De pensionado’s buiten de EU raken (weer) een rib kwijt

De Nederlandse (r)overheid heeft wederom een manier gevonden om de staatskas te spekken. Alle buiten de EU wonende Nederlanders hebben vanaf 1 januari geen recht meer op heffingskorting(en).

Dat betekent dat degenen die vanuit Nederland inkomen genieten uit onder meer AOW, ABP-pensioen, particuliere lijfrentes en uitkeringen als WAO afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en belastbaar vermogen in box 3 tot wel netto 2000 euro per jaar en hoger minder op hun bankrekening krijgen.

Tot en met 2014 konden in Thailand wonende Nederlanders met in Nederland belastbaar inkomen de keus maken voor binnenlandse belastingplicht, met recht op heffingskortingen, aftrekposten in box 1 en heffingsvrij vermogen in box 3.
Deze regeling vervalt. Ingaande 2015 kunt u alleen nog kiezen voor buitenlandse belastingplicht.

In Thailand wonende (en uitgeschreven) Nederlanders verliezen (voor zover zij t/m 2014) opteerden voor binnenlandse belastingplicht heffingskortingen en aftrekposten.

Vrijgesteld wil blijkbaar niet altijd zeggen dat u geen belasting meer hoeft te betalen. De overheid heeft door het vervallen van de heffingskorting een nieuwe manier gevonden om geld in te zamelen, ten koste van Nederlanders buiten de Europese Unie.

Daarnaast wordt de AWBZ (12,65%) vervangen door de Wet Langdurige Zorg (9,65%). Ter compensatie trekt de Belastingdienst de inkomstenbelasting over de eerste schijf tot 19.822 euro met 3,25 procent omhoog en die over de tweede schijf tot 33.589 euro met 3 procent. Voor Nederlandse belastingplichtigen is dat een kwestie van vestzakbroekzak. Zij zullen van de hele operatie niets merken.

Voor vrijgestelde Nederlanders buiten de EU ligt de zaak duidelijk anders. Zij krijgen de verhoging van de IB voor hun kiezen en raken de heffingskorting kwijt. Het is ondoenlijk om een eenduidige berekening te maken, maar de Nederlander met alleen AOW levert het komend jaar netto circa 500 euro netto in (ongeveer 40 euro per maand). Wie daarnaast nog meer belast inkomen uit Nederland heeft, mag tot 1000 euro netto aftikken door de verschuiving van de AWBZ naar de inkomstenbelasting. De Sociale Verzekeringsbank SVB heeft een en ander al doorgevoerd in de betalingsadministratie, dus u kunt het nettobedrag voor eind januari al opvragen. Niet schrikken!

Kortom: alle in Thailand wonende Nederlanders met inkomen uit Nederland, en met name degenen die naast AOW geld krijgen uit overheidspensioen en particuliere lijfrentes, zullen de (zure) gevolgen van deze wetswijzigingen het komend jaar in hun portemonnee voelen.

No votes yet.

35 gedachten over “De pensionado’s buiten de EU raken (weer) een rib kwijt

 1. Zoals al vermeld in de opinievraag van vandaag, Hans, hebben we dit al eens besproken hier en staat het opgenomen in het ‘belastingdossier postactieven’ dat in september j.l. in dit blog is geplaatst.

  Ik ben blij met jouw rekenkundige uitwerking maar …. de AOW-ers die ik ken en wier berichten ik heb gelezen in een groot NL-talig forum geven aan dat de teruggang in AOW-inkomen niet zo dramatisch is als hierboven berekend.

  Dat komt door de afwijking tussen Lb-tabel en de rekenkundige benadering van de verschuldigde inkomstenbelasting. Soms volgt er daarna geen aanslag.

  De keuzemogelijkheid is vervallen, inderdaad, maar je kunt niet kiezen voor buitenlandse belastingplicht. Je BENT buitenlands belastingplichtig na emigratie. Wat vermogen in Nederland betreft, je kunt indien nodig banktegoeden verplaatsen naar andere landen en houd dan rekening met hun garantiestelsel.

  Tenslotte bestaat de kans dat de maatregel aan de rechter wordt voorgelegd wegens discriminatie. Het is alleen wachten op wie de kat de bel aanbindt.

 2. Beste Erik, mijn gemeende en uitdrukkelijke waardering voor jouw werk op het gebied van de belastingproblemen. Aan de andere kant kan nooit voldoende aandacht worden besteed aan de infame manier waarop de Nederlandse overheid en de verzekeringsmaatschappijen stelselmatig aanvallen uitvoeren op buiten de EU wonende Nederlanders. Die zich bovendien ook nauwelijks kunnen verdedigen. We worden gezien als nutteloze en rijke uitvreters die van hun inkomen en vermogen dienen te worden ontdaan.
  Vandaar mijn uitleg over AWBZ, Wet Langdurige Zorg en de verhoging van de eerste twee belastingschijven met dik drie procent. Deze wisseltruc zal het vaderland een zorg zijn, maar treft pensionado’s procentueel hard. Het is weer een druppel en het wachten is tot de emmer overloopt. Ikzelf moet in januari 40 euro netto inleveren. Dat is geen drama, maar waarom moet ik belasting betalen terwijl ik op geen enkele manier meer deelneem aan het economisch en sociaal verkeer in Nederland, waar ik al twee jaar zelfs niet meer ben geweest?

  Je stelt dat de overheid geen invloed heeft op spaarrentes en wisselkoersen. Dat waag ik te betwijfelen. De Europese bank (ook van NL binnen de EU), houdt de rente kunstmatig uitermate laag, waardoor pensioenfondsen via de overheid moeten uitgaan van lage rekenrentes en de banken aan rentevergoeding slechts een fooi vergoeden.

  Ik weet maar al te goed dat we na 1 januari buitenlands belastingplichtig zijn. Het is de enige optie en dat is geen keuze…

  • Ik heb moeite met de slachtofferrol waarin je jezelf situeert. Ook in NL is er in de voorbije jaren het nodige ingeleverd.

   • Als het om rechtvaardigheid gaat, dan staat inderdaad de vraag voorop: wijken de regelingen voor Nederlandse belastingplichtigen in negatieve zin af van die van in Nederland woonachtige belastingbetalers? Ik vind het overigens behoorlijk stemming makend om het voortdurend te hebben over het spekken van de staatskas en de incasserende overheid die zou profiteren. We willen een behoorlijke staat van de Nederlandse financiën. Daarvoor zijn inkomsten uit belastingen nodig. Als iemand door belastingontwijking of gunstige bijzondere regelingen profiteert gaat dat ten koste van andere belastingplichtigen. Als de overheid dit recht zet gaat het niet in eerste instantie ten gunste van de overheid, maar ten gunste van de overige belastingplichtigen, die anders een belastingverhoging tegemoet zouden moeten zien.

 3. Hoe komt u aan die 500 Euro?
  Bij 2014 zie ik staan.
  1065 Euro als algemene heffingskorting.
  1032 Euro voor lage inkomens.
  429 Euro alleenstaande ouderen korting.
  Als het even wil, raak je die in 2015 alle drie kwijt.
  Dat is netto ruim 200 Euro per maand.

 4. Dank voor het wederom heldere stuk, Will graag de verdere berichten blijven volgen , b.v.d.
  Sabine

 5. Ik snap er niks van… maar dat komt, omdat ik 30 jaar lang in Duitsland gewerkt heb (niet gewoond) en daar ook belasting betaalde. Niet alleen dat, ik heb nu nog steeds inkomen uit Duitsland en ben niet meer in Nederland ingeschreven. Ik weet ook niet of ik iets van de Nederlandse overheid verwachten mag. Ik wil in ieder geval vermijden dat mijn pensioen uit Duitsland later via Nederland betaald moet worden. Daarvan weet ik nu al dat ik dan minder zou krijgen. Nog duurt het een paar jaar voordat het zover is.
  Ik heb in Nederland gewoond. De hypotheek op het huis was niet aftrekbaar, omdat ik in Duitsland geld verdiende. De Duitsers zeiden, ik kan niks aftrekken, omdat ik in Nederland woon (Europese Unie???)
  En nu worden weer mensen die in het buitenland wonen er de dupe van. Of het nou 40 of 400 of 4000 Euro zijn.
  Maar ik kan het niet laten te zeggen, dat een overheid zoals de Nederlandse, in mijn ogen gelegaliseerde criminelen zijn. Mensen worden gedwongen bijdragen te leveren voor iets waar ze zelf nooit profijt van kunnen hebben. En andersom: je hebt bijna alleen nog maar plichten, maar nauwelijks rechten. Er worden steeds weer nieuwe dingen bedacht om mensen het geld uit hun zakken te troggelen.
  Het maakt me verdrietig en woedend. De hele manier waarop overheid en andere instanties je proberen kaal te plukken. Je wordt zelfs 9000 km van “thuis” niet met rust gelaten en kunt niet genieten van hetgeen je over al die jaren hebt opgebouwd en waarvan je gedroomd hebt.

 6. We gaan nog zwarte sneeuw zien in 2015, de regering bezuinigt alles naar de vaantjes, niet alleen voor de expats maar voor de normale burger in Nederland.
  Eigenlijk is het teveel voor op te noemen wat er gaat komen, denk wel als het nog doorgaat de pleuris gaat uitbreken.
  We hebben in onze regering, als ik het mag zeggen een stelletje leugenaars met een zeer laag nivo die Nederland aan het verkwanselen zijn aan de EU en om zelf hun zakken te vullen.
  Helaas.

  • Zo als velen weten loopt Nederland ( als een hondje )
   achter Amerika aan .Wanneer je de situatie van Amerika volgt ,
   dan weet je , dat Amerika op weg na de afgrond toe gaat…
   En over geld gesproken –
   zo lang geld van een prive person gemaakt wordt ( Rothschild )
   ligt ook al die macht in handen van deze person ( een zijn vrienden –
   Goldman Sachs , Warburg en al de andere – noem ze maar de Illuminatie ,
   Vrij Metzelaars , Scientology ………en nog een hoop andere )
   ( Al deze info kan je googgelen )
   De staatsschulden lopen op en worden door de rente oen betaalbar !
   De volgende generatie heeft al schulden , nog bevoor ze geboren zijn .
   Hypothek en lening – de moderne slavernij
   Een iedere jaar wordt het erger – en de rijken worden rijker
   en de armen armer. Kijk maar rond in Nederland , het gaat maar achteruit !

   Ik zit liever met weinig geld in Thailand , dan in Nederland .

 7. Het aardige vroeger was, dat je in zo’n situatie dan meestal kon schelden op “de linkse (PvdA)rakkers” of “de rechtse (VVD) ballen”. Maar dat gaat nu dus niet.
  Overigens valt het me voornamelijk tegen van de PvdA ( toch zo begaan met de kleine man?!?), dat die de VVD niet kunnen afstoppen.

  Waarom worden Nederlanders niet gelijk behandeld? Als ze buiten de EU wonen dan hebben ze opeens nergens recht meer op (geen ziektekostenverzekering) maar uitsluitend nog plichten (belastingplicht). En waarom? Ze genieten op geen enkele wijze van het algemeen nut (infrastructuur etc in Nederland), maar moeten er wel aan mee betalen.

  Ik ga er -anders dan om af en toe mijn (klein)kinderen te zien – niet meer wonen.

 8. De stelling klopt, log maar in op “mijn SVB” en daar zie je de uitbetaalde AOW in december, en uit te betalen AOW in januari. In mijn geval, als alleenstaande, zakt die van 1048,78 naar 1018,80. Dat scheelt dus 30 euro p/maand, ofwel 360 euro per jaar. Dat zijn de feiten

 9. Sorry, maar … er worden weer twee begrippen door elkaar gehaald:
  a) een privé ( meestal via de werkgever) geregelde inleg ( ca 20-25%), waar met de rendementen op beleggingen van die gelden een bepaald pensioenuitkering gehaald zou moeten worden. In de tijd dat de bomen tot ver voorbij de hemel groeiden, hoge rendementen werden behaald en nooit defaults ( = niet terug kunnen betalen) was HOSANNA continue het woord. Echter, die rendementen zijn geen 7-10 % meer, doch 1-2 %. Ook komen uitgeleende gelden niet altijd terug. Nooit is gedacht, dat hoge rendementen ook hoge risico’s inhielden, dus 2-5% meer rente, doch.. geld uitgeleend aan.. Griekenland of.. Van Gansewinkel vuilophaal… wel eens konden eindigen in een faillissement en …centen kwijt.
  Het voorzichtigheidsbeginsel eist dus, dat de continue maar uitgedeelde pensioengelden wat voorzichtiger worden beheerd. Immers… geld is niet opgepot in de kelders van de pensioenfondsen, doch .. zijn regeltjes op een computerscherm onder het hoofd: uitstaande gelden.
  Ik kan me zelfs voorstellen, dat geld, dat de NL economische kringloop verlaat ( u besteedt immers het geld aan de Thaise kapper / bakker enz en NIET aan de NL-e) voor maar een deel, bijv. 2/3 of 1/3 uitgevoerd mag worden ..

  b) Daarnaast hebben we een staats-ondersteuning, genaamd AOW, opgebracht door de HUIDIGE werkenden , en uit te keren aan de HUIDIGE ouderen, die onder die regeling vallen. U heeft als AOW-er dus geen CENT aan uw eigen AOW betaald, enkel aan de toen AOW-gerechtigden. De gerechtigd zijn op een uitkering is geheel afhankelijk van de democratisch te nemen besluiten cq reeds genomen besluiten. Nix dus 65, want bij het indienen van de wet door Drees is al rekening gehouden met een ouder worden van de bevolking bij een betere gezondheid. Dat dit dik 40 jaar door niemand is bekeken, is een ander verhaal.
  Inmiddels is toch de uitkeringsgerechtigde leeftijd aan de gezondheids- en levensverwachtingstoestand gekoppeld, met gevolg.. oplopen van de 65+ naar 66 en t.z.t. 67 jarige leeftijd, met wie weet, wat volgt.
  Deze uitkering is mede gebaseerd op de kosten van levensonderhoud, natuurlijk in Nederland. Dat er diverse mensen zijn, die voor een andere omgeving hebben gekozen ( en ging u allen in TH er niet prat op, dat de kosten van levensonderhoud daar lager zijn, dus er meer koopkracht van de AOW-centjes overbleven dan in NL – naast aantrekkelijker weer enz – ) is dus een gebruik maken van de slaperigheid van de overheid m.b.t. de hoogte van de uitkeringsgelden. Juist hierom zou de hoogte van de AOW gekoppeld moeten zijn aan de kosten van levensonderhoud, net als bijv. de uitgekeerde kinderbijslag naar Marokko.
  Ook hier kan ik me voorstellen dat een uitkering gekoppeld zou kunnen zijn aan hoeveel geld dat in de NL economische kringloop aanwezig blijft, ofwel: geld naar het non-EU buitenland; nog maar 35 % ? ?

  U kiest ervoor, om in een goedkoper land te leven, dus klaag dan niet als er wat minder komt als wanneer u in duur NL was gebleven.

  • U gaat wel wat kort door de bocht.
   Veel mensen hebben (bijna) alleen AOW en geen pensioen.
   Veel mensen hebben een pensioen bij een verzekeringsmaatschappij.
   En alleen bij de mensen die in een pensioenfods zitten, zou je over een collectief kunnen praten.

   Voor wat betreft de AOW hebt u natuurlijk volkomen gelijk, dat we niet sparen voor onze eigen AOW, hoewel ik er waarschijnlijk een stuk beter mee af zou zijn geweest, als ik al het geld van mijn betaalde AOW premie op de bank had kunnen zetten en geen AOW zou krijgen.
   Wij hebben echter wel de AOW betaald van de mensen die AOW kregen toen wij werkten.

   Uw redenering over hoeveel geld er in de kringloop blijft is best een leuke, maar gaan we die redenering dan ook toepassen op alle vakantiegangers?
   Op producten gekocht over de grens?
   Op geimporteerde goederen, bijvoorbeeld computers en aardolie?

   Verder zijn we over het algemeen oude van dagen.
   Hebt u er al eens over nagedacht hoeveel geld wij de samenleving uitsparen door niet in Nederland voortdurend ziekenhuizen in en uit te rennen?

   • Dat voortdurend in en uitrennen doen veel pensionado’s in Thailand dikwijls anders wel dus niet zo gek dat de zorgverzekeraars hun premies daarop aanpassen…

 10. Ja ik vind dit een schande. Heb je je leven lang hard gewekt en geholpen de economie in stand te houden, dan wil je lekker in een mooi land van je pensioen genieten, wordt je gestrafd door deze regering. Deze regering bezuinigd op eigen bevolking en geeft het liever uit aan Europa. Tijd voor nieuwe verkiezingen en opgerot met deze regering.

  • Geloof je nou echt dat een andere regering met fundamenteel andere oplossingen zou komen? Hoe hoog denk je dat de koopkracht van gepensioneerden die er bewust voor hebben gekozen zich in Thailand of andere verre oorden te vestigen, op de prioriteitenlijst van welke politieke partij dan ook zou staan?
   Het is zo gemakkelijk te klagen……………..

  • Ik snap niet, dat al die pensionario’s in den vreemde zo klagen: WEL de NL uitkeringen ( en AOW is een uitkering van de huidige werkenden aan de huidige bejaarden) gebaseerd op de NL kosten van levensonderhoud aanpakken, maar dit uitgeven in een goedkoper land, daarmee geld wegdrained uit de NL economie.
   Hele leven gewerkt: ja, en dar heb je een inkomen mee verdiend, waarvan je geleefd hebt. gespaard in een pensioen, maar geen cent in een AOW, want dat is op basis omslag. Dsus ervan leven in een mooi land: eigen vrije keus.

   Dat welke NL of EU-regering dan ook maar IETS zou kunnen veranderen aan de harde economische realiteit: vergeet het maar. De maak-industrie is naar China verdwenen en komt nooit meer terug. In NL is de gemeenschappelijke (staats) schuld enorm opgelopen, in 2 1/2 jaar van E 26,400 naar nu E 27,912 per hoofd ofwel met maar liefst dik E 13,000 per 4p-gezin. Dat moeten de (klein)kinderen straks wel een keer zien af te lossen. Of natuurlijk een grote streep door die staatsschuld = geld weg bij de pensioenfondsen.

   Schreeuwen langs de kant en hard weglopen als bezuinigingsverantwoording genomen moet worden, dus onpopulaire maatregelen “aan de kiezer” gebracht moeten worden…. dat kennen we.
   Welke regering moet dat gaan doen ? Kijkend naar de laatste peilingen: VVD-CDA-D66-CD-SGP redt het niet. Met PVV wil hoogstens de VVD het nog eens wagen, met de SP gaan VVD en CDA nooit samen, dus.. zo denderend veel keus blijft er niet
   En zal die regering zich wat gelegen laten liggen aan een paar van-twee-walletjes-etende pensionario’s in den vreemde, die geen enkele inspanning meer verrichten richting NL economie ? Kom nou !

  • Niet zo negatief. Je hebt ook heel lang geprofiteerd van onderwijs (voor jou en darna evt voor je kinderen), goede gezondheidszorg etc.

   We hebben enkele decennia achter de rug van zeer hoge welvaart en we dienen er rekening mee te houden dat het voor de modale mens misschien wel structureel wat minder gaat worden.
   Inmiddels > 7 miljard op onze kleine aardbol, “…en allemaal mee-eten”… zou Wim Zonneveld zeggen.

 11. Beste,ik zie dat de meeste nederlanders nu op hun achterste pootjes gaan staan.Denkt u dat wij belgen beter af zijn.Wij worden nog meer bestolen door de regering (ik heb er wel een andere naam voor deze ) Ik ontvang evenveel pensioen in Thailand als in Belgie,ook al ben ik uitgeschreven,geen domicille.Ik betaal bedrijfsvoorheffing en zelf solidariteits bijdrage,voor wie,voor wat.Ik ben 46jaar solidair geweest want zolang heb ik gewerkt in Belgie.Ik ben bereid om belasting te betalen in het land waar ik verblijf nl Thailand en hopelijk krijgen we er dan ook een ziekteverzekering voor.Momenteel betaal ik in Belgie en wat krijg ik er voor terug NIKS NADDA.Dit is PURE diefstal van de regering.Het wordt hoogtijd dat er eens naar het hoger gerechtshof gestapt wordt.Ik ga stoppen want mijn bloeddruk begint redelijk hoog te staan

 12. Redactie, er wordt in dit item gechargeerd. Ik wil geen ander woord gebruiken maar het ligt wel op mijn lippen.

  Hier wordt verlies aan heffingskorting gepresenteerd met bedragen die onjuist zijn.

  Ik mag aannemen dat iedereen weet dat na emigratie, bij vrijstelling voor volksverzekering, het overgrote deel van de heffingskorting al wegvalt. Wij noemen dat het ‘premiedeel’ van de heffingskorting. Die kreeg je sowieso al niet maar dat wordt hier ook als ‘verlies’ gepresenteerd. Ja, zo kan ik ook de regering verwijten dat ze me een rib wegnemen.

  Ik heb het al geplaatst in het opiniestuk van vandaag. Mijn AOW wordt in 2015 dik 1 euro lager. Met de index meegeteld ga ik nu 9 euro belasting betalen in plaats van op heden nul. Dat lijkt in niets op het verhaal hierboven “maar de Nederlander met alleen AOW levert het komend jaar netto circa 500 euro netto in (ongeveer 40 euro per maand.) ”

  Belastingheffing is individueel. Dat kun je niet generaliseren. Of je moet het voor de bühne doen. Wel, dan vind ik dit slecht toneelspel.

  • Misschien begrijpen we de belastingheffing gewoon niet goed genoeg.
   Misschien kunt u een voorbeeldberekening maken met de situatie van 2014 en 2015 met enkel AOW.
   Dan wordt het voor iedereen misschien duidelijker.
   Nu zie ik alleen maar heffingskortingen verdwijnen, maar ik heb geen idee wat er voor terug zou moeten komen, om dit te compenseren.

 13. Wat klagen. heb altijd vol betaald om later nog enigsinds een goed leven tehebben.
  45 jaar gewerkt, ben van plan om me in thailand tevestigen.
  vindt dat ik recht heb op goed pensioen.
  dat er in de loop van de jaren , gigantisch verkeerd gegokt is met aandelen en obligaties.
  daar heeft niemand schuld aan? kom nou op zeg dat zijn nog steeds de zelfde zakkenvullers die
  niet bestraft worden.die regering genoemd wordt. hufters zijn het zelf een riant inkomen, kort dat maar eerst met 40 %.
  Zoveel geld in de bodemlose put van brussel steken, tegek voor woorden.
  Ja want europa is een. Klopt een grote pruttel.
  In nederland neemt de armoede met sprongen toe, oudjes die niet meer geholpen worden, etc etc.
  benzine 20 euro cent duurder dan in duitsland. Kwartje van Kok dat ooit weer rerug zou vloeien naar de bevolking No way.
  Kijk maar eens hoeveel mensen er gebruik maken van de voedselbank.
  Wel geld in europa steken wat nooit en tenimmer weer terug komt.
  Laat Nederlanders maar de verrek krijgen, die protesteren toch niet, lekker makkelijk regeren.
  De nederlandse regering is als de mafia, alleen de mafia is een georganiseerde bende.
  Hoop op betere en eerlijke tijden met vriendelijke groet
  ondanks alles Fijne Feestdagen
  arie

  • Als er met de beleggingen door je pensioenfonds iets mis is gegaan, is dat niet de schuld van de regering maar een verantwoordelijkheid van je pensioenfonds. Makkelijk verwijten als je de feiten niet eens kent!

 14. Kom op niet zo klagen en zeuren, drink een biertje minder, stop met roken of wat dan ook, zo erg en zwaar is het toch allemaal niet.
  Kruip uit die slachtofferrol, er zijn vele mensen op de wereld waaronder Thailand die het véél slechter hebben die nooit en te nimmer zo’n heerlijk leven op de oude dag zullen kunnen doorbrengen.

  • Daar heeft Sir Charles groot gelijk in. Mijn schoonvader krijgt hier in Thailand ook een “pensioen”: 500 Baht per maand. VIJFHONDERD.
   Wat is dat vergeleken met iemand die hier met een minimum komt leven?

   • Maar uw schoonvader kan van dat pensioen ook niet leven.
    Dat is namelijk 17 Baht per dag en daar kun je zelfs niet 1 maaltijd per dag voor kopen.

    • Natuurlijk moet hij ergens anders geld vandaan zien te krijgen. Maar dat is een pensioen in Thailand. Dan kun je alleen maar hopen dat je kinderen je ondersteunen. Hebben je eigen kinderen genoeg, mag je geluk hebben. Maar als de kinderen zelf moeten kijken hoe ze rond komen, wordt de aanvulling op het staatspensioen beduidend minder.
     Als buitenlander is dat moeilijk wennen. Dan toch maar liever het systeem in Nederland. Daar is de kans dat je financieel door een pensioen verzorgd wordt groter dan hier in Thailand. Ook al gaat er bij sommigen wat af of kunnen ze geen voordelen genieten, hun welstand is vele malen groter dan dat van Thais die ooit eens eenzelfde beroep uitoefenden en nu ook gepensioneerd zijn.

 15. Geachte klagers,
  Kunnen wonen in het mooiste land ter wereld met de aardigste bevolking die er bestaat. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
  Of je nu wel of niet belasting betaalt over je inkomen, hier in Thailand kan je er wel minstens vier keer zoveel mee doen. Leven met louter AOW is sappelen in Nederland. Hier in dit tropische paradijs leef je ervan als een prins.
  Volgens mij blijf je gezonder als je naar het positieve kijkt. Om je heen zijn mensen die het met veel minder moeten doen. Zijn ze daarmee ongelukkig?
  Martin.

 16. Als ik de comments op dit item lees dan moet ik vaststellen dat de meeste mensen hier onder de armoedegrens zouden leven maar toch willen/kunnen wonen in één der mooiste en aangenaamste landen ter wereld. Zoals in de bovenstaande comment te lezen staat: dat is eigenlijk niet voor iedereen weggelegd. Dat is nu eenmaal steeds zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Als ik de AOW bedragen bekijk dan moet ik tevens vaststellen dat deze ruim onder de door Thailand gestelde inkomstengrens voor langverblijvers in Thailand ligt. Toen deze mensen naar Thailand kwamen wonen hebben ze, ofwel ergens gefoefeld of hebben een bijkomend inkomen bovenop hun AOW. ( in het tweede geval dan kankeren ze uit weelde) De voorwaarde gesteld door de Thaise overheid, buitenlanders over een wel bepaald inkomen te doen beschikken, is niet zomaar voor niets genomen. Ze hebben duidelijk willen vermijden dat zomaar iedereen in hun land zou kunnen komen wonen en er eigenlijk niet financieel krachtig genoeg toe waren. Er zit wel duidelijk nog een groot gat in die voorwaarde en dat is namelijk dat, een met een Thaise gehuwde buitenlander, over de helft van een alleenstaande moet beschikken. Mensen die enkel aan deze stelling voldoen hebben het inderdaad niet gemakkelijk om de eindjes hier aan elkaar te knopen daar ze een levensstijl aanhouden welke ver boven hun stand ligt. Een mooie jonge vrouw kost nu eenmaal geld, Wat verlangen deze mensen? Dat diegene, welke in hun thuisland blijven en daar belastingen betalen alleen opdraaien voor de kosten en dat zij, welke lekker in het zonnetje gaan liggen, met hun, met parmantige borstjes uitgeruste jonge mokke, buiten schot blijven en liefst nog een toeslag krijgen ook. Wees a.u.b. eens een beetje realistisch en aanvaardt de feiten zoals ze zijn. Welke regering er dan ook in Nederland of Belgie aan de macht is, de vroeger gemaakte putten zullen nu eenmaal gevuld moeten worden.

 17. Beste bloglezers,

  Wij komen uit een democratisch land, waar alle kosten democratisch worden verdeeld. Er zijn subsidies voor diegene die het wat minder hebben. Toch een goed systeem en al met al is Nederland daardoor welvarend geworden, ook u als AOW er, of vutters hebben daarvan geprofiteerd.

  Eind jaren 90 is de wet aangenomen inzake partner pensioen, het AOW gat was geboren voor die mensen die een jongere partner hadden konden die jaren van verschil laten verzekeren voor inkomensderving. Zeer weinig mensen hebben daar gebruik van gemaakt, met als motto, WIE DAN LEEFT WIE DAN ZORGT.
  Of wij nu in Thailand wonen of elders in de wereld of in Nederland zelf, een ieder heeft daar mee te maken wie nog geen 65 is of na zijn 65e jaar gaat scheiden met een toeslag voor zijn echtgenote. Bij nieuwe relatie geen toeslag meer ook al ben je 65 en genietend van de AOW.

  Nu dan per 1 januari 2015 geen heffingskorting meer voor mensen die wonen buiten de EU (k vraag mij trouwens af of dat geen discriminatie is) Als wilders vervolgd kan worden door meer of minder Marokkanen, kan ook de Nederlandse staat worden aangeklaagd bij hof rechten voor de mens en gelijke behandeling. Zie ook de uitspraak door Raad van state inzake uitkering aan Marokkanen die ze wilden korten. Marokko is ook buiten de EU.

  Momenteel zijn wij overgeleverd aan de grillen en grollen van de Nederlandse overheid, maar hebt u als niet ingezetene wel gestemd op uw voorkeur partij en doet die momenteel mee met de coalitie of heeft u helemaal niet gestemd, in beide gevallen kunt u nu geen verwijt maken op het beleid, uw stem telt ook als u niet woonachtig bent in NL. Hebt u positief gestemd op een Europese unie, grondwetswijziging in NL, dan hebt u nu de naweeën. In 2001 heb ik President Balkenende aangeschreven ivm. EU en over de grondwetswijziging, was het er domweg niet mee eens. In de 2e wereldoorlog hebben vele mensen hun leven verloren om ons land te beschermen, nu wilden ze ons land opofferen voor een EU, gewoon klakkeloos weggeven. Heb keurig netjes een mail van Balkenende terug gehad, stond in dat ik mijn mening niet onder stoelen stak, maar inhoudelijk wilde de minister er verder niet op ingaan. Opdat moment heb ik besloten NL vaarwel te zeggen, mijn genummerde orgaan kan niets in brengen, wo rdt afge daan als niet inhoudelijk. Toen wist ik, ik begon met mijn schrijven over democratie, dat is het ook met een dictatoriale verplichting, zie wat er is gebeurt met de aanpassing van de grondwet die toen niet meer voor een referendum voor ten 2e male hoefde te komen, de EU werd ons door de strot geduwd.

  Lees dit stukje pure waarheid, het is nog erger als Poetin; http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/12/de-nederlandse-burger-als-melkkoe-van-europa/

  Wij als Neanderthalers, wonende in Thailand mogen natuurlijk niet klagen, doen we wel en ook terecht want niemand wil iets minder (behalve Geert Wilders dan ) maar toch doen wij het goed en hebben een goed leven hier of kunnen een goed leven hebben alhier in Thailand.

  Aan 1 kant mogen wij blij zijn dat Nederland belasting heft, als Thailand gaat heffen (die plannen zijn er of er wordt over gesproken) dan zijn we beter af voorlopig in Nederland, alhoewel het belasting tarief fors wordt verhoogd de komende jaren voor AOW ers.
  Kan mij indenken dat sommige mensen wat in de problemen kunnen komen met de wijziging heffingskorting en belastingheffing, maar ook een zeer groot aantal AOW ers in NL houd de broek nog op met een touwtje, hier kun je nog een fatsoenlijke riem hebben. In 2011 nog 1.9 % belastingheffing, in 2015 wordt dit 8.65% en zal uitgroeien naar ca 20%, AOW ers gaan betalen voor hun harde werken in het verleden, zodat de jongeren met hun mobieltje kunnen blijven spelen op de werkvloer.

  Als de Nederlandse overheid besluit om geen exporterende uitkeringen meer te doen dan pas gaan er vele landgenoten terug, maar dat zal niet zomaar gebeuren. Ik wens allen zeer goede wijsheid toe maar ook vooral om te stemmen zodat je echt kunt klagen als jouw partij niet de lakens uitdeelt.

  Voor allemaal natuurlijk hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015

 18. Ik mag dan misschien een klein lichtpuntje hebben in deze , voor iedereen die even terug denkt over de laatste 3 jaar toen ging plotseling de KOB van de AOW uitkering af weet u het nog, bijna 30 euro minder in de maand VOOR nederlanders die in het buitenland woonden , toen is deze form van discriminatie terug gedraaid door het gerechtshof in brussel en moest onze brave minister alsnog met terugwerkende kracht terug betalen aan de gedupeerde AOWers bijna 900 euro was toch wel terecht , ik denk dat het deze keer weer zal gebeuren of dat er zoiets staat te gebeuren , je kan voor de wet geen verschil maken waar je ook woont, we zullen het tzt zien wat de uitkomst wordt.
  U allen prettige feest dagen gewenst en veel gezondheid.

 19. Het lijkt er op, dat de overheid de volksverzekeringen bij de belastingheffing onderbrengt.
  Dan verdwijnt op den duur de vrijstelling voor volksverzekeringen van de expats vanzelf.
  De 18,6% van schijf 1 (2015) die in Nederland wordt geheven geldt dan ook in het buitenland.
  Ik denk dat hier miljarden mee terug worden gehaald, met name bij de voormalige gastarbeiders die naar hun land zijn teruggekeerd.

 20. Gaten vullen met gaten zeiden wij vroeger al.
  Vanaf het moment dat we het geld niet meer in handen kregen werd er met fictieve bedragen gewerkt.
  Nu geef je geld uit wat er niet is en word er krediet verstrekt met het gevolg nog grotere schulden.

 21. Alles hierboven gelezen hebbend is het denk ik tijd om het over een andere boeg te gooien.
  Wat te denken van een basisinkomen voor iedereen, ook voor de rijken.
  Alle soorten sociale wetten kunnen zo de vuilnisbak in.
  Alle instanties die deze wetten moeten uitvoeren kunnen gestopt worden, de ambtenaren krijgen een basisinkomen.
  Wat te denken van het einde van het gekrakeel tussen alle politieke partijen over al die sociale wetten.
  Wellicht kan het parlement wel gehalveerd worden.
  Al dit wegvallen van kosten zullen een heel stuk van de financiering van het basisinkomen compenseren.
  Het leven wordt er een stuk transparanter door, de mensen zijn beduidend minder afhankelijk van de politieke partijen. Op stress gebied wordt ook heel wat bereikt, geen getob meer om de eindjes aan elkaar te knopen.
  Om wat meer hierover te weten te komen vewijs ik naar het programma van de Piratenpartij uit Belgie die al in verschillende landen al een zuster partij hebben zo ook in Nederland.
  Verder verwijs ik naar de boeken van Rutger Bregman “Gratis geld voor iedereen” o.a. bij bol.com te bestellen. Een aardig boek van Bregman is ook “Met de kennis van toen – Actuele problemen in het licht van vroeger”.
  De volgende links wat betreft het idee van het basisinkomen wil ik hier niet onthouden:
  http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2014/februari/basisinkomen.html
  http://www.dezwijger.nl/116322/nl/tegenlicht-meet-up-25-gratis-geld
  Met de robotisering die in de startblokken staat zullen veel mensen hun tijd anders moeten invullen.
  U begrijpt vast wel dat de bestaande politieke partijen hier niet veel in zullen zien, want de kluwen van sociale wetten transparanter te maken is in een keer geregeld en hun greep op het kiesvolk wordt hiermee gigantisch verminderd (weg wapens om macht uit te oefenen).
  In Belgie is al een eerste doorberekening gemaakt om dit basisinkomen te kunnen financieren.
  Uiteraard is er nog veel te onderzoeken op de haalbaarheid van dit idee.
  mvg, Gerard

Reacties zijn gesloten.