Het zal nog wel een tijd duren voordat een complete analyse beschikbaar is van de ontwikkelingen van de Corona crisis in Thailand, als die evaluatie er al komt. En met analyse bedoel ik dan niet de kille cijfers over het aantal besmettingen per dag, het aantal dode en genezen patiënten en het aantal maskers dat is verkocht. Ik bedoel dan een analyse waarom Thailand er op een bevolking van 69 miljoen burgers en ongeveer 29 miljoen toeristische aankomsten per jaar (relatief) zo goed uitspringt.

Het zal ook niet meevallen om een adequate analyse te maken omdat we te maken hebben met verschillende grootheden (variabelen), variërend van de karakteristieken van het virus (die langzamerhand duidelijk werden naarmate de crisis vorderde en er meer onderzoek bekend werd) tot de gevolgen van de door de regering genomen maatregelen (die ook nog eens in de tijd varieerden). En om de oorzakelijke analyse nog verder te compliceren: sommige van de variabelen werkten positief dan wel negatief op elkaar in.

Het zou me niet verbazen als er nooit zo’n analyse verschijnt, enkel en alleen al omdat hij nagenoeg onmogelijk is. Ik zal me hier dan ook beperken tot een bespreking van de factoren die tot het gunstige corona-beeld in Thailand hebben bijgedragen, los van elkaar.

 1. Covid-19 in Thailand

De eerste besmetting in Thailand, een Chinese vrouw, werd geregistreerd op 13 Januari 2020 en het was ook de eerste besmetting buiten China. Gedurende de maanden Januari en Februari kwamen daar (ondanks het nagenoeg ontbreken van overheidsmaatregelen) nauwelijks nieuwe besmettingen bij. Eind Februari stond de teller besmettingen op 40. Op 31 Januari was sprake van de eerste besmetting van een Thaise burger in eigen land. Gedurende deze maanden werden inkomende reizigers alleen getemperatuurd en werd nagetrokken waar de besmette mensen zich hadden opgehouden (tracking).

De situatie veranderde drastisch medio Maart. Verschillende haarden werden ontdekt waaronder terugkerende Thaise werknemers uit Korea en  Lumpini Boxing Stadium waar een bekende bokspromotor/tv-persoonlijkheid een van de slachtoffers was. Iedereen was nu gewaarschuwd. Het aantal besmettingen nam met honderden per dag toe in deze periode en vlakte pas af vanaf eind April. Het aantal besmettingen bedraagt nu 3135 op de dag van vandaag. Er zijn 58 doden te betreuren, waaronder enkele buitenlanders. Daar staat tegenover dat bijna 3000 mensen genezen zijn verklaard.

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Thailand

https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/2020-06-15-tha-sitrep-92-covid19.pdf?sfvrsn=98499022_2

Intermezzo: kennis update

Na ongeveer 8 maanden Covid-19 kunnen we een voorlopige balans opmaken van de kennis over het virus; niet alleen op basis van de medische data maar ook op basis van sociografische analyses.

Het Corona virus verspreidt zich via aerosolen, zeer kleine vochtige deeltjes die via de mond of neus in de lucht komen (niezen, hoesten, zingen, schreeuwen). Deze deeltjes zweven door de lucht en zijn door hun zeer geringe omvang erg gevoelig voor elk zuchtje wind. Zij houden het langer vol bij een lage luchtvochtigheid en bij koele temperaturen, hetzij in de lucht hetzij op bepaalde oppervlakken.  Zij komen via de mond, neus of ogen bij een ander binnen en nestelen zich vervolgens in de longen. Hoe langer je wordt blootgesteld aan zo’n ‘wolk’ van aerosolen, hoe groter de kans dat er meer bij je binnenkomen. De kans op zo’n ‘wolk’ is groter in koele, en/of airconditioned omgevingen (kantoren, bussen, vliegtuigen, kerken, gesloten sportstadions, vergaderruimten, klaslokalen, grote winkelcentra, bars) waar weinig, onvoldoende of geen ventilatie of luchtverversing plaatsvindt. De kans dat je het virus opdoet in de openlucht is nagenoeg nihil.

Dat je het virus binnen krijgt betekent nog niet dat je het merkt en dat je er ziek van wordt. Of je er echt ziek of wellicht erg ziek van wordt hangt van een aantal factoren af. Het virus moet een bepaalde drempel overschrijden, de zogenoemde virus-load. Die drempel is voor iedereen anders maar hangt af van je bestaande gezondheidssituatie (ouderen en zieken hebben een lagere drempel), je leefstijl (mensen met zwaarlijvigheid en rokers lopen meer risico) en waarschijnlijk ook van de plaats waar je woont (gebieden met veel milieuverontreiniging, slechte lucht zorgen voor meer ziekte-gevoelige mensen).

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_body_mass_index

Naar het zich nu laat aanzien, genezen de meeste besmette mensen of vanzelf (die zieken het thuis uit) of na een ziekenhuisopname. Het percentage doden van Corona besmettingen wereldwijd is nu 2%.

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/

https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid

 1. Mogelijke redenen voor het lage aantal besmettingen

Natuurlijk moeten we in Thailand blij zijn dat Corona hier niet zoveel slachtoffers heeft gemaakt als elders in de wereld. Maar er rijzen toch een drietal vragen:

 1. Hoe komt dat dan? Effectieve overheidsmaatregelen, een coöperatieve en luisterende bevolking, de warmte, toeval, geluk?
 2. Wat is de rol van allerlei recente, strikte maatregelen van de regering? En wat was/is hun effectiviteit?
 3. Wat is de prijs die de Thaise samenleving betaalt voor de Corona crisis (direct en indirect)?

In deze posting zal ik ingaan op de vragen 1 en 2. Voor een antwoord op vraag 3 is het nog te vroeg. Welke factoren hebben het lage aantal Corona besmettingen veroorzaakt? Ik denk dat de meningen daarover uiteenlopen, dus laat ik maar zoveel mogelijke redenen de revue passeren die in de afgelopen weken zijn genoemd, te beginnen bij de maatregelen van de regering.

a. Overheidsmaatregelen

In de loop der maanden heeft de Thaise regering steeds stringentere maatregelen getroffen om een aantal zaken te bewerkstelligen, met name de terugdringing van de verspreiding. Vanaf het begin waren er aanbevelingen om de persoonlijke hygiëne in acht te nemen: niezen in je elleboog, een mondkapje dragen in het openbaar en je handen veel wassen cq ontsmetten. Aanbevelingen, geen gebod. Dit alles gebaseerd op de door doktoren en virologen geventileerde veronderstelling dat het virus zich verspreidt door de lucht, dat eigenlijk iedereen het virus via mond en neus (ogen werd niet over gerept in het begin) kan binnenkrijgen en dat je het virus via contact met oppervlakten aan je handen kunt krijgen en dat dan in je gezicht kunt wrijven. En dat iedereen er doodziek van kon worden. En natuurlijk de nadrukkelijke aanwijzing om thuis te blijven als je symptomen van Corona bij jezelf ontdekte. Op basis van angst (die in het begin alleszins begrijpelijk was na de beelden uit Wuhan) werd de burger dringend verzocht zich aan te passen.

Het dragen van mondkapjes (en later gezichtsmaskers) werd een serieus item na medio Maart, toen de besmettingen een hoge vlucht namen. De discussie over het type masker, hoe en waarom te dragen, af te doen en te vernietigen, wanneer en waar te dragen werd al gauw door de regering in de kiem gesmoord. Er was immers nogal wat kritiek op het onduidelijke beleid, het tekort aan maskers en de mogelijke bemoeienis van overheidsfunctionarissen bij de verkoop van maskers aan China en binnenlandse prijsopdrijving. Het dragen van een masker werd verplicht in alle vormen van openbaar vervoer en de meeste ondernemingen die nog open waren (kantoren, grote en kleine supermarkten) volgden dit voorbeeld al snel. Er was geen ontkomen aan. Het gevolg was dat iedereen op straat een masker droeg omdat het schier onmogelijk was om nog ergens binnen te komen.  Temperaturen was sinds Januari al gemeengoed geworden als je ergens binnen wilde komen. De noodtoestand werd afgekondigd om de regering meer bevoegdheden te geven om direct in te kunnen grijpen als dat nodig mocht blijken.

Vanaf het moment dat het aantal besmettingen een hoge vlucht nam, nam het aantal vergaande maatregelen van de regering ook toe. Een groot deel van bedrijven en winkels moesten sluiten, het onderwijs ging over op op online, de grenzen voor buitenlanders werden gesloten, in Thailand vakantie vierende buitenlanders werden vriendelijk edoch dringend verzocht naar hun vaderland terug te keren en er kwamen allerlei richtlijnen voor social distancing (een onderlinge afstand houden van 1,5 meter). En omdat de regering de indruk kreeg dat de Thais (thuis of in hun geboortedorp) het niet zo nauw namen met deze social distancing (die verspreiding van het virus zou moeten voorkomen) volgde de beslissing van het verbod op de verkoop van alcohol (als er geen alcohol meer te koop is, gaan de Thais niet meer gezellig buurten, was de redenering) en een uitgaansverbod van 10.00 pm tot 04.00 am.

Thailand sloot zich af van de buitenwereld en verbande de tijdelijke buitenwereld (de buitenlandse toeristen). De onderlinge gedachte was ongetwijfeld dat de ellende uit het buitenland kwam. Op enkele Chinezen na in de eerste maanden van het jaar, was niets echter minder waar. Een van de besmettingshaarden bleken de Thais zelf te zijn die uit het buitenland terugkeerden naar het vaderland om dezelfde redenen die de Thaise regering hanteerde: werknemers uit Korea, Moslim pelgrims uit Maleisië en studenten uit verschillende landen zoals China, Japan, Europa en de USA. Toen dit proces van terugkomende Thais startte, gelastte men hen thuis voor 14 dagen in vrijwillige quarantaine te gaan voor alle zekerheid. Toen later uit testen bleek dat enkelen van hen toch Corona besmet waren en zich niet aan het ‘huisarrest’ hielden werd een quarantaine geregeld door de overheid verplicht. Daarmee diende een nieuw logistiek probleem zich aan. Duizenden Thais (schattingen van 14.000) die allemaal tegelijk naar huis wilden of naar huis werden gestuurd konden niet allemaal tegelijk worden opgevangen. Dus land per land terug naar huis en op weg naar huis wellicht een paar gestrande Thais in een ander land oppikken. Dat proces is nog steeds aan de gang want het gaat over duizenden Thaise burgers.

b. Testen

“Meten is weten”. Maar het leek er op alsof de Thaise autoriteiten niet erg gecharmeerd waren om op corona te testen teneinde te weten hoeveel besmettingen er in dit land waren. Vanaf het begin heeft men rookwolken opgetrokken over het testregime: over het beschikbaar zijn van testen, over de kosten (elk ziekenhuis noemde een andere prijs) en of de overheid die zou betalen, over het nut ervan. Alleen die mensen werden getest die zich bij een ziekenhuis melden met corona-achtige klachten, en dan nog niet iedereen, weet ik uit eigen ervaring.  Het duurde enige maanden voordat de overheid kenbaar maakte dat de testen zouden worden vergoed door de overheid en dat die testen beschikbaar waren voor mensen die Corona-symptomen hadden of wisten/dachten dat zij in aanraking zou zijn gekomen met besmette personen. En later werden ook alle personen in overheidsquarantaine getest bij binnenkomst en bij verlaten van de locatie. Ik denk dat op basis van het aantal testen en de resultaten in dit land geen betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken in hoeverre het virus is doorgedrongen in de samenleving (asymptomatische dragers bijvoorbeeld). Het heeft dan ook geen enkele rol gespeeld in de beslissingen van de overheid.

(feelphoto / Shutterstock.com)

c. Desinfecteren van omgevingen

In een aantal Thaise steden en sommige gebouwen werden straten en lokalen en ruimten grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd met de idee dat het virus zich langdurig zou kunnen hechten aan oppervlakken zoals deurklinken en tafels en stoelen. De meeste van deze acties werden uitvoerig gecommuniceerd via social netwerken om te laten zie hoe goed de gemeente of de werkgever (ook de mijne) voor zijn mensen zorgt. De effectiviteit in de bestrijding van het virus is echter zeer discutabel.

d. Buitentemperatuur

De dagtemperaturen in Bangkok over de hele periode Januari tot en met Mei lagen altijd boven de 30 graden Celsius met enige uitschieters van 38 en zelfs 40 graden. Niet verwonderlijk voor de tijd van het jaar maar niet een temperatuur waar een Corona virus erg blij mee is. Ik zweet van dergelijke temperaturen op weg naar kantoor en terug naar huis, het Corona-virus droogt in de buitenlucht zeer snel uit. Kan me niet voorstellen dat er in al die maanden een virusje was dat het langer dan 1 minuut heeft uitgehouden buiten. Er waren dan ook geen buitenlucht besmettingen.

https://www.accuweather.com/en/th/bangkok/318849/january-weather/318849?year=2020

e. Luchtvochtigheid

Virussen in het algemeen, en ook het Corona-virus, verspreidt zich gemakkelijker bij lage luchtvochtigheid. In de periode Januari tot en met Mei 2020 was de luchtvochtigheid in Thailand bijna altijd boven de 80%. Alleen in April noteerde men een luchtvochtigheid van 66%. Naast de hoge temperatuur geen ideale omgeving voor een Corona virus.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-humidity-may-affect-covid-19-outcome#How-dry-air-affects-immunity,-viral-spread

f. Immuniteit van de bevolking

Ik denk dat het moeilijk is om vast te stellen of de Thaise bevolking meer immuniteit heeft opgebouwd tegen ziekten in het algemeen. Het begrip immuniteit is ook zo breed dat het nauwelijks kan leiden tot een adequate analyse van de effecten van de corona crisis.

g. Bevolking met weinig volksziekten

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Thailand

Al kijkend naar de cijfers over de gezondheid van de Thaise bevolking kom ik tot de conclusie dat er sprake is van een gemiddeld beeld. Dat wil zeggen: de Thaise bevolking wijkt niet veel af anderen en is dus niet een land met weinig ziekten. Het aantal ‘welvaartsziekten” zoals hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk lijken toe te nemen. Daar staat tegenover dat de gemiddelde levensverwachting van de Thais ook nog steeds toeneemt. Hoewel Thailand nummer 137 in de wereld is qua zwaarlijvigheid wordt dit toch als een serieus gezondheidsprobleem beschouwd.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_body_mass_index

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5824639/

h. Volksgezondheid-vrijwilligers

Op internet vond ik een artikel van Walden Bello over de rol die het systeem van de volksgezondheid in Thailand heeft gespeeld in het beteugelen van de corona crisis; meer dan beslissingen van hogerhand. (https://fpif.org/how-thailand-contained-covid-19/).

Volgens hem heeft het korps van gezondheidsvrijwilligers een cruciale rol gespeeld in het dempen c.q vertragen van de verspreiding van Covid-19 op het platteland. Hij wijst daarnaast op de acceptatie van de Thaise bevolking van maatregelen op het gebied van volksgezondheid zonder dat daarvoor dwingende maatregelen van bovenaf nodig zijn. Deze sfeer van vrijwillige medewerking zou zijn voedingsbodem hebben in campagnes uit het verleden met betrekking tot gezinsplanning en AIDS, de anti-vuil campagne van Kuhnying Chodchoy in Bangkok en het universele gezondheidssysteem in het land.

Lek Changply / Shutterstock.com

Ik geloof niet zo in deze redenering. Ik onderschat niet de rol van de ziekenzorg-vrijwilligers maar er waren gewoonweg niet zoveel besmettingen op het platteland. Zelfs niet na de massale uittocht van werkelozen vanuit Bangkok. De besmettingshaarden waren in het zuiden van Thailand, in Phuket (via een bar) en in Bangkok (via een boksstadion) en vervolgens individuele gevallen van uit het buitenland terugkerende Thaise burgers. De geloofwaardigheid van de overheid (en van overheidsmaatregelen) is naar mijn mening vrij laag in dit land. In mijn buurtje hield niemand zich aan social distancing (en menigeen was thuis vanwege het ontbreken van werk) en van gebrek aan drank was ook geen sprake, ook niet tijdens de drooglegging.

i. Voldoende ventilatie overal

Ontegenzeggelijk was en is er in Thailand genoeg ventilatie. In het openbaar vervoer (bussen, treinen en boten zonder ramen), in de huizen (geen ramen maar alleen luiken; voldoende kieren en bakstenen met openingen waardoor er genoeg frisse lucht en klein ongedierte naar binnen komt), in restaurants (tafeltjes staan meestal buiten) en markten (alleen onder een overkapping, of met stalletjes). Hoewel wij er ons er senang bij voelen, is dat niet het geval voor het Corona virus. Dat waait alle kanten op, in de hitte en in de luchtvochtigheid. Geen kans op ergens op te gaan zitten want de plaatsen zijn in no time bezet; behalve in Corona tijd maar dan er zijn er geen klanten om op te springen. Nee, met de ventilatie en met het snel verwaaien van de aerosolen zit het wel goed in Thailand.

 1. Conclusie

Alles overziend, is mijn voorlopige conclusie dat het aantal besmettingen in Thailand vooral zo laag is door de factoren hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid en een veel voorkomende en wijdverspreide goede ventilatie. Ik denk ook dat maatregelen als handen wassen, maskers dragen (vooral buitenshuis waar het niet nodig is maar niet binnenshuis waar het mogelijk wel wat effect heeft) en social distancing nauwelijks extra hebben bijgedragen aan dit gunstige beeld. In de eerste maanden van het jaar kwam het Corona virus binnen en twee maanden was er eigenlijk geen grote uitbraak terwijl er geen matregelen werden getroffen dan temperaturen op de vliegvelden. Je zou de maatregelen als overbodig kunnen beschouwen. Maar ik begrijp ook dat men ze nam in een tijd dat men nog niet zoveel wist over het virus. Maar dat is nu voorbij, en dus zou het ook over moeten zijn met overbodige en ineffectieve maatregelen. Dat is geen gezichtsverlies. Integendeel. Dat toont politieke kracht. We weten nu meer, de angst is niet meer nodig (ook niet voor een tweede golf) en dus kan iedereen weer terug naar het oude normaal.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

32 reacties op “De Thaise aanpak van Covid-19: een voorlopige evaluatie”

 1. pw zegt op

  De man in het blauwe shirt heeft het helemaal door.

 2. Miel zegt op

  Blijft de vraag of de cijfers geloofwaardig zijn. Ik heb mijn twijfels.

  • Dennis zegt op

   Ik ook. De landen met de beste medische zorg hebben, zeker in verhouding, de meeste besmettingen. Dat is toch vreemd?

   Thailand komt op 58 doden en 3100+ besmettingen. Leuk en ik hoop het voor ze, maar dat klinkt natuurlijk niet heel geloofwaardig. Meten is weten en daar schort het aan (ook in Nederland trouwens!).

   Dat een hoge temperatuur en een (sociaal) leven wat zich grotendeels in de buitenlucht afspeelt een gunstige invloed hebben op verspreiding van het virus (gunstig voor de mens dan wel te verstaan) is iets wat niet zeker is, maar waar virologen wel van uit gaan. Dat kan een lagere besmettingsgraad in Thailand deels verklaren, maar ik vind 58 doden en 3100 besmettingen gewoon onwaarschijnlijk laag.

  • Harry Romijn zegt op

   Singapore met 5,85 mln inwoners en 26 corona-doden. zie https://www.bing.com/search?q=corona+casualties+Singapore&cvid=d8a81d9cfbc941dca85b47843933cf4e&FORM=ANSPA1&PC=U531

 3. henk jansen zegt op

  Beste Chris de Boer,

  Je hebt hier een mooie beschouwing laten zien. Door het lezen ervan kan in deze wereld van
  ( mis) communicatie een persoonlijk standpunt ingenomen worden op feiten.
  Hopelijk helpt het de massa hysterie weg te nemen en kan een normalere manier van leven weer
  bestaansrecht krijgen.

 4. G.J. Krol zegt op

  Wat het mijns inziens opgeleverd heeft is een hoop armoe, geld dat bij de verkeerde mensen terecht is gekomen en mensen die het nodig hadden, kregen het niet.
  Wat het opgeleverd heeft, is een instrument voor de militaire junta om meer controle op de bevolking uit te oefenen.
  Maar het ergste is naar mijn mening de illusie dat het ergste aan Thailand voorbijgaat.
  Het aantal besmettingen in Indonesië neemt hand over hand toe.
  In Singapore zijn al veel besmettingen, en in China neemt het aantal ook weer toe.
  Het is mijns inziens een illusie te veronderstellen dat het bij dit lage aantal besmettingen in Thailand blijft.
  Zweden had ook een heel laag aantal besmettingen en sommige Nederlanders uitten openlijk hun twijfels over het RIVM.
  We zien nu dat er een enorm aantal besmettingen in Zweden is, zoals we dat ook in Brazilië zien.
  Ik vrees dat de piek nog moet komen.

 5. chris zegt op

  Alles in de wereld is relatief.
  De corona uitkomsten vergelijken tussen Thailand en de Europese landen geeft een fenomenaal goede uitkomst. Als je Thailand in dezelfde geografische omstandigheden vergelijkt met Cambodja, Vietnam, Laos, Myanmar is de uitkomst helemaal niet zo fantastisch.

 6. TonyM zegt op

  Dank voor deze info want zo hebben dan meer mensen een goede inkijk van COVID19.
  TonyM

 7. Willem zegt op

  Dank Chris voor deze analyse…..hopelijk trekt de politiek eenzelfde conclusie, maar ja gezichtsverlies blijft gevoelig.

 8. geert barbier zegt op

  Het aantal ‘normale’ doden in bv. dezelfde periode vorig jaar tgo dit corona jaar is onbekend. Ze kunnenbdus vertellen wat ze willen. En hoevelen zijn getest? Geen cijfers bekend. Tja

 9. jt zegt op

  ‘Maar dat is nu voorbij, en dus zou het ook over moeten zijn met overbodige en ineffectieve maatregelen. Dat is geen gezichtsverlies. Integendeel. Dat toont politieke kracht.’ staat geschreven.

  Rijst de vraag: kunnen met alle maatregelen zoals b.v. temperaturen en de genoemde gunstige omstandigheden waardoor het virus zich moeilijk verspreidt de grenzen niet weer open?

  Dat zal het antwoord op vraag 3. ‘Wat is de prijs die de Thaise samenleving betaalt voor de Corona crisis (direct en indirect)?’ zeer positief kunnen beïnvloeden.

 10. Albert zegt op

  In Thailand zijn er al jaren geen zekerheden meer.
  De overheid stelt maandelijks de herstart van het toerisme één maand uit.
  Eén Thai zul je nooit begrijpen,ook al woon je er honderd jaar.

 11. Hammus zegt op

  Chris stelt dat enkel “externe” factoren van belang zijn geweest bij de lage Thailand-besmettingsgraad. Hij noemt hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid en grote mate van ventilatie. Alle “interne” maatregelen vooral gebaseerd op menselijk gedrag zoals handen wassen, mondlapjes dragen en fysiek afstand houden tellen dan niet mee. Maar Thaise mensen hebben van nature al een groter gevoel voor hygiëne, dragen vanwege de luchtverontreiniging al mandmaskers en houden per definitie meer afstand tot de ander. Voeg daar de genomen (alhoewel her en der e strikte) lockdownmaatregelen aan toe en je bent er. De Thaise situatie is vergelijkbaar met die van de buurlanden, met die van Indonesië en met die op de Filippijnen.
  Maar de “externe” factoren zijn absoluut onvoldoende als je die gaat plaatsen op omstandigheden en toestanden zoals je die bij voorbeeld in India aantreft.
  Eerst maar eens afwachten wat komend najaar brengt. Een 2e golf? Het is maar net welkj geloof je aanhangt. Terug naar het oude normaal? We mogen blij zijn als dat begin 2021 in de steigers wordt gezet.

 12. servaas van schooten zegt op

  Het verhaal klopt en is goed weer gegeven.
  Alleen tweede uitbraak,daar is nog niets overbekend,terwijl dat wereldwijd wel wordt verwacht.
  Zie China peking..
  En oiit de spaanse griep waar de tweede uitbraak veel heviger was ok dat is ruim honderd jaar geleden maar toch onderschat het niet,en ik hoop ook op geen tweede uitbraak.
  Maar een gewaarschuwd mens teld voor twee.

 13. Ron87 zegt op

  Ter correctie: het percentage doden t.o.v. het aantal bevestigde besmettingen is wat Thailand betreft 1,8% maar wereldwijd is het 5,4%.
  Voor Nederland is het 12,3%
  Zie coronatracker.com

 14. Rob zegt op

  Beste Chris, ik zou de door jou geschetste evaluatie maar eens voorleggen aan de heer Prayut, misschien dat het helpt om hun belachelijke de volgende keer achterwege te laten bij zo weinig besmettingen.
  Groet Rob

 15. Jan zegt op

  Mooi geschreven!

  De cijfers zijn zeker onbetrouwbaar, maar de ziekenhuizen waren zeker niet overvol.
  Hier op Samui praktisch leeg omdat er überhaupt geen mensen meer zijn.
  Zeker geen coshit patiënten.

  Gezichtverlies of niet, dit blijft een mooie manier om de burgers te onderdrukken.

  • Michiel zegt op

   Het zou kunnen dat de cijfers onbetrouwbaar zijn. Ik woon echter vlakbij een regionaal ziekenhuis in een niet toeristische omgeving (Phan, district Chiang Rai) en heb nogal wat kennissen die hier werken. Covid is het gesprek van de dag (geweest) maar er is werkelijk niet een geval geconstateerd. Als dat zo was dan had ik daar beslist van gehoord. Men is nu eigenlijk meer bedacht op Denghu.

 16. Diederick zegt op

  Met alle Chinese toeristen rond het Chinees oud en nieuw had ik een explosie aan besmettingen verwacht.

  De cijfers zullen niet helemaal kloppen, al ken ik redelijk wat mensen daar en heb ik maar 1 bekend iemand die besmet is geraakt. Verder helemaal geen verhalen van besmettingen of besmette familieleden of vrienden van.

  Het is allemaal goed afgelopen, ondanks de Chinezen, ondanks de Italiaanse toeristen in maart. En de nogal “innige” omgangsvormen.

  Het blijft gissen en als 1 van de 17 miljoen amateur-virologen ga ik voor het klimaat als oorzaak icm mondkapjes, en wellicht dat overgewicht een factor is waardoor er in Europa en Amerika wél heel veel mensen in de problemen en in Thailand niet. Maar nogmaals, het blijft gissen.

  Ik ben vooral wel heel erg blij dat vele doden uit zijn gebleven. Ik hoop dat er snel herstel komt en dat het hierbij blijft.

 17. Eric zegt op

  Eenvoudig enkel mensen met symptomen testen die in de regerings quarantaine zitten en de cijfers manipuleren. Hoe minder je test hoe minder COVID gevallen.
  De wereldwijde massa hysterie gebruiken om mensen bang te maken en de State of emergency alsmaar iedere maand verlengen om de tegenstanders te onderdrukken.
  Ben benieuwd hoe lang het nog duurt voor de Thais weer de straten innemen.
  Intussen worden de farangs in Thailand en de farangs wereldwijd met vrouw en kinderen gegijzeld.
  Doe die grenzen open en start de economie weer op voor het te laat is.
  Ja er zullen slachtoffers vallen maar in iedere oorlog zijn er offers spijtig genoeg,we moeten allen sterven de ene vroeger dan de andere
  De toekomst van menig generaties staat op het spel

 18. Sjaak S zegt op

  Als je eens naar Maurice de Hond luistert, dan kun je begrijpen waarom in Thailand zo weinig gevallen waren. Thailand heeft naar mijn mening goed gereageerd en ook nu vind ik de weg wel iets voorzichtig, maar de stappen worden ondernomen om langzaam alles weer normaal te doen lopen.
  Hij praat dan wel over Nederland, maar juist de dingen die hij zegt, zoals dat het virus zich in de open lucht bijna niet verspreiden kan, kun je wel zien in Thailand. Mensen leven hier veel meer in de buitenlucht. De plekken waar besmetting het grootste was, waren o.a. de shoppingmalls.
  Waar veel doden vallen is bijvoorbeeld Brazilië, die een president hebben, die meende dat het slechts een virusje was. Er werd niet alleen niets gedaan, de mensen werden voor de gek gehouden (anders dan Zweden, waar men bewust koos voor hun optreden).

  Ik ben het met het verhaal eens en ben blij dat ik in Thailand woon.

  • albert zegt op

   In Nederland leven we in een democratie en een open cultuur ,Thailand is het tegenovergestelde .
   De regering bepaalt het gewoon en er wordt niet naar een mening van de Thai gevraagd. Dat is niet houdbaar in Nederland en ben blij dat ik in Nederland woon.
   De zon geeft glans aan de ellende maar maakt het niet beter .

 19. John Chiang rai zegt op

  Ik zie de hoofdoorzaak dat deze besmettingen wereldwijd zulke vormen hebben aangenomen, als eeste bij de Chinese autoriteiten, die vanaf het begin er alles aan gedaan hebben om zoveel mogelijk geheim te houden, en de WHO die wel of niet onder invloed van China,veelste laat gewaarschuwd heeft.
  De nieuwe besmetting uit Peking is, omdat de Chinees graag de hele wereld wil laten zien dat hun alles onder controle hebben, plotseling afkomstig van een Europese zalm die aldaar op de markt verkocht werd.
  Taiwan die in 2019 bij de eerste signalen uit China, als enigste ogenblikkelijk gehandeld heeft is practisch zonder grote besmettingen,lockdown en vergelijkbare economische schade er tot nu toe vanaf gekomen.
  Veel andere landen hebben te lang op informatie uit China gewacht,en het veelste laat waarschuwingen van de WHO die deze taak, en niet de Chinese geheimhouding als prioriteit zou moeten zien.
  Veel landen o.a Italie,Frankrijk,Engeland,en ook Amerika hebben dit onbekende virus, veelste laat,anders en verkeerd benaderd,zodat ze duidelijk meer besmettingen en doden te beklagen hebben.
  Onder het bovengenoemde,, Intermezzo kennis update” zijn veel dingen te lezen die nu de laatste 8 maanden mondjes maat van veel virologen,als ervaringen aan het licht gekomen zijn,en haast in iedere lectuur betreffende dit onbekende virus te lezen zijn.

 20. Khun zegt op

  Vergeet de gebruikelijke wai niet. Hier worden geen handen gegeven.

  • chris zegt op

   De kans dat een virus wordt overgedragen met hand geven (handen schudden, vrijwel onmiddelllijk je neus aanraken, HEEL veel virus op je hand) is te verwaarlozen.

   • John Chiang rai zegt op

    Het verwaarlozen dat je door het handen schudden je zelf besmetten kunt,is in een land als Thailand, waar relatief weinig besmetting voorkomt natuurlijk veel kleiner als in veel westerse landen waar de meeste virologen wel degelijk waarschuwen voor het handen geven.
    Was deze besmetting niet zo laag,dan zouden erg veel mensen in Thailand, die het gewend zijn met hun vingers te eten,een groot risico nemen.
    Veel familie’s op het land eten reeds generatie’s van een grote schotel,en als ik hier in het dorp kijk waar ik vaak verblijf,nemen ze het ook niet zo nauw met de verdere hygiëne.
    In veel westerse landen waar de besmettingen veel hoger liggen zou ik persoonlijk erg oppassen met deze levenswijze.

 21. albert zegt op

  Zeer lezenswaardig en ook kritische noten maar het roept ook een aantal vragen op:
  Alleen maar overledenen met een onderliggende aandoening ?
  Luchtvochtigheid .temperatuur , buiten leven : Brazillie en Chili?

  • Joost.M zegt op

   In Brazilië en Chili is de winter aangebroken dus Koud

 22. Adriaan zegt op

  Terug naar het oude normaal? Ik zou nog even wachten tot de temperaturen minder gunstig zijn dan toen de pandemie uitbrak. In februari, maart, april etc. had men in Thailand het geluk dat het net de heetste maanden van het jaar waren. Hoe het zal gaan in oktober, november en december valt nog te bezien.

  • chris zegt op

   Als je de dagelijkse uitzendingen volgt van de overheid, kun je zien dat er al vele dagen geen besmettingen meer zijn dan degenen die al in quarantaine zaten…en die zijn niet eens ziek maar alleen dragers. Kortom: het virus is meer dan onder controle.

 23. Sjaak P zegt op

  wat ik eigenlijk mis in alle reacties en artikelen is de verspreiding van Covid 19 door alle mensen die op stel en sprong gerepatrieerd moesten worden.
  Dat heeft de verspreiding van Covid 19 wereldwijd goed geholpen.
  Vliegtuig ladingen vol met potentiele Covid 19 dragers hebben het virus netjes over de wereld verdeeld.
  Je ziet dat goed bij de Thai die terug komen, die worden extra in de gaten gehouden en dan ontdekken we er weer een paar die positief zijn.
  En zie nu met alle plannen voor travel bubbles etc. er is geen gezamelijk plan hoe en onder welke voorwaarden reizen weer toe gestaan word. Dus als je overstap hebt, heb je kans dat je 3x 14 dagen opgesloten word.
  Ik denk dat bij een volgende uitbraak we gewoon moeten zeggen tegen landgenoten in het getroffen gebied;
  blijf maar lekker daar tot het over is. Jammer, maar zo help je verspreiding tegen te gaan.
  voor degenen die zeggen dat ik makkelijk praten heb; ik zit al sinds februari vast in Dubai en ik blijf daar tot het reizen weer redelijk normaal mogelijk is.

 24. mattheus zegt op

  Er zijn veel mensen, experts maar ook vele niet experts die pagina’s lange evaluaties schrijven, hierbij overigens vooral gesteund door koffiedik, glazen bol en zeer persoonlijke indrukken.
  Wacht gewoon af tot we voldoende weten en “experts” wie dat dan ook moge zijn een goed onderbouwde evaluatie in elkaar kunnen draaien.
  Overigens dan nog ligt hangt de uitkomst naar mijn mening ook aan de gebruikte parameters en de waarde die een ieder daaraan hecht. Zie ook superverspreider Wuhan market maar na grondig onderzoek toch weer niet.
  De rest is op dit moment naar mijn mening vooral tijdverdrijf en verspilling van tijd en energie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website