Na een jaar arbeidsongeschiktheid (en bijhorende controles door de geneesheer van het ziekenfonds) wordt men automatisch doorverwezen naar invaliditeitsregeling door het ziekenfonds.

De regelmaat waarmee je wordt opgeroepen voor controles hangt sterk af van de regio, en je kan ook door de RIZIV zelf opgeroepen worden. Op het ogenblik dat de raadgevende geneesheer beslist dat je nooit meer gaat kunnen werken doet deze een voorstel om je definitief als invalide te beschouwen. De RIZIV kan je dan wel nog steeds oproepen om de beslissing van het ziekenfonds te checken. Indien je door dit alles heen raakt dan krijg je geen controle meer.

Gedurende de periode van het ziekvallen, en de erkenning van definitieve invaliditeit kunnen verschillende jaren verlopen, en moet je steeds in de mogelijkheid zijn naar de controles gaan. Soms is er maar één week tussen de oproepingsbrief en de datum van afspraak. Indien je niet gaat verlies je alle rechten op uitkering: www.inami.fgov.be

Geen rechten meer op terugbetaling

Als gerechtigde op een Belgisch ouderdomspensioen, overlevingspensioen of een Belgische invaliditeitsuitkering hebt u, in geval van overbrenging van uw woonplaats naar een ander land, geen recht meer op de tenlasteneming door de Belgische ziekteverzekering van de kosten voor geneeskundige verzorging.

U dient een verzekeringsinstelling van uw woonland te contacteren. (Je kan je eventueel laten verzekeren door een zich, buiten Thailand gevestigde verzekeringsinstelling, doch het is geraadzaam goed na te gaan in welke landen deze precies tussenkomen.)

Die verzekeringsinstelling is bevoegd voor alle aspecten van de ziekteverzekering.

In geval van een tijdelijk verblijf in België behouden zowel u, als de personen ten uwen laste, het recht op geneeskundige verstrekkingen ten laste van de Belgische ziekteverzekering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds)

of

het RIZIV
Dienst voor Geneeskundige Verzorging
Directie Internationale Relaties
e-mail: rir@riziv.fgov.be

Kunt u Belgische ziekte- of invaliditeitsuitkeringen blijven genieten als u in uw nieuw land van bestemming verblijft?

Uw uitkeringen worden u buiten het Belgische grondgebied verder uitbetaald, en dat op twee voorwaarden:

de adviserend geneesheer van uw Belgisch ziekenfonds moet u, vóór uw vertrek, toestemming geven om in het buitenland te verblijven

u moet uw woonplaats in België behouden.

De adviserend geneesheer van uw ziekenfonds mag de uitbetaling van uw uitkeringen schorsen als hij een uitnodigingsbrief voor een medisch onderzoek naar uw thuisadres opstuurt en u op de afgesproken dag niet komt opdagen. De schorsing kan duren totdat u zich bij hem aandient.

Als het ziekenfonds te weten komt dat u zonder de vereiste toestemming in het buitenland verblijft, zou het u bovendien kunnen verzoeken om de uitkeringen die u tijdens uw verblijf zonder toestemming zou hebben ontvangen, terug te betalen.

Om moeilijkheden te vermijden, raden wij u aan om, voordat u vertrekt, na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan.

Wegens punt 2 komt iemand, welke langer dan één jaar ononderbroken in het buitenland vertoeft, automatisch in botsing met de wetgeving aangaande uitschrijving want dit is een VERPLICHTING indien langer dan één jaar!

www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html

Op deze website kan je ook de lijst vinden van de landen waar het RIZIV een overeenkomst mee heeft betreffende terugbetaling van medische zorgen. Thailand staat hier NIET bij vermeld.

Besluit: als zieke of invalide kan je NIET op een wettelijke manier meer dan één jaar ononderbroken in het buitenland verblijven.

 


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

11 reacties op “Dossier voor Belgen: Wat te doen na uitschrijving, het ziekenfonds (3)”

 1. David H. zegt op

  Betreffende de uitschrijving uit Belgie ,en de consequentie dat men geen terugbetaling medische kosten meer krijgt , is het in sommige gevallen voor personen met bepaalde medische aandoeningen te overwegen om inschrijving in Belgie te behouden , en gebruik maken van de max. 1 jaar afwezigheid , om alzo nog te kunnen genieten via mutualiteits Mutas dekking (voorheen Eurocross ) welke maximum 3 maand hospitalisatie dekt (niet noodzakelijk aaneengesloten ..) gedurende 1 jaar

  ….Men mag evenwel in betrefend land niet wonend zijn …M.A.W. domicilie in Belgie behouden . Dit vereist dus wel jaarlijks een terugvlucht , aanbieding gemeente dat je terug bent , en daarna weer aangifte dat je wederom weg bent …. aangezien hier geen beperking op staat (ik heb dit alzo 3 jaar gedaan , niet om medische redenen , wel om visa redenen .)
  Kan intressant zijn voor personen die bepaalde chronische ziekten hebben , daar ziekteverzekering in Thailand voor ouderen niet bepaald goedkoop is en met uirsluitingen bvb kanker , hoge bloeddruk ,diabetes …. en dat zijn dan toevallig ziekten die op hogere leeftijd meer te verewachten zijn ..
  ..
  .Als goede Belgen …speel met de regeltjes , onze overhead heft ze gemaakt en gebruikt ze voor zichzelf ook …

  • David H. zegt op

   Belangrijk punt vergeten te vermelden:
   Bijkomend punt in de Mutas verzekering mutualiteit , is dat er bovendien een repatrieering mogelijkheid ingesloten is indien medisch noodzakelijk ….(. en dan is er deThaise oplossing om goed overseen te komen met je Thaise dokter ..)

 2. RonnyLatPhrao zegt op

  Zo vanzelfsprekend is het allemaal niet (meer).

  Ik heb het een tijd geleden nog eens opgezocht en niet bij alle mutualiteiten ben je nog verzekerd buiten Europa.
  Eigenlijk komen alleen CM en de SocMut nog tussen in medische kosten in Thailand. Via Mutas dan.
  Daarvan valt SocMut ook al af omdat hun statuten zeggen: ” Het tijdelijk verblijf in het buitenland heeft een recreatief karakter en duurt niet langer dan 3 maanden”.
  Zou dan nog alleen CM resten. Of het feit dat je gemeld hebt dat je tijdelijk afwezig zal zijn voor meer dan 6 maanden een rol zal spelen weet ik niet, maar zou best kunnen.

  Ik heb enkel van CM en SocMut statuten met Mutas gevonden.
  Positief is trouwens dat de SocMut hun ziekteverzekering sinds 2016 hebben aangepast, en dit ten gunste van de verzekerde. Vroeger was er een maximumbedrag voor de zorgverlening maar dat zie ik niet meer staan.
  De statuten zijn nu ongeveer dezelfde als wat CM al jaren heeft.
  Grote verschil blijft de duur van het verblijf. Bij SocMut spreekt men nog altijd van een maximumverblijf van drie maanden. Bij CM zie je die beperking nergens in hun statuten

  Hieronder de belangrijkste Vlaamse mutualiteiten met betrekking op Thailand.
  Ik heb er enkele zinnen uitgehaald, maar klik op de link en dan kan je alles in detail lezen.

  Christelijke Mutualiteit (CM)
  Tussenkomst in Thailand
  Onder 200 Euro is op eigen kosten.
  http://www.cm.be/binaries/Statuten-CM-reisbijstand_tcm375-132183.pdf
  De bijstand is gegarandeerd gedurende drie maanden vanaf de eerste dag van de zorgverlening in het buitenland.
  Vanaf dat moment beginnen je drie maanden te lopen. Ze stoppen niet wanneer de zorgen stoppen maar blijven 3 maanden doorlopen. Het volstaat om naar België te komen om de teller terug op 0 te zetten. Vanaf je opnieuw vertrek heb je terug 3 maanden reserve. Bij de eerstvolgende zorgverlening begint opnieuw een periode van 3 maanden te lopen (zo is het mij bij CM uitgelegd).
  De CM-reisbijstand geldt wereldwijd, behalve in landen of regio’s waarvoor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft op het moment van je vertrek. .
  http://www.cm.be/binaries/Statuten-CM-reisbijstand_tcm375-13218

  Socialistische Mutualiteiten (SocMut)
  Tussenkomst in Thailand
  http://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/In-het-buitenland/op-reis/Medische-zorgen-in-het-buitenland/Reisbijstand-Mutas/Pages/Welke-kosten-betaalt-Mutas.aspx
  Medische kosten tijdens een recreatief verblijf in het buitenland, voor een maximum van drie maanden (en dit gedurende één jaar).
  De tussenkomst start vanaf de dag waarop je medisch behandeld wordt en niet op de begindatum van je verblijf.
  http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/300/StatutenMutas.pdf
  Het tijdelijk verblijf in het buitenland heeft een recreatief karakter en duurt niet langer dan 3 maanden;

  Socialistische Mutualiteit van Brabant (FSMB)
  Geen medische tussenkomst in Thailand
  https://www.fsmb.be/mutas-bijstand-in-het-buitenland
  Vanaf 1 januari 2014 biedt Mutas je medische bijstand in Europa en het Middellandse Zeegebied.
  De grondgebieden die tot bovengenoemde landen behoren, maar geen deel uitmaken van de geografische zone Europa of Middellands Zeegebied zijn niet gedekt door Mutas. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Sint-Maarten (Nederland) of Frans-Polynesië (Frankrijk). Als je een cruise maakt, bepaalt de vlag waaronder je schip vaart het grondgebied.
  Opgelet!
  De landen waarvoor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft op het moment van je vertrek kunnen geen dekking genieten van Mutas.
  Tip! Als je buiten deze landen reist, raden wij je aan een reisbijstandsverzekering af te sluiten.

  Liberale mutualietit (LM)
  Geen medische tussenkomst in Thailand
  http://www.lm.be/Antwerpen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Vakantie-en-vrije-tijd/Mutas/Pages/Waar.aspx
  Je krijgt medische reisbijstand van Mutas als je op vakantie gaat in deze landen en regio’s: Albanië, Algerije, Andorra, etc…. m.a.w. Europa .
  Ga je op reis naar een ander land? Dan heb je geen recht op medische reisbijstand of repatriëring van Mutas. In dat geval raden we jou aan om een extra reisverzekering aan te gaan bij een privé-verzekeraar. Opgelet: deze regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2016.

  Vlaam en Neutraal ziekenfonds (VNZ)
  Geen medische tussenkomst in Thailand
  https://www.vnz.be/vakantie/verzekerd-op-vakantie/europese-ziekteverzekeringskaart-2/
  Alle lidstaten van de EU en Australië
  https://www.vnz.be/vakantie/verzekerd-op-vakantie/andere-landen/

  Onafhankelijk ziekenfonds (OZ)
  Geen medische tussenkomst in Thailand.
  https://www.oz.be/gezondheid/dossiers/veilig-op-reis/dringende-zorgen-buitenland#waar-geldig
  Enkel Europese landen.

  • RonnyLatPhrao zegt op

   Om misverstanden te vermijden. Mijn reactie sluit aan op die van David H en niet op Lung Addie ,want het gaat hier over medische dekking wanneer men NIET is uitgeschreven.

 3. Jan zegt op

  Vergeet niet dat MUTAS met elke mutualiteit een ander contract heeft !!!! De CM betaalt nog steeds ziektekosten uit buiten Europa, waaronder Thailand, maar de Socialisten al een paar jaren niet meer en het liberale ziekenfonfs sinds 1 januari 2016 niet meer. Deze regels gelden ook voor een korte vakantie en niet alleen voor een verblijf van meer dan 3 maanden in het buitenland en buiten Europa (EER)!!!!

 4. bona zegt op

  Tot op heden, ben ik ingeschreven in Belgie en heb mijn ziekteverzekering bij C.M.
  Binnen afzienbare tijd zou ik mij laten uitschrijven uit Belgie en inschrijven in Thailand.
  Het knelpunt is, zoals bij velen, de ziekteverzekering. Via via heb ik ASSUDIS Expat verzekering aangeraden gekregen. Ik heb hun website aandachtig gelezen en dat lijkt mij best gunstig. Voor 450 Euro per jaar zou ik blijkbaar verzekerd zijn tot maximaal 12.500 Euro per tussenkomst.
  Zitten er soms addertjes onder het gras verborgen ?

  • David H. zegt op

   450 euro per jaar ….. DOEn zou ik zeggen , want hierin Thailand ben je toch wel ook 450 euro kwijt mmaar dan wel als maand premie , dit op gepensioneerden leeftijd , en na 70/71 jaar stoopen de meesten je te verzekeren , de overigen rekenen dan serieuze bijslag .
   Addertjes bij verzekeringen merk je gewoonlijk als je er op trapt …(hospitalsatie/ongeval etc…)

   Ik had voor simpele bedrag 11000 baht een Ziekte en hospitalisatie via Thai bank genomen voor dekking 200 000 baht , meer voor beenbreuk of dergelijk, tot ik er op uit kwam dat die 200 000 wel per jaar was , maar per geval maar 20 000baht , nu dat kan ik zo uit mijn broekzak of safe ook wel betalen hoef ik geen verzekering voor , dus opgezegd .

   Dit is zo een addertje …., verzekeringen zijn er voor hen om geld te verdienen …… zijn geen sociale instelling vergeet dat nooit .

   Verzekering voor ouderen in Thailand met goede dekking en geen uitsluitingen …=.peperduur ….. niet zoals in ons” koffiekoekenlandje” hoor , daarom dat de halve wereld onderweg is naar ons …. Thailand is niet zo gek ….

   Als ik de kritieke leeftijd bereik schrijf ik me terug in in Belgie en kom terug als long time tourist naar Thailand.., bedenk ook daT Thailand geen euthanasie toepast ….. dus dat laat ook nog eens dramas ontstaan door hoge kosten voor ev. achterblijver…+ het onnodig lijdenen rekken voor de zieke ,ook iets om even over na te denken vooraleer je op hoge leeftijd uit te schrijven , je kan niet met elk ziektebeeld terug de vlieger op ..(hartaanval , hersenbloeding enz.) naar Belgie

 5. lung addie zegt op

  Beste Bona,

  ik ken de voorwaarden van deze verzekering niet doch voor 450Eu/j gedekt zijn voor 12,500 Eu/case ziet er heel goed uit. Te goed eigenlijk. Ook eens nakijken welke gevallen ze NIET dekken. Reeds bestaande aandoeningen zullen er waarschijnlijk al buiten vallen. Zitten letsels, opgelopen door een ongeval er ook in?
  Dekken ze kankergevallen? Als ik eens veel tijd heb zal ik de voorwaarden eens bekijken. Maar goed, dit is een ander topic waarover mogelijk iemand anders eens een degelijk artikel kan schrijven: verzekeringen ,want daar doen de meeste cowboyverhalen de ronde over.

 6. bona zegt op

  Hopelijk vind je de nodige tijd Lung Addie, een deskundige opinie zou uiterst welkom zijn!
  Indien dt kan helpen :
  https://www.assudis.be/nl/expattar.aspx
  Alvast oprechte dank.

 7. mark zegt op

  Uit de post van Ronny bleek het al. Het is opletten geblazen voor de onwetende burger!

  Mutualiteiten in België situeren zich op provinciaal niveau. Ze verenigden zich historisch in zgn. Landsbonden. Op provinciaal niveau kunnen er binnen éénzelfde landsbond (bvb. Landsbond van Socialistische Mutualiteiten of Landsbond van Christelijke Mutualiteiten) toch heel uiteenlopende regels gelden. Dat is zeker het geval voor dekking van risico’s bij verblijf buiten de EU.

  Laat u niet verrassen door dit weinig transparant “provincialisme” als je naar het buitenland gaat. Informeer je bij de provinciale entiteiten van de mutualiteiten en vraag expliciet naar hun regelgeving bij verblijf in Thailand voor welbepaalde termijnen. Menig loketbediende hoort het dan zelf donderen in Keulen en de websites zijn ook niet altijd even duidelijk.

  Het lijkt soms op zoeken naar een speld in een hooiberg, maar het loont zeker de moeite als je écht serieuze medische zorgen nodig hebt na ongeval of bij ziekte in Thailand. Kwestie van het spreekwoord “Te laat de put gedempt als het kalf verdronken is.” niet zelf van toepassing te maken.

 8. lung addie zegt op

  assudis-axa:

  Een beetje verwarrend wat ze hier schrijven: ze leveren BIJSTAND aan personen in de hele wereld …..

  Een beetje verder wordt geschreven dat ze enkel personen verzekeren uit het land van oorsprong of met bestemming in ZONE 1 en dat is Europa …; Thailand ligt daar niet in …. ja, wat moet je daar uit besluiten? Dat ze je niet zullen verzekeren enkel bijstaan.

  Citaat text:

  Geldigheid:

  De bijstand aan personen is gewaarborgd in de hele wereld met uitsluiting van het land van oorsprong van de verzekerde.
  Opgelet!

  Wij verzekeren enkel de personen indien het land van oorsprong of het land van bestemming in zone 1 liggen.
  Bij gebrek aan een dekking bij het DOSZ of een ander organisme van de Sociale Zekerheid, is de waarborg terugbetaling van de medische kosten beperkt tot 12.500 EUR.
  Zones van het land van verblijf en het land van oorsprong

  Zone 1: Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Lichtenstein, Litouwen, Groot-Hertogdom Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
  Zone 2: Alle andere landen van de wereld.

  Wat bedoelen ze met EXPAT? Volgens de werkelijke betekenis is een expat iemand die voor zijn werk in een ander land verblijft. Iemand die gewoon in een ander land gaat wonen is geen expat. Daar kan de miserie juridisch reeds beginnen: ben je een expat of ben je een immigrant? Immigreren in Thailand is al een probleem op zich daar je elk jaar een verblijfsvergunning ( visumverlenging ) moet bekomen…

  Uit ervaring: bij het vroegere Eurocross was het eerste wat mij gevraagd werd toen ik in het ziekenhuis in BKK opgenomen werd: hoe ben je reeds in Thailand en wat is het doel van je reis?
  Als ik alles lees zie ik nergens dat je achteraf, als expat, de gemaakte kosten niet moet terugbetalen. Dat is bijstand leveren en niet verzekeren volgens mijn mening.

  Ik zou toch maar eens contact opnemen en het me eens goed laten uitleggen voor ik zo een contract zou ondertekenen want wat ik lees is alles behalve duidelijk.

  Lung addie


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website