van het buitenland nemen ze niet op, maar dan is bekend dat je buiten Nederland woont.

  Evert

 4. In dit soort zaken zopu je jezelf natuurlijk kunnen afvragen welk nut en/of zin het heeft geregistreerd te blijven bij de NL overheid. Mijn situatie bv: tbv van mijn AOW ben ik helemaal bekend bij de SVB, vanwege mijn pensioen bij mijn betr P-fonds, ivm het kleine te betalen bedrag aan de fiscus bij de Belastingdienst. Om de 5 -, nu 10 jaar, bij de NL Ambassade voor een nieuw paspoort, dan wel als ik dat zo zou willen elk jaar vanwege een inkomensbewijs. Daarbij laat men mij de mogelijkheid mezelf bij de Ambassade in een register te doen inschrijven. Wat wil je nog meer? Nou, vooruit dan, vanuit NL een ziekenfonds. Dat kan er ook nog wel bij. Waarom zou ik verdere persoonsgegevens willen kunnen inzien bij een digitaal loket. DigiD is mij voldoende. Kortom: voor de overheid ben je minimaal op 4 plekken te vinden, en heb je op 4 manieren met hen contact. Genoeg toch? Als het erom gaat dat je een emotionele band wilt hebben en houden met NL, nadat je er voor kiest uit NL te vertrekken, wel: dan heb je toch nog je oude vrienden, kennissen, collegae, en niet in het allerminst je familie. En natuurlijk, je moet er wat voor doen en je moet in al die oude relaties willen blijven investeren, anders is het zo uit met de pret. Uit het oog, uit het hart. Maar tegenwoordig is via het internet iedereen immens dichtbij en een fluitje van een cent om elkaar: jezelf en je dierbaren, in het oog te houden. Neen, ik heb dat gevoel niet dat nu ik weg ben men mij als opgeruimd beschouw. Zeker niet van de kant van de NL overheid. Wel andersom: NL weg en ik zeer opgeruimd. En daar ging het mij om!

 5. In Belgie wordt je, na 1 jaar niet meer in het land verbleven te hebben, automatisch uit het bevolkingsregister geschrapt. Of je nu daar ‘n domicilie adres hebt of niet, maakt niet uit. Heb ikzelf 6 jaar geleden ondervonden.

  • Klopt gedeeltelijk , na 6 maand onvindbaar (kwartieragent, ) wordt je afgeschreven , of vroeger indien je bvb geen huur meer betaald , en tegelijk onvindbaar blijft .
   Evenwel via dit
   http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/4/489.html

   kan je mits aangifte max. 1 jaar weg ZONDER uitgeschreven ta worden , heb alzo 3 x 1 jaar (en enkele maandjes extra …) in thailand verbleven , “extra maandjes” omdat je geen aanmelding dient te doen bij terugkeer , enkel de hernieuwde aanvraag voor nog geen jaartje wederom doen , en natuurlijk een vliegreisje Belgie nodig .

  • @Roger
   Dit gebeurt nooit automatisch maar is een beslissing van het college van burgemeester en schepenen en altijd het gevolg van meerdere controles en buurtonderzoek.
   Indien na meerdere controles en buurtonderzoek blijkt dat je onvindbaar bent zal er eerst een “Voorstel tot schrapping van ambtswege” volgen.
   Dan nog zal het minsten een maand duren voor dit naar het College van burgemeester en schepenen gaat. Vervolgens zal het college beslissen of je geschrapt wordt of niet.
   Het is niet zoiets dat tussen de soep en de patatten wordt beslist.

   @David
   Normaal moet je na je afwezigheid je terugkomst wel melden want dit dient aangepast te worden in het Bevolkingsregister.
   Indien je het niet meldt loop je kans dat de wijkagent komt controleren. Indien hij je na enkele keren niet aantreft kan weer een “Voorstel tot schrapping van ambtswege” volgen.

   Dit zijn natuurlijk allemaal wetten en de praktijk is dikwijls wel anders.
   Meestal zal een controle door de wijkagent slecht volgens indien iemand of een instantie hier om vraagt.
   Dit kan oa de huisbaas zijn, een nutsmaatschappij of dus de gemeente zijn omdat je je terugkomst niet gemeld hebt .

   In het Dossier Woonadres Thailand – Be kan je naar een PDF file gaan en daarin heb ik een hoofdstuk opgenomen dat over adressen en afwezigheden gaat. Je ook de link in de PDF file volgen voor de originele tekst.

   • @RonnyLadPhrao
    Nergens een vermelding van aanmelden bij terugkomst , omdat je evenwel je uiterste termijn kent ben je inderdaad blootgesteld aan eventuele controle van kwartieragent bvb onbetaalde boete inlichtingen…., maar volgens mijn advocaat begint dan wel eerst de termijn van 6 maand te lopen om schrapping ,omdat je 1 jaar weg mocht en ben je DAN eerst in overtreding (advocatenmaterie ….) Trouwens zodra je je bericht van schrapping ervaart en opduikt moet men je terug inschrijven na woonstcontrole .
    Nu heb ik me als gepensioneerde uitgeschreven in woonplaats en ingeschreven op Ambassade welke volgens Belgische gebruiken enigszins je administratief “gemeentehuis” wordt voor je documenten , uitgezonderd rijbewijs , dat is nog steeds je laatste woonplaats admin.

 6. Ja beste Hans zolang je in NL woont weten ze je te vinden,om je financieel uit te kleden.Heb je heel je leven gewerkt en belasting betaald evenals alle sociale premies en je wilt je oude dag ergens anders doorbrengen dan heb je geen rechten meer denk bijvoorbeeld aan AOW ,lang leven Holland

 7. Ik zou zegen wat niet weet wat niet deert
  Maar dat is mijn menig. Hans zal zijn redenen hebben

  Beste Marco
  Juist om dat je in Nederland rechte heb kan je je oude dag in een ander land doorbrengen
  Waar je ook heen gaat je blijft recht houden op je aow.Lang leven Nederland
  Kijk eens om je heen wat is er niet een ellende op de wereld en besef in wat voor een bevoorrechte positie je verkeert. Nederland heeft mij gruwelijk te pakken gehad. Ik ben nog steeds blij dat ik er geboren ben
  Je zou maar in ons zo geliefde Thailand geboren zijn. Denk er maar eens over na hoe dan je oude dag eruit zou zien

  Groet Kees

 8. Antwoord van de gemeente Heerlen:

  aan mij
  Geachte heer Bos,

  Ik heb u vraag voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de bijhouding van de BRP (voorheen GBA) en de RNI.

  Op dit moment is het niet mogelijk om uw adresgegevens bij te werken. Het ministerie kan nog niet zeggen op welke termijn dit wel mogelijk wordt.

  Om uw dochter op uw persoonslijst geregistreerd te krijgen, zult u actueel ingeschreven moeten staan. Het is niet mogelijk om dit bij te werken op een opgeschorte persoonslijst. Mocht u in de toekomst terug naar Nederland komen, dan dient u een gelegaliseerde geboorteakte van uw dochter en een attestatie de vita van uw dochter (afgegeven door de Nederlandse ambassade in Thailand) te overleggen.

Reacties zijn gesloten.