Deze procedure moet gevolgd worden door mensen wonende in België. Voor mensen, wonende in het buitenland is de procedure net dezelfde doch zal wat meer administratie vragen. Zo zal de pensioendienst niet steeds automatisch van het overlijden op de hoogte gesteld worden en zal de overlevende echtgenote dit zelf moeten doen en de nodige overlijdensakte uit het buitenland aan de dienst pensioenen laten geworden.

Ik zou de raad geven, wegens het feit dat, in ons geval, meestal om een Thaise echtgenote gaat, in Belgie een vertrouwenspersoon een volmacht te geven ( bij leven ) om de zaak voor de overlevende echtgenote te behartigen. De meeste Thaise vrouwen zijn niet vertrouwd met de administratie in Belgie en zijn ook meestal niet taalmachtig genoeg om de procedure zelf af te handelen.

Indien je in het buitenland woont, dus uitgeschreven bent in Belgie, zal de aanvraag steeds zelf moeten gedaan worden en zal er niet automatisch overgegaan worden, zonder aanvraag, naar het toekennen van een overlevings ( weduwenpensioen ). De procedure voor toekenning neemt meestal een minimum van drie maanden in beslag.

 

Wanneer en hoe kan ik mijn overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen?

Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen.

Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe sneller je recht hebt op het overlevingspensioen of de overgangsuitkering.

Aanvraag binnen de 12 maanden na overlijden

Je overlevingspensioen of overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand van het overlijden.

Kreeg je echtgeno(o)t(e) op het ogenblik van overlijden al een rustpensioen? Dan gaat je overlevingspensioen of overgangsuitkering pas in op de eerste van de maand volgend op het overlijden.

Aanvraag niet binnen 12 maanden na overlijden

Je overlevingspensioen of overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op die waarin je de aanvraag indiende.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

www.pensioenaanvraag.be

 • Je hebt een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer nodig.
 • Het kan ook met een token. Nog geen token?

In persoon

Breng je identiteitskaart mee.

Iemand anders doet de aanvraag in jouw plaats (volmacht)

De persoon die je vertegenwoordigt moet meerderjarig zijn.

Documenten die hij of zij moet meebrengen:

 • Een door jou ondertekende volmacht.
 • Je identiteitskaart.
 • Zijn of haar eigen identiteitskaart.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

www.pensioenaanvraag.be

In persoon

 • Gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats
 • Hoofdzetel van RSVZ in Brussel
 • Bijkantoor van RSVZ in jouw buurt
 • Zitdag van RSVZ in jouw buurt

Als je je aanvraag hebt ingediend, krijg je een ontvangstbewijs.

Wanneer moet ik geen aanvraag indienen?

In een aantal gevallen moet je zelf geen aanvraag indienen.
Het RSVZ onderzoekt dan zonder aanvraag je rechten op een overlevingspensioen of overgangsuitkering.

Overlevingspensioen zonder aanvraag

Je rechten op een overlevingspensioen worden automatisch onderzocht in volgende situaties:

 • Je overleden echtgeno(o)t(e) kreeg al een rustpensioen als zelfstandige.
  Je overlevingspensioen gaat dan in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.
 • Je overleden echtgeno(o)t(e) had al een aanvraag ingediend waarover nog geen beslissing was genomen.
  Je overlevingspensioen gaat dan in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.
  Uitzondering: Als je echtgeno(o)t(e) overlijdt voor de ingangsdatum van het rustpensioen gaat het overlevingspensioen in op de eerste van de maand van het overlijden.
 • Je kreeg zelf op het ogenblik van het overlijden een rustpensioen als zelfstandige of werknemer en je overleden echtgeno(o)t(e):
  • Kreeg een rustpensioen als zelfstandige.
   of
  • Kreeg vroeger een rustpensioen.
   of
  • Had afgezien van een rustpensioen als zelfstandige om het jou mogelijk te maken te genieten van een rustpensioen als gezin.
 • Uit het ambtshalve onderzoek van je recht op een rustpensioen blijkt dat je echtgeno(o)t(e) een beroepsactiviteit als zelfstandige of helper heeft uitgeoefend.
  Het overlevingspensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden en ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op die waarin je de pensioenleeftijd bereikt.
 • Uit het ambtshalve onderzoek van je rechten op het overlevingspensioen in de openbare sector of naar aanleiding van een verhaal tegen de beslissing die uit dat onderzoek volgt, blijkt dat je echtgeno(o)t(e) een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper heeft uitgeoefend.
  Het overlevingspensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden van je echtgeno(o)t(e) of op de eerste van de maand van het overlijden, naargelang hij of zij al dan niet een pensioen genoot.

Overgangsuitkering zonder aanvraag

Je rechten op een overgangsuitkering worden automatisch onderzocht als:

 • Je overleden echtgeno(o)te, op het ogenblik van overlijden:
  • Een rustpensioen als zelfstandige kreeg.
   of
  • Voordien een rustpensioen had gekregen.
   of
  • Had afgezien van de uitbetaling van een rustpensioen.

De overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.

 • Je echtgeno(o)te op het ogenblik van overlijden nog geen beslissing gekregen had over de toekenning van een rustpensioen. De aanvraag was al ingediend of er was al een automatisch onderzoek aan de gang.
  De overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.
  Uitzondering: Als je echtgenoot overlijdt tussen het moment dat hij of zij de pensioenbeslissing heeft kregen en de ingangsdatum van het pensioen, dan gaat de overgangsuitkering in op de eerste van de maand van het overlijden.
 • Je overleden echtgeno(o)t(e) al een beslissing over de toekenning van zijn of haar rustpensioen gekregen had en hij of zij overlijdt tussen de kennisname van de beslissing en de ingangsdatum van dat pensioen.
  De overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand van het overlijden.

Bron:Sociale Zekerheid-zelfstandigen en ondernemers

 
Deze procedure geldt dus voor in België wonende rechtspersonen. Voor mensen welke in het buitenland wonen kunnen en zullen extra documenten gevraagd worden:

Overlijdensbewijs ( in België wonend gaat dit automatisch, vanuit het buitenland niet altijd, meestal niet aan de pensioendienst, vandaar dat levensbewijzen gevraagd worden )

bewijs van woonst en dat jullie samen op hetzelfde adres woonden ( anders worden jullie beschouwd als feitelijk gescheiden )

bewijs dat jullie nog steeds gehuwd zijn ( velen zijn reeds jaren gescheiden in Thailand en hebben dit nooit aangegeven in België )

Bewijs van inkomsten : Thaise belastingaangifte van de aanvrager, ook als is die NUL.

deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreider zijn.

Tevens zal de rechthebbende jaarlijks een “levensbewijs” moeten sturen naar de pensioendienst. De procedure hiervoor kan je terugvinden in het vorig artikel van dit dossier en eerder verschenen op dit blog.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

7 reacties op “Dossier voor Belgen: Wat te doen na uitschrijving (2bis)? Pensioendienst-overlevingspensioen”

 1. bona zegt op

  Indien ik het goed begrepen heb, is dit een soort van aanvulling op mijn lezersvraag d.d. 24 02.
  Blijkbaar zou het, in mijn geval als gepensioneerde zelfstandige, dus niet noodzakelijk zijn een volmacht te verstrekken, doch wel wenselijk ? Tevens een vraag die voor iedereen van nut kan zijn :
  Moet deze volmacht aan een gevolmachtigde opgemaakt worden door een Belgische notaris of door een Thaise notaris ?

  • lung addie zegt op

   Beste Bona,
   dit artikel werd idd geschreven naar aanleiding van Uw lezersvraag en als aanvulling op het “dossier uitschrijven”. Hoewel deze rubriek buiten de uitschrijvingsprocedure valt vond ik het geraadzaam en nuttig dit item eraan toe te voegen. Het overlevingspensioen aanvragen komt namelijk voor alle categorien: zelfstandigen, ex-werknemers, ambtenaren, in grote trekken op hetzelfde neer.

   Betreffende die volmacht: NEEN het is NIET verplicht doch wel geraadzaam daar het voor de weduwe, zeker van buitenlandse origine, een stuk gemakkelijker zal zijn de procedure te doorlopen. De taalkennis, administratieve zaken, eventueel juridische zaken, de ontbrekende kennis van informatica …. maken het niet eenvoudig om het zonder bijstand zelf te regelen.
   De volmacht moet hoegenaamd geen “notariele volmacht” zijn. Een eenvoudige volmacht, zoals gebruikelijk bij bankzaken ed, is voldoende. Een notariele volmacht is enkel vereist als het gaat om het verlijden van notariele akten: onroerend goed, bedrijfsakten….

   Ik heb reeds in het verleden, toen ik zelf nog in Belgie woonde, opgetreden als gevolmachtigde in een procedure na overlijden van een Belgische man, gehuwd met een Thaise dame. Deze man was zelf nog niet pensioengerechtigd toen hij overleed en was nog vrijgezel toen hij voor de eerste maal in het huwelijk trad en overleed. Had reeds een eigen woning voor het huwelijk. Wat in feite een fluitje van een cent leek te zijn en zou moeten geweest zijn, draaide af in een zware juridische veldslag.

   In tegenstelling tot wat hier steeds beweerd wordt dat de Thaise families als haaien op het bezit van de farang vallen indien de Thaise echtgenote komt te overlijden, gebeurt dit ook in Belgie en Nederland bij het overlijden van de echtgenoot. Als het op centen aankomt zijn sommige mensen geneigd tot om het even wat te doen. De familie van de echtgenoot kon het blijkbaar niet hebben dat die, in hun ogen, “Thaise Slet” zou krijgen waar ze eigenlijk recht op had.
   Bankrekening op de dag van het overlijden reeds geplunderd door de familie ( met medewerking van de bevriende kantoorhouder )
   Aanvechting van het testament
   Aanvechting van het huwelijk
   Het is uiteindelijk, na een procedure van twee jaar, allemaal goed gekomen met zelfs veroordelingen voor de kantoorhouder en de familie tot gevolg. Zonder hulp had de dame in kwestie : NIETS gehad.

 2. jan zegt op

  Bedankt, Lung Addie, voor deze bijzonder waardevolle uiteenzetting. Nu graag nog even voor alle duidelijkheid:
  Een Belg gehuwd met een Thaise, huwelijk ook ingeschreven (en erkend) in België. De Thaise echtgenote woont echter in Thailand en werd niet ingeschreven in België. Uit Uw kundige verklaring leid ik af dat deze situatie als “feitelijk gescheiden” aanzien wordt en de Thaise echtgenote, indien de Belgische man overlijdt, geen aanspraak kan maken op een pensioen….Is dit juist?
  Indien zo, dan zou de Belgische man zich dienen uit te schrijven uit België…en dan zou de weduwe wel een overlevingspensioen kunnen genieten….Is dit evenzeer juist?
  Dank voor Uw uiteenzetting en mogelijke commentaar.
  Jan

 3. lung addie zegt op

  Beste Jan,
  wat jij schrijft en besluit is in grote trekken volkomen juist.

  Wat ook de reden moge zijn dat jij jezelf niet uitschrijft zijn mijn zaken niet, doch ik zie er weinig nut in, behalve dan links of rechts wat financieel voordeel of behalve, als je achteraf deftige problemen wil, of indien overlijden, je weduwe deftig in de problemen zal kunnen komen te staan.

  Er ontbreekt echter wat meer nodige info:

  woon jij in Thailand of niet? Indien wel dan ben je in overtreding met de “uitschrijvingsplicht” alsook in overtreding voor het houden van een woonplaats in Belgie en er in werkelijkheid niet te wonen. Dan zie ik geen enkele reden waarom je niet zou uitschrijven en je wettelijk in orde zou stellen. Indien je enkel pensioen geniet ( ? ) maakt het geen cent verschil uit of je in Belgie of je in Thailand woont.

  Was je reeds met pensioen toen je huwde?

  Is dit een eerste huwelijk of ben je reeds vooraf gescheiden en leeft de ex vrouw nog? Indien een tweede huwelijk en de eerste echtgenote nog leeft heeft zij, onder bepaalde voorwaarden, wettelijk recht op een deel van je pensioen, naar rato van het aantal jaren huwelijk met jou. Jouw tweede vrouw krijgt dan het overschot met aanvulling tot het wettelijk minimum, indien ze recht heeft op overlevingspensioen tenminste.

  Nu wat betreft het huwelijk: daar jij “officieel” in Belgie woont en je echtgenote officieel in Thailand, ben je volgens de Belgische wetgeving “feitelijk gescheiden” en dat heeft natuurlijk gevolgen, indien niet nu, dan achteraf. Op de eerste bladzijde van een huwelijksboekje staat het reeds duidelijk vermeld dat bij een huwelijk de beide partners moeten samenwonen ( er zijn wel uitzonderingen op ).

  Daar jouw toestand reeds van bij het afsluiten van het huwelijk zo geweest is, kan je eventueel een klacht wegens “schijnhuwelijk” aan je broek hebben. Ik stel vast dat je in Thailand wettelijk gehuwd bent en achteraf laten registreren hebt in Belgie. Welke controle hier in Belgie uitgevoerd werd weet ik natuurlijk niet. Was jouw echtgenote toen hier? Is de wijkagent langs geweest ter controle?

  Wat kunnen de gevolgen zijn bij overlijden? VEEL, maar daar zal jij geen last van hebben want je bent er tenslotte niet meer.

  Wegens onwettige toestand:
  In overtreding met de uitschrijvingsplicht
  In overtreding met het houden van een woonadres zonder er te wonen
  onterecht gezinspensioen ( indien gepensioneerd ) wegens feitelijk gescheiden en niet gemeld
  onterecht werklozensteun als hoofd van gezin ( indien werkloos maar dan ben je meervoudig in overtreding want om werklozensteun te kunnen krijgen moet je in Belgie wonen en beschikbaar zijn )
  onterecht brugpensioen ( indien van toepassing: je bent in feite een werkloze )
  onterecht OCMW steun ( indien van toepassing )
  onterecht invaliditeit- of ziekenvergoeding ( indien van toepassing )
  onterecht fiscaal voordeel ( indien partner geen inkomen heeft en je een deel van je inkomen op haar plaatst en in feite feitelijk gescheiden bent en er dus geen recht op hebt )

  Dit komt allemaal boven water indien je komt te overlijden met als gevolg een terugvordering door de betreffende benadeelde instanties. Of er dan nog van pensioen sprake zal zijn kan je zelf invullen.

  Ja, en dan zijn er nog “experts” die durven verkondigen: “laat je vooral niet uitschrijven want dat is nergens goed voor”. Voor de gevolgen ervan hebben ze geen oog en wat mij zelf betreft: ieder doet wat hij wil, ik ben er tenslotte niet verantwoordelijk voor, de verantwoordelijkheid ligt bij hen zelf. De praat: ze weten het toch niet …. tot je komt te overlijden: dan moeten de brieven op tafel komen of je weduwe heeft NIETS, maar ook dat kan sommigen gewoon worst wezen.

  LS, Lung addie en hoop met mijn antwoord de lezer een dienst bewezen te hebben.

 4. bona zegt op

  Prachtige en uiterst duidelijke toelichting van jou Lung Addie.
  Indien ik goed begrepen heb, kan mijn echtgenote dus een schriftelijke volmacht geven aan mijn dochter die tevens, via notaris, een volledige volmacht op mijn naam heeft ?
  Voor het overige ben ik met alles voor de volle 100% met alles in orde, dus zou ik mij geen zorgen hoeven te maken over de toekomst.
  Opperbeste dank voor alles. ( diepe wai )
  Bona.

  • lung addie zegt op

   Dat je echtgenote een volmacht geeft aan je dochter is een perfecte oplossing. Indien jouw dochter dan ook nog een notariele volmacht bezit om de de nalatenschap te regelen maakt het geheel als volledig geregeld. Je kan met een gerust gemoed de toekomst tegemoet kijken. Veel geluk in het verdere, hopelijk nog lange, leven.

 5. bona zegt op

  Fantastisch Lung Addie ! Dit komt eerstdaags in orde.
  Hopelijk hebben wij ooit het genoegen je persoonlijk te ontmoeten.
  WAI WAI WAI !


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website